АНА

Пользователи
 • Content Count

  197
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by АНА

 1. Привлекают, но все равно выселяют. Справа №2-215\12 Р І Ш Е Н Н Я ІМ”ЯМ УКРАЇНИ 23 січня 2012 року Вишгородський районний суд Київської області в складі: головуючої судді Войнаренко Л.Ф. при секретарі Терновій Г.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Вишгороді цивільну справу за позовом ПАТ «ПлатинумБанк»до ОСОБА_1, ОСОБА_2, 3-тя особа: Служба у справах дітей Вишгородської районної державної адміністрації про припинення дії, яка порушує право, та усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном, В С Т А Н О В И В: В жовтні 2011 року позивач звернувся до суду з позовною заявою до ОСОБА_1, ОСОБА_2, 3-тя особа: Служба у справах дітей Вишгородської районної державної адміністрації про припинення дії, яка порушує право, та усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном. Свої позовні вимоги позивач мотивував тим, що на підставі акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 07.07.2011 р. та свідоцтва, виданого приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, 21.09.2011р., Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк»набуло право власності намарно, а саме квартиру АДРЕСА_1.Добровільно віддати ключі від квартири відповідачі відмовляються, чим порушують законні права позивача як нового власника володіти та користуватися своїм майном.Вимогу про виселення відповідачу було надіслано 03.08.2011 року. Однак, 03.09.2011 року дана вимога була повернута на адресу позивача з довідкою про причини повернення у звязку із закінченням терміну зберігання. Ключі від квартири знаходяться у відповідачів, що дає їм можливість незаконно користуватися цим нерухомим майном. Як вбачається зі свідоцтва про народження №066658 від 07.07.2003 року, відповідачі мають спільну доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. Просить виселити з квартири АДРЕСА_1, ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 В судовому засіданні представник позивача свої позовні вимоги підтримав та просить їх задовольнити. Відповідачі в судове засідання не зявились, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили. За таких обставин з урахуванням думки представника позивача, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів і постановити заочне рішення згідно ст. 224 ЦПК України. Заслухавши пояснення представника позивача та вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного. Судом встановлено, що на підставі акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 07.07.2011 р. та свідоцтва, виданого приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, 21.09.2011р., Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк»набуло право власності на майно, а саме квартиру АДРЕСА_1. Добровільно віддати ключі від квартири відповідачі відмовляються, чим порушують законні права позивача як нового власника володіти та користуватися своїм майном. Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України „Про іпотеку” звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців, за винятком наймачів та членів їх сімей. Виселення проводиться у порядку, встановленому законом. Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України „Про іпотеку” після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо мешканці не звільняють житловий будинок або житлове приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду. Відповідно до ст. 18 Закону України „Про дитинство” діти члени сімї наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем. Таким чином, оскільки відповідачі втратили право власності на квартиру, то, відповідно, втратила право користування квартирою і їх дитина. Відповідно до ч. 4 ст. 29 ЦК України місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання батьків (усиновлювачів ) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоровя, в якому вона проживає. Відповідно ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Всупереч вимогам даної статті відповідачі відмовляються добровільно віддати ключі від квартири, чим порушують законні права позивача як нового власника володіти та користуватися своїм майном. Відповідно до ч. 3 ст. 109 Житлового кодексу України звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги, якщо сторонами не погоджено більший строк. Якщо громадяни не звільняють жиле приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду. Відповідно до ч. 4 ст. 109 Житлового кодексу України виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, є підставою для надання цим громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відповідно до статті 132-2 цього Кодексу. Відсутність жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або відмова у їх наданні з підстав, встановлених статтею 132-2 цього Кодексу, не тягне припинення виселення громадянина з жилого приміщення, яке є предметом іпотеки, у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті. Як вбачається з акту № 176\1 про передачу майна стягувачу в рахунок часткового погашення боргу ПАТ «ПлатинумБанк»є набувачем права власності на квартиру АДРЕСА_1. Таким чином, суд приходить до висновку, що вимоги ПАТ «ПлатинумБанк»є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню. Керуючись ст. 40 Закону України «Про іпотеку», ст.ст. 3,1516,317,391 ЦК України, ст. 109 Житлового кодексу України, ст.11, 208, 209, 213 ЦПК України суд В И Р І Ш И В: Позов Публічного акціонерного товариства «ПлатинумБанк»- задовольнити. Виселити з квартири АДРЕСА_1, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. На рішення суду протягом десяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга, у разі, якщо рішення суду було проголошено у відсутність особи, яка його оскаржує, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії даного рішення. Суддя Л.Ф.Войнаренко
 2. Есть по этому поводу судебная практика? В моем случае ребенок родился после заключения договора ипотеки. Я его зарегистрировала в ипотечной квартире не смотря на запрет банка не регистрировать без его согласия.
 3. Да, согласно последних изменений в Инструкцию об исполнительных действиях, исп. служба перед выставлением квартиры на торги, должна получить разрешение органов опеки и попечительства. Возможен еще один вариант. Банк подаст в суд о взыскании предмета ипотеки путем признания за собой права собственности. Потом отправит по адресу квартиры уведомлении о выселении в добровольном порядке в течении месяца согласно ст. 109 ЖК. Затем подает в суд о выселении и суд удовлетворяет иск банка как нового собственника.
