сергей1972

Пользователи
 • Content Count

  125
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

сергей1972 last won the day on September 21 2013

сергей1972 had the most liked content!

Community Reputation

14 Хороший

5 Followers

About сергей1972

 • Rank
  Активный участник

Recent Profile Visitors

2,813 profile views
 1. На виконання вимог ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121 та Глави 3 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених Постановою Національного Банку України від 14.07.2006р. № 267, прошу Вас провести процедуру ідентифікації за оригіналом паспорта та посвідчити даний письмовий запит (ДОЗВОЛ), підписаний особисто фізичною особою – **** (РНОКПП ****), в присутності вповноваженої особи банку, підписом та відбитком печатки банку. http://f-picture.net/lfp/i024.radikal.ru/1507/7e/27e52fa95abe.jpg/htm http://s011.radikal.ru/i315/1507/07/63906a5f5d19.jpg
 2. Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників 1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами: 1) довіреністю фізичної особи; 2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника; 3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна. 2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання. Довіреність фізичної особи, яка є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якої прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. 3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи. 4. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором. До ордера обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору. 5. Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.
 3. Возможно ответы других коммерческих банков (не Приват) помогут вам (в приложении). http://radikal.ru/fp/134fc63023694691b9379b884f5f7739 http://radikal.ru/fp/fe640ec6bd1343b29668a110c0d8f43d http://radikal.ru/fp/8814e94c41b642b689c43b1d916a5ea1 http://radikal.ru/fp/8e0c425442e449b0be9ed5a166bba481 http://radikal.ru/fp/4e8756f5b8ee4d80a7b2c9cbafaa088a В тексті договору про надання фінансових послуг з переказу коштів у вигляді заяви на переказ готівки № *** від ***** року, у суми *** доларів США відсутній номер банківського (поточного) рахунку *** (ст.1066 ЦК України), а зазначений рахунок №2909 який є анонімним (номерним) рахунком у зв’язку з тим, що не вказано на дебет чи на кредит цього рахунку здійснений запис у сумі *** доларів США. Володілець цього анонімного рахунку невідомий. Тобто, в операційну касу банку (дебет або кредит) готівкова іноземна валюта у сумі *** доларів США банком не була прийнята, а переказ у сумі *** доларів на банківський (поточний) рахунок (дебет або кредит) *****. не був здійснений. .... Для виконання умов договору про надання послуг з переказу коштів у вигляді Заяви на переказ готівки №***від *** року у сумі *** доларів США, банк зобов'язаний здійснити касову операцію через операційну касу КБ Приватбанк» (інші структурні підрозділи банку, в тому числі кредитний відділ, не мають права приймати готівкову іноземну валюту) на поточний рахунок №2620 відповідно до ст.1066 ЦК України, ст.7.1.2 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», до пункту 3 глави 2 розділу ІІІ «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 року № 337 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 року за № 768/8089. ... Відповідно до Постанови НБУ №492 від 12.11.2003 р., п.7.1. ст.7. Закона Україні «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», та вимог Гл. 72 ЦК України, банки мають право відкривати своїм клієнтам виключно вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки, до того ж, будь-який банківський рахунок відкривається виключно на підставі договору, який укладається в письмовій формі між банком та клієнтом. Поточними рахунками клієнта згідно Плану рахунків в банках України, затвердженому Постановою правління НБУ №280 від 17.06.2004р. та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004р. за № 919/9518 є рахунки 2620, що призначені для обліку коштів клієнта і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Тобто, рахунок №2909 не є банківським (поточним, клієнтським) рахунком *****. і до здійснення розрахунково-касових операцій за не має жодного відношення. Відкриття поточного банківського рахунку породжує відповідні цивільно-правові відносини. Тому, використовування в квитанції № *** від ****6 анонімного (номерного) рахунка №2909 є грубим порушенням актів цивільного законодавства, зокрема ст.1066 ЦК України, ст.18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Інструкції про касові операції в банках України» №337 від 14.08.2003р, затвердженою постановою правління НБУ. Відповідно до статті 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 360-7 Цивільного процесуального кодексу України дана правова позиція щодо порядку приймання банком готівки відповідно до «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України, визначена Верховним Судом України обов’язковою та доведена до судів інформаційним листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в пункті 10 інформаційного листа № 10-1390/0/4-12 від 27.09.12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів». При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу.
