Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/10/2013 in all areas

 1. 4 points
  1. Договір відступлення права вимоги є недійсним між банком та “комахами” (вони ще не є “зверушками”). Банк не є кредитором у зобов’язанні передавання своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) відповідно до ст.509, ст.510, п.1 ч.1 ст.512, ч.1 ст.517 ЦК України згідно кредитного договору про надання кредиту готівковою іноземною валютою з (банківського) поточного рахунку позичальника. Боржник (банк) не може укладати договір відступлення права вимоги за крединим договором про надання кредиту готівковою іноземною валютою (банківського) поточного рахунку позичальника. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг I. Внести до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 23, ст. 160, № 52, ст. 591; 2012 р., № 12-13, ст. 82) такі зміни: 1) у частині першій: … доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту: … 14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"; … II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. … Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ 10 жовтня 2013 року № 643-VII Публікації документа Голос України офіційне видання від 08.11.2013 № 210 Набрання чинності відбудеться 08.02.2014 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643-vii Відповідно до ст.510 ЦК України до цього часу банк вважається боржником у тому, що зобов’язаний надати позичальнику кредит готівковою іноземною валютою з банківського (поточного) рахунку позичальника відповідно до ст.1054, ст.1066 ЦК України, п.6 ч.1 ст.4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання рунку фінансових послуг”, Закону України “Про захист прав споживачів”. Для надання зазначеного вище кредиту в додатку до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій повинно бути зазначено одночасно: - операціїї з готівковою іноземною валютою, що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків” - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статею 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання рунку фінансових послуг”. ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПОСТАНОВА 30.03.2012 № 5 Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин … 11. У разі виникнення спору щодо отримання сторонами кредитного договору індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави (підпункт "г" пункту 4 статті 5 Декрету про валютне регулювання) суд має виходити з того, що Національним банком України на виконання положень статті 11 цього Декрету, статті 44 Закону України "Про Національний банк України" в межах своїх повноважень прийнято Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 року № 1429/10028). Згідно з пунктом 1.5 цього Положення використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється, якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями, який до переоформлення Національним банком України відповідних ліцензій на виконання вимог пункту 1 розділу II Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій, або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12 http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=276#entry82444 Коли в додатку до генеральної ліцензії будь-якого банку з’явились всі зазначені вище операції? Коли було заборонено надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України? На протязі якого часу банк мав право надати кредит готівковою іноземною валютою з банківського (поточного) рахунку позичальника? З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.197 ) 8. У статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84): частину першу доповнити абзацом третім такого змісту: "Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється"; … II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Публікації документа Голос України офіційне видання від 15.10.2011 № 193 2. А що відбувалось в банку при оформленни кредиту в іноземній валюті? «Ще відомий дореволюційний процесуаліст Васьковський Є.В. називав такі випадки симуляцією. Вчений виділяв три види симуляції: 1) повна, коли сторони бажають замінити судовим рішенням юридичну угоду або спричинити шкоду третім особам – кредиторам відповідача, вступаючи при цьому в змову із суддями; 2) симуляція суду лише з однією із сторон (тобто ухвалення неправосудного рішення, що розцінюється як злочин); 3) симуляція сторін без участі суду.” (Луспеник Д.