saddam

Пользователи
 • Content Count

  41
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

16 Хороший

1 Follower

About saddam

 • Rank
  Активный участник

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. В том то и дело - никаких судов с упоминанием исковой давности не было. Банк получил в 2010 решение суда - "взыскать с заёмщика сумму долга" , по имущественному поручителю не было никаких попыток . Заёмщик долг не вернул , а по имущественному поручителю срок ИД закончился. В том то и проблема - подать иск по ИД от поручителя , т.к. банк не чешется (Кредитпром и Дельта ликвидированы) ... Позов С 2017 без имён.doc
 2. Я набросал иск , может немного компотно , но всё же ...))На мой взгляд всё прошло бы на ура , если бы банк позывався , а так - спора нет - суд может не принять к рассмотрению , читал диссертацию по этой теме : по закону банк потерял право на защиту в связи с истечением ИД , но не право на имущество , которое де-факто взыскать не может . Как-то так , неопределённость ... До Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Позивач: 1 Відповідач: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», місце знаходження юридичної особи: бульвар Дружби народів, 38, м. Київ,01014, код ЄДРПОУ 34047020 , т. (044)428-95-95 , т.0800500600 Третя особа: 2 ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання своїм майном, та припинення дії договору іпотеки (майнової поруки) у зв’язку із спливом строків позовної давності. Я, позивач, 1, виступила майновим поручителем 2, яка уклала кредитний договір № - від 21 листопада 2006 року з ВАТ «Кредитпромбанк» (далі банк) на суму 26000 доларів США. 21 листопада 2006р. між мною та ВАТ «Кредитпромбанк» було укладено договір іпотеки № -, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ярмолюк М.М. за реєстром № -, предметом якого є квартира в м. Дніпропетровську , що знаходиться в моїй приватній власності. Відповідно до ч.1 ст. 583 Цивільного кодексу України заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель). Згідно з абзацем 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про іпотеку» майновим поручителем є особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи – боржника. Оскільки мною, позивачем передано в іпотеку банку належне мені на праві власності нерухоме майно у забезпечення виконання зобов’язань іншої особи – боржника, то я, позивач є майновим поручителем 2 Позичальником – 2 сума боргу за кредитним договором № - від 21 листопада 2006 року у розмірі 26000 доларів США була виплачена банку достроково. 23 січня 2008 року між ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником 2 було укладено договір про внесення змін № - ДУ1.1 до кредитного договору № -, відповідно до якого позичальнику встановлена траншова кредитна лінія в межах загальної суми 60000 доларів США. Згідно з п. 1.1.ДУ 1.1 та п. п. 2, 3, 4, 5 Додаткової угоди № - ДУ 3 (далі ДУ 3) від 23 січня 2008 р. транш надається на споживчі цілі, процентна ставка за кредитом дорівнює 14,5 % річних. Згідно п. 4.2 договору іпотеки № - іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на майно у випадку порушення боржником умов кредитного договору . Згідно п. 4.3 : при настанні випадків , передбачених п.4.2 цього договору , іпотекодержатель за 30 календарних днів попереджає іпотекодавця та боржника про задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки і якщо протягом цього строку зобов’язання забезпечені іпотекою , не будуть виконані , іпотекодержатель на свій розсуд задовольняє свої вимоги одним із таких способів : - Від свого імені продає майно третім особам і спрямовує отримані кошти на задоволення своїх вимог. - Дає іпотекодавцю згоду на реалізацію майна третім особам , визначеним іпотекодержателем або погоджених з ним , від свого імені , за умови , що кошти , виручені від реалізації , будуть направлені на задоволення вимог іпотекодержателя. Перебіг тридцятиденного строку починається з наступного дня , після календарної дати вручення особисто повідомлення про свій намір укласти договір купівлі – продажу майна або отримання іпотекодавцем такого повідомлення направленого рекомендованим листом. Згідно п. 4.4 договору іпотеки № - : У випадку , коли виконання пункту 4.3 цього договору унеможливлюється діями або бездіяльністю іпотекодавця , іпотеко держатель має право здійснити звернення стягнення на майно іншим способом , передбаченим чинним законодавством України в т.