Radhead

Пользователи
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Radhead

  1. АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Провадження № 22-ц/774/3828/16 Справа № 202/324/16-ц Головуючий у 1 й інстанції - Мороз В. П. Доповідач - Козлов С.П. Категорія 81 У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 25 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області в складі: головуючого: Козлова С.П., суддів: Болтунової Л.М., Тамакулової В.О., за участю секретаря: Гулієва М.І.о., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20 січня 2016 року по справі за скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", субєкт оскарження-Жовтневий відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, головний державний виконавець державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції Чернова Людмила Володимирівна, заінтересована особа - ОСОБА_4, - В С Т А Н О В И Л А: В січні 2016 року ПАТ КБ "ПриватБанк" звернувся до суду із скаргою на дії та бездіяльність Жовтневого ВДВС ДМУЮ, головного державного виконавця ДВС Дніпропетровського МУЮ Чернової Л.В., заінтересована особа ОСОБА_4, в якій просив зобов'язати Жовтневий ВДВС ДМУЮ задовольнити заяву ПАТ КБ "ПриватБанк" та звернутися до суду із заявою про відстрочку виконання рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11 березня 2015 року по справі № 202/12110/14-ц за позовом ОСОБА_4 до ПАТ КБ "ПриватБанк" про захист прав споживача банківських послуг та стягнення грошових сум за банківськими вкладами. Одночасно заявником було подано заяву про забезпечення скарги шляхом заборони Державній виконавчій службі України та будь-яким її правонаступникам та органам Державної виконавчої служби та їх правонаступникам, Національному банку України та його територіальним управлінням (головним управлінням), Головному управлінню Національного банку України по м. Києву і Київській області, Публічному акціонерному товариству "Державний експортно - імпортний банк України", Публічному акціонерному товариству "СІТІБАНК", Публічному акціонерному товариству «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», Публічному акціонерному товариству «АКЦЕНТ-БАНК», Публічному акціонерному товариству "Укрсоцбанк", Публічному акціонерному товариству "Ощадний банк України", Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку "ПІВДЕННИЙ" вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на зазначені нижче рахунки та кошти (грошові кошти) на рахунках, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів (грошових коштів) за платіжними та іншими вимогами Державної виконавчої служби та будь-яких її правонаступників з наступних кореспондентських рахунків Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", а саме: - ЄДРПОУ: 09321020, назва фінансової установи: Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, рахунок №3200917060401 (код валюти 980); - ЄДРПОУ 00032112, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство "Державний експортно - імпортний банк України", рахунок №1600601178824 (код валюти 980), рахунок № 1600601178824 (код валюти 978), рахунок № 1600601178824 (код валюти 840); - ЄДРПОУ 21685485, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство "СІТІБАНК", рахунок №16002400018006 (код валюти 980); - ЭДРПОУ: 35917889, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», рахунок №16009000011397 (код валюти980); - ЄДРПОУ: 14360080, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК», рахунок №16005018000001 (код валюти 980), рахунок №16009018000063 (код валюти 978)), рахунок №16003018000003 (код валюти 840); - ЄДРПОУ: 00039019, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", рахунок №16001840804160 (код валюти 840); - ЄДРПОУ: 00032129, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство "Ощадний банк України", рахунок №1600210122 (код валюти 980), рахунок №16002102022 (код валюти 840), рахунок №16001103022 (код валюти 978); - ЄДРПОУ 20953647, назва фінансової установи: Публічне акціонерне товариство "ПІВДЕННИЙ", рахунок №16009101172302 (код валюти 840), рахунок №16009102172301 (код валюти 980) - до вирішення даної справи по суті. В обґрунтування такої заяви ПАТ КБ "ПриватБанк" посилалося на те, що дії та бездіяльність ВДВС мають очевидні ознаки протиправності, є передумовою зупинення діяльності відділень ПАТ КБ "ПриватБанк", можуть завдати шкоди фізичним та юридичним особам, які є клієнтами Банку, що може проявитися в обмеженні прав розпоряджатися грошовими коштами та у створенні перешкод у здійсненні господарської діяльності. Ухвалою судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20 січня 2016 року заяву ПАТ КБ "ПриватБанк" задоволено. В апеляційній скарзі ОСОБА_2 просить скасувати ухвалу судді, посилаючись на порушення судом норм процесуального права. Перевіривши законність та обґрунтованість ухвали в межах доводів скарги, колегія суддів вважає, що скарга підлягає задоволенню, а ухвала - скасуванню. Згідно з ч. 1 ст. 151 ЦПК України суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. Відповідно до частини 5 статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. У пункті 9 частини 3 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов'язковість рішень суду. Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Отже, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Одним із засобів юридичного захисту сторін виконавчого провадження при проведенні виконавчих дій є судовий контроль за виконанням судових рішень у цивільних справах, який передбачає, зокрема, можливість здійснення певних процесуальних дій у виконавчому провадженні лише з дозволу суду, а також обов'язок суду розглянути скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби й позови, що виникають із відносин щодо примусового виконання судових рішень. Пунктом 15 постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справи № 6 від 07 лютого 2014 року «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» зазначено, що при розгляді скарги на рішення дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби суд не вправі вжити заходів забезпечення скарги (аналогічно забезпеченню позову) шляхом зупинення виконавчого провадження, зупинення дії оскаржуваного рішення тощо, оскільки зазначене не є повноваженнями суду, а є виключним повноваженням державного виконавця, яке може бути оскаржено до суду. Разом із тим, до завершення розгляду скарги при наявності для цього підстав суд може зупинити стягнення на підставі виконавчого листа (п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону України "Про виконавче провадження"). Відповідно до п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову" вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів. Між тим, зазначені норми закону і роз'яснення суддя залишив поза увагою та не врахував, що забезпечення скарги таким шляхом фактично зупиняє виконання всіх виконавчих документів, які знаходяться на виконанні в органах виконавчої служби стосовно боржника, чим порушуються права інших стягувачів, в тому числі, ОСОБА_2. Крім того, заявник не оскаржує сам виконавчий документ, а просить зобов'язати ДВС звернутися до суду з заявою про відстрочку виконання рішення суду, з якою може звернутися і сам відповідно до ст. 373 ЦПК України. За таких обставин, постановлена з порушенням норм процесуального права ухвала судді підлягає скасуванню на підставі ст. 312 ЦПК України з відмовою в задоволенні заяви ПАТ КБ «Приватбанк» про забезпечення скарги. Керуючись ст. ст. 307, 312 ЦПК України, колегія суддів, - У Х В А Л И Л А: Апеляційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити. Ухвалу судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20 січня 2016 року скасувати та в задоволенні заяви ПАТ КБ «Приватбанк» про забезпечення скарги відмовити. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Судді:
  2. ВСУ оставил в силе решение ВССУ об отказе взыскания средств с Приветбанка, поскольку не соблюдена письменная форма договора http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/E821CBE196B05C01C2257FEA00459A1F