Д. Розгляд судом цивільних справ судом першої інстанції. - Х.: Харьків юридичний, 2006. - С.97). Позивач (банк), як суб’єкт первинного фінансового моніторінгу, порушив Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, статті 200, 212 та 209 Кримінального кодексу України. Представник позивача ________ порушив статті 3 та 4 ЦПК України, звернувся до суду із позовом до _____________ з метою приховати суспільно небезпечне діяння посадових осіб ПАТ “___________ Банк”, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. " Банк уклав кредитний договір в іноземній валюті, а реально виконав інший нікчемний кредитний договір шляхом перерахування безготівкової гривні на поточний рахунок автосалону, забудовника, продавця нерухомості або земельної ділянки, або видав кредит готівковою національною валютою та одночасно здійснив валютно-обмінну операцію. У даному випадку банк також не може укладати договір відступлення права вимоги, у зв’язку з тим, що правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін (ч.4 ст.216 ЦК України). P.S. Вы вот всё о банках и о банках. А в это время в стране выросло целое стадо зверушек, так называемых финкомпаний, с учредителями типо "Чип-и-Дейла", которые живут на улице Темистокли в солнечной Никосии … Например, Вам необходимо выехать на поезде из Киева в Донецк. Вы приходите на железнодорожный вокзал к кассе и просите билет из Киева до Донецка. Кассир говорит: «Да, вы поедете из Киева до Донецка. Но Вам необходимо оплатить три билета». Вы с возмущением спрашиваете: «Какие еще три билета?». Кассир отвечает: «Не расстраивайтесь, Все так оформляют билеты: первый – из Киева до Львова, второй – из Львова до Киева, третий – из Киева до Донецка. Но Вы реально не будете уезжать во Львов.» Вы с снова спрашиваете уже с недоумением: «Зачем мне билет до Львова, если я туда не еду». Кассир спокойно с улыбкой отвечает: «Не волнуйтесь. Первый и второй билеты обойдутся Вам в полцены». Вы конечно же возмущаетесь и культурно объясняете кассиру в чем разницы между поездкой в Донецк и поездкой во Львов. Кассир Вас конкретно понимает и оформляет только один билет до Донецка. В итоге Вы ничего не переплачиваете. То же самое происходило и с выдачей псевдовалютных кредитов для физических и юридических лиц (ст.901 Гражданского кодекса Украины). Но только под видом «первого билета» и «второго билета» иностранная валюта (наличная или безналичная) совершали непонятный круговорот в банке (выдача-обмен-зачисление, выдача-продажа на межбанке-зачисление). При этом круговороте ни один кредитный доллар США (или иная валюта) не пострадал (не был потрачен банком). Но только никто не возмущался и не задавал вопросы менеджеру кредитного отдела, кассиру, когда подписывали много документов, а иностранную валюту реально в руки не получали, сами ею не распоряжались с текущего счета (платежное поручение не подавали). http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5058&page=9#entry72933 Каким образом можно продать долг, который возник по ничтожному гривневому кредитному договору? Каким образом в ничтожном гривневом кредитном договоре был согласован порядок передачи персональных данных клиента банка? http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5058&page=9#entry73039 Коллекторские компании не имеют право подавать иск о применении правовых последствий недействительности ничтожного кредитного договора. … Принимая национальную валюту, вы таким образом подтверждаете, что псевдовалютные заемщики купили автомобили, квартиры и земельные участки по ничтожным гривневым кредитным договорам (ст.1055 ГК Украины)? http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5058&page=22#entry77745 "Активная" деятельность факторинговых и коллекторских компаний по взысканию задолженности по псевдовалютным кредитам – это последствия преступной деятельности в банках, приведшей к созданию "финансовой пирамиды". Неучтенная сверхприбыльность деятельности в банках позволяет продавать псевдовалютные кредитные портфели по 10% и ниже. Существует значительная разница между терминами: "банковская деятельность" и "деятельность в банке". К сожалению, в Украине некоторые недобросовестные банки работают в качестве конвертационных центров, забывая об осуществлении законной банковской деятельности. … Кто виноват в том, что Вы до сих пор видите перед собой целостный валютный кредитный договор? http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5058&page=30#entry79476 - самолеты, вертолеты противника - законы и нормативные акты НБУ, которые применяет банк. А может они вообще не летательные аппараты, а только муляжи, чтобы Вас ввести в заблуждение; - провести рекогносцировку - разложить все документы (свои и банка) и приобщить к каждому нормативно-правовые акты, которые регламентируют данный документ. Затем расположите их в хронологической последовательности: действительные - с правой (от слова "правильный") стороны, а недействительные - с левой (от слова "ЛЕВЫЙ") стороны. