Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/03/2015 in all areas

 1. 1 point
  Реєстраційна та нотаріус Вам правильно відмовили. Робіть так як сказав y.voronizhskiy.
 2. 1 point
  в Украине, а ни практики а ни законов одно решалово и чем дальше тем хуже Скоро для юристов введут еще один орган: на получении лицензии на решалово в гос структурах, а в судах для таких лицензионных юристов введут как для арбитражных автоматическое распределение
 3. 1 point
  Что блеать за пораженчиские настроения? )) Решение- это одно. Исполнение- это совсем другое. Живите и боритесь. И все у вас будет хорошо))
 4. 1 point
  Не совсем свободная форма. Вам луче воспользоваться помощью профильного юриста. Если у Вас судебное решение, вынесенное судом общей юрисдикции, то вот правовая регламентация: Розділ VII. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду1. Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.11.2010 р. N 2677-VI) Стаття 384. Подання скарги1. Скаргу може бути подано до суду безпосередньо або після оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби. 2. Скарга подається до суду, який видав виконавчий документ. 3. Про подання скарги суд повідомляє відповідний відділ державної виконавчої служби не пізніше наступного дня після прийняття її судом. Стаття 385. Строки для звернення із скаргою1. Скаргу може бути подано до суду: у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. 2. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом. Стаття 386. Розгляд скарги1. Скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю заявника і державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються. 2. Якщо заявник, державний виконавець або інша посадова особа державної виконавчої служби не можуть з'явитися до суду з поважних причин, справу може бути розглянуто за участю їх представників. 3. Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, не працює на попередній посаді, він залучає до участі в справі посадову особу, до компетенції якої належить вирішення питання про усунення порушення прав чи свобод заявника. Стаття 387. Судове рішення за скаргою1. За результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу. 2. У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи. 3. Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби і права чи свободи заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги. Стаття 388. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги1. Судові витрати, пов'язані з розглядом скарги, покладаються судом на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову в задоволенні його скарги, або на відділ державної виконавчої служби, якщо було постановлено ухвалу про задоволення скарги заявника. Стаття 389. Виконання ухвали суду1. Про виконання ухвали відповідний орган державної виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання ухвали суду. П.с. Но я бы паралельно попробовал пожаловаться в прокуратуру(как Вам советовали Выше) и в главное Управление юстиции Вашей области. Только жалобу постарайтесь сформулировать юридически грамотно. Также не забудьте, что у Вас 10 дней на оспаривание действий исполнителя с момента получения ответа о котором Вы пишите. Так что не тяните
 5. 1 point