Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/06/2019 in all areas

  1. 1 point
    Хотя одна фраза меня порадовала и ею можно играть... Доводи касаційної скарги про те, що укладений між сторонами договір автоматично був пролонгований, оскільки жодна зі сторін не заявила про свій намір його розірвати, а тому договір діє й до цього часу, у зв`язку з чим відсутні підстави для відмови в задоволенні позову зі спливом строку позовної давності, не заслуговують на увагу. Пролонгація договору передбачена Умовами та правилами банківських послуг, які не були підписані позичальником, а тому не можуть бути взяті до уваги як належні докази на підтвердження зазначених позовних вимог, при цьому строк дії виданої відповідачці кредитної картки встановлено до квітня 2010 року, що не заперечувалося сторонами у справі.