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=10#entry34176 Возьмите для начала проанализируйте простой случай с "валютным" автокредитованием, валютно-обменной операцией, зачислением наличной гривны и перечислением безналичной гривны на текущий счет автосалона. Ответьте на вопросы: "Какие договоры должны быть, какие у Вас есть, какие получились, каких не хватает, какие не исполнены, если наличная иностранная валюта была выдана со ссудного счета (2203)?" Если не хватает какого-то договора, берите чистый лист формата А4 и пишите на нем название договора и стороны, который соответствует Гражданскому кодексу Украины. Разложите слева направо все договоры (подписанные и несуществующие) РЕАЛЬНО исполненные по хронологии событий. Затем в нижнем ряду раскладывайте все заявки и квитанции банка под каждым договором. Но прежде, не забудьте положить образцы банковских документов, заполненных в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ. Надо же с чем то сравнивать ваши документы? После этого увидите, что некоторые банковские документы остаются у Вас в руках. Почему, не знаете?. Будем как школе, если Вы ее еще помните. Или вспомним, как "косынку" на работе раскладывали (если честно, то все умеют это делать). Не забывайте в дальнейшем под каждый договор и банковский документ расписать главы (статьи,пункты) Гражданскоо кодекса Украины, законов, декрета и нормативно-правовых актов НБУ. Не поленитесь это сделать - в суде будет значительно легче. А особенно, если распечатаете нормативно-правовые акты в сокращенном варианте со всеми положениями (статья, пункт), которые касаются данного договора или банковского документа, и действовали в той редакции, которая действовала на дату договора и банковских документов. Да, они будут повторяться, но лишними не будут. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=13#entry34416 Сейчас, когда мы все вместе внимательно изучили разнообразные первичные бухгалтерские документы, наступило время провести рекогносцировку. Указанные ниже предложения мы уже предоставили на соседней теме форума, но в данной теме все систематизируется и обобщается, благодаря всем участникам форума. Прежде, предлагаем самостоятельно проанализировать Ваши правоотношения с банком: 1. Договор валютного кредита, но банком надлежаще не исполнен. Банком не был выполнен пункт 4 главы 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины (постановление НБУ от 18.08.03 №337). Вы должник или кредитор по данному договору? Если банк не выдал кредит, какие ваши права? 2. Реально исполненный договор кредита гривной, но письменно не оформлен, т.е. ничтожный. Каковы правовые последствия недействительности ничтожного договора? 3. Договор банковского счета, а особенно порядок договорного списания зачисленных Вами средств. Может все валютные платежи с текущего счета неправильно списали, и они до сих пор должны находится на счету. Как Вы можете ими распорядиться, какие у Вас права владельца счета, а у банка какие обязанности? Таким образом, валютные кредитные правоотношения - не один сложный договор валютного кредита (как Вам говорят в банке), а они регулируется тремя простыми договорами. По каждому договору выбирайте направления деятельности и правовые позиции. Ищите нарушение Ваших гражданских прав, заявляйте об этом банку, а затем подавайте иски (статьи 15, 16 ГК Украины). Вы еще не выучили наизусть статьи раздела первого Гражданского кодекса Украины? Выучите еще параграфы 1 и 2 главы 71, и главу 72? Это не сложно, но необходимо. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=76#entry39558 Сделайте копию первой страницы своего кредитного договора и проведите по нему "крест". Разрежьте или разорвите (в зависимости от настроения) на четыре части. В левой верхней части ключевое слово “м.________”, в правой верхней части – “_______ 20__ года”, в левой нижней части – “_(підпис працівника банку)_ ”, в правой нижней части – “_(підпис позичальника)_”. Теперь Вы видите, что иск о взыскании банком задолженности (см. ниже раздел I) относится всего лишь к верхней левой части, а не ко всему кредитному договору, т.е. к четверти Ваших возможностей. Вернее, это треть от четверти Вашего кредитного договора (см. ниже разделы II и III). Напоминаем, что кредитный договор был подписан в г.