Igor Viktorovich

Пользователи
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Обычный

About Igor Viktorovich

 • Rank
  Новичок
 • Birthday 06/06/1988

Информация

 • Пол
  Мужчина
 • Город
  Харків

Recent Profile Visitors

244 profile views
 1. згідно з правовою позицією судових палат у цивільних та господарських справах ВСУ, яка викладена у постанові № 6-143цс14 від 17.12.2014 року, вбачається: «За загальним змістом термін «повідомлення» включає в себе не тільки направлення відомостей, з якими особа має бути обізнаною, а й отримання цією особою зазначених відомостей». Зазначена правова позиція підтверджена судовою палатою у цивільних справах ВСУ, яка викладена у постанові № 6-813цс15 від 02.09.2015 року. Поряд з цим, наприклад, відповідно до пункту 6.2 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» «У разі прийняття господарським судом рішення «….» необхідно зазначати: конкретний спосіб повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності (шляхом опублікування в засобах масової інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.)». Отже, «спосіб повідомлення» - це певна дія чи прийом для досягнення певного результату (мети), наприклад (окрім зазначених вище): письмове чи усне повідомлення; повідомлення засобами поштового зв'язку чи електронного зв'язку (e-mail); телефонного зв'язку, СМС, факсимільного зв'язку та інших засобів комунікацій. + необходимо понять какие способы уведомления прописаны в статуте ТОВ (если вопрос уведомления касается общих сборов ТОВ).
 2. Значит, как указано выше Вам подходит ч2. ст.13 ЗУ " Про статус депутатів місцевих рад"
 3. Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення 1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. {Офіційне тлумачення положень частини першої статті 16 див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003} 2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.
 4. Уточните какой именно депутат Вам готовил обращение (депутат местного совета или народный)? Вот статья про депутатов местного совета. ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад" Стаття 13. Депутатське звернення 1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. 3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
 5. Дії міської ради є повністю неправомірними. Закон України "Про звернення громадян" регламентує порядок отримання та розгляду заяв, скарг, пропозицій.
 6. нажаль, такого зразка Вам ніхто не надасть, на підставі того, що у кожного різні справи та різні порушення прав. А доводи у касаційній скарзі повинні бути підібрані під Вашу справу.