Решение 3-х инстанций об отказе Правекс-Банку в удовлетворении исковых требований на основании срока давности


Recommended Posts

Категорія справи №  751/631/16-ц : Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу.
Надіслано судом: 04.05.2016. Зареєестровано: 04.05.2016. Оприлюднено: 06.05.2016.
 

Державний герб України

                                                                                     Справа №751/631/16-ц    

                                                                        Провадження №2/751/266/16

 

 

 

Рішення

Іменем України

28 квітня 2016 року                                                м. Чернігів

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й   с у д  м і с т а Ч е р н і г о в а

в складі: головуючого - судді  Косач  І. А.

    при секретарі              Летяга  М. О.

з участю представника позивача   ОСОБА_1

відповідача                        ОСОБА_2

представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_4,

представника відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_5, ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Чернігові цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до ОСОБА_3, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

 

                                                 Встановив:

 

ПАТ «Правекс-Банк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, мотивуючи свої вимоги наступним.

27.10.2006 року між АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та ОСОБА_2 було укладено Кредитний договір № 1176-009/06Р, за умовами якого позивач надав відповідачу-1 грошові кошти у розмірі 38000,00 дол. США зі сплатою 12 % річних.

Крім цього, з метою забезпечення належного виконання зобов'язання та захисту майнових інтересів позивача як кредитодавця на випадок порушення зобовязання ОСОБА_3 як позичальником, 27 жовтня 2006 року між позивачем та ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 1176-009/06Р.

Однак ОСОБА_2 належним чином не виконував зобов'язання за Кредитним договором, внаслідок чого у нього станом на 29.05.15. утворилась заборгованість у загальному розмірі 74 033,11 дол. США з яких: 33 102,00 дол. США - заборгованість за кредитом; 21 528,95 дол. США - заборгованість за процентами; 5 515,82 дол. США - неустойка (пеня) за кредитом; 13 886,34 дол. США - неустойка (пеня) за процентами.

Просили стягнути солідарно з ОСОБА_3 та з ОСОБА_2 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_7 «ПРАВЕКС-БАНК» заборгованість за кредитним договором № 1176-009/06Р від 27 жовтня 2006 року у розмірі 54 630,95 доларів США 95 центів у тому числі: - заборгованість за кредитом: 33 102,00 доларів США; - заборгованість за процентами: 21 528,95 доларів США 95 центів; у порядку розподілу судових витрат стягнути з ОСОБА_3 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_7 «ПРАВЕКС-БАНК» судовий збір у розмірі 19272,28 грн. 28 коп.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, просив задовольнити заявлені вимоги, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві. Додатково пояснив, що відповідачі не виконують умови кредитного договору, за яким у них виникла заборгованість. Вказує, що в п. 4.4. кредитного договору зазначено, що зміна строку користування кредитом відбувається після письмового повідомлення позичальника, однак такого повідомлення банк не направляв, а тому зміни строку кредитного договору не відбулося. Щодо укладення договору страхування зазначає, що позичальник жодного разу не повідомив банк про те, що не виконує обовязків за договором, також такого обовязку, що позичальник повинен надавати якесь підтвердження банку про укладення договору страхування, не передбачено.

Представник відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_4 позов не визнав, просив застосувати трирічний строк позовної давності та відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, посилаючись на підстави, які викладені в письмових запереченнях (а.с.58-62).

Відповідачка ОСОБА_2 та її представники позов не визнали, просили відмовити у його задоволенні в повному обсязі з підстав, які викладені в письмових запереченнях на позов про стягнення боргу по кредитному договору (а.с.99-104).

Вислухавши пояснення представника позивача, відповідачки ОСОБА_2, представників відповідачів, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 27 жовтня 2006 року мі Акціонерним комерційним банком «ПРАВЕКС-БАНК» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 1176-009/06Р, відповідно до якого останній отримав кредит в іноземній валюті на загальну суму 38 000,00 доларів США на споживчі цілі (а.с.11-17).

Згідно з п. 1.2. кредитного договору вбачається, що кредит надається Позичальнику строком з 27 жовтня 2006 року до 27 жовтня 2026 року зі сплатою 12 % річних.