ч. звернутись у будь який час за захистом своїх порушених прав до суду. Так , 16 грудня 2010 року ВАТ «Кредитпромбанк» скористався своїм правом та звернувся до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з позовом до 2 «про стягнення заборгованості за кредитним договором» (справа № -). Суд задовольнив позов банку та стягнув з 2 на користь ВАТ «Кредитпромбанк» заборгованість за кредитним договором № - від 21 листопада 2006 року суму боргу. По теперішній час ані ВАТ «Кредитпромбанк» ані його правонаступник (з 2014 року) Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» не впроваджували аніяких дій щодо звернення стягнення на моє майно , тобто квартиру в м. Дніпропетровську , що знаходиться в моїй приватній власності. Я , являючись пенсіонером не маю можливості сплачувати комунальні послуги в своїй квартирі , на теперішній час сума боргів становить більш ніж тридцять тисяч грн. Тому , щоб сплатити борги - я вирішила продати належну мені квартиру, але всупереч статтям 317, 319 та ч.1 ст. 321 ЦК України я як власник не можу в повній мірі здійснювати своє право власності , а саме - розпоряджатися квартирою в м. Дніпропетровськ , яка належить мені на праві приватної власності згідно з договором купівлі - продажу , оскільки станом на 30 квітня 2017 р. у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно позначена заборона на відчуження згаданої квартири. У разі порушення цього права власник має право на підставі ст. 391 Цивільного кодексу України вимагати усунення перешкод у здійсненні права користування своїм майном. Враховуючи положення ст.257 ЦК України , п.7 ч.13 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» суд має підстави для застосуввання до виниклого цивільного спору позовної давністи. Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Статтею 257 ЦК України, визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) -п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України. Частиною п'ятою статті 261 ЦК України передбачено, що за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. Сплив позовної давності , про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для припинення договору іпотеки. Статтею 28 Закону України “Про заставу”, окрім наведених підстав, передбачено також припинення застави при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави, та в інших випадках припинення зобов’язань, установлених законом. Відповідно до ст. 17 Закону України “Про іпотеку” іпотека припиняється також у разі припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; визнання іпотечного договору недійсним. Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку. Строком договору відповідно до ст. 631 ЦК України є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. Разом з тим, ст. 256 ЦК України передбачена позовна давність як строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Позиція ВГСУ по подібним справам : - постанова ВГСУ від 09 грудня 2014 року в справі № 910/14754/14, номер в ЄДРСР 41943194 - постанова ВГСУ від 12 січня 2015 року в справі № 910/14759/14, номер в ЄДРСР 42311889 Постанова Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 30.03.2012р. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин: 17. Зобов'язання припиняється з підстав, передбачених договором або законом (частина перша статті 598 ЦК). Такі підстави, зокрема, зазначені у статтях 599 - 601, 604 - 609 ЦК. Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК, оскільки зобов'язання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526, 599 ЦК. 23. При вирішенні спорів за участю майнових поручителів суди мають виходити з того, що відповідно до статті 11 Закону України "Про заставу", статей 1, 11 Закону України "Про іпотеку" майновий поручитель є заставодавцем або іпотекодавцем. Відповідно до статті 546 ЦК застава (іпотека) та порука є різними видами забезпечення, тому норми, що регулюють поруку (статті 553 - 559 ЦК), не застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем, оскільки він відповідає перед заставо/іпотекодержателем за виконання боржником основного зобов'язання винятково в межах вартості предмета застави/іпотеки. У зв'язку із цим солідарна відповідальність боржника та майнового поручителя нормами ЦК не передбачена. 