______ на территории Украины. К верхней правой части относится раздел V. Да, именно _______ 20__ года согласно ст.901 и ст.1054 Гражданского кодекса Украины вы реально потребили финансовую услугу в виде получения кредита национальной валютой. Факт подтверждаеться договором купли-продажи недвижимости (земельного участка, автомобиля). Данные факты по всей Украины одинаковые, что при получении кредита национальной валютой, что при «получении» кредита иностранной валютой. Так были ли в действительности валютные кредиты, или в момента подписания данных кредитных договоров граждане Украины получали статус иностранцев, а недвижимость, земельные участки и автомобили получали статус территории иностранного государства? Вы же все таки обязаны что-то отдать банку? Нижняя правая часть описана в разделе IV. И Ваша фамилия указывает на то, что Вы еще не все свои права защитили “_(підпис позичальника)_”. Нижняя левая часть (УК Украины), указывает на того представителя “_(підпис працівника банку)_ ” недобросовестного банка, который воспользовался Вашей финансовой безграмотностью. Будет ли открыто уголовное производство в отношении даного представителя? Как показывает деятельность правоохранительных органов – это дело времени. Неужели недобросовестные банки осуществляли незаконную эмисию безналичной иностранной валюты на территории Украины? И Ваши заявления о фальшивости доказательств (ч.2 ст.185 ГПК) в дальнейшем подтвердятся иными доказательствами. Следовательно, Вы еще не обращались в суд за защитой всех своих нарушенных прав, и даже не пробовали «добиваться правосудия». Кто виноват в том, что Вы до сих пор видите перед собой целостный валютный кредитный договор? http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=267#entry77244 Судебная практика будет меняться. Заявления на перевод налички признают договором комиссии, применять будут Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг" к кредитным правоотношениям (в постановлении пленума ВССУ №5 от 30.03.12 данный закон вообще не указан). Проблема в том, что за 20 лет деятельности банков не рассматривали правомерность совершения банковских операций. Благодаря псевдовалютным кредитам проявились проблемы в судебной практике по кредитным правоотношениям. Обязательство по выдаче кредита никогда не рассматривались в судах, за малым исключением (иск о расторжении кредитного договора по инициативе заемщика - http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=169#entry55544 ). Что бы еще больше проявить проблему выдачи кредита, можно довести ситуацию до абсурда и попросить банк выдать кредит, как указано в определении ВССУ №6-1736св13 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/31007215 ): Порядок і здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валютах, їх взаємовідносини з територіальними управліннями Національного банку іншими банками та клієнтами з цих питань регулюються вимогами Інструкції «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 року № 337, (далі - Інструкція). Таким чином, виходячи з вимог законодавства та умов кредитного договору, банк для виконання судових рішень зобов'язаний отримати від ОСОБА_3 підписані ним кредитну заявку та заяву на видачу готівки, оформлену відповідно до вимог Інструкції. Згідно зі ст. 32 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банки зобов'язані виконувати доручення клієнтів, що містяться в документах на переказ, відповідно до реквізитів цих документів. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=263#entry73101 Але, документ на переказ готівки (п.1.7 ч.1 ст.1 Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні») не є документом на переказ (п.1.6, 1.35 ч.1 ст.1 Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» . Почему Вам не играть по их правилам? Ведь они приносят выписки по текущему счету и на одновременно на украинском языке и на английскому языке («LOAN TO …”)? Вы не получили кредит до сих пор в иностранной валюте, следовательно существует два варианта: или расторжение, или обязать выдать кредит. Обратите внимание на ст.607 Гражданского кодекса Украины. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=275#entry81424 В России на сегодняшний день работают около 20 тысяч финансовых пирамид. По крайней мере, столько насчитали сотрудники Следственного комитета России. Речь идет только о так называемых кассах взаимопомощи и светских клубах, то есть о тех организациях, деятельность коих может заинтересовать соответствующие структуры. Однако, на самом деле, вся мировая структура денег – это и есть большая финансовая пирамида, включающая в себя множество маленьких. Разница лишь в том, что одни «мыльные пузыри» законами только приветствуются, а другие работают вне правового поля. Но сначала рассмотрим три схемы, по которым «те, кто ближе к вершине, получают деньги за счет тех, кто находится ниже». Первый вариант – скрытая пирамида, когда вкладчик не имеет представления о реальном состоянии дел. Вторая – по сути, то же самое, но участник мошенничества знает, что вкладывает средства в сомнительное