Leaderboard

 1. centurion

  centurion

  Пользователи


  • Points

   8

  • Content Count

   6,472


 2. Мари-Анна

  Мари-Анна

  Пользователи


  • Points

   8

  • Content Count

   3,701


 3. mississ

  mississ

  Пользователи


  • Points

   7

  • Content Count

   2,611


 4. dyx

  dyx

  Пользователи


  • Points

   7

  • Content Count

   4,326Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/20/2014 in all areas

 1. 3 points
 2. 3 points
  Как я и обещал сегодня в своём комментарии, публикую наши предложения по реструктуризации кредитов, которые мы подготовили ещё в сентябре 2011 года к первому съезду потребителей финансовых услуг и которые я озвучил на этом съезде. Вариант вот такой листовки рапространялся нами всеми доступными средствами, в том числе на рабочих группах при комитете Верховной Рады. Но поддержки как среди депутатов, так и среди многих общественных лидеров эти наши инициативы не нашли. Потому что как тогда, так и сейчас у них не было и нет желания разрешить проблему заёмщиков. Полтавський обласний осередок ВОО «Наш захист» Тел. (068)9558036, samozahist@e-mail.ua Пропозиції Полтавського обласного осередку ВГО « Наш Захист» для вирішення проблем, які виникли у позичальників, відновлення довіри до фінансової системи та відродження економіки України. Тривала вже більше 3-х років фінансова криза та економічна ситуація, яка склалася в Україні, може привести до соціального вибуху и тоді вже не потрібні будуть ні банки, ні влада. І для вирішення цієї проблеми потрібен серйозний державний підхід. З початку кризи комерційні банки отримали від держави фінансову допомогу в розмірі більше 125 млрд. грн. у вигляді рефінансування. Під час кризи український Уряд ніяким чином не захистив пересічних громадян своєї держави (в січні 2012 р. офіційно зафіксований 169-й випадок самогубства із-за неможливості виконувати свої обов’язки перед кредиторами; а скільки зруйновано сімей та людський доль, ніхто і не рахує). Уряд не захистив вітчизняне виробництво, зате надавав всіляку допомогу і підтримку банкам, а точніше, банкірам. Страхові резерви під проблемну заборгованість банками сформовані вже у повному обсязі, а в деяких банках вони в 3-6 разів перевищують суму проблемних боргів. Прибуток банків за січень 2012 року склав більш ніж 652 млн. грн. Вже у 2011 році банкам були надані права фінансовим регулятором и Урядом України, надані пільги ДПАУ для того, щоб взаємовигідно вирішити проблеми кредитних боргів. Згідно ст. 159.4.1 Податкового кодексу, списання безнадійної заборгованості не збільшує банкам їх оподаткований прибуток і не потребує додаткової сплати податків. А тим паче, списати нараховані штрафи або пені для банків взагалі простіше простого, оскільки до складу доходів банки включають такі суми тільки по даті їх фактичного надходження (ст. 137.13 Податкового кодексу). Крім того, НБУ розробив «Порядок відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резервів», який узгоджений з міністерством фінансів України і затверджений Постановою Правління НБУ № 172 від 01.06.2011 р. Згідно затвердженому Порядку, банки вправі водночас списати за рахунок сформованих ними під проблемну заборгованість страхових резервів, як основний борг, так і нарахований, але не сплачений відсотковий дохід і комісійні. Додатково, ДПАУ в своєму листі від 02.11.2011 р. №5010/7/15-1417 «Про застосування пункту 159.4 статті 159 Податкового кодексу України» пояснює, що банки мають право списувати за рахунок страхового резерву заборгованість, яка визначена безнадійною згідно нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі і в разі її невідповідності визначеним в підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу ознакам, без віднесення в подальшому цього страхового резерву в дохід платника податку. Але, якщо після списання банком безнадійної заборгованості позичальник відновить погашення свого кредиту, такі суми будуть чистим доходом для банка, за який він повинен буде сплачувати