andrew33

Пользователи
 • Число публикаций

  231
 • Регистрация

 • Последнее посещение

Репутация

29 Очень хороший

1 подписчик

О andrew33

 • Звание
  Активный участник

Недавние посетители профиля

2 167 просмотров профиля
 1. по теме "Постановление ВС-КГС об отсутствии оснований на взыскание процентов по кредитному договору после решения суда о взыскании всей суммы с процентами и возможности взыскания только по ст. 625 ГК"

  Такой вопрос, а как теперь можно пересмотреть решения судов касационной инстанции , бывшие ВССУ и ВХСУ, которые не соответствуют такой правовой позиции ВС , в силу появления такого решения, ограничивающего начисления процентов вынесенным уже в прошлом решением суда? Или сейчас уже при 3-х уровневой системе судов такая возможность ушла в небытие?

 2. Сроки для подачи в такой ситуации - Такой вопрос, а как теперь можно пересмотреть решения судов касационной инстанции , бывшие ВССУ и ВХСУ, которые не соответствуют такой правовой позиции ВС , в силу появления такого решения, ограничивающего начисления процентов вынесенным уже в прошлом решением суда? Или сейчас уже при 3-х уровневой системе судов такая возможность ушла в небытие?
 3. Такой вопрос, а как теперь можно пересмотреть решения судов касационной инстанции , бывшие ВССУ и ВХСУ, которые не соответствуют такой правовой позиции ВС , в силу появления такого решения, ограничивающего начисления процентов вынесенным уже в прошлом решением суда? Или сейчас уже при 3-х уровневой системе судов такая возможность ушла в небытие?
 4. пробую прислать оборотку