предприятие. И, наконец, третий вариант – схема мошенничества носит надгосударственный глобальный характер. Вся кредитно-финансовая деятельность за небольшими исключениями работает по принципу пирамиды. «Сегодняшние расходы, покрываются будущими доходами – вот вся суть, по которой общество развивалось последние 200 лет, - поясняет финансовый аналитик Степан Демура. – Это ничем не отличается от того, что делает Сергей Мавроди, но только его считают преступником, а банкиров «успешными предпринимателями». … Банки эти деньги взяли в иностранных банках, по 3%, и перекредитовали своих заемщиков под 15%. Это настоящая торговля воздухом. Никакой «кассе взаимопомощи» ни снились объемы узаконенного мошенничества. http://noteru.com/post/view/1038 Представьте финансовую пирамиду в вершиной вверху, состояшую из маленьких пирамид: - с вершинами вверху – вклады в иностранной валюте; - с вершинами внизу – платежи по псевдокредитам в иностранной валюте (такие же вклады в иностранной валюте, но перевернутые). Ответьте на вопрос: «Почему больщинство банков не принимали и не принимают платежи по валютным кредитам на банковские (текущие) счета клиентов, а принимали их на внутрибанковские счета (ссудные, транзитные, и иные), что является нарушением кассовой дисциплины?» Вот Вам доказательство существования финансовой пирамиды. С помощью коллекторских и факторинговых компаний, которые требуют оплатить гривной задолженность по псевдовалютному кредиту, недобросовестные банки пытаются обойти правила кассовой дисциплины и продолжать не учитывать иностранную валюту на банковских (текущих) счетах клиентов. То есть уже вместо внутрибанковских счетов появились иные счета (притворные договоры продажи кредитного портфеля, договоры комисии, договоры обслуживания счета и т.д.) Таким образом, сегодня основная задача коллекторских и факторинговых компаний - не принимать долги, а обеспечить поступления денежных средств для поддержания финансовой пирамиды (звонки, угрозы, подделка документов, акты об уничтожении несуществующих документов и иное). И где тут договор уступки права требования долга, когда долга нет, и доказательствами сумма долга не подтверждает (заявления на выдачу налички и заявления на перевод налички) расчет задолженности. Все основывается на том, чтобы от заемщика по псевдовалютному кредиту получить положительный ответ на вопрос: «Вы кредит наличной иностранной валютой получили в банке?». А если ответить «Нет, кредит наличной иностранной валютой с банковского (текущего) счета не получал» и заставить принести все доказательства? Принцип состязательности гражданского процесса в таком случае не будет нарушен. Вы имеете право проверить расчет задолженности на основании первичных бухгалтерских документов. Почему в судах при рассмотрении спора по договорам купли-продажи (договорам поставки) проверяется каждая накладная и каждая платежка, а по кредитному договору - нет?
 2. 3 points
  Банки - это субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность на свой страх и риск. Но почему-то наше государство и суды об этом забыли и считаю правильным перекладывание всех рисков с банка на заемщика. В таких условиях, если государство и банки нас*ало на права заемщиков и не замечает обязанностей банка, то заемщик имеет право на любые формы защиты своих прав. Свою обязанность я вижу в том, что показать человеку правовые возможности защиты и объяснить ему возможную ответственность за нарушение законов. Он сам для себя выберет, с учетом имеющихся знаний какой путь ему выбирать, если он посчитает, что ему лучше "умереть" я лично мешать не стану, только еще раз напомню о возможной ответственности. С политикой нашего государства к банкам, как к "священной корове" все средства борьбы с банками хороши, и каждый выбирает свои в меру сил и возможностей.
 3. 2 points
  Ну слава Богу я хоть не один это знаю и понимаю... А вот в этом Вы правы, особенно если учесть сюда ещё и после решения суда запрет наложеный судом с подачи испонителей на выезд за пределы Украины, то какраз выходит ограничение свободы как вид наказания по КК. Я молчу обо всех остальных урезаниях в правах... Вот и остаётся только существовать и батрачить на банк в своём городе, так как согласно Закона о свободе передвижения, то теперь нельзя и по Украине свободно перемещаться должникам, а обязательно регистрировать место пребывания... Тюрьма не тюрьма, но порядки и правила для них наступают зоновские...
 4. 2 points
  да не вижу я я сравниваю тюрьму и условия проживания человека загнанного банковскими служащими, "законными" решениями и с чувством что долги (пеню и штрафы незаконно начисленные) надо отдать.... даже если для этого надо существовать....
