0720

Пользователи
 • Content Count

  1,493
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Everything posted by 0720

 1. отлично но только непонятно зачем было ссылаться на решение КХС-ВС № 916/2024/17, если можно сразу сослаться на постанову аж самой Большой Палаты № 757/75149/17 (14-204цс18), это будет гораздо убедительнее http://reyestr.court.gov.ua/Review/75068841
 2. на перший погляд, цю постанову ухвалено на користь позивача, — вкалдника, пограбованого Фондом грабування але це лише на перший погляд насправді, цим судовим рішенням порушене Фондом грабування суб'єктивне право — судом не захищено та не поновлено ця постанова — яскравий приклад так званого "декоративного правосуддя", коли формально рішення ухвалено нібито на користь позивача, однак реальна, практична ефективність такого рішення близька до нуля тобто акт правозастосування формально вчинено, але реального, ефектвиного правозахисту — не відбулось таким чином, ця постанова не відповідає вимогам статті 13 Конвенції дивіться самі: так звані "уповноважені особи" Фонду грабування перебувають з Фондом в трудових відносинах, не мають самостійної процесуальної правоздатності (згідно зі ст.43 КАСУ, ст.16 ЗУ про систему грабування), діють виключно в інтересах Фонду та на виконання волі Фонду дії цих осіб з включення вкладників в якісь "переліки" є лише окремою (і першою) стадією дій самого Фонду з включення цих вкладників до загального реєстру в межах одного й того процесу розділення цього процесу на дві окремі стаді (осьо уповноважана особа вносить в перелік, а осьо Фонд грабування вносить цей перелік в загальний реєстр) — є штучним, надуманим, і спрямованим на перешкоджання захисту прав вкладників від свавілля Фонду грабування, та на уведення Фонду та його працівників від відповідальності за скоєні ними порушення прав вкладників за логікою суддів Великої Палати, вкладнику тепер слід дочекатись поки так звана "уповноважена особа" (працівник Фонду) на виконання цього рішення внесе його в перелік (а це може взяти до 9-10 місяців), аж потім пред'являти новий позов до Фонду грабування про зобов'язання внести цю інформацію в загальний реєстр (і знову сплачувати судовий збір, і знову чекати розгляду в усіх судових інстанціях 2-3 роки) а може потім же подавати та в усіх інстанціях підртимувати позов до бухгалтера Фонду, щоб той вніс платіж до системи? ну а шо, бухгалтер теж працівник Фонду, так само як і "уповноважена особа" перебуває з Фондом в трудових відносинах, і так само діє на виконання делегованих Фондом повноважень, давайте і його визнавати "особою, уповноваженою на виконання делегованих функцій"? коли я кажу, що адмінка це не суд — я маю на увазі саме цю інституціональну неспроможність адміністративних судів до ефективного захисту та поновлення порушеного права установа, яка нездатна ефективно захистити та поновити порушене право — не може називатися судом не обманюйте себе http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78299094 "Судом встановлено, що залишок грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_5 у Банку станом на дату введення тимчасової адміністрації склав 205 450,10 грн, що підтверджується банківською випискою від 9 листопада 2015 року. Отже, укладення зазначеного договору й зарахування коштів на рахунок відбулись до початку віднесення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації (18 вересня 2015 року), тому позивач підпадає під дію гарантій відшкодування коштів за вкладом на підставі статті 26 Закону № 4452-VI. При цьому, відповідачем не наведено правових підстав для невключення ОСОБА_5 до переліку вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, відповідно до приписів Закону № 4452-VI. Таким чином, Велика Палата Верховного Суду погоджується з позицією судів попередніх інстанцій, які дійшли вірного висновку, що позивач є особою, яка набула право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, і невключення ОСОБА_5 до переліку вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які мають право на відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду, дає підстави для зобов'язання уповноваженої особи Фонду надати Фонду додаткову інформацію щодо ОСОБА_5 як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за рахунок Фонду. Щодо позовних вимог про визнання протиправною бездіяльності Фонду щодо невнесення ОСОБА_5 до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за рахунок Фонду за договором про відкриття поточного рахунку, надання і використання платіжних карток та комплексного обслуговування фізичних осіб - резидентів України від 23 січня 2015 року, та зобов'язання Фонд здійснити усі необхідні дії для включення ОСОБА_5 до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за рахунок Фонду за зазначеним договором, Велика Палата Верховного Суду погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що зазначена позовна вимога, заявлена до Фонду, є необґрунтованою та передчасною. Так, судами попередніх інстанцій було встановлено, що оскільки ОСОБА_5 не було включено уповноваженою особою Фонду до переліку вкладників, то на момент розгляду справи судом у Фонду не було підстав для включення позивача до загального реєстру вкладників".