31. При застосуванні положення пункту 7 частини одинадцятої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", яким кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув, суди мають виходити з того, що у системному зв'язку з частиною одинадцятою статті 11 зазначеного Закону ця вимога стосується позасудового порядку повернення споживчого кредиту і спрямована на те, щоб встановити судовий контроль за вирішенням таких вимог кредитодавця з метою захисту прав споживача як слабшої сторони договору споживчого кредиту. У зв'язку із цим та враховуючи, що ЦК не передбачає заборони пред'явлення окремих вимог у зв'язку з пропущенням строку позовної давності, при вирішенні таких спорів, суди повинні враховувати положення ЦК про позовну давність. Оскільки зі спливом строків позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо), положення пункту 7 частини одинадцятої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" та вимоги ЦК щодо позовної давності застосовуються й до додаткових вимог банку (іншої фінансової установи). У результаті припинення договору іпотеки припиняються зобов’язання на майбутнє, наслідком чого є внесення до державного реєстру іпотек відомостей про виключення запису щодо предмету іпотеки та зняття заборони на відчуження нерухомого майна. Щодо сплати держмита : Згідно ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» кредит , який фігурує в позові є споживчим та підпадає під дію вищезгаданого закону. У відповідності із статтею 22 Закону України "Про захист прав споживачів" прошу звільнити мене від сплати Судового збору. На підставі викладеного, керуючись ст. 3, ч. 1 ст. 88, ст. ст.118-120 ЦПК України, п р о ш у: Усунути перешкоди в реалізації прав власності мені 1 на квартиру у м. Дніпропетровську : виключити з державного реєстру речових прав на нерухоме майно іпотеку та зняти заборону на відчуження моєї , 1 , квартири, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ,. Припинити дію іпотечного договору № - від 21 листопада 2006 року, укладеного між мною 1 та ВАТ «Кредитпромбанк», посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ярмолюк М.М. за реєстром № -. Стягнути з відповідача на мою 1, користь судові витрати. Додатки : - 2 Копії позовних заяв для відповідача та третьої сторони. - 3 Копії кредитного договору № - від 21 листопада 2006р - 3 Копії договору іпотеки № - від 21 листопада 2006р - 3 Копії витягів з реєстрів прав власності , іпотек , обтяжень - 3 Копії рахунку за комунальні платежі. - Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. - 2 Копії квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Позивач 1
 3. Точно такая же ситуация . К заёмщику банк позывався , решение было "стягнути борг" 2010 года , имущественного поручителя не дёргал вообще . Потом и банк канул в лету (Кредитпром-Дельта-?) Не знаю точно кого ответчиком выбрать )) Собираюсь подавать иск на прекращение имущественного поручительства . Буду очень благодарен дельным советам в данной ветке.
 4. Мне непонятно желание истца пройти круги ада в 3-х инстанциях ... Имхо с т.з. минимума усилий - достаточно было оформить на "хорошего человека" новое завещание , после чего предыдущее просто теряет силу . Может проблема в отсутствии "хороших людей" ?))
 5. НИКТО вам не помешает переоформить землю на себя если она не в залоге и не под арестом. Для этого в течении полугода вносите минимальные платежи по кредиту на карту желательно через терминал инкогнито не засвечиваясь как плательщик , дабы банк не начал бузить раньше времени. В течении полугода вы должны принять наследство у нотариуса (нотариусу естественно о кредитах не заявлять ибо вы о них не знаете ))). Через полгода переоформляете пай на себя и прекращаете оплаты кредита , посылая всех в сад. Теоретически банк может пытаться оспаривать законность наследования пая , но это не те суммы , с которыми они могут затеять это . Стоит ли игра свеч - решать вам , примерно оценив стоимость земли и наличие желания владеть этим паем .