 4. У меня суд принял к рассмотрению встречный иск о признании кредитного договора недействительным. Хочу дополнить встречный иск еще одним основанием, а именно: в договоре не указано, что я несу валютные риски...Изначально хотела это оформить как Дополнение к исковому заявлению, но ЦПК предусмотрено только увеличение (уменьшение) исковых требований, изменение предмета и оснований иска. Может сформулировать как Заявление об изменении оснований встречного иска, а в самом тексте указать "... добавить к указанным в иске основаниям еще одно...."? Боюсь чтобы суд не отказал в связи с "дополнением". И еще один вопрос. Нужно добавить в встречный иск требование о признании ипотечного договора недействительным. Получится ли такое добавление в гражданском процессе или нужно оформить отдельным иском? В хоз.процессе нужно подавать отдельный иск в таком случае
 5. Посоветуйте, пожалуста, такого эксперта, который уверен что все банки обманывают, желательно г.Киев и Киевская обл. Я официально к экспертам не обращалась, расчеты были произведены моими знакомыми бухгалтером и аудитором, которые ничего неправильного не выявили.
 6. Еще одна идея. Поскольку подаю встречный иск о защите прав потребителей и недействительности кредитного договора в связи с несоответствием его положений ЗУ "О защите прав потребителей", я могла узнать о нарушении своих прав начиная с ноября 2011 года. Ведь 10 ноября 2011 Коституционный суд в своем решении № N 15-рп/2011 указал, что положения ЗУ "О защите прав потребителей" распространяются на правоотношения, которые возникают как во время заключения, так и исполнения договора.
 7. Нашла на соседней ветке Ваше сообщение по данной теме:..."Нужно выдумывать основания для восстановление срока на подание иска о признание договора недействительным, если это пару месяцев, то возможно болезнь продолжительная, пребывание в командировке (прокатывало)... Может в качестве запасного варианта подготовить заявление о восстановлении срока (просрочка 5 месяцев) на том основании, что я нахожусь в декретном отпуске, приказ по предприятию имеется). .
 8. Уважаемый! Я ЗА критику, но разумную и справедливую... Естественно, в ГК нет такого положения, что срок ИД исчисляется с момента заключения договора. О нарушенном праве теоретически я должна была знать в день подписания такого незаконного договора, вот откуда получилось 3 года со дня подписания. К сожалению Вы сами неправильно ответили на вопрос... но я не буду комментировать Вашу компетентность))). Остальным участникам спасибо за идею с договором!!!
 9. Договор заключен в 2008 году, а доп.соглашение, которое излагает договор в новой редакции, в феврале 2009 года. Т.е. на тот момент я не понимала, что договор противоречит закону, только сейчас наступило прозрение? Как это нормально доказать?))))
 10. Cобираюсь подавать встречный иск о защите прав потребителей и признании договора недействительным. За основу возьму решение Соломенского суда поскольку банк и договора идентичные. В иске помимо ссылки на решение КСУ собираюсь сослаться на Постановление Пленума № 5 от 30.03.21012, а именно п.16 При цьому суди повинні з’ясувати виконання банками чи іншими фінансовими установами положення статей 11, 18, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», а також пункту 3.8 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 року № 541/13808 (щодо договорів, укладених після набрання постановою чинності), де передбачено обов’язок банків у разі надання кредиту в іноземній валюті під час укладення кредитного договору попередити споживача, що валютні ризики під час виконання зобов’язань за цим договором несе споживач. При розгляді таких справ суди повинні враховувати, зокрема, висновки, викладені у Рішенні Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011 (справа про захист прав споживачів кредитних послуг).. Как Вы считаете, можно применить этот пункт для всего иска или он касается только положений о предупреждении о валютных рисках? И Срок исковой давности о признании договоров недействительными считается 3 года с даты заключения такого договора?
 11. Есть ли шансы признать договор ипотеки недействительным в след.случае? В кредитный договор были внесены изменения в связи с реструктуризацией платежей (снижена на год процентная ставка) путем изложения кредитного договора в новой редакции. При этом в ипотечный договор изменения не вносились, т.е действует первоначальная редакция договора ипотеки. Может были подобные случаи в судебной практике?
 12. См. данные ссылки: http://zahyst.org/component/option,com_fir...limitstart,240/ http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...c=463&st=40
 13. Подскажите, как быть в следующей ситуации, если ко мне домой явится представитель правохранительных органов для получения пояснений или позвонит или пришлет приглашение и/или повестку. Банк дважды угрожал в письмах обратится в милицию с целью инициирования уголовного дела по ст. мошенничество 190 и ст. 192. Было указано, что по мнению банка я взяла кредит без намерения его возврата, путем обмана и злоупотребляя доверием. О справке о доходах ни слова, при этом она у меня правдивая и законная. Оплачивала ипотечный кредит 3 года, а потом перестала платить вообщее (просрочка 3 месяца). Попросила банк о реструктуризации, но на предложеные в ответ банком условия согласится не могу. Понимаю что от суда, инициированого банком, никуда не денусь..., но хотелось бы себя обезопасить со стороны угроз в отшении уголовных дел и т.д. Особенность ситуции заключается том, что я нахожусь на 9 месяце беременности и в силу преобладания гормонов над мозгами:-)))) не смогу достойно пообщаться с правохранительными органами, как указано на данном форуме, да и мысли должны быть совершенно о другом. Тем более не знаю как себя вести, если милиция заявится ко мне домой. Подскажите плс алгоритм действий в случае прихода, звонка, приглашения и/или повестки милиции. Может кто-то из Вас согласится побыть моим адвокатом в ситуации с милицией или посоветует кого-то, пишите мне в личку. Хочу подготовится к этому вопросу заранее, поскольку через пару недель не смогу физически. Надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю!
 14. Что означает если вообще не платили? Обычная ситуация- платили 2-3 года а потом перестали, т.е. есть частичная оплата. Есть риск в данном случае?