 5. 2 points
  не люблю флудить и философствовать, но задело..... пофилософствую..... как юристу и защитнику мне очень тяжело со своим чувством справедливости..... например как защитить преступника который совершил преступление: а именно, убил отца отверткой который в детстве его избивал и теперь его менты бью в сизо чтоб он взял еще пару "висяков" на себя по справедливости, защиты не подлежит сам виноват, что психика слабая и что взял отвертку и т.д., но и менты теперь нарушают его права как человека....... мудрые люди различают понятия наказания и законности...... А на счет банков и людей которые берут кредиты пару тысяч и потом им выставляют счет на сотни тыс, звонят родителям и .т.д. Да нет у нас культуры финансовой, не научен народ, что берешь чужие а отдавать свои, да при том что заработки не стабильны, и соц. защищенности вообще нет...... а как хочется телефончик как у друга и как хочется уже сделать ремонт и как красиво все рассказывают по телевизору реклама, как женщина верещит от радости целых 15 мин. что ей дали кредит да и еще с маленьким % вот и бегут люди и берут , На банки возложена обязанность рассказывать и показывать что берут, что отдавать надо, и что будет если не отдашь..... а не на безграмотный на финансовом поле народ я с юр. образованием и то попала в приват, не хватило знаний, и понадеялась что поручительство - это так формальность..... сейчас умная....... но ни кто не сказал и не прочитала даже что отвечаю ВСЕМ своим имуществом....... и что теперь мне быть рабом банка или все таки стать умной и на законных основания прекратить это ярмо !? тем более если банку захотелось больше заработать и подняли % а насчет людей которые берут кредиты и не отдают, то это вопрос к банкирам - зачем дают...... (наверное много денег и хотят поделиться) мы не Боги чтоб судить кто и что берет и делает мы юристы и просто люди которые дают правовую оценку сложившимся обстоятельствам...... вот что понять не могу так это то, что банки имея в своем арсенале правительство, деньги, пишут и меняют законы под себя подкупают судей, Но все равно не могут работать законно, даже по своим законам, Ну нет у них априори честности ......не могут работать зарабатывать и при этом не дурить.... вот так как то.........
 6. 2 points
  "фармазоны - мелкие жулики, дешевые аферисты" таких тут нет, такие не сидят на юр. форумах, такие не думают о последствиях своих даяниях.... например банковских юристов, с которыми можно было бы подискутировать по банковским юридическим вопросам... все бегут или не отвечают когда вопрос разбирается в законном поле......ну привыкли банковские сотрудники все на шариках и на запугивании решать........ тут собрались обманутые и замученные люди которые не хотят быть рабами банков и при этом быть без долгов .....вот и доходят до крайностей.....хорошо хоть на бумаге......
 7. 2 points
  да вы у Олега спросите, он вам расскажет и покажет что ни судов ни милиции у нас нет, так как работают не от государства а как частные лица... а народ на выборы не ходит, а голосует только мертвые и несуществующие люди..... так что имеем правительство выбранное мертвецами и исполнителей государства часников, а народа нет..... так что и долгов нет и и вообще все мираж.....
 8. 2 points
  Я ещё в таких случаях выражаюсь словами великого Яна Гуса, "святая простота"... С детства помню бабушка любила повторять эти слова... О святая простота! (O sancta simplicitas!) Великий борец за освобождение чешского народа от немецкого засилия Ян Гус (1369 - 1415) был возведен католическим церковным собором на костер как опасный еретик, враг истинной церкви. Стоя на костре, мученик заметил дряхлую старушку, верующую католичку, которая, вполне уверенная, что делает благое дело, принесла на площадь казни свою охапку хвороста и подбросила ее в костер. «О святая простота!» ( O sancta simplicitas !) - с горькой усмешкой воскликнул Гус: за будущее счастье старой женщины он боролся, и она же с лучшими намерениями служила его мучениям. С той поры эти слова применяются ко всем невежественным и темным людям, которые, будучи обмануты своими мнимыми друзьями, по недомыслию выступают против друзей настоящих.