Пунктом 4.1. Кредитного договору передбачено, що позичальник зобов'язується погашати заборгованість за кредитом шляхом внесення коштів рівними частинами в сумі 158,00 дол. США щомісяця до 10-го числа наступного місяця.

Відповідно до п. 4.4. Кредитного договору визначено, що шляхом підписання даного Договору сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення у Позичальника прострочення по погашенню заборгованості за кредитом та/або сплаті процентів за використання кредиту строк користування кредитом, вказаний в п. 1.2. даного Договору, припиняється достроково на 10-й день місяця, наступного за місяцем, в якому виник факт прострочення. Про припинення строку користування кредитом ОСОБА_7 письмово повідомляє Позичальника.

Пунктом 6.1.14. Кредитного договору передбачено, що протягом строку дії даного Договору забезпечити страхування майна, наданого в іпотеку Банку згідно п. 3.1. даного Договору, шляхом укладення щорічно до 27 жовтня (календарний день і місяць укладення кредитного договору) договорів страхування зі страховими компаніями, визначеними Банком, а також письмово узгодити умови договору страхування, і не здійснювати дії, які направлені на зміну цих умов.

Згідно з п. 9.7. Кредитного договору вбачається, що в разі невиконання Позичальником умов п. 6.1.14 даного Договору строк користування грошовими коштами, вказаний в п. 1.2. даного Договору, припиняється достроково, на 10-й день після припинення строку дії договору страхування або зміни його умов з вини Позичальника.

З метою забезпечення договору кредиту між банком та відповідачкою ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 1176-009/06Р від 27 жовтня 2006 року, за яким поручитель у порядку та на умовах, передбачених даним договором зобовязується нести солідарну майнову відповідальність перед кредитором за виконання в повному обсязі зобовязань ОСОБА_3, за кредитним договором « 1176-009/06Р від 27 жовтня 2006р. (а.с.25-26).

Договором від 24 грудня 2009 року про внесення змін та доповнень до кредитного договору № 1176-009/06Р від 27 жовтня 2006 року, були внесені зміни щодо предмета договору, а саме було збільшено розмір відсоткової ставки за користування кредитними коштами, та внесено зміни щодо порядку надання кредиту, умов погашення заборгованості та сплати відсотків, за якими позичальник зобов'язувався погашати заборгованість за кредитом щомісяця до 10 числа включно шляхом внесення грошових коштів згідно графіку погашення кредиту (а.с.18-24).

Згідно ст.ст. 526, 527, 530 ЦК України, зобовязання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Банк свої зобовязання за кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши відповідачу ОСОБА_2 кредит у сумі відповідно до кредитного договору.

Відповідач ОСОБА_2 не виконував належним чином грошові зобовязання за кредитним договором. В порушення умов договору, з 01.09.2010 року (останній платіж по відсотках був здійснений 19.07.2010 року; по тілу кредиту 15.06.2009 року) позичальник не сплачував чергові платежі (а.с.7-10).

Відповідач умови кредитного договору належним чином не виконував і, згідно розрахунку позивача, станом на 29 травня 2015 року його заборгованість по кредитному договору становить 74 033,11 дол. США з яких: 33 102,00 дол. США - заборгованість за кредитом; 21 528,95 дол. США - заборгованість за процентами; 5 515,82 дол. США - неустойка (пеня) за кредитом; 13 886,34 дол. США - неустойка (пеня) за процентами (а.с.7-10). Однак відповідно до позовних вимог, представник позивача просить стягнути солідарно з відповідачів суму заборгованості у розмір 54 630,95 доларів США з яких: 33 102,00 дол. США - заборгованість за кредитом; 21 528,95 дол. США - заборгованість за процентами (а.с.5).

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

При вирішенні справи суд приймає до уваги те, що, у письмових запереченнях представниками відповідачів подано клопотання про застосування до спірних правовідносин строку позовної давності, в зв'язку з чим просять відмовити в задоволенні позовних вимог (а.с.58-62,99-104).

