Leaderboard

 1. Bolt

  Bolt

  Пользователи


  • Points

   32

  • Content Count

   30,865


 2. YuriyS

  YuriyS

  Пользователи


  • Points

   10

  • Content Count

   26


 3. ANTIRAID

  ANTIRAID

  Главные администраторы


  • Points

   9

  • Content Count

   11,290


 4. Лев

  Лев

  Пользователи


  • Points

   7

  • Content Count

   1,389Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/03/2020 in Posts

 1. 2 points
  Отож такой грамотный значит... Я же говорю, главное, чтобы он вообще понимал, что он делает... Можете провести ликбез Вашему адвокату...))) Всех надо обучать... Удачи Вам с таким адвокатом...)) Она Вам понадобится...) Стаття 284. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення 1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. 2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. 3. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. 4. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин. Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 3. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 49, 83, 84, 170, 178, 179, 180, 181, 185, 210, 222, 253, 275, 284, 325, 354, 357, 360, 371, 390, 393, 395, 398, 407, 424 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, подання заяви про перегляд заочного рішення, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, заяви про скасування судового наказу, розгляду справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.
 2. 2 points
 3. 2 points
  Ситуация не очень. Если были торги то пробовать их оспаривать, если будут основания. Когда узнали про судебный процесс 2016? Если заочное решение то подавать заявление о пересмотре. Вобщем работы куча и не факт что что-то получиться.
 4. 1 point
  Есть каранойя, есть спрос на астму и эмфизему легких - вот и торгует Эпицентр писпособлениями для затруднения дыхания...
 5. 1 point
  Да это верно... Надо будет изучить повнимательнее это дело... Вы им занимались...?
 6. 1 point
  Огляд містить ряд важливих правових позицій Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, висловлених під час розгляду кримінальних проваджень у травні 2020 року, зокрема щодо: ✅ оскарження у касаційному порядку ухвали суду першої інстанції про продовження застосування примусових заходів медичного характеру після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції, прийнятої за результатами такого перегляду; ✅ оскарження до апеляційного суду вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості, іншою особою, яка не була учасником судового провадження; поняття вироку, який стосується інтересів іншої особи; ✅ встановлення кола потерпілих від злочину, передбаченого ст. 164 «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей» КК; ✅ впливу на підставу кримінальної відповідальності за ст. 191 КК відсутності правового механізму оформлення відряджень з метою виконання службових обов’язків на тимчасово окуповані території; ✅ умов допустимості матеріалів НСРД, якщо у процесі досудового розслідування зміна закону про кримінальну відповідальність вплинула на встановлення тяжкості злочину, стосовно якого проводилося НСРД; ✅ ухвалення суддею вироку у кримінальному провадженні одночасно з розглядом іншої справи про адміністративне правопорушення, що не становить порушення таємниці наради суддів тощо. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad_KKS_traven_2020.pdf Огляд практики ВС-ККС за травень 2020 року.pdf
 7. 1 point
  До Огляду вміщено низку правових висновків: ✅ у спорах, що виникають із трудових правовідносин, зокрема, роботодавець не може в односторонньому порядку змінювати строки попередження при звільненні працівника за власним бажанням тощо; ✅ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, наприклад, надання малолітній дитині матеріальної допомоги у добровільному порядку не звільняє батька від його обов’язку утримувати дитину; ✅ у спорах, що виникають з питань захисту права власності КЦС сформулював висновок, що існування між сторонами договірних відносин, виключає можливість витребування майна на підставі положень статей 