податок на прибуток. Враховуючи вищевикладені факти, а також сталу практику продажу комерційними банками проблемних кредитів колекторським компаніям з великим дисконтом, надати можливість позичальникам скористатися аналогічними преференціями при поверненні коштів кредиторам. Для цього необхідно зупинити судові процеси між комерційними банками, кредитними союзами та позичальниками, призупинити виконання по вже винесеним рішенням судів, вирішити цю проблему мирним шляхом, сівши за стіл переговорів з кожним позичальником окремо, узявши за основу Конституцію України, нижчевикладені пропозиції та вищеперераховані факти. Тому що комерційні банки, як і більшість їх позичальників, являються суб’єктами підприємницької діяльності (усі вони – акціонерні товариства) і, згідно п. 3 ст. 47 Закону «Про банки і банківську діяльність», вони розміщують як свої, так і залучені кошти від свого імені та на свій особистий ризик. Тому вони мають можливість знайти компроміс із позичальником. Було б бажання! I. ДЛЯ ЗНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ СЕРЕД ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКА ШТОВХАЄ ГРОМАДЯН НА КРАЙНОЩІ, ТА ЗАПУСКУ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ НЕОБХІДНО ПРИЙНЯТИ СЛІДУЮЧИ ЗАХОДИ: 1. Зупинити судові процеси між комерційними банками, кредитними спілками та позичальниками для пошуку компромісу при поверненні коштів; 2. Зупинити виконання по вже винесеним, але ще не виконаним рішенням судів, для пошуку компромісу між банком та позичальником; 3. Заборонити вилучення заставного майна. Необхідно шукати компроміс для повернення отриманих від банка коштів (хоча б якоїсь їх частини), так як це буде вигідніше для всіх: банкірів, позичальників, економіки України в цілому; 4. Кредити, які оформлені в іноземній валюті, визнати такими, що не відповідають українському законодавству, а саме: 1) статті 3, 19, 41, 99 Конституції України; 2) статті 524, 533 Цивільного кодексу України; 3) статті 189, 198 Господарського кодексу України; 4) статті 6, 7 Закону України «Про Національний банк України»; 5) статті 11 Закону України « Про захист прав споживачів»; 6) пунктам 2.1, 2.4 Постанови Правління НБУ № 168 от 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування і сукупної вартості кредиту», 7) постанові НБУ № 200 от 30.05.2007 р. «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України і внесенні змін в деякі нормативно-правові акти НБУ»; 5. Визнати незаконними рішення судів, якими відмовлено в захисті інтересів позичальників за такими кредитами, оскільки такі рішення виносились суддями під тиском «зверху» і на підставі «Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин,», затвердженого суддями Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Завдяки вищевказаному Узагальненню судді в Україні тривалий час порушували конституційні права і свободи громадян України, грубо та зухвало нехтували українським законодавством і продовжують це робити. Вказані порушення досягли загрозливих масштабів. Своїми діями судова система сприяє посиленню як економічної кризи, так і росту соціальної напруги в суспільстві. 6. Скасувати нотаріальні написи; 7. Заборонити колекторську діяльність; 8. По заставним кредитам позичальник відповідає тільки заставою; 9. Відмінити договори поруки. II. ДЛЯ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ВИНИКЛИ У ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НЕОБХІДНО: 1. Списати безнадійну заборгованість за кредитними договорами, укладеними до 01.10.2008 р. 2. Звільнити від кредитних зобов’язань бізнес і іпотеку за кредитними договорами, укладеними до 01.10.2008 р. 3. Вжити заходів за іншими договорами, укладеними до 01.10.2008 р.: 3.1. В іноземній валюті: 3.1.1. Зупинити нарахування пені і штрафів, списати вже нараховані з 01.10.2008 р., але не сплачені. 3.1.2. Та частина коштів, яка внесена позичальником за користування кредитом у вигляді відсотків, не підлягає перерахунку і поверненню, подальше нарахування відсотків припиняється. 