 5. Синтетичний (узагальнюючий) облік дозволяє отримувати систематизовану інформацію щодо фінансового стану банку і контролювати правильність відображення операцій за рахунками бухгалтерського обліку. Ведення синтетичного обліку забезпечується за допомогою рахунків 2, 3, 4 порядків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. № 388. Регістри синтетичного та аналітичного обліку - це носії спеціального формату у вигляді відомостей, книг, журналів тощо, що містять узагальнену облікову інформацію аналітичного та синтетичного рівнів. Банки самостійно розробляють і затверджують форми регістрів обліку з урахуванням того, що регістри синтетичного та аналітичного обліку повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки, що дають змогу ідентифікувати о В оборотно-сальдовому балансі відображаються підсумки за кожним класом рахунків та загальний підсумок за всіма рахунками установи банку за активом і пасивом балансу. Правильність складання щоденного балансу оборотів і залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є> обов'язковою умовою початку нового банківського дня. До інших регістрів синтетичного обліку належать: сальдовий баланс, перевірочні відомості, касові журнали тощо. Вони відрізняються за ступенем узагальнення інформації та використовуються для звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку. вот примерно так, а сбросьте Вашу оборотку с 3739.
 6. выписки за кредитным договором нет , есть выписка по счету, дайте скан выписки за конкретную операцию, например зачисление валюты на валютный счет. в выписке по валютному счету д.б. дебет 2203 / кредит 2620 счет 3739 - транзитный счет в оборотно сальдовой тоже должно показываться движение 2203-2620 по валюте, т.е. франки с 2203 заходят на 2620, но если есть связь с транзитным счетом 3739 , то там еще должен быть еще один счет, т.к. записи ( проводки ) двойные по укрсибу. смотрел свои выписки по счету, у меня юрлицо но сути не меняеет. изучайте постанову НБУ № 280 от 17.06.2004г., там есть описание всех проводок. поищу форму оборотно-сальдового баланса ( ведомости), если найду, то выложу.
 7. 5.1. Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку ведуться на паперових носіях або в електронній формі. Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного). 5.3. Банки обов'язково мають складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри: особові рахунки та виписки з них; 5.4. Особові рахунки є регістрами аналітичного обліку, що вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня. значить выписка по счету это запись регистров аналитического учета, которая составлены на основе первичных доков, а именно 4.2. Підставою для відображення операцій за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи. 4.4. Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками: а) за місцем складання: зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків); внутрішні (оформлені в банку); б) за змістом: касові; меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій). 4.6. Меморіальні документи застосовуються банками для здійснення і відображення в обліку операцій банку і його клієнтів за безготівковими розрахунками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать такі розрахункові документи: платіжні доручення; и т.д. по постанове НБУ 254 от 18.06.2003г. но зачем все это и как поможет человеку. Человек так и не ответил - у него есть с банком договор об открытии валютного счета или нет, а вот в выписках по вал/счету и д.б. указано продажа валюты по заявке ...., и заявка д.б. в деле. Но вот про сроки человек написал очень непонятно , кстати заявки в некоторых банках заверяют в 2-х экземплярах, один - себе, клиент-банк при распечатке тоже вверху печатает, что экземпляр 2, т.е. клиентский. Но это все слова, не видя материалов дела тяжело давать советы.
 8. У Вас есть договор с банком на открытие валютного счета? Внимательно почитайте кредитный дог. , там с Укрсибом засранцы иногда писали, что потдверждением операции есть выписка, а почему выписка не первичный документ? выше правильно написали берите оборотки за тот день + еще есть ежедневная форма,предоставляемая в НБУ по покупке-продаже валюты, а касательно выписок есть п.5.6. постановы НБУ 254 от 18.06.2003г. там сказано , что виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.
 9. там в ссылках есть и порядок списания и уничтожения, касательно именно заявок на продажу/покупку валюты, то в НПА НБУ нет ссылок именно на такое название первичного дока, поэтому и сбросил таблицу по срокам списания отчетных доков, там именно указанно "заявки на продажу/покупку валюты", прежде чем доказывать, что банк не прав все внимательно просуммируйте и думайте, там в ссылках есть и порядок старый до 2010г. подачи заявок и новый. Читайте первое сообщение, там человек правильно все расписал, плюс выписки по валютному счету.
 10. По не закрытому кредиту доки списать с хранения и уничтожить нельзя, смотрите, списание и уничтожение доков должно оставить после себя довольно большой пакет документов, с обязательным описанием уничтожаемых доков, даже при выемке должен остаться протокол с описью изъятых доков + ответственный сотрудник банка должен при изъятии в обязательном порядке сделать копии всех изымаемых доков. ищите сроки хранения заявлений на продажу валюты. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0406500-96/page https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36835 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0224-03 действительно до 12.10.2008 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0910-08 действует сейчас http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zmi/SR_11_2014.pdf, срок хранения - 3 года, но до окончательного решения суда при наличии судебных исков. так что считайте сроки, когда писали заяву на продажу валюты + 3 года, но с 01.01 следующего года могли списать и уничтожить законно, но если подали иск, то уничтожить нельзя, в общем читайте, ищите и пишите жалобу на апеляшку банка с ссылками на указанные выше законные акты.
 11. ... не на аргумент в свою защиту, что значит обычный заемщик, а бывает не обычный, каждый должен столько, сколько должен, считать воздух - это бред, даже по еврейским законам в Библии долг считали 7 лет, а не бессрочно. Я не ссылаюсь на списание долга, это не правильно, правильно, что сумма долга = равна сумме фактически списанного за счет резерва безнадежного долга, еще раз безнадежного долга. Сам смысл в этой Постанове безнадежности долга указывает на прекращение начисления % до бесконечности. Надеюсь моя позиция понятна. Именно списанная сумма и есть сумма долга и не больше. Вот эта сумма и списано после 3-х лет по сроку давности.Но я понял, Вам такое не надо.
 12. Вы считаете, что я не могу сам прочитать эту Постанову НБУ , вопрос не во втором абзаце п.7 этой постановы, а в том, что задолженность списана по сроку давности, Списанный за счет резервов долг переносится на внебалансовые счета учета, после списания долгов по сроку давности на внебалансовом счете для учета списанной за счет резервов задолженности ноль долгов. Для внутреннего учета по юр. отделу, после списания за счет резервов долг параллельно отображался на управленческих счетах. Если долг списан с основных внебалансовых счетов учета, то как долг может остаться на управленческих счетах. А на управленческих счетах долг живет дальше. Управленческие счета группы 8 корреспондируются только между собой, и долги висящие там не включаются ни в какую отчетность банка. Т.е. банк не показывает в финансовой отчетности эти долги, эти счета только для внутреннего использования.