 3. всё гораздо хуже дело здесь даже не в самом заключении суда об юрисдикции, — а в том, что банк Таврика окончательно ликвидирован как юридическое лицо при этом постанова Большой Палаты вынесена 07.11.2018, а запись о ликвидации банка внесена в реестр через три недели, 28.11.2018, то есть стороны даже ещё на руки свои копии постановы не получили а банк даже и не получит судебного решения, потому что нет никакого банка уже, некому корреспонденцию получать то есть это тупо отказ в доступе к правосудию — суд фактически отказался защищать права лиц, обратившихся в суд, потому что уже и в хозяйственной юрисдикции спор рассмотреть невозможно, банка не существует, ликвидация завершена это грубейшее нарушение статей 6, 13 и статьи 1 Первого протокола Конвенции failed state и такие случаи будут повторяться всё чаще и чаще, потому что проблема заложена в саму основу дебильного закона о системе грабування фактически, с момента признания неплатежеспособности, — банки передаются Фонду грабування для дерибана активов и кидалова кредиторов, которые осуществляются Фондом не только вне судебного контроля, но и вне какого бы то ни было контроля вообще
 4. тю а где же в законе предусмотрено исполнение решений суда какими-то ликвидационными комиссиями? какая норма возлагает функцию исполнения решений на ликвидационные комиссии?
 5. абсолютно правильное и безупречно обоснованное решение административный процесс создавался и существует (декларативно) для защиты прав, свобод и интересов лиц частного права от злоупотреблений со стороны субъектов власти СВП может обращаться в административный суд с административным иском только в тех особых случаях, когда это прямо предусмотрено законом законом не предусмотрено обращение субъекта власти к лицу публичного права с административным иском о взыскании излишне или ошибочно выплаченных денежных средств или о взыскании других компенсационных выплат при этом совершенно не имеет значения, в каких отношениях состоят между собой участники такого спора, хоть бы и в публично-правовых отношениях государственной службы и вообще, все эти размежевания права на публичное и частное — глубоко искусственны и надуманы, их место в теоретических рефератах, а не в судебной практике админка это не суд (по крайней мере, украинская админка в её нынешнем плачевном виде)
 6. користуючись нагодою, нагадую вам про кримінальний аспект цієї справи до правоохороних органів подано заяву про вчинення так званою "уповноваженою особою" кримінального правопорушення за ознаками статті 400-1 Особливої частини ККУ — уведення суду в оману про право представляти іншу особу в суді і в цій частині треба їх додавлювати, бо слідаки не хочуть відкривати досудове розслідування..