387, 388 ЦК України; ✅ у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, а саме те, що спадкоємець, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, є її власником з часу її відкриття, а документом для підтвердження права власності на спадкове майно є свідоцтво на спадщину, отримане в установленому законодавством порядку; ✅ у спорах про захист честі, гідності та ділової репутації сформульовано висновок, що спростування даних, які містяться в повідомленні про підозру, у порядку цивільного судочинства є неприпустимим. Предметом розгляду КЦС також були спори що виникають із житлових правовідносин, щодо надання дозволу на примусове виконання судових рішень іноземного суду на території України, що виникають із загальних положень про договір (правочин), щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення, що виникають з питань у сфері нотаріальної діяльності, щодо не договірних зобов’язань, в яких також сформульовано правові висновки, які, власне, і пропонуються до вашої уваги. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad_KCS_05_2020.pdf Огляд практики ВС-КЦС за травень 2020 року.pdf
 8. 1 point
  А эту сумму тела откуда суд взял...? Она была прописана в заяве или просто в иске и как всегда никаких подтверждающих документов о получении...
 9. 1 point
  Конституційний Суд України зазначає, що в законодавчому регулюванні слід уникати заборон або обмежень щодо реалізації кожною особою права оскаржити в суді рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, у тому числі шляхом визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку осіб, які мають право на таке оскарження, оскільки невключення особи до цього переліку унеможливлює доведення нею в суді її переконаності в потребі захисту своїх порушених прав, свобод цими рішеннями, діями чи бездіяльністю. Конституційний Суд зазначає, що положення частини першої статті 79 Закону встановлює вичерпний перелік осіб, які мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Національного банку України, його посадових та службових осіб. У такий спосіб унеможливлено доступ до суду осіб, не включених до цього переліку, зокрема акціонерів банку, які не є власниками істотної участі у банку, що дискримінує їх за майновою ознакою. Тим самим усупереч принципові верховенства права нівелюються право цієї категорії осіб на доступ до суду та подальший ефективний юридичний захист їх прав, законних інтересів. http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/6rii.pdf 6_p2_2020 щодо незаконності обмеження прав на судовий захист міноритарних акціонерів.pdf
 10. 1 point
  Какое отношение имеет этот мусор к данному форуму?
 11. 1 point
  Черговий пророчеський шедевр, в якому суд зробив висновок, що з метою забезпечення однозначного розуміння ухваленого рішення у резолютивній частині слід зазначати, що звернення стягнення на предмет іпотеки відбувається в рахунок стягнення заборгованості за основним договором, а отже таке звернення стягнення не є додатковим стягненням, яке могло б розумітися як подвійне. Але ж в рішення, яке оскаржується так не написано. Тобто Велика палата пропонує, ще й самостійно трактувати рішення в залежності від настрою, температури повітря або сили вітру. Суд встановив можливість укладення договору позики у валюті й стягнення 3% річних за несвоєчасне виконання, однак відмовив у стягненні відсотків у розмірі облікової ставки НБУ після строку закінчення договору. Й дозволив одночасно звернути стягнення на предмет іпотеки, що потрібно на даний час вважати як просто звернення стягнення, а не просто стягнення суми. От що буває, коли доповідачем в найвищій інстанції є адвокат, що захищав інтереси банків, з дворічним стажем судді. Просто треба читати рішення в залежності від настрою.
 12. 1 point
  ответ как всегда на поверхности. Нужно только раскрыть глаза. Спасибо.
 13. 1 point