3.1.3. Укласти додаткові угоди про зміну іноземної валюти за основним договором в національну валюту на підставі: 1) статті 3, 19, 41, 99 Конституції України; 2) статті 524, 533 Цивільного кодексу України; 3) статті 189, 198 Господарського кодексу України; 4) статті 6, 7 Закону України «Про Національний банк України»; 5) статті 11 Закону України « Про захист прав споживачів»; 6) пункти 2.1, 2.4 Постанови Правління НБУ № 168 от 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування і сукупної вартості кредиту». 7) постанови НБУ № 200 от 30.05.2007 р. «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України і внесенні змін в деякі нормативно-правові акти НБУ»; 3.1.4. Кошти, внесені позичальниками в рахунок погашення основного боргу, перераховуються в гривну по курсу НБУ на момент укладення договору. Виводиться сума справжньої заборгованості по тілу кредиту в гривні. 3.1.5. Укладається друга додаткова угода на повернення залишку по тілу кредиту на індивідуальних умовах, в залежності від виду кредитування та платоспроможності позичальника (згідно нижчевикладеним пунктам розділу 4). 3.2. В національній валюті: 3.2.1. Зупинити нарахування пені і штрафів, списати вже нараховані с 01.10.2008 р., але не сплачені. 3.2.2. Та частина коштів, яка внесена позичальником за користування кредитом у вигляді відсотків, не підлягає перерахунку і поверненню, подальше нарахування відсотків припиняється. 3.2.3. Виводиться сума справжньої заборгованості по тілу кредиту. 3.2.4. Укладається додаткова угода на повернення залишку по тілу кредиту на індивідуальних умовах, в залежності від виду кредитування і платоспроможності позичальника (згідно нижчевикладеним пунктам розділу 4). 4. Умови повернення основного боргу за додатковою угодою: 4.1. По авто-кредитам (автомобілі, які не пов’язані з підприємницькою діяльністю) укладаються додаткові угоди в національній валюті на індивідуальних умовах зі ставкою від 0% до 12% річних (в залежності від платоспроможності позичальника). 4.2. По споживчим кредитам (кредити, які не забезпечені заставою) укладаються додаткові угоди в національній валюті зі ставкою від 0% до 18% річних, виходячи із платоспроможності клієнта. 4.3. По всім кредитам за необхідністю надаються кредитні канікули, що може сприяти відновленню платоспроможності і достроковому погашенню кредитів; 4.4. По всім кредитам надається можливість позичальникам погашати основний кредит з дисконтом на підставі Постанови НБУ № 172 і статей Податкового кодексу, або аналогічно сталій практиці продажу банками колекторським компаніям проблемної заборгованості з дисконтом більш ніж 90%. Під індивідуальними умовами мається на увазі: - диференційована відсоткова ставка від 0%; - пролонгація строку дії кредитного договору із зменшенням відсоткової ставки до 0%; - списання частини кредитної заборгованості (згідно постанови НБУ № 172; ст.159 ПКУ; листа ДПАУ № 5010/7/15-1417); - надання можливості позичальнику викупу кредиту на умовах, рівних з колекторськими компаніями (викуп кредиту за 3 – 12% від його вартості). ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ - ЗАВДАННЯ № 1. Так як позичальник – «куриця, що несе золоті яйця». Саме позичальник освоює кредитні засоби в реальному секторі економіки, забезпечую тим самим розвиток економіки та доходи як комерційним банкам і кредитним спілкам, так і бюджету держави у вигляді податків. Оргкомітет Полтавського обласного осередку ВГО «Наш захист» Голова осередку Мельников О.І. Зам. Голови Абрамова Н.О.
 3. 2 points
 4. 2 points
  Мало того, почти у всех олигархов, да и у самого главного олигарха фунциклируют предприятия успешно у агрессора и оккупанта. ... это как ?...
 5. 2 points
  Есть у нас еще Человеки и Профессионалы, именно с большой буквы. Дай Бог здоровья, сил и терпения Ростиславу Юрьевичу, многим людям помог и еще поможет. Он абсолютно прав - валютные кредиты не законны, только вот как пробить эту "стену"?
 6. 2 points
