Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/28/2020 in all areas

  1. 1 point
    если Вы не присутствовали при оглашении решения, и решение суда до сегодняшнего дня не получали, то срок на жалобу можно обновить, идите в суд получайте решение и в зависимости от решения "заочное" - в течении 20 дней подать заявление в суд первой инстанции на пересмотр заочного решения и обычное в течении 30 -дней на обжалование в апелляционный суд и главное обязательно необходимо указать и там и там ходатайство на обновления срока.
  2. 1 point
    Цю ухвалу потенційним заявникам слід прийняти до уваги і прочитати повністю обовязково. "Керуючий реструктуризації вважає, що ініціатива ОСОБА_1 щодо відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність є метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами" http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88430428