  Конституційний Суд України постановив, що положення частини третьої статті 307 Кримінального процесуального кодексу України є обмеженням конституційного права на судовий захист стосовно гарантій на апеляційний перегляд справи, а отже, суперечать положенням частин першої, другої статті 3, частини першої статті 8, частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України. Конституційний Суд, ухвалюючи рішення, вказував на закріплені в Основному Законі України принципи верховенства права та захисту прав людини. До того ж, у нормах Конституції України визначено право особи на судовий захист, який передбачає не тільки можливість звернення особи до суду, а й, зокрема, право на обґрунтоване судове рішення, у тому числі можливість виправлення судової помилки судом другої інстанції. Апеляційний перегляд рішення, ухваленого судом першої інстанції, є важливим для утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що, відповідно до частини першої статті 3 Конституції України, є головним обов’язком держави. http://www.ccu.gov.ua/dokument/4-rii2020 4rii щодо апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про невнесення відомостей про злочин.pdf
 14. 1 point
 15. 1 point
  Всегда пожалуйста... Чего ж ищете тогда не знающих законы...))
 16. 1 point
  Добрый день уважаемый Болт.Вы умный и знаете законы,благодарю Вас. Все ценные советы, которые я получила, благодаря Вам и этому форуму, выпишу и надеюсь, что эти знания помогут мне,,хотя бы уже ситуация не кажется такой безнадежной и ужасной.Вы правы удача, очень много значит, спасибо Вам большое, пусть и в Вашей жизни, всегда удача сопутствует во всем.Спасибо.
 17. 1 point
  Логічно. "1.Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Харківської області від 14.05.2020 у справі №922/3911/19." http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89797547
 18. 1 point
  Надлежащим образом уведомлены это значит , что повестки по адресу направлялись или сайт. Если повестки вернулись по истечению срока хранения, тогда проблем не будет восстановить, главное сошлитесь на решение вс по этому поводу.
 19. 1 point
  В заявление о пересмотре заочного решения обязательно укажите сроки давности. Они его пропустили ибо обратились о взыскании долга в 2014 году, а по ипотеке в 2019. У меня было аналогичное дело с этой же компаний и суд им отказал в взыскании ипотеки.
 20. 1 point
  Это то которое за 2016 или 2019 год...? За 2016 там да 10 дней... там апелляция... Вы ведь заочное показывали...
 21. 1 point
 22. 1 point
  Всегда пожалуйста... Да можно хоть сегодня обжаловать... 20 дней это предельный срок, но есть ещё и карантин, поэтому можете обжаловать вплоть до 13 июля... Главное, чтобы тот адвокат знал, что делает...
 23. 1 point
  Это не простое заявление... Это миниапелляция... Такие заявления обычно на пару десятков страниц... У Вас есть 20 дней на подачу такой заявы... Но в сложившейся ситуации с карантином это может быть и больше...
 24. 1 point
 25. 1 point
  Я не "воЕн с несправедливостью" ) Просто в свободное время пытаюсь открывать глаза некоторым , спортивный спор мне интересен , когда делать особо нечего ) Есть много знакомых , которые входили в разные пирамиды в начале , поднимали прибыль и выходили из неё не втягивая других в схему . Против таких ничего не имею ) И майнеры битка ничего плохого не делают , пока не начинают пытаться привлекать в тему массы , разъясняя неподкованным людям то , что "биток это лучше денег,золота/бриллиантов")
 26. 1 point
  Заморочился - вспомнил : Kairos Technologies та "уважаемая прогрессивная компания" называлась . Вот один из линков , там можете почитать про аренду "мощностей " ) Знатно "намайнили " с буратин ) https://tech.onliner.by/2018/05/10/kairos-technologies
 27. 1 point