Відповідно до ст. 256, 257, ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ч. 5 ст. 261 ЦК України, за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України, позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

В матеріалах справи міститься Сертифікат до договору добровільного страхування нерухомого майна, переданого в іпотеку від 27.10.08., відповідно до якого страхувальник ОСОБА_3 на підставі кредитного договору № 1176-009/06Р від 27.10.06. зі строком погашення 27.10.26. застрахував квартиру за адресою: АДРЕСА_1; згідно сертифікату вигодонабувачем є АКБ «Правекс-Банк», 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2; строк дії страхового захисту згідно з цим сертифікатом з 27.10.08. до 26.10.09. (а.с.63). Договір страхування до суду сторонами не надавався.

З вищевикладеного вбачається, що 27.10.09. відповідач ОСОБА_2, відповідно до п. 6.1.14. кредитного договору, зобовязаний був укласти договір добровільного страхування нерухомого майна, однак такий договір укладений не був, а тому відповідно до п. 9.7. кредитного договору, його дія припиняється достроково, на 10-й день після припинення строку дії договору страхування або зміни його умов з вини Позичальника, тобто з 5 листопада 2009 року.

Таким чином перебіг позовної давності за вимогами кредитора розпочався з листопада 2009 року, і тому на момент звернення до суду з позовними вимогами, а саме 21 січня 2016 року, такий строк сплив.

Відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Таким чином, суд вважає, що є передбачені законом підстави для відмови в задоволенні позову в зв'язку з спливом строку позовної давності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 11, 57-61, 88, 208, 209, 213-215 ЦПК України та ст.ст. 256, 261, 526, 527, 530, 1050, 1054 ЦК України, суд -

  

Вирішив:

 

В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до ОСОБА_3, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Чернігівської області через Новозаводський районний суд міста Чернігова, шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

 

         Суддя                                                                                                 І. А.  Косач

 

Категорія справи №  751/631/16-ц : Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу.
Надіслано судом: 29.06.2016. Зареєестровано: 29.06.2016. Оприлюднено: 01.07.2016.
Дата набрання законної сили: 24.06.2016

Державний герб України

 

Справа № 751/631/16-ц Провадження № 22-ц/795/1196/2016 Категорія цивільнаГоловуючий у I інстанції Косач І. А. Доповідач - Литвиненко І. В.

 

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

24 червня 2016 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіОСОБА_1суддів:ОСОБА_2, ОСОБА_3, при секретарі:ОСОБА_4за участю:представника ОСОБА_5 ОСОБА_6

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_7 «ПРАВЕКС-БАНК» на рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28 квітня 2016 року по справі за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_7 «ПРАВЕКС-БАНК» до ОСОБА_5, ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

  В апеляційній скарзі ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» просить скасувати рішення суду через порушення норм матеріального та процесуального права і ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Рішенням суду в задоволенні позову відмовлено.

Доводи апеляційної скарги полягають у тому, що в умовах кредитного договору відсутнє зобовязання ОСОБА_5 повідомляти банк про виконання чи не виконання п. 6.1.14 договору щодо добровільного страхування заставного майна. Апелянт зазначає, що станом на 05.11.2009 року банку не було відомо про невиконання позичальником умови укладення договору добровільного страхування нерухомого майна, а тому банк не пропустив трирічний строк позовної давності.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасника судового розгляду, дослідивши матеріали справи, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.10.2006 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (правонаступником якого є ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК») та ОСОБА_5 уклали до 27.10.2026 року кредитний договір № 1176-009/06Р про надання кредиту в сумі 38000 доларів США на споживчі цілі та з метою оплати страхових платежів відповідно договорів страхування нерухомого майна зі сплатою 12 % річних.

Згідно п. 4.1, 9.1 кредитного договору позичальник зобовязується погашати заборгованість за кредитом шляхом внесення коштів рівними частинами в сумі 158 доларів США щомісяця до 10-го числа наступного місяця, а за порушення термінів погашення заборгованості за кредитом або внесення відсотків за користування коштами, позичальник сплачує пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної процентної ставки, зазначеної в п. 1.2 договору, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за весь період прострочення.

