Leaderboard

 1. yafet

  yafet

  Пользователи


  • Points

   4

  • Content Count

   661


 2. Лев

  Лев

  Пользователи


  • Points

   2

  • Content Count

   1,389


 3. ANTIRAID

  ANTIRAID

  Главные администраторы


  • Points

   2

  • Content Count

   11,292Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/03/2020 in Posts

 1. 1 point
  Це наша справа. Дуже яскравий приклад вакханалії влаштованої Великою палатою. Треба судитись 4 роки (!!!) тільки для того, щоб відкрити провадження у справі. Сама справа пов`язана з незаконністю, на мій погляд, передачі Київською міською радою в оренду 5,4 га землі у м. Києві по проспекту Возз’єднання, 19 компанії «Нео Віта» під будівництво житлово-офісного торгівельного комплексу строком на 10 років. Дана земельна ділянка, за наданою інформацією, належить до санітарно-захисної зони й будівництво житлових приміщень на ній заборонено. Крім того, девелопером виявилась компанія К.А.Н Девелопмент, що зареєстровано за цією ж адресою та одним з власників якої є екс-заступник мера Кличко - Ігор Ніконов. Тому, у разі задоволення позову, в осіб що придбають нерухомість за цією адресою можуть виникнути проблеми з правом власності. Верховний суд зазначив, що судами залишено поза увагою, що до Дніпровського районного суду м. Києва позивач звертався в порядку цивільного судочинства, у якому строк звернення до суду обмежено строком позовної давності і позивач не повинен був при такому зверненні дотримуватись строку звернення до суду, передбаченого для адміністративного судочинства. Одночасно судами не враховано, що позивач хоч і дізнався про наявність оскаржуваного рішення 24.01.2016р., однак самого рішення не отримав, а офіційно оприлюднене таке рішення було лише 22.04.2016р. При цьому, позивач вживав заходи спрямовані на захист порушених на його думку прав, вчиняв для цього активні дії, однак звернувся до суду з порушенням правил юрисдикції. У своїй сукупності такі обставини свідчать, що передбачений Кодексом адміністративного судочинства України строк звернення до суду пропущено позивачем з поважних причин.
 2. 1 point
  Себе вставь зеркало (Куксо или другое) и поглубже...
 3. 1 point
  Во что превратился форум???
 4. 1 point
  По перехідних положеннях ( протягом п`яти років з дня введення в дію цього Кодексу заборгованість фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім`ї боржника, реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом) справа. Кому цікаво, може відслідковувати : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90082586
 5. 1 point
  Печалька. Ключова проблема у відносинах позичальник-банк по задавнених кредитах поки-що не набула перспектив вирішення і в процедурах банкрутства/неплатоспроможності. Також ніхто не бажає бачити ні обман держави при формуванні/розформуванні страхових резервів, ні вигоди держави при списанні. А могло б бути просто: кредитором в розмірі ПДФО по списаній/прощеній сумі боргу мала б стати держава/податкова служба та й по всьому. "Господарським судом відхиляються доводи представника ОСОБА_1 адвоката Кувшина І.Р. та керуючого реструктуризацією боржника Болховітіна В.П. про необґрунтованість вимог кредитора до боржника, у зв`язку з припиненням зобов`язань ОСОБА_1 за кредитним договором, що відбулося в результаті списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву згідно протоколу № 1 від 19.12.2019 КУНАРБ по КД № 501064671 з огляду на наступне. З виписки АТ "Альфа-Банк" по особовим рахункам Савицького В.П . за період з 11.09.2018 по 03.02.2019, судом встановлено, що безнадійну заборгованість ОСОБА_1 за угодою про надання кредиту № 501064671 від 11.09.2018 списано 26.12.2019 за рахунок резерву відповідно до протоколу № 1 від 19.12.2019 засідання КУНАРБ по КД № 501064671 (т. 4 а.с. 145-155). Згідно зі статтею 598 ЦК України (підстави припинення зобов`язання) зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом. Правові підстави припинення зобов`язань визначені статтями 599-601, 604-609 ЦК України. Відповідно до статті 605 ЦК зобов`язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов`язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора. При цьому поняття "прощення боргу", як воно вжито у статті 605 ЦК України, не тотожне поняттю "списання безнадійної заборгованості". Безнадійна заборгованість за банківським кредитом є категорією бухгалтерського обліку у банках." http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89995371
 6. 1 point
  Це далеко не все, що потрібно проаналізувати на перспективу перед поданням заяви, але автору статті респект https://protocol.ua/ru/bankrutstvo_fizichnih_osib_v_chomu_vigoda_komu_pidhodit_nyuansi_visnovki_perspektivi_1/
 7. 1 point
  Апеляційний суд чуть "охолодив" новаторство першої інстанції щодо не передбаченого в законі "розширення" підстав для відмови в прийнятті заяви про неплатоспроможність. " Таким чином, у разі наявності недоліків поданої заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, зокрема, в частині неподання деяких доказів, місцевий господарський суд повинен був залишити її без руху та надати заявнику час для виправлення відповідних недоліків шляхом подання цих доказів, а не відмовляти у прийнятті такої заяви." http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89797445
 8. 1 point
  Откровенно скажу, я категорически не согласен с этим решением, которое обосновывается наличием прямой нормы касающейся сроков осуществления исполнительной надписи в отношении долгов юрлица, и по мнению судей являющейся дискриминационной, и поэтому не применимой. Очень странно, но когда речь идет о долгах банков, ограничениях вводимых НБУ и долгах топ-менеджмента и акционеров, то о дискриминации никто не вспоминает. А наоборот говорят о равноправии. Касательно бесспорности и порядка осуществления исполнительной надписи суд пришел на мой взгляд к еще более странным заключениям. Я не знаком с материалами дела, но в любом случае суд указал, что теперь наличие спора в суде не может свидетельствовать о бесспорности, при этом я так понял, что для этого должник должен признать свой долг, но каким документом не совсем понятно и как это должно быть донесено суду. При этом суд указал, что информация о наличии в суде другого иска взыскателя к должнику или должника к взыскателю сама по себе не является доказательством несоблюдения условия для бесспорности задолженности. Также умалчивается и факт обращения ранее с иском об обращении взыскания на предмет ипотеки, что ранее по мнению большой палаты являлось основанием для незаконности внесудебного взыскания. В данном деле эта норма не применена и не указано об отступлении от данной правовой позиции. Также теперь, если нарушение Порядка совершения нотариальных действий, допущенные нотариусом при совершении исполнительной надписи, не свидетельствуют о несоблюдении условий совершения исполнительной надписи, предусмотренных статьей 88 Закона Украины "О нотариате", и не привели к нарушению гарантированных законом прав должника или взыскателя, они не могут служить основанием для признании исполнительной надписи нотариуса не подлежащей исполнению.