  "которые эту работу превращают в свою криптовалюту,вроде как на пальцах объяснил..." - как в классике : "брюки превращаются в ... ) Это вы уже в совсем другую сторону ушли от майнинга битков . То о чём вы написали - скам проекты , маленькие , относительно короткие пирамидки . Уже 1000 раз просчитано и доказано что арендовать память на жёстких дисках пэрэсичных = полнейший бред - глупо , невыгодно и технически невозможно . На подобном скам проекте моя знакомая потеряла около 20 т.уе , не послушала моих доводов (около 3-4 лет назад , никак не могу вспомнить название - в Днепре он был популярным , с бАгатыми слётами "акционеров" в т.ч. в тёплых странах). Кстати в переписке на форуме с руководителями "проекта" в Днепре они мне предлагали 500 баксов "за просто так" , чтоб меньше говорил ) и такое бывает . Велика страна Буратиния ... Повторюсь : технология блокчейн - перспективная штука , но никакого отношения к производству каких либо ценностей она иметь не может , потому и биткойн - пшик , который продают/покупают друг у друга только адепты сего чуда . Т.е. вы фактически передаёте друг другу реальные деньги за то что вторая сторона "перечислила" вам некое ничто , которое само по себе ценности не имеет и иметь не может. Не спорьте по финансовой составляющей - проиграете .
 28. 1 point
  Апелляцию Дорошкевич отклонили и оставили первую инстанцию в силе! http://reyestr.court.gov.ua/Review/89727553
 29. 1 point
  К Одесским да Киевским стоит добавить сулью Голосеевского районного суда г. Киева Валигуру Дмитрия Николаевича, отличившегося особой предвзятостью при рассмотрении "масочных" дел. Из 8 постановлений - 8 безосновательных и немотивированных штрафов...
 30. 1 point
  В цій справі є цікавим момент з загальним розміром кредиторських вимог. Суд визнав тільки заявлені вимоги, що є звичайною практикою. При цьому відхилив клопотання керуючого реструктуризацією. Щодо заявлених після завершення 30-денного строку кредиторських вимог, послався на черговість їх розгляду в порядку надходження і задоволення згідно ст.133 (?). http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89706769
 31. 1 point
  Мотивація суду за результатом підготовчого засідання. Не думаю, що вона безспірна. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89704452 "Дослідивши всі документи, що надані боржником, та проаналізувавши вказані норми Кодексу України з процедур банкрутства, суд, враховуючи обставини, які були встановлені під час розгляду справи №922/4219/19, дійшов висновку, що відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 . Так, отримуючи в 2013 році кошти в якості позики від свого кредитора, боржник мав всі можливості повернути такі кошти, що не було зроблено боржником своєчасно, крім того, маючи боргові зобов`язання, він свідомо відчужив все своє майно за договорами дарування на користь ОСОБА_8 , яка до 02.03.2020 була його дружиною, тобто безоплатно передав все своє майно іншій особі. Боржник працює, отримує заробітну плату, має в оренді земельні ділянки, тобто сплачує за них орендну плату та від яких також має можливість отримувати дохід, однак, з 2013 року не вчинив жодних дій, спрямованих на зменшення кредиторської заборгованості. Викладене свідчить про свідоме умисне ухилення боржника від виконання боргових зобов`язань, а не про те, що неможливість погашення заборгованості виникла внаслідок певних життєвих обставин, які можуть свідчити про неплатоспроможність боржника. Суд не приймає до уваги той факт, що майно, яке було подаровано боржником дружині, в подальшому було нею передано в іпотеку, оскільки такі дії є наслідком ухилення боржника від виконання своїх грошових зобов`язань."
 32. 1 point
  На счёт майнинга смешно . Мой чайник тоже включен в розетку , я плачу за электричество,воду и канализацию . Из этого следует что мы с чайником зарабатываем деньги ) Поле чудес ) Такое неприятное чувство , когда ведёшь диалог с участником мошеннической схемы , понимающим либо нет суть своего участия в ней ...
 33. 1 point
  Знаете - есть такие люди , которые занимаются телефонным мошенничеством из мест не столь отдалённых . Так вот , когда какой-нибудь умник вычисляет их и начинает троллить - они говорят -"не мешай людям работать" . Так вот - работайте , но не забывайте что в вашей схеме очень большая доля пирамидального мошенничества . И на одного заработавшего шустрика приходится не один потерпевший буратинка , а у них тоже есть дети , родители , семьи . Вам с этим жить .
 34. 1 point