 4. А у меня в моем "кривом" заявлении на выдачу наличных указан мой ИНН. Адрес в заявлении не указан, но есть штамп банка с указанным адресом и МФО ( ЕГРОПУ нет). Интересно другое! В заявлении на выдачу в графе "ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ" - ВЫДАЧА КРЕДИТА СОГЛ КРЕД ДОГ ***ОТ *** СОГЛ ОРДЕРА РАСПОРЯЖ 1 ОТ *** Само заявление заполнено на Украинском, кроме ФИО и ВЫДАЧА КРЕДИТА СОГЛ КРЕД ДОГ ***ОТ *** СОГЛ ОРДЕРА РАСПОРЯЖ 1 ОТ *** , тобто складено двома мовами! И есть еще одна графа "Зміст операціі", но она не заполнена (пусто). К моему сожалению ЮБ в суде не может растолковать "Зміст операціі". Хоть толкуй, хоть не толкуй ... а 495 прямо указывает на 2203-1001 - ГРИВНА!!! Но судье все по ... Сергей1972 получил кредит. В доказательство банк предоставил суду кредитный договор подписанный заемщиком и копию (!) заявления на выдачу.
 5. Вы написали и корректно и понятно. Но, самое главное, чтобы было понятно судье - у заемщика есть право... Можно просить (было подмечено выше) должным образом заверенную копию, которая останется в материалах дела. Я например имел возможность, под запись, прямо в судебном заседании, сверить оригинал дела с его копией, судья разрешила. Вы подметили главное! В кредитном деле должны быть оригиналы - доказательства! В том числе: заявление на выдачу наличных (либо платежное поручение), договора на открытие текущих счетов (основной и дополнительные), выписка по текущему (текущим) счету ... Да, я тоже не встречал, чтобы банк добровольно предоставлял возможность для ознакомления с кредитным делом. Даже в рамках открытого уголовного производства, милиция разводит руками - не дают. А налоговой милиции вообще предложили написать запрос на фирменном бланке (приват) банка. И если они так ложат на милицию, то нам добровольно они ничего не дадут. Один выход, заявлять в суде.
 6. Ложь и провокация. Зачем честных людей обманывать? Это Ваше право знакомится с кредитным досье (делом), в котором должна хранится выписка по текущему счету и не только... Кредитные дела предоставляют по определению суда. Не имеют права не предоставлять. http://radikal.ru/fp/3a11b66999674feba7de163a7c2a66c5
 7. Заявил самое простое заявление - распечатку технической записи судебного заседания. Правда сразу в трех процессах по одному КД. Аврал, суд лихорадит, что опять ждать от Сергея??? Собрать собрание!? В итоге, у одного судьи мотивировка отказа одна (не могут, система не позволяет), а у второго (получается что можно, система позволяет) но нельзя, так как в материалах дела находится доказательство того, что Сергей диск аудиозаписи получил!? Интересно, а если я захочу получить копию решения или определения (в материалах дела будет расписка что вручено), что то тоже откажут??? Такими темпами скоро перестанут иски принимать. Кстати очень удобно, чтобы мы им не надоедали. Все трое судей отказали: Лукьянова, Зайченко ... Румилова тоже, отправила по почте, еще не получил, результат знаю - отказ. Как защитить свое право предусмотренное ч.5 ст.197? Вроде и просил немного? Пунктом 35 Постанови Пленуму ВСУ № 2 визначено, що фіксування судового процесу є однією з гарантій його гласності як основоположного принципу правосуддя. Це означає обовязковість процесуального оформлення документів, які фіксують процесуальні дії суду, сторін та інших учасників цивільного процесу, а також обставини (факти) при розгляді справи. У звязку з цим суди мають забезпечити суворе виконання вимог статей 197-200 ЦПК України про порядок складання та оформлення журналів і протоколів та їх зміст. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17086560 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27018446 http://radikal.ru/fp/2ea4434a019243fb8ba4ccac6994da0a http://radikal.ru/fp/0758cf15d34b4b209de3cf4a88b735de http://radikal.ru/fp/8aa5849ea0bf46c094a5ed839de0e70a
 8. Уважаемые форумчане, как Вы думаете, а может быть Алле стоит подать заявление о разъяснении данного судебного решения, относительно отсутствия в договоре комиссии всех обязательных реквизитов? Мог ли банк оказать данную услугу заемщику потребителю финансовых услуг(совершить перевод)? Заявление рассмотреть до рассмотрения апелляционной жалобы.
 9. Уважаемый обелиск, обратите внимание на пункт 9.4.9. б Устава (сообщение 14). Выдавать доверенность госпожа секретарь - Ерекалова не уполномочена?. Во всяком случая в уставе таких полномочий для Ерикаловой я не нашел. В реестре полно подобных определений, причем все Приват (почти). По смыслу из определений: либо подпись Дупилета либо передоверие (нотариально).