 9. 2 points
  Я всегда говорю... Все проблемы от народа... Проблема не во власти, не в Законах, не в судьях, не в депутатах, не в Органах... Проблема всегда в простых людях которые сами всё так считают должно быть... Ни один чиновник не в состоянии ничего схимичить без молчаливого и понимающего народа... Страшно с таким народом... Если бы все стояли стеной против беспредела, то всё было бы ОК... Я за это не очень уважаю простых людей... Я разного насмотрелся... Они готовы признавать иски, лишь бы не обидеть банк... Когда я людям объясняю как должно быть на самом деле и как надо действовать, мне большинство из них говорят, что я придурок и непонимаю в какой стране живу, что я типа с Луны свалился и непонимаю как должно быть и иддут и признают и платят ВСЁ, и кредиты, и штрафы ГАИ и в общем всё......
 10. 1 point
  Очень смешно, это Вы к чему... Жаль что я никогда небыл в суде... Ха-ха... Та я думаю, что Вашу болтовню ничем неаргументированную и не опирающуюся на конкретные статьи судья бы сразу пресёк... Статью...
 11. 1 point
  ОСНОВАНИЕ для ИСТЦА обращения в суд - нарушенное право в виде нарушенного обязательства со стороны ОТВЕТЧИКА. Расчёт задолженности, по мнению, ИСТЦА - одно из доказательств, как одно из ОСНОВАНИЙ, подтвержающее нарушенное право. Получается тавтология "основание основания". Поэтому, смотрите на понятие "основание" более ширше и глубже. По вашему получается, что у ответчика нет оснований заявить о пропуске срока ИД. Если это не так, для сравнения предложите свою околесицу точку зрения с ссылкой на законодательство, в чём я глубоко сомневаюсь, ведь я же не ваш клиент .
 12. 1 point
  Чем больше шкаф (Приват), тем громче падает (мой вариант ответа, окажись я на Вашем месте, и настроение у меня бы ещё больше улучшилось )
 13. 1 point
  Вы, наверное, пошутили, намекнув на то, что Дубилет успешный человек? Так, посаженный на должность из многих кандидатов. Не он же хозяин. Так сказать - старший лакей. Сам-то он существенного тоже не добился Да, держит банк, как может. Но эта заслуга не только его, а и всего топ-менеджмента. Для того, чтобы работать в банке, нужно не только клиентов разводить, а иметь ещё голову, чтобы не только туда кушать Как Вы думаете, сколько бы любой наш банк продержался бы в цивилизованной правовой стране?
 14. 1 point
  Мне с судьями легче. Я не юрист. Могу после суда подарить судье репродукцию картины Герарда Давида (видел картину в подлиннике): http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=4668&hl=
 15. 1 point
  Да изучать изучайте, но в банк не суйтесь, Вы типа ничего неполучали... Письмо не выбрасывайте, спрячьте подальше может быть потом пригодится, хотя вряд ли...
 16. 1 point
  Я ни в коем случае не защищаю Приват, я говорю из своей практики: у клиента был долг 2000 грн., Приват насчитал ок. 10000 грн., после некоторых переговоров они согласились на 2600 грн. с рассрочкой на пол года. В итоге долг погашен - клиент доволен. Был случай когда из долга в 7500 грн. насчитали 34000 грн. и было решение суда о взыскании 34000 грн., также получилось договориться о списании начисленной суммы и возврата тела кредита в сумме 7500 грн. с рассрочкой на пол года. Так что есть случаи когда лучше договориться и решить вопрос мирно, только подходить к таким делам нужно очень внимательно и грамотно иначе можно навредить себе.