  Если будешь так массово выигрывать у Привата, то им будет дешевле тебя убить, чем судиться. Так что ты подумай над собственной безопасностью и разбавь практику чем нибудь еще
 7. 1 point
  Э, куда Вас, батенька, понесло. У Вас от "хунты" 17-го до хунты 2013-2014 гг всего лишь одно предложение. А там, между прочим, целая эпоха была. Ах, ну да, не по адресу.
 8. 1 point
  хм... путинская многоходовочка? Беларусь будет продавать товары в Россию за доллары Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый сообщил, что Минск и Москва согласовали возможность фиксации цен на экспортируемое в Россию продовольствие в долларах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.Источник:http://censor.net.ua/n317230Источник:http://censor.net.ua/n317230 Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Беларуси ввело мораторий на повышение розничных цен и тарифов "Мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы планируем на экспорт в Россию, были фиксированы в долларах по факту предоплаты по курсу Центробанка Российской Федерации", - заявил Русый. Как отметил белорусский вице-премьер, российская сторона "согласилась с этим, посчитав, что так удобно работать". "Не надо каждый день рассматривать контракты, и не надо подвергать друг друга каким-то сомнениям", - подчеркнул он.Источник:http://censor.net.ua/n317230Источник:http://censor.net.ua/n317230
 9. 1 point
  Опомнитесь пожалуйста. В 1945 был СССР. А у класса обезьян существует много видов. Какой вид из них охватил Украину без ДНР /ЛНР /Крым, которые Вы сами уже неоднократно исключили из территории современной Украины? Ну и политической картой мира Вы не воспользовались. А жаль... многое бы для себя подчерпнули.
 10. 1 point
  На ней ярлык уже давно висит, который, хочу заметить, не я вешал. Она сама, вопреки своему же воспитанию и образованию, ведёт себя как последняя ... (додумывайте сами) Вам ссылки дать?. А я на своё воспитание не в обиде - что Бог дал, то и отнимет. А Обама ещё тот эксцентрик - всё у него получается одновременно. Есть только одно "но" - хай у себе лад наведе у краіні, бо вже досить бути лузером.
 11. 1 point
  У Вас что с Ксюшей были долгие, близкие отношения, что позволяете себе вешать на нее ярлык? Видимо своим воспитанием Вы довольны. Конечно я слышала ответ - "ни у кого нет права сжигать дома до суда", видимо после суда можно. И еще - " хотя, если бандиты готовили такую операцию, то родственники, по крайней мере об этом знали"- то есть, они все таки виноваты, хотя бы потому, что не донесли на родню. Ничего не напоминает? И как результат, еще сожжены 15 домов в разных селах Чечни. Чуть не забыла про коалу. Я никого не обвиняла в зоофилии, просто Обама обнимался и с коалой тоже, а Вова только с коалой, вот и все.
 12. 1 point
  как оживились наши милые мужчины))) Обеликс, как всегда, в ответах легкий цинизм и реальный прагматизм))) dyx, скажите, а какие шансы и основания у этого ...ммм.... друга ТС вернуть подарок? И как-то так все набросились на девушку (с чем-то согласна, есть, конечно, за что набрасываться, скорее всего... но кто из нас без греха, пусть первый бросит в нее камень), и только пару слов сказали о мужчине, который требует свой подарок назад. Ну понятно, подарок дорогой, вот и требует, но он же зажимает в тиски женщину, которую когда-то любил или как минимум хорошо относился к ней, требует, зная ее трудную ситуацию и невозможность найти и вернуть деньги сразу. Как сказал Обеликс, не по-джентльменски это))))))) Марисабель, отдавайте как можете и сколько можете, без лишних расписок.
 13. 1 point
  Если впустить на арену цирка обезьяну с гранатой без чеки, то она на какое-то время значительно расширит сферу своего влияния в помещении этого цирка. И что? Это скачек в развитии? Так может сравним скачок в развитии у проигравшей Германии и выигравшей РФ ? Вот обезьяны с днр сейчас отхватили себе территорий... Это тоже скачок в развитии? Размышляйте, направление мысли я дал.
 14. 1 point
