Определение Дарницкого райсуда об обеспечении иска путем запрета Рожковой принимать участие в работе НБУ


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 

справа № 753/23813/17
провадження № 2/753/8757/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2017 р.

Дарницький районний суд м.Києва в особі судді Вовка Є.І., при секретарі Крамарчук А.О. в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва, в судовому засіданні розглянувши заяву про забезпечення позову за позовною заявою Народного депутата України Луценка Ігоря Вікторовича (адреса: АДРЕСА_1) до ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_3), ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_4), ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5), ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_6), ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_7), ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_8), ОСОБА_10 АДРЕСА_11.), ОСОБА_11 (адреса: АДРЕСА_9), щодо трудових правовідносин, третя особа - Національний банк України,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшла вказана позовна заява від позивача - Народного депутата України Луценка Ігоря Вікторовича, зокрема з вимогою щодо припинення протиправних дій ОСОБА_4 (зокрема вчинення яких заборонено ст.65 Закону України "Про Національний банк України") та заява про забезпечення позову.

Відповідно до вимог ч.6 ст.187 ЦПК України - до відкриття провадження по справі судом очікуються відповіді на запити до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання відповідачів, в тому числі, щодо ОСОБА_12, адреса якого вказана у позові: АДРЕСА_2. Відповідно до вимог ч.7 ст.187 ЦПК України - інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п'яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Проте, відповідно до ч.2 ст.149 ЦПК України: забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При цьому судом враховано, що відповідно до імперативних приписів ч.1 ст.153 ЦПК України - заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду).

У позові зазначено, що відповідно до п.1 ч.1 ст.24 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави. Відповідно до ч.5 ст.17 Закону України "Про статус народного депутата України" - народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод чи інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади припинити такі порушення.

Враховуючи, викладене позивач, навівши вищевказане обґрунтування саме щодо виконання обов'язків Народного депутата України, повідомив, що йому стало відомо про втрату бездоганної репутації, численних випадків забороненої діяльності вказаного відповідача (зокрема ст.65 Закону України "Про Національний банк України"), під час виконання нею трудових обов'язків на посаді заступника голови правління Національного банку України (призначеної на підставі відповідного рішення Ради вказаної третьої особи 25 жовтня 2016 року), в тому числі, щодо співробітництва з сином останньої, при виконанні ним трудових обов'язків у банку "Платинум Банк" (щодо конфлікту інтересів), а також щодо системних випадків діяльності цього відповідача спрямованої на неофіційне сприяння приватним фізичним особам (зокрема акціонерам приватних банків) у вирішенні їх питань, зокрема шляхом вчинення під час виконання трудових обов'язків дій, потрібних для вказаних осіб - всупереч інтересам та стабільності банківської системи України (на підтвердження чого в позові містяться посилання на аудіо докази та їх роздруківки).

Крім того, позивач наголошує на тому, що такі дії, діяльність цього відповідача несуть загрозу стабільності банківської системи, а також зводять нанівець всі зусилля держави у боротьбі з корупцією в Україні.

Крім того, позивач вказує, що на даний час посада вказаного відповідача не є посадою державної служби та державною політичною посадою, у зв'язку з чим діяльність на зазначеній посаді не є публічною службою.

Також, позивач наголошує, що між позивачем та вказаним відповідачем відсутні відносини публічно-правового характеру, остання не виконує публічно-владні управлінські функції відносно позивача, в той же час у даному спорі наявні трудові відносини (тобто відносини найму), які регулюються законодавством про працю, таким чином, діяльність вказаного відповідача підпадає під дію загальних положень законодавства про працю, зокрема Кодексу законів про працю України, з урахуванням особливостей, що передбачені спеціальним Законом. При цьому, зазначено, що відповідно до п.9 ч.1 ст.36 Кодексу законів про працю України підставами припинення трудового договору є підстави, передбачені іншими законами, а ч.8 ст.20 Закону України "Про Національний банк України" визначено, що вказаний заступник звільняється з посади зокрема у випадку: втрати бездоганної ділової репутації (п.5); виникнення обставин, що виключають можливість особи бути вказаним заступником (п.9). При цьому, позивач звертає увагу, що відповідно до п.1 ч.1 ст.41 Кодексу законів про працю України, трудовий договір може бути розірваний також у випадку одноразового грубого порушення трудових обов'язків вказаним заступником, а відповідно до імперативних приписів ст.65 Закону України "Про Національний банк України" встановлено наступні заборони: на членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об'єктивне виконання ними своїх обов'язків; службовцям Національного банку та їхнім родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами банків, споріднених та афілійованих з банками осіб, у тому числі учасників банківської групи, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до ч.1, 2, 8 ст.8 ЦПК України: суд вирішує справи відповідно до Конституції України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України; якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).

Вказана заява про забезпечення позову позивача - Народного депутата України Луценка Ігоря Вікторовича, в якій останній просить заборонити ОСОБА_4 брати участь в роботі та засіданнях Правління Національного банку України, а також заборонити вчиняти та/або виконувати всі та будь-які дії, пов'язані з виконанням та/або здійсненням повноважень заступника Голови Національного банку України, та/або будь-яку іншу діяльність на посаді заступника Голови Національного банку України до вирішення даного спору по суті, обґрунтована ризиками щодо продовження виконання ОСОБА_4 вказаної діяльності - чим здійснюватиметься нанесення непоправної шкоди благу України та Українського народу шляхом активного сприяння незаконному задоволенню та заохоченню приватних інтересів акціонерів приватних банків та інших фізичних осіб у сфері банківської діяльності, що відповідно грубо порушує права та законні інтереси позивача як Народного депутата України, який зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави.