 7. в целом определенная логика во всём этом есть (кроме случаев сведенного исполнительного производства по исполнительным документам судов разных юрисдикций), но есть один момент: даже если принудительное исполнение имущественного характера осуществляется на основании документов, выданных несудебными органами, то это всё равно спор о праве, а значит должен решаться полноценным судом, а не админкой
 8. это в любом случае гражданская юрисдикция, даже и до принятия субъектом властных полномочий решения о передаче земельных участков в собственность или аренду в аспекте правосудия и судебной защиты, охраняемый законом интерес приравнивается к субъективному гражданскому праву, и следовательно подлежит судебной защите точно так же как и право см. Решение КСУ № 18-рп/2004 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04 (в 2004 году КСУ ещё был жив и работал, а теперь умер и завонялся)
 9. это правильное заключение, — такой спор может быть только гражданским, частноправовым субъект властных полномочий не может подавать административные иски имущественного характера в принципе, ни при каких условиях, — а административные иски неимущественного характера может, но только в прямо оговоренных законом случаях
 10. совершенно правильно но баба-яга (то есть Большая Палата) — против https://www.facebook.com/groups/poziciisudov/permalink/2852211328138351/ http://reyestr.court.gov.ua/Review/77473706 Большая Палатка считает что Фонд общеобязательного государственного страхования может обращаться в суд с административным иском о возмещении ущерба, и о возвращении ранее сделанной им выплаты какой всё же невообразимый бардак натворила Большая Палатка с этой юрисдикцией..
 11. да пользуйтесь на здоровье, всё равно гражданский оборот в этом государстве уже давно накрылся одним интересным местом ))) заемщики не платят по кредитам, банки не возвращают вклады, люди кидают друг друга на ссудах, — всё как и положено в Стране Дураков, с её своеобычной правовой культурой failed state
 12. это всё чушь собачья государством лицензируется не сделка и не право на сделку лицензируется ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ а право требования это просто предмет гражданского оборота, право требования можно переуступать кому угодно, любому правоспособному субъекту, и даже не обязательно дееспособному (например, можно переустпить право требования годовалому ребёнку) но вот ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по взысканию долга может проводить не каждый, эта деятельность лицензируется поэтому Большая Палата может сколько угодно натягивать сову на глобус, но это никак не поменяет законы цивилистики цивилистка — наука точная
 13. это не пуризм спор о праве должен рассматриваться именно судом, — а не псевдосудебным административным органом, которого называют судом по чистому недоразумению в административном суде спор о праве вообще не решается, а решается совсем другой спор — о соблюдении субъектом властных полномочий формальных предписаний законов и других подзаконных актов это совершенно не то же самое что спор о праве, то есть здесь отличаются не только суды, и не только процедура, — а в первую очередь отличается сам предмет спора если внимательно прочесть часть вторую статьи 2 КАСУ, то можно заключить, что административный суд даже не ставит вопрос о том, было ли нарушено субъективное право истца, — а исследует только и исключительно правовое поведение ответчика (субъекта властных полномочий) именно поэтому настоящий полноценный суд может (и более того, обязан) вынести в таком споре о праве совершенно другое решение, которое эффективно защитит и восстановит нарушенное право истца, — в то время как административный недосуд вообще не занимается такими вопросами как спор о праве
 14. звичайнісіньке судове свавілля і не варто радіти що воно тут застосовано проти банкирів — завтра його застосують проти вас та ваших довірителів
 15. попытки натянуть сову на глобус приводят к таким вот перлам верховносудейского творчества на самом же деле это всё высосано из пальца и взято с потолка на самом деле законом "Об исполнительном производстве" в данном случае как раз и предусмотрено НЕИСПОЛНЕНИЕ решения суда, а именно ОКОНЧАНИЕ исполнительного производства БЕЗ его фактического исполнения почему суд считает что передача исполнительного документа от исполнителя к должнику (!) это и есть исполнение решения суда — решительно непонятно кстати, новая редакция закона "Об исполнительном производстве" предписывает в таком случае просто отказать взыскателю в открытии исполнительного производства и честно вернуть такой исполнительный документ взыскателю на память, чтобы он его там у себя в сортире на стенку повесил — и это суд тоже считает механизмом исполнения решения суда? то есть суд ещё и закон невнимательно читал, на который ссылается
 16. кассационный суд проверяет применение норм права, действительных на момент рассмотрения дела судами предыдущих инстанций, а тогда действовал именно старый закон 606, а не новый 1404 кроме того, новый закон 1404 в этой части содержит точно такие же нормы