  Скольким людям Вы спасли жизнь за эти 23 года? Иными словами, а что Вы сделали за эти 23 года для страны (ну кроме налогов при покупке сигарет) Так отож.
 15. 1 point
  Я Ростислава слушала очень внимательно и не услышала, что он советовал снести власть. Я может с удовольствием бы передушила большую часть наших правителей собственными руками, вместе с большиством ментов и судей, а дальше что? Загоним страну в полный хаос? Кто подхватит власть? - Яроша не предлагать, он хороший парень, хороший боец, но не политик и на руководителя государства не тянет, да и последствия для нас в мире, если радикалы придут к власти предсказуемые и не утешительные. Нужно заставит сегодняшнюю власть подготовить правовую базу для того, что бы у людей была возможность сменить власть в любой момент правовым, демократическим способом, а не через майданы и кровь. А вот это как раз в наших силах, давить на власть нужно, но правильно и с умом.
 16. 1 point
  Вы НАШИ проблемы уводите в сухой остаток. А своих МУЙЛОВ, которые этим пользуются достаточно даже с избытком
 17. 1 point
  Значит Ксюша зацепила за живое. Молодец! Бедный Вова, жена - украинка сбежала, Украина тоже решила смыться, подруга Анжела перестала его понимать, белоруссы с казахами не знают как от него отбиться, кресница задает злые вопросы, на саммите в Австралии пришлось обниматься только с коалой, ну как тут не сойти с ума!
 18. 1 point
  Отсутствие санкций к России со стороны Украины, постоянный и безперебойный транзит русского газа, отсутствие визового (хотябы) режима с РФ,сохранение дип.отношений с РФ, безперебойное сообщение Симферополь Киев Москва, работа предприятий и банков РФ на тер. Украины, работа Укр.предприятий на тер.РФ,газо...электро...и водоснабжение Крыма и ЛДНР,отсутствие военного положения... Эти факты...не слова, а факты, о чем говорят?
 19. 1 point
  Опять старая песня. Нынешняя власть уже 10 месяцев грабит и убивает страну, обещая и обещая реформы народу. Не дай боже начать критиковать власть, особенно шоколадного, - сразу предатель, враг народа и пособник ху"лу. Главный предатель - шоколадный. Он вместе я кулейвлоб ведет страну к краху. Бендукидзе, предупреждавший власть сразу после выборов президента, что у той два месяца на реформы, иначе пипец полный, так ничего и не дождался и умер от переживаний за Украину. Послушайте еще раз Ростислава: https://www.youtube.com/watch?v=7xwSy37ocvk#t=688
 20. 1 point
  Это Вы про "милость" Путина через более чем 10 лет из 10 с половиной? Ну да, есть за что благодарить, а ведь мог 3 срок повесить на него и сгноить в тюрьме, многие именно это и прогнозировали. Но случился Крым и санкции и как следствие, политическая необходимость продемонстрировать хоть что - то.
 21. 1 point
  Мне тоже не нравится то, что сейчас происходит. У нынешней власти очень мало времени для "жизни", градус в народе растет. Так же я понимаю, что нынешняя власть хочет окончания войны, но и боится этого. Но я так же прекрасно понимаю, что очередное восстание народа сейчас, просто уничтожит страну и охватит войной всю территорию Украины, о чем мечтает Пу - это предательство. А значит не нужно играть ему на руку, в том числе и путем "подогрева" в соц. сетях, но это не значит, что не надо делать выводов и искать мирный, демократический способ решения этих проблем. Какие бы у нас не были внутренние проблемы, это никому не дает право нападать на наше государство и захватывать территории, вот и все! Родину нужно защищать каждому, всеми доступными методами и исходя из своих возможностей.
 22. 1 point
  Вы даже не понимаете как близки к истине: главное - невпихуемое в какое место впихивать. Отож...
 23. 1 point
  ... и гривна туда же. ШирЕЕ смотрите на вещи, которые выкладываете.
 24. 1 point
  А что блоггеры уже в авторитете? Коли так, тогда и Шарий к месту будет.
 25. 1 point
 26. 1 point
  Да уж, час от часу не легче.
 27. 1 point
  Продолжая великие высказывания... Великий Укр ‏@great_ukr 18 дек. Страшно не то, что в России президент лжец, трус и подлец. Страшно то, что большинство россиян считают это нормальным.