 6. Если была дарственная (без денег) , можно попробовать отменить её через суд . Собственно , написав в заявлении всё как есть , естественно с адвокатом , который сделает правильные акценты.
 7. Да , действительно - производство все 6 лет открыто . По поводу написания заявления в ИС - думаю - можно попробовать , спасибо за советы . Всех с Новым Годом !
 8. Спасибо за ответы . Придётся должнику и впредь жить "бедным родственником" , благо - адекватных родственников для владения имуществом хватает )) Может влада таки банкротством физлиц когда-нибудь разродится (хотя ждёмс уже 9 лет)
 9. Ну мож не так выразился . Имею ввиду сроки исполнительного производства . По логике - должны же они иметь какие-либо временные границы , по истечении которых (при прощёлке банка) - ИП закрылось бы , а для его возобновления банк не смог бы снова подать иск в суд т.к. сроки ИД были бы уже пропущены. Сумбурно , конечно описал , я не профи .
 10. Прошу совета у уважаемых спецов по следующей ситуации : Исполнительный лист (взыскать задолженность по кредиту) лежит в ИС с 2010 г. , имущества у должника нет но и возвращать исп. лист без исполнения банку ИС не торопится ... Должник тоже не хочет гонять волны дабы не спровоцировать излишнюю активность банка. Доколе вообще может висеть данная ситуация , применимы ли здесь какие либо варианты с пропуском ИД ? Или такие долги вечны ?) Должник в своё время продал залоговую недвижимость и передал банку вырученную сумму , которой , естественно далеко не хватило . Вроде материально ситуация ничем не грозит но неудобств масса : оставаться до бесконечности бессребренником , без возможности стартануть в бизнесе либо приобрести имущество . Думаю , ещё пару лет - и вопрос станет актуальным для многих .
 11. Но отказываясь от субсидии люди все всё-равно заплатят 10 грн )) Независимо от демагогии - кто что и почему прикрутил.
 12. И ещё вдогонку : рынок возможно прогнозировать . При соблюдении условий : окончание войны на ЮВ и надання довгоочикуванного безвізу -) - думаю "братья" с северных территорий начнут потихоньку вкладываться в нашу недвигу по примеру балтийских стран. Но это моё ИМХО , процент вероятности правильного прогноза - это такое ...
 13. О как вас взбаламутило )) Я не защищаю интересы продавцов , свою ситуацию вставил чисто гипотетически , в период роста много покупал/продавал не за заёмные средства , соответственно имею достаточный опыт и продавана и покупана ). И не имел ввиду ничего кроме того что имел ввиду по вопросу субсидий . (о как завернул по вашему примеру))) Всё что я пытался донести : нет смысла придумывать гемор и бороться с ним если можно просто воспользоваться шарой (субсидией). И да - думаю она таки останется высокоактуальной с 1.01 только для пенсионеров , им я настоятельно рекомендовал бы не слушать отпугивающих страшилок . В моей ГНА подтвердили , что для ЧП на ЕН таки налог повысится вдвое , т.е. рост минималки таки не обойдёт стороной мелкий/средний бизнес вопреки обещаниям Гройсмана ... Таким образом вопрос субсидий для "безработных" и ЧП таки будет закрыт . А рынок недвижимости таки жив , и рост небольшой произошёл именно сейчас (сам удивлён), и спрос кое-какой имеется на интересные квартиры . Я не из секты "будеттокадорожать" , не пытайтесь троллить ))
 14. "Просто перед покупкой пробивается задолженность по всем службам и хоть там сколько ни есть просто минусуется от стоимости квартиры. " Вы шутите ?)) Я продал в общей сложности около 30 своих квартир - рынок знаю на 1000%.Я знаю как продавать квартиры , здесь речь не о том. То есть оппоненты субсидии мне рекомендуют по надуманным причинам её не оформлять , накопить стопиццот тысяч долгов , периодически пытаясь судиться с службами и тратя деньги на суды/адвокатов . И в итоге - решив продать квартиру - сделать скидку со своей цены на сумму долгов , с которыми я якобы не согласен и сужусь по ним ... Где логика ? Я оформлю субсидию , буду подгонять свои доходы , чтоб не спалиться перед службами и не буду иметь вышеуказанного геморроя.
 15. Хотел бы я хоть раз в жизни увидеть покупателя квартиры , которому наплевать на отсутствие справок о задолженности -)))