andrew33

Пользователи
 • Content Count

  232
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

29 Очень хороший

1 Follower

About andrew33

 • Rank
  Активный участник

Recent Profile Visitors

3,513 profile views
 1. Добрый день, не подскажете профильного юриста в Днепре по оспариванию действий ДВС по исполнительному листу выданному по решению суда о взыскании задолженности по кредитному договору, а исполнитель описал заочно ( по техническим документам) ипотеку и назначил оценку имущества. 

 2. Добрый день, не подскажете профильного юриста по оспариванию действий ДВС по исполнительному листу выданному по решению суда о взыскании задолженности по кредитному договору, а исполнитель описал заочно ( по техническим документам) ипотеку и назначил оценку имущества. 

 3. Со слов юриста, если бы кредит был списан до 2014 года, и было бы письменное подтверждение то можно было квартиру не отдавать, на что ссылался это юрист с форума, можно конкретней?
 4. по теме "Постановление ВС-КГС об отсутствии оснований на взыскание процентов по кредитному договору после решения суда о взыскании всей суммы с процентами и возможности взыскания только по ст. 625 ГК"

  Такой вопрос, а как теперь можно пересмотреть решения судов касационной инстанции , бывшие ВССУ и ВХСУ, которые не соответствуют такой правовой позиции ВС , в силу появления такого решения, ограничивающего начисления процентов вынесенным уже в прошлом решением суда? Или сейчас уже при 3-х уровневой системе судов такая возможность ушла в небытие?

 5. Сроки для подачи в такой ситуации - Такой вопрос, а как теперь можно пересмотреть решения судов касационной инстанции , бывшие ВССУ и ВХСУ, которые не соответствуют такой правовой позиции ВС , в силу появления такого решения, ограничивающего начисления процентов вынесенным уже в прошлом решением суда? Или сейчас уже при 3-х уровневой системе судов такая возможность ушла в небытие?
 6. Такой вопрос, а как теперь можно пересмотреть решения судов касационной инстанции , бывшие ВССУ и ВХСУ, которые не соответствуют такой правовой позиции ВС , в силу появления такого решения, ограничивающего начисления процентов вынесенным уже в прошлом решением суда? Или сейчас уже при 3-х уровневой системе судов такая возможность ушла в небытие?
 7. пробую прислать оборотку

 8. Синтетичний (узагальнюючий) облік дозволяє отримувати систематизовану інформацію щодо фінансового стану банку і контролювати правильність відображення операцій за рахунками бухгалтерського обліку. Ведення синтетичного обліку забезпечується за допомогою рахунків 2, 3, 4 порядків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. № 388. Регістри синтетичного та аналітичного обліку - це носії спеціального формату у вигляді відомостей, книг, журналів тощо, що містять узагальнену облікову інформацію аналітичного та синтетичного рівнів. Банки самостійно розробляють і затверджують форми регістрів обліку з урахуванням того, що регістри синтетичного та аналітичного обліку повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки, що дають змогу ідентифікувати о В оборотно-сальдовому балансі відображаються підсумки за кожним класом рахунків та загальний підсумок за всіма рахунками установи банку за активом і пасивом балансу. Правильність складання щоденного балансу оборотів і залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є> обов'язковою умовою початку нового банківського дня. До інших регістрів синтетичного обліку належать: сальдовий баланс, перевірочні відомості, касові журнали тощо. Вони відрізняються за ступенем узагальнення інформації та використовуються для звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку. вот примерно так, а сбросьте Вашу оборотку с 3739.
 9. выписки за кредитным договором нет , есть выписка по счету, дайте скан выписки за конкретную операцию, например зачисление валюты на валютный счет. в выписке по валютному счету д.б. дебет 2203 / кредит 2620 счет 3739 - транзитный счет в оборотно сальдовой тоже должно показываться движение 2203-2620 по валюте, т.е. франки с 2203 заходят на 2620, но если есть связь с транзитным счетом 3739 , то там еще должен быть еще один счет, т.к. записи ( проводки ) двойные по укрсибу. смотрел свои выписки по счету, у меня юрлицо но сути не меняеет. изучайте постанову НБУ № 280 от 17.06.2004г., там есть описание всех проводок. поищу форму оборотно-сальдового баланса ( ведомости), если найду, то выложу.
 10. 5.1. Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку ведуться на паперових носіях або в електронній формі. Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного). 5.3. Банки обов'язково мають складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри: особові рахунки та виписки з них; 5.4. Особові рахунки є регістрами аналітичного обліку, що вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня. значить выписка по счету это запись регистров аналитического учета, которая составлены на основе первичных доков, а именно 4.2. Підставою для відображення операцій за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи. 4.4. Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками: а) за місцем складання: зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків); внутрішні (оформлені в банку); б) за змістом: касові; меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій). 4.6. Меморіальні документи застосовуються банками для здійснення і відображення в обліку операцій банку і його клієнтів за безготівковими розрахунками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать такі розрахункові документи: платіжні доручення; и т.д. по постанове НБУ 254 от 18.06.2003г. но зачем все это и как поможет человеку. Человек так и не ответил - у него есть с банком договор об открытии валютного счета или нет, а вот в выписках по вал/счету и д.б. указано продажа валюты по заявке ...., и заявка д.б. в деле. Но вот про сроки человек написал очень непонятно , кстати заявки в некоторых банках заверяют в 2-х экземплярах, один - себе, клиент-банк при распечатке тоже вверху печатает, что экземпляр 2, т.е. клиентский. Но это все слова, не видя материалов дела тяжело давать советы.
 11. У Вас есть договор с банком на открытие валютного счета? Внимательно почитайте кредитный дог. , там с Укрсибом засранцы иногда писали, что потдверждением операции есть выписка, а почему выписка не первичный документ? выше правильно написали берите оборотки за тот день + еще есть ежедневная форма,предоставляемая в НБУ по покупке-продаже валюты, а касательно выписок есть п.5.6. постановы НБУ 254 от 18.06.2003г. там сказано , что виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.
 12. там в ссылках есть и порядок списания и уничтожения, касательно именно заявок на продажу/покупку валюты, то в НПА НБУ нет ссылок именно на такое название первичного дока, поэтому и сбросил таблицу по срокам списания отчетных доков, там именно указанно "заявки на продажу/покупку валюты", прежде чем доказывать, что банк не прав все внимательно просуммируйте и думайте, там в ссылках есть и порядок старый до 2010г. подачи заявок и новый. Читайте первое сообщение, там человек правильно все расписал, плюс выписки по валютному счету.
 13. По не закрытому кредиту доки списать с хранения и уничтожить нельзя, смотрите, списание и уничтожение доков должно оставить после себя довольно большой пакет документов, с обязательным описанием уничтожаемых доков, даже при выемке должен остаться протокол с описью изъятых доков + ответственный сотрудник банка должен при изъятии в обязательном порядке сделать копии всех изымаемых доков. ищите сроки хранения заявлений на продажу валюты. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0406500-96/page https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36835 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0224-03 действительно до 12.10.2008 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0910-08 действует сейчас http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zmi/SR_11_2014.pdf, срок хранения - 3 года, но до окончательного решения суда при наличии судебных исков. так что считайте сроки, когда писали заяву на продажу валюты + 3 года, но с 01.01 следующего года могли списать и уничтожить законно, но если подали иск, то уничтожить нельзя, в общем читайте, ищите и пишите жалобу на апеляшку банка с ссылками на указанные выше законные акты.