Пунктом 6.1.14 кредитного договору передбачено, що протягом строку дії даного договору позичальник має забезпечити страхування майна, переданого в іпотеку банку, відповідно п. 3.1 даного Договору, шляхом укладення щорічно до «27» жовтня (календарний день і місяць укладення кредитного договору) договорів страхування зі страховими компаніями, та не здійснювати дій, направлених на зміну цих умов, а п.9.7. встановлює, що в разі невиконання боржником умов зазначеного пункту строк користування грошовими коштами припиняється достроково, на 10-й день після припинення строку дії договору страхування чи зміні його умов з вини боржника.

ОСОБА_5 25.10.2006 року застрахував іпотечну квартиру в ВАТ СК «ПРАВЕКС-СТРАХУВАННЯ», про що 27.10.2008 року отримав сертифікат № 366154-3 до договору добровільного страхування № МЗЛ 366154 зі строком дії страхового захисту з 27.10.2008 року до 26.10.2009 року.

24.12.2009 року сторони уклали договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору від 27.10.2006 року щодо реструктуризації боргу, залишивши інші умови договору без змін.

В забезпечення виконання умов кредитного договору 27.10.2006 року між АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та ОСОБА_5 був укладений договір поруки № 1176-009/06Р (а.с. 25-26).

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» вказує на те, що ОСОБА_5 не виконував належним чином грошові зобовязання за кредитними договором, останній платіж ним був сплачений по кредиту 15.06.2009 року, по процентах 19.07.2010 року, у звязку з чим станом на 29.05.2015 року виникла заборгованість, а тому ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» просив стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_5 54 630,95 доларів США заборгованості за кредитним договором, що складається з: 33102 доларів США заборгованості за кредитом, 21528,95 доларів США заборгованості за процентами.

ОСОБА_5 подав до суду першої інстанції заяву про застосування позовної давності (а.с.58-62).

Відмовляючи в задоволенні позову суд першої інстанції виходив з того, що позивач звернувся до суду після спливу позовної давності, так як дія кредитного договору, укладеного між банком та ОСОБА_5, була припинена достроково 5.11.2009 року у звязку з припиненням дії договору страхування іпотечного майна.

Такі висновки суду відповідають обставинам справи та положенням глави 19 ЦК України.

Частиною 4 ст. 267 ЦК України встановлено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що в умовах кредитного договору відсутнє зобовязання ОСОБА_5 повідомляти банк про виконання чи не виконання обовязку щодо добровільного страхування або надавати будь-які документи в підтвердження даної обставини, не відповідають дійсності, так як п.6.1.14. кредитного договору містить вказівку про те, що боржник зобовязаний щорічно до «27» жовтня письмово узгоджувати з банком умови договору страхування зі страховою компанією, яку визначить банк.

Крім того, п.1.6. визначає, що в разі невиконання або неналежного виконання боржником умов п.6.1.14. договору, в частині щорічного укладання договорів страхування нерухомого майна, боржник доручає банку укладати договори страхування на умовах, визначених банком, а також робити оплату страхових платежів у строки, в розмірі і на умовах, передбачених договорами страхування. Пунктом 6.1.15. передбачений обовязок боржника видати довіреність банку і/чи іншій особі, визначеній банком, на виконання дій, передбачених п.6.1.14. А п.5.1.3. визначив як обовязок банку аналізувати кредитоспроможність боржника, перевіряти забезпеченість кредиту.

Наведене свідчить про те, що не тільки ОСОБА_5 був зобовязаний щорічно до «27» жовтня звертатися до банку за узгодженням умов договору страхування іпотечного майна і визначенням страхової компанії, але і банк зобовязаний був контролювати укладення ОСОБА_5 договорів страхування іпотечного майна, що є забезпеченням кредиту.

Доводи апеляційної скарги про переривання перебігу позовної давності через можливе знаходження відповідача в складі Збройних Сил України, не ґрунтується на доказах.

Частиною 1 ст.264 ЦК України визначено, що перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею боргу або іншого обовязку. Оплата боргу боржником по кредиту 15.06.2009 року і по процентах 19.07.2010 року перервала перебіг позовної давності, але станом на день звернення до суду 21.01.2016 року позовна давність закінчилась.

Твердження апелянта про те, що банк дізнався про не укладення договорів страхування іпотечного майна лише після звернення з позовом 21.01.2016 року спростовуються ч.1 ст.261 ЦК України, відповідно до якої перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу яка його порушила. Банк міг довідатися про порушення свого права через 10 днів після закінчення дії договору добровільного страхування, тобто 05.11.2009 року.