Розглянувши клопотання, всебічно та повно дослідивши доводи позивача та наявні дані, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню у зв'язку з вищевикладеним та враховуючи наступне.

Відповідно до ч.1 ст.149 ЦПК України - суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст.150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Відповідно до ч.3 ст.150 ЦПК України - заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.150 ЦПК України - позов зокрема забезпечується забороною вчиняти певні дії.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.24 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави. Відповідно до ч.5 ст.17 Закону України "Про статус народного депутата України" - народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод чи інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади припинити такі порушення.

Відповідно до приписів ст.2 ЦПК України: завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави; суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Враховуючи, все вищевикладене судом враховано, що на даний час не спростовані дані про те, що позивачу як Народному депутату України об'єктивно стало відомо про втрату бездоганної репутації, численних випадків забороненої діяльності вищевказаного відповідача (зокрема ст.65 Закону України "Про Національний банк України"), під час виконання нею трудових обов'язків на посаді заступника голови правління Національного банку України (призначеної на підставі відповідного рішення Ради вказаної третьої особи 25 жовтня 2016 року), в тому числі, щодо співробітництва з сином останньої, при виконанні ним трудових обов'язків у банку "Платинум Банк" (щодо конфлікту інтересів), а також щодо системних випадків діяльності цього відповідача спрямованої на неофіційне сприяння приватним фізичним особам (зокрема акціонерам приватних банків) у вирішенні їх особистих питань, зокрема шляхом вчинення під час виконання трудових обов'язків дій, потрібних для вказаних осіб - всупереч інтересам та стабільності банківської системи України (на підтвердження чого в позові містяться посилання на аудіо докази та їх роздруківки, тобто позивач посилається на наявні та конкретні докази, достовірність яких на даний час не спростована, а отже мається вірогідність існування вищевказаних обставин, на які посилається позивач в обґрунтуванні позову). При цьому, зазначені Народним депутатом України питання виникли на тлі майже щоденного знецінення гривні (що на думку суду є загальновідомою в Україні обставиною, яка підтверджена відповідною динамікою її падіння згідно з офіційним курсом НБУ, так згідно з загально доступною інформацією курс саме НБУ гривні за 1 долар США був визначений станом на: 04 грудня 2017 року у розмірі 27.0543 грн.; 05 грудня 2017 року - 27.2153 грн.; 15 грудня 2017 року - 27.41 грн., а станом на 22 грудня 2017 року вже 27.8559 грн. за 1 долар) і причинний зв'язок з питаннями, зазначеними Народним депутатом України Луценком І.В. у вказаному позові не виключений, а отже суд має діяти і враховуючи крайню важливість та необхідність щодо тієї загрози стабільності банківської системи України та добробуту Українського народу, на наявність якої наполягає і Народний депутат України Луценко І.В. у вказаних зверненнях.

При цьому, ч.8 ст.20 Закону України "Про Національний банк України" визначено, що вказаний заступник звільняється з посади зокрема у випадку: втрати бездоганної ділової репутації (п.5); виникнення обставин, що виключають можливість особи бути вказаним заступником (п.9).

Відповідно до імперативних приписів ст.65 Закону України "Про Національний банк України" встановлено наступні заборони: на членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об'єктивне виконання ними своїх обов'язків; службовцям Національного банку та їхнім родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами банків, споріднених та афілійованих з банками осіб, у тому числі учасників банківської групи, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 року №9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову" - розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

За наявності вищенаведених умов, суд прийшов до висновку про наявність підстав та ризиків, визначених ст.149 ЦПК України, для забезпечення позову, зокрема щодо неможливості забезпечення ефективного захисту прав та інтересів позивача - Народного депутата України, а отже заява останнього підлягає задоволенню у повному обсязі.

Підстави для застосування зустрічного забезпечення судом не вбачаються.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.149-159, 260, 353, 354 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Заяву позивача народного депутата України Луценка Ігоря Вікторовича задовольнити - в якості забезпечення позову:

Заборонити ОСОБА_4 брати участь в роботі та засіданнях Правління Національного банку України, а також заборонити вчиняти та/або виконувати всі та будь-які дії, пов'язані з виконанням та/або здійсненням повноважень заступника Голови Національного банку України, та/або будь-яку іншу діяльність на посаді заступника Голови Національного банку України до вирішення даного спору по суті.

Стягувач: Луценко Ігор Вікторович, місце проживання: 01014, АДРЕСА_10, РНОКПП НОМЕР_1, телефон: НОМЕР_2

Боржники: заступник Голови Національного банку України Рожкова Катерина Вікторівна, місце проживання: 04119, АДРЕСА_3, місце роботи: Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, В.о. Голови Національного банку України Смолій Яків Васильович, місце проживання: 02068, АДРЕСА_2, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення - 26 грудня 2017 року та підлягає негайному виконанню, а її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала є обов'язковою на всій території України та може бути пред'явлена до примусового виконання протягом 3 років в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення, а у разі розгляду заяви про забезпечення позову без повідомлення учасників справи - протягом п'ятнадцяти днів з дня складення повної ухвали до Апеляційного суду міста Києва в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

СУДДЯ:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72990426

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...