  Меня , как экономиста вводят в ступор такие разъяснения . Это как хорошему врачу о лечении рака мочой доказывать ... Вы не производите НИЧЕГО , что могло бы каким либо образом трансформироваться в реальный капитал . Вы перетягиваете деньги у менее успешных буратин в пирамиде , эдакая касса взаимопомощи . И форекс из этой же серии . На биржах продают акции реальных предприятий , т.е. часть реального бизнеса с недвигой , технологиями . Биток,форекс и пр. Чепуха - ноль . Полнейший . Вы продаёте друг другу веру в то что это чего-то стоит . Возможно вы удачливый "продавец воздуха" - не вижу резона этим гордиться , т.к. на противоположной стороне менее удачливый буратинка , подаривший вам свои деньги - грустит ) . Хотя - если вы действительно платите налоги - то фабрика буратин таки полезна стране хотя бы с такой точки зрения )
 35. 1 point
  А сын-юрист поручительство не оспаривал?..
 36. 1 point
  Здесь есть масса хороших юристов , думаю - посоветуют что-то . Имхо : вам срочно желательно прописать несовершеннолетнего (лучше малолетнего) , и НИКОГО не пускать в квартиру ! Если ничего не путаю : единственное жильё забрать не могут , мораторий ... Возможно подойдёт процедура банкротства . Общайтесь с юристами , шансы есть .
 37. 1 point
  Вы, сударь, можете получить за свой разводняк бонус от судьи, предусмотренный статьей 190 УКУ...
 38. 1 point
  Не в процедурі банкрутства фізичної особи, але, думаю, що висновки ВС мають практичну користь: "54. Боржник, який вчиняє дії, пов`язані із зменшенням його платоспроможності після виникнення у нього зобов`язання із повернення суми позики діє очевидно недобросовісно та зловживає правами стосовно кредитора. 55. Водночас будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов`язання із погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фраудаторного правочину (постанова Верховного Суду у справі №405/1820/17 від 24.07.2019, №910/8357/18 від 28.11.2019)." Звідси: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89539141
 39. 1 point
  Кредиторські вимоги по картках Приватбанку. Чергова серія за 01.06.2020 цього вічного серіалу. Апеляція http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89575028 Також до слова свіжопоширена позиція Великої Палати з приводу процентів під час дії "строку кредитування" і після завершення такого строку http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89083008
 40. 1 point
  Да сейчас уже многие биткоинами пользуются вместо налички... Вчера сам видел в Сильпо чувак рассчитывался биткоинами за пиво... ему ещё и сдачу тоже биткоинами давали... Этим уже никого не удивить, кассиры так и говорят...
 41. 1 point
  Есть такая поговорка "Какой вопрос такой ответ" Кто что спрашивает тот и получает.....
 42. 1 point
  Уважаемый Болт я просто поделился мнением авторитетного адвоката в результате чего получил полный ответ на мой вопрос,а то получилось бы как всегда разговоры в сто репостов на длительный период.БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!
 43. 1 point
  Всегда пожалуйста... Вряд ли и получится, хотя он мало что даст...
 44. 1 point
  Вы думаете, кроме Вас ни у кого нет больше мобильного телефона, зачем хвастаться им здесь...???
 45. 1 point
  Ну видите как хорошо... Всё нашлось... А говорили ничего нету...) От любите Вы поговорить, а сделать по другому...))
 46. 1 point
  Сколько по этому поводу даже пословиц и поговорок есть народных, ведь не спроста всё это придумано, типа "поспешишь людей насмешишь", "не лезь вперёд батьки в пекло", "семь раз отмерь, один отрежь" и прочие... Эпос народный не зря придумал это всё... Всё уже пройдено веками... Нового нет ничего...
 47. 1 point
  Ну так на это всё и рассчитано, что люди глупостей наделают лишних...
 48. 1 point
  Всегда пожалуйста... Это самая большая проблема наших людей, быстро бежать, что то делать, в то время когда не надо ничего делать, а надо ждать... На этом люди часто и ловятся...
 49. 1 point
  Ну так это другое дело, мы ведь считаем, что это незаконно... Он просто смирился...
 50. 1 point
  Интересно узнать, что это за "шокуючий" закон и посмотреть на него... А так как такого закона нет, то ясно, что всё это просто вброс... Просто обычная пугалка теперь от коммунальщиков...