Відповідно до ст.303 ч.1 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Інших підстав для скасування рішення суду ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» не вказує.

За таких обставин, рішення суду першої інстанції прийнято з дотриманням норм матеріального та процесуального права, висновки, викладені у судовому рішенні, доводами апеляційної скарги не спростовуються, підстави для скасування судового рішення відсутні.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 314, 315, 319, 325 ЦПК України, апеляційний суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_7 «ПРАВЕКС-БАНК» відхилити.

Рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28 квітня 2016 року залишити без змін.

         Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:Судді:

 

Категорія справи №  751/631/16-ц : не визначено.
Надіслано судом: не визначено. Зареєестровано: 03.03.2017. Оприлюднено: 03.03.2017.
 

Державний герб України

 

 

У х в а л а

іменем  україни

01 березня 2017 рокум. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

 

                  ДемяносоваМ.В.,

 

                   ІваненкоЮ.Г.,

                                        МаляренкаА.В.,

              

розглянувши у попередньому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Правекс-Банк» до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором, за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Правекс-Банк» на рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28 квітня                 2016 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 24 червня 2016 року,

 

                                         в с т а н о в и л а:

 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Правекс-Банк» (далі - ПАТ «Правекс-Банк») звернулося до суду із вищезазначеним позовом, посилаючись на те, що 27 жовтня 2006 року між позивачем та ОСОБА_4. було укладено кредитний договір № 1176-009/06Р, за умовами якого позивач надав відповідачу грошові кошти в розмірі 38 тис. доларів США зі сплатою 12 % річних.

27 жовтня 2006 року між ПАТ «Правекс-Банк» та ОСОБА_5 було укладено договір поруки № 1176-009/06Р.

У зв'язку із неналежним виконанням ОСОБА_4. своїх зобов'язань станом на 29 травня 2015 року утворилась заборгованість у загальному розмірі 74 033,11 доларів США з яких: 33 102,00 доларів США - заборгованість за кредитом; 21 528,95 доларів США - заборгованість за процентами; 5 515,82 доларів США - неустойка (пеня) за кредитом; 13 886,34 доларів США - неустойка (пеня) за процентами.

Позивач просив стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за кредитним договором № 1176-009/06Р від 27 жовтня 2006 року у розмірі 54 630,95 доларів США, у тому числі: заборгованість за кредитом - 33 102 доларів США; заборгованість за процентами -               21 528,95 доларів США.

Рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова від               28 квітня 2016 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Чернігівської області від 24 червня 2016 року, в задоволенні позову ПАТ «Правекс-Банк» відмовлено.

У касаційній скарзі ПАТ КБ «ПриватБанк» просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій, мотивуючи свою вимогу порушенням судами норм процесуального права й неправильним застосуванням норм матеріального права, та ухвалити нове рішення, яким задовольнити їх позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідно до п. 6 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв'язку з цим справа підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України від                18 березня 2004 року.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Судами встановлено, що 27 жовтня 2006 року, АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (правонаступником якого є ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК») та ОСОБА_4 уклали кредитний договір № 1176-009/06Р про надання кредиту в сумі 38 тис. доларів США на споживчі цілі та з метою оплати страхових платежів відповідно до договорів страхування нерухомого майна зі сплатою 12 % річних, строком дії до 27 жовтня 2026 року.

Згідно з п. 4.1, 9.1 кредитного договору позичальник зобов'язується погашати заборгованість за кредитом шляхом внесення коштів рівними частинами в сумі 158 доларів США щомісяця до 10-го числа наступного місяця, а за порушення термінів погашення заборгованості за кредитом або внесення відсотків за користування коштами, позичальник сплачує пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної процентної ставки, зазначеної в п. 1.2 договору, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за весь період прострочення.