 17. 1 point
  а смысл? что вы хотите этим добиться? Вспомните алгоритм изменения фамилии - вы идете в паспортный стол с документами, подтверждающими ваше желание/право поменять фамилию/имя/отчество/пол, заполняете там какую-то форму/заявление, и вам на основании всех предоставленных вами бумаг выдают новый паспорт. Т.е. у нового паспорта есть привязка к вашему старому паспорту. Так что найти вас - это даже не дело 3 минут, а вообще... не проблема. Так же и с кодом. Люди, которые отказываются от кода, висят в базе по номеру паспорта. Какая вам разница, вас посчитают десятизначной цифрой, или шестизначной... Дорогие (в самом прямом смысле этого слова))) заемщики, вы иногда думаете не туда.... зачем распыляться на такой бред... кстати, еще можно пол изменить долго, конечно, наверное (не знаю, не пробовала))) зато какое-никакое развлечение в жизни
 18. 1 point
  Вы это судьям скажите, из которых это услышит тот, который захочет услышать. Они как воспринимают: предметом иска служит взыскание энной суммы, сумма эта указана в расчёте. Зачем судье дальше заморачиваться? Тем более, привыкли конвеерно решения принимать. Можно конечно и на хитрости идти, принести одну из ранних квитанций и заявить, что это последняя. Вот и пускай Приват доказывает обратное. А если всё через банкоматы происходило, то вынос мозга Привату обеспечен. Где Вы увидели, что я расчёт назвал основанием? Вы, наверное исходили из этого: так это выдержка из ст. ч. 3 ст. 10 ЦПКУ (дублировано в ст. 60) : 3. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Поэтому я, как и Вы, рассматриваю расчёт, как "левое" доказательство, но из которого можно найти выгоду для себя. Неужели Вы думаете, что судья будет против, когда ответчик заявит о применении срока ИД на основании материалов истца, которые судья посчитал надлежащим доказательством, открывая производство. Пожалуйста, прежде, чем сделать какой-то вывод, вчитывайтесь
 19. 1 point
  Да Вы батенька, идеалист! Вы так далеки от реалий жизненных... Я хочу сказать, что на форуме люди задают вопросы, как им спастись от разбушевавшихся ростовщиков... Возможно у некоторых и нет более другого выхода кроме как предлженный выше... А для спасения постражавшего любые способы подходят, это уже как у врача, надо смотреть какая степень диагноза... Причём здесь, адвокат, не адвокат? Может я и сам адвокат... Какой защиты? Вы сейчас представляете сторону обвинения в уголовном преступлении и не можете обосновать это никакой нормой... Сами себе, что-то придумали... Непонимаю для чего? Лишь бы страху на людей нагнать, которые и так незнают как им выйти из сложившейся ситуации...
 20. 1 point
  +1000 А поговорить...... Такое ощущение ,что в песочнице собрались и баловаемся.....
 21. 1 point
  Не знаю, кем меня считают в наших судах (хотя я такой же "выскочка"), но в последнее время прекратили попытки (тьфу-тьфу) хотя бы беспредельного неслушания в процессах в первой инстанции. Апелляционные суды моментально разбираются в деле, но не имея обоснований, начинают орать в заседаниях, в "чужих" апелляциях два раза просто не пустили в процесс (быстрая "заочка" при мотивированной первой неявке)... Надо начинать доить их через ВККС, другого пока не дано...
 22. 1 point
  Господа,раз гора не идет к Магомеду Магомед должен прийти и заставить суд включить свой расслабленный на разводах,чернобыльцах и уголовщине мозх и разобраться что к чему,а не штамповать решения.ох сколько силушек потратил чтобы суду доказать очевидные вещи про форму доверки привата.теперяче надо и про Умови ппротолкнуть нам всем вместе.... выкладывайте решения касачки по этому поводу-будем мочит беспредельщиков по-путински....ну вы понимаете...
 23. 1 point
  ВССУ 23 октября 2013 года отклонил кассационую жалобу Еврокапитала: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34398779
 24. 1 point
  Представители Привата для того чтобы ввести участников процесса (в т. ч. судей) в заблуждение, часто используют термины: электронная подпись, электронный документооборот. Например, заявляю ходатайство истребовать оригинал документа в связи с возникшими сомнениями подлинности документа (было такое, когда представитель банка приносил один и тот же документ в нескольких(!) редакциях с отметкой "згідно з оригіналом") представитель ссылается на эл.подпись/докуметооборот и судьи с этим беспределом молчаливо соглашаются. Вот нашел Днепропетровскую апелляшку относительно "правовий статус електронного цифрового підпису", читаем: Судом досліджені норми чинного законодавства які визначають правовий статус електронного цифрового підпису та регулюють відносини , що виникають при використанні електронного цифрового підпису. Так відповідно до ст. 1 Закону України "Про електронний цифровий підпис" електронний підпис - це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних; електронний цифровий підпис - це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа, особистий ключ - це параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу; відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису. Таким чином електронний цифровий підпис - це дані в електронній формі, які ніяким чином не можуть бути відображені в письмовій формі. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30902391 Может быть кому то пригодится?