 28. 1 point
  ТС. Ваш муж (если есть оф.развод до к/п квартиры) тут не при делах. Вообще. Ни на какой стороне он не будет. Вам сказали - быстро квартиру на маму или на ребенка. Когда сделаете это и когда нибудь получите повестку в суд - пишите снова. У вас и так все збс,... считайте что на вашей улице перевернулся камаз с пряниками )) Та ну... Если у мужика в 45 лет нет понимания элементарных вещей - то так ему и надо. Или думает головкой (без мосха) или лавэ лишнее. При любом раскладе, если начинает отдаривать подарки взад, это не по жинтельменски )) Вот кто ему мешал купить квартиру на свое ООО? проблема зарегить ООО с иностранным учредителем? а ТС поставить директором без права отчуждения имущества ООО? Так он, жлоб, еще зажал штуку на юр. консалтинг....Теперь попадает на 40. Скупой платит дважды...
 29. 1 point
  Ростислав Кравець про махінації НБУ. https://www.youtube.com/watch?v=7xwSy37ocvk#t=688
 30. 1 point
  Olga Koreniuk і Маргарита Жданова, ДЯКУЮ за те, що переконали нардепа Ємця зареєструвати НАШ законопроект, автором якого є Ростислав Кравец! Це ще одне НАШЕ спільне досягення. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53006
 31. 1 point
  Вы даже не представляете как Вы ошибаетесь, и выдаете желаемое за действительное
 32. 1 point
  Получим негативные решения 3-ох инстанций, подадим в ВСУ. Слава Богу положительное противоположенное определение ВССУ имеется.
 33. 1 point
  Дивитися всім! Особливо засланним банкнюкам! Ми вже ідемо до вас !!! Наступний візит під хати банкнюків і колекторів! https://www.facebook.com/video.php?v=822809171096187&set=o.239061809634973&type=2&theater
 34. 1 point
  18 декабря 2014 г. в 0:39 Так можна перефразувати відоме висловлювання класика, по відношенню до тимчасової комісії громадської ради при Національному банку України, що займається врегулюванням ситуації з валютними позичальниками банків. Коротко про проблему. Більшість споживчих кредитів були взяті громадянами нашої країни в 2006 — 2008 роках, на піку стабільності, стрімкого росту споживання та низького курсу валют (4-5 гривень за долар США). Чи не більшість діючих в країні банків, мали іноземних власників, а отже мали доступ до іноземних кредитів за мінімальні відсотки. Складалася ситуація, коли банківські установи свідомо переконували потенційних позичальників отримувати кредити саме у іноземних валютах, а керівництво держави (Ющенко, Тимошенко) запевняло у подальшій стабільності та процвітанні. І це все при тому, що весь світ вже поглинула фінансова криза, великі системні банки банкрутували, позичальники залишались без житла, тощо. Маючи заробітну плату в 10-15 тис. гривень, пересічний середній клас, який не бажав платити за «зйомне» житло, а хотів платити за своє, з радістю влазив в кредит на 10-20 років у валюті, за відсотковими ставками, вдвічі нижчими ніж у гривні. Гідна заробітна плата дозволяла не тільки виплачувати кредит, а й погашати його достроково, сплачуючи два і три платежі наперед. І ось, середина 2008 року, курс підскочив до 8 гривень за долар, а в 2013 році, він склав вже 10 гривень за долар. Станом на час написання цієїстатті, курс долара наближається до відмітки у 20 гривень, а за повідомленнями ЗМІ - уряд хоче закласти в бюджет 22 гривні за долар(http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/16/7052203/). Дикий, не побоюсь такого слова, ріст курсу валют, поставив позичальників не просто на межу виживання, а навіть в положення раба. Коли заробітна плата залишилась в кращому разі на тому ж рівні, а платіж за кредитом виріс в більш як три рази. Придбати валюту в обмінниках не можливо, гарантовані головою НБУ Гонтаревою В.О. 200 доларів США на руки - не продали навіть особисто їй (ЗМІ: http://www.segodnya.ua/…/gontareva-ne-smogla-kupit-200-v-ba…). Натомість, колекторські відділи банків активізувалися та активно проводять психологічний тиск на позичальників, доводячи інколи до самогубства. Іноземні банки, покидаючи український ринок продавали за безцінь свої філіали, а ті хто залишався —чистили кредитні портфелі, продаючи пул з кредитними позичальниками за 5% від заборгованості. При цьому жодному позичальнику не було запропоновано погасити його кредит навіть за 70%. Фейсбук як початок революцій. Критичне положення речей, змусило позичальників шукати шляхів виходу з ситуації та об’єднуватися один з одним. Все почалося з Фейсбуку. Позичальники спілкувалися один з одним, створювали спільноти, просили у “гуру” з питань споживчих кредитів допомоги (Стрельников М.,Кравець Р. тощо). Маючи напрацьований досвід Євромайдану 2013-2014 р.р., спільноти швидко поширилися, наповнювалися новими учасниками, обговореннями. Одна з найактивніших спільнот на час написання статті налічує близько 10 тисяч учасників. До проблем кредитних позичальників намагалися долучитися і політики, що якраз перед виборами до Верховної Ради восени 2014 року хотіли були ближче до народних проблем та набрати підтримки електорату. Одним з таких був Микола Рудьковський, один з авторів Закону “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті”. Не зважаючи на значне послаблення тиску на позичальників після прийняття цього Закону, електорат не оцінив вклад депутата та до нового складу Верховної Ради він не пройшов. Позичальники заявляли все більше і більше вимог, від переведення валютних кредитів за курсом на час укладання договору, списання усіх нарахованих штрафів та пені до масового бойкотування оплати, що позбавляло банки надійного та довгострокового доходу. Такого повороту подій банкіри допустити не могли. Відсутність надходжень від позичальників та не можливість стягнути заборгованість за рахунок заставленого майна в судовому порядку, позбавляло їх стабільного розкішного марнотратного життя. Не можешпобороти свого противника — треба йогоочолити! Єдиним способом, якимось чином поліпшити становище позичальника у зв’язку з різким підняттям курсу валют, було внесення змін до законодавства та чітко відрегулювати відносини. І тут позичальники наштовхнулися на найбільший камінь спотикання — більшість у Верховні Раді бізнесменів були банкірами, або контролювали їх діяльність. І прийняття будь-яких Законів на користь позичальників — означало зменшення доходів депутатів. Критична маса позичальників, що вийшла на мітинги та протести, жваве обговорення у соціальних мережах, можливість неконтрольованих дій відносно банків, що підігрівалася фактором російської агресії та діяльність в Україні банків окупанта (“СбербанкРосії”, “Альфа-банк”, “ПІБ” тощо), змусили банкірів — народних депутатів тимчасово заспокоїти натовп, шляхом прийняття Закону “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1304-18). Одночасно, у парламенті пройшов перше читання проект Закону “Про реструктуризацію кредитних зобов’язань з іноземної валюти в гривню” (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51541), більш відомий як Закон №4185а або “Закон Князевича”, названий в честь автора - народного депутата Р.П. Князевича. Його називають про-банківським Законом, який передбачає перерахування валютних зобов’язань позичальників виключно за діючим курсом і жахливі умови після такого перерахування. Проекти інших депутатів Рудьковського М.М. та Опанащенко М.В. було відхилено. Намагання ж позичальників внести проекти інших Законів не розглядалися та не обговорювалися, оскільки рядові громадянине не є суб’єктами законодавчої ініціативи, а звертатися до банкірів — депутатів сенсу не мало. В цей же час, до спільнот у соціальних мережах, почали додаватися нібито позичальники, експерти, юристи, які заявляючи про підтримку, вели деструктивну роботу. Ці особи, почали створювати свої окремі спільноти, вести свою гру, намагаючись під гарною обгорткою подати нереальний продукт, який за фактичного стану справ в державі, ніхто і ніколи робити не бути. І люди ковтали живця, об’єднувалися, обговорювали тощо. З’явилася значна кількість громадських об’єднань (напр. ГО “Кредитний майдан”, “Правдива країна”, “Правова держава”, “Фінінфо” тощо) які мають начебто однакові статутні цілі, однак реальні цілі не відомі рядовим позичальникам. З метою громадського обговорення та роботи з позичальниками, при Національному банку України, була створена т.н. Тимчасова комісія Громадської ради з питань врегулювання проблематики реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article…). Донеї увійшли, нібито представники громадськості, які повинні були проаналізувати вже наявний текст “Закону Князевича” та внести свої пропозиції. Членів комісії: Богатих І.В., Коробкову О.А. та Яременко С.О., немає сенсу обговорювати, оскільки вони є прямими представниками банківського середовища, а ось із темними конячками, що нібито захищають інтереси позичальників, необхідно познайомитись ближче. МулярМирослава Сергіївна - Голова комісії, член Громадської ради, директор громадської організації "Фінінфо". Сама Мирослава на сайті http://blog.liga.net/ пише,що вона: “Юрист. Два высших образования - историческое и юридическое. В течение последних трех лет занимаюсь юридической практикой по защите прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, моя работа включает общественную деятельность по защите прав банковских клиентов и повышении их финансовой грамотности.” Під час деяких подій, вона представлялася, як член об’єднання “Ваш захист” (http://makeevkainfo.com.ua/…/potrebiteli-finansovyh-uslug-n…), під час інших, як “юрист, експерт з питань захисту прав споживачів фінансових послуг”. Також відомо, що в 2012 році, нею була написана кандидатська дисертація під назвою “Договір споживчого кредиту: основні ризики для позичальника”. Жодної іншої інформації про її діяльність, активну участь в роботі, чи судовому захисті тощо - немає. Авраменко Ярослава Петрівна - співголова Громадської ради, голова громадської організації "Правдива країна". Колишній працівник ДельтаБанку (ще в червні 2013 року на конференції обговорювала як вибивати борги з позичальниківhttp://www.novostimira.com.ua/news_58837.html) Інтернет переповнений її авторськими статтями про необхідність факторингу та необхідності мирного врегулювання відносин з банком. Активно просуває “Закон Князевича” в соціальних мережах та сайті ГО “Правдива країна”. Куракін Павло Генадійович - член Громадської ради, голова громадської організації "Союз "Земляни". У комісії, дана особа представлена начебто від громадської організації, що захищає інтереси позичальників, однак це не зовсім так. Куракін є директором Харківської міжрегіональної дирекції ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Майоров Василь Олександрович - кандидат юридичних наук, громадська організація "Фінінфо". У комісії представлений так само як і Муляр М.С. - член ГО “Фінінфо”, однак більш відомий як адвокат, керівник mayorovgroup, юридичної компанії. На сайті компанії і розміщені матеріали ГО“Фінінфо”, що наводить на думку про створення фіктивної громадської організації з метою включення до різних громадських рад державних органів та для отримання зв’язків, лобіювання тощо. Також відомо, що в 2010 році, ним була написана дисертація під назвою “Цивільно-правове регулювання договорівв банківській діяльності”. Не нехтував участю в політичному житті, був уповноваженою особою від ВО"Батьківщина" на виборах 2014 року. Савельєв Андрій Юрійович -громадська організація "Правдива країна". Обговорювати сенсу немає, оскільки Савельєв повністю підконтрольний пані Авраменко. Яким чином вказані особи були включені до складу тимчасової комісії, які зацікавленні люди їх рекомендували - жодної інформації не знайшли. Тому, прийшли до висновку, що включення даних осіб, відбулось без дотримання відкритих процедур, щоб тихо, без громадського обговорення, надати позитивний висновок «від громадськості» про доцільність прийняття “Закону Князевича” і позбавити позичальників шансу на майбутнє під власним дахом. Марина Ігнатенко для газети "Столичний бізнес" 18.12.2014 .
 35. 1 point