Пунктом 6.1.14 кредитного договору передбачено, що протягом строку дії даного договору позичальник має забезпечити страхування майна, переданого в іпотеку банку, відповідно п. 3.1 даного договору, шляхом укладення щорічно до 27 жовтня (календарний день і місяць укладення кредитного договору) договорів страхування зі страховими компаніями, та не здійснювати дій, направлених на зміну цих умов, а п. 9.7 встановлює, що в разі невиконання боржником умов зазначеного пункту строк користування грошовими коштами припиняється достроково, на 10-й день після припинення строку дії договору страхування чи зміні його умов з вини боржника.

ОСОБА_4 25 жовтня 2006 року застрахував іпотечну квартиру в ВАТ СК «ПРАВЕКС-СТРАХУВАНКЯ», про що 27 жовтня 2008 року отримав сертифікат № 366154-3 до договору добровільного страхування № МЗЛ 366154 зі строком дії страхового захисту з                    27 жовтня 2008 року до 26 жовтня 2009 року.

24 грудня 2009 року сторони уклали договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору від 27 жовтня 2006 року щодо реструктуризації боргу, залишивши інші умови договору без змін.

На забезпечення виконання умов кредитного договору                  27 жовтня 2006 року між АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та ОСОБА_4 був укладений договір поруки № 1176-009/06Р.

ОСОБА_4 не виконував належним чином грошові зобов'язання за кредитними договором, останній платіж ним був сплачений за кредитом 15 червня 2009 року, за процентами - 19 липня 2010 року, у зв'язку з чим станом на 29 травня 2015 року виникла заборгованість у розмірі 54 630,95 доларів США заборгованості за кредитним договором, що складається з: 33 102 доларів США заборгованості за кредитом, 21 528,95 доларів США заборгованості за процентами, яку банк просив стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

ОСОБА_4 подав до суду першої інстанції заяву про застосування позовної давності.

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди               (ст. 611 ЦК України).

Згідно зі ст. ст. 526, 530, 610, ч. 1 ст. 612 ЦК України  зобов'язання повинне виконуватись належним чином у встановлений термін відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Якщо в зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (термін).

При цьому в законодавстві визначаються різні поняття: як «строк договору», так і «строк (термін) виконання зобов'язання» (ст. ст. 530, 631 ЦК України).

Одним із видів порушення зобов'язання є прострочення - невиконання зобов'язання в обумовлений сторонами строк.

При цьому перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 261 ЦК України за зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Вказана правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 07 грудня 2016 року у справі № 6-719цс16.

У цій справі суди встановили, що згідно з пунктом 9.7 кредитного договору в разі невиконання боржником умов пункту 6.1.14 цього договору строк користування грошовими коштами припиняється достроково, на 10-й день після припинення строку дії договору страхування чи зміні його умов з вини боржника.

Таким чином, сторони кредитних правовідносин врегулювали в договорі питання зміни строку виконання основного зобов'язання, та визначили умови такої зміни.

Оскільки строк виконання основного зобов'язання було змінено, то саме з цього моменту у позивача виникло право на звернення до суду щодо захисту своїх порушених прав, однак банк звернувся до суду із зазначеним позовом з пропуском строку позовної давності.

Розглядаючи спір, який виник між сторонами у справі, суд правильно визначився з характером спірних правовідносин та нормами матеріального права, які підлягають застосуванню, повно та всебічно дослідив наявні у справі докази і надав їм належну оцінку, правильно встановив обставини справи, в результаті чого ухвалив законне й обґрунтоване рішення, яке відповідає вимогам матеріального та процесуального права.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами норм матеріального права і порушення норм процесуального права при їх ухваленні та в основному зводяться до   переоцінки доказів і незгоди з висновками судів по їх оцінці.

Керуючись ч. 3 ст. 332 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

у х в а л и л а:

 

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Правекс-Банк» відхилити, рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28 квітня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 24 червня 2016 року залишити без змін.  

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Колегія суддів:                                                          М.В. Дем'яносов

 

                                                                                    Ю.Г.Іваненко

 

А.В. Маляренко

Link to comment
Share on other sites

Суды указали, что кредитный договор, прекращает свое действие досрочно на основании условий договора (без каких-либо письменных претензий) которые стороны предусмотрели.   Я был рад, что суд 1-ой инстанции обратил внимания на нашу позицию и вынес законное решение. В дальнейшем  надо было его только отстаивать, а не обжаловать и проплачивать судебные сборы

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...