Recommended Posts

  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

А если все таки жесткое указание сверху на сей счет будет?

Кстати на форуме в другой теме подбросил идею проведения открытого судебного процесса под камерами телевидения. Что думаете?

Идея хорошая, но для этого нада:

1. Обалденный ИСК.

2. Свой человек в СМИ.

3. Настоящий судья.

Link to post
Share on other sites

Народ, не спим, пишем обращения. Только переделайте их под себя, опишите почему вы считаете незаконным и несправедливым тот факт, что

- вас обманули, когда предложили взять в кредит доллары, хотя вам нужны были гривны для покупки товара

- положили на вас коммерческие риски банка

- пользуясь нормой закона о том, что возврашать кредит нужно в той валюте, что брали - незаконно требуют с вас доллар, для покупки которого вы должны отдать на 70% больше гривны, которой у вас тало меньше ввиду сокращения бизнеса или уменьшения з\п, т.к. у вашего работодателя тоже кредит в валюте, и соркащение доходов от бизнеса.

Не ленитесь, пишите.

Адресаты - в теме Обращение.

Link to post
Share on other sites

Не ленитесь, пишите.

Адресаты - в теме Обращение.

Так пишем же, пишем. И даже пытаемся сочинять ответы на ответы по обращению. Сегодня отправлю в НБУ второе обращение такого плана

ЗВЕРНЕННЯ

Відповідно до ст. 7, 15, 20 Закону України «Про звернення громадян» №393/96-ВР від 02.10.1996 р прошу надати мені відповідь на це друге моє звернення до Національного банку України згідно законодавству.

Отримавши відповідь Національного банку України від 19.05.2010 № 56-008/8360 на моє звернення від 27.04.2010

і уважно вивчивши її треба зауважити таке:

Надання кредитів, їх повернення, як встановлено ст. 1054 Цивільного кодексу України, здійснюються виключно на договорних умовах.

Але у договірні умови не повинні включатися пункти що суперечать чинному законодавству України.

Згідно п.п. 1-3 ст. 6 Цивільного кодексу України : Сторонни мають право укласти договір, який не передбачений актами цівільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Сторонни мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Сторонни в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на властний розсуд.

Сторонни в договові не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо сказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Згідно ст