vit

Пользователи
 • Posts

  138
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

vit last won the day on October 4 2015

vit had the most liked content!

3 Followers

Контакты

 • Сайт
  http://
 • ICQ
  0

Информация

 • Пол
  Мужчина
 • Город
  Киев

Recent Profile Visitors

2,728 profile views

vit's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Dedicated Rare
 • Week One Done Rare
 • One Month Later Rare
 • One Year In Rare

Recent Badges

14

Reputation

 1. Іпотечний кредит. Була винесена ухвала про відмову в задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору http://reyestr.court.gov.ua/Review/62425315 Після цього сплачено вказану суму та відкрито провадження в ВССУ. Чи реально зараз повернути сплачені кошти ? Те ж саме було в апеляції. Також чи можливо зараз щось повернути ?
 2. Спасибо. Я знаю эту постанову и сам на нее ссылаюсь. Но согласитесь, "платежи не подлежали исполнению, ... не имели правого значения" и "платежи не прерывают срок исковой давности по телу кредита" все-таки разные утверждения. По крайней мере так считают суды. Судья в апелляции прямо заявляет, что платежи после наступления досрочного возврата кредита прерывают ИД. Пока давлю на договорное списание как действие банка в понимании ч.3 ст.1049 + ч.1 ст. 264 ЦК.
 3. Абсолютно согласен. Но вот практику ВСУ (или хотя бы ВССУ) найти не могу. Если есть такая, поделитесь, пожалуйста. Очень нужно.
 4. В постанове ВСУ не идет речь о досрочном взыскании. Судя по тексту, речь идет о текущей задолженности. А в приведенной вами ухвале ВССУ как раз наоборот: "При цьому, як на підставу для задоволення позову суд послався на п. 4.2.4 договору про дострокове виконання зобов'язання за цим договором"
 5. Пришел ответ из центрального офиса НБУ: это договорные отношения, идите в суд. Жду еще ответ из киевского управления.
 6. "Отже, відповідно до законодавства банки мають право на договірне списання із зазначенням в призначенні платежу меморіального ордеру реквізитів договору, яким таке списання передбачене." змінюємо на "Отже, Банк, здійснюючи на підставі Кредитного договору договірне списання коштів з Поточного рахунку, повинен був оформляти меморіальний ордер, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначати номер та дату саме Кредитного договору для того, щоб таке списання могло підтверджувати, що кошти на Поточний рахунок вносились на погашення заборгованості саме по Кредитному договору."
 7. просто перефразировал п.6.5 инструкции "Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі договору банківського рахунку або іншого договору про надання банківських послуг договірне списання коштів з рахунку платника, оформляє меморіальний ордер, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначає номер, дату договору, яким передбачено можливість застосування договірного списання."
 8. получилось как-то так... прошу критиковать Голові Національного банку України 01601, вул. Інститутська 9, м. Київ, Україна. ПІБ Адреса Тел.: ЗАЯВА Відповідно до ст.7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк виконує такі функції: встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками; здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі; здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій. … 2008 року між мною, … (надалі - Позичальник), та ВАТ “Універсал банк” (надалі - Банк) було укладено кредитний договір № А (надалі – Кредитний договір, копія додається). … 2008 року між Позичальником та Банком було укладено договір банківського обслуговування фізичної особи № В (надалі – Договір рахунку, копія додається). В той же день на підставі Заяви-підтвердження № … (копія додається) про відкриття поточного рахунку на ім’я … було відкрито поточний рахунок фізичної особи резидента в USD № ... (далі за текстом – Поточний рахунок). Посилання на цей рахунок міститься в п.2.1.3 Кредитного договору, яким передбачене договірне списання коштів для своєчасного виконання грошових зобов’язань за цим договором, зокрема, для погашення щомісячних платежів. На мій запит Банк надав виписку по операціям по Поточному рахунку (надалі – Виписка по рахунку, копія додається). Вивчивши Виписку по рахунку, я помітив, що меморіальними валютними ордерами Банк списував з Поточного рахунку кошти з призначенням платежу, в якому в якості підстави списання зазначені договори № Х та № Y або взагалі відсутнє посилання на номер договору. Відповідно до ст..1066 ЦК України банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами; банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. Відповідно до ст..1071 ЦК України банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження; грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом чи договором між банком і клієнтом. Відповідно до п.6.5. «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою НБУ №22 від 21.01.2004р., встановлено, що якщо кредитором за договором є банк, що обслуговує платника, то право цього банку на здійснення договірного списання передбачається в договорі банківського рахунку або іншому договорі про надання банківських послуг. Договір може містити інформацію, яка потрібна банку для списання ним коштів з рахунку платника. Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі договору банківського рахунку або іншого договору про надання банківських послуг договірне списання коштів з рахунку платника, оформляє меморіальний ордер, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначає номер, дату договору, яким передбачено можливість застосування договірного списання. Відповідно до п.1.4. вказаної Інструкції встановлено, що списання договірне - списання банком з рахунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом. Відповідно до п.1.4. вказаної Інструкції встановлено, що реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. Отже, відповідно до законодавства банки мають право на договірне списання із зазначенням в призначенні платежу меморіального ордеру реквізитів договору, яким таке списання передбачене. З урахуванням викладеного на підставі наданих копій документів, ПРОШУ: 1. Дати відповідь на запитання: чи може наведена Виписка по рахунку підтверджувати, що мною вносились платежі саме по Кредитному договору № А ? 2. Роз’яснити, якими законодавчими та нормативними актами регулюється питання договірного списання банками коштів з особових рахунків клієнтів в іноземній валюті. Додатки: 1. Копія кредитного договору № А від ... 2008 року. 2. Копія договору банківського обслуговування фізичної особи № В від ... 2008 року. 3. Копія заяви-підтвердження № … від ... про відкриття поточного рахунку в USD № ... на ім’я ... . 4. Копія виписки з особового рахунку № ... З повагою,
 9. "может ли выписка с такого-то счета подтверждать, что именно Вы внесли платеж по такому-то кредитному договору?" думаю переформулировать: "может ли выписка с такого-то счета подтверждать, что Вы внесли платеж именно по такому-то кредитному договору?"
 10. подтверждает банк в выписке, которую сам принес в суд а я не возражаю
 11. банк считает, что то, что он стянул по договору Х, он списал на самом деле по договору В вернее даже не банк, а суд а раз деньги вносились заемщиком и списывались по договору В, то было прерывание исковой давности
 12. банк фактически по договору А (на открытие счета) не списывал деньги на выполнение договора В (кредитный договор), а списывал на выполнение договора Х (неизвестный договор) т.е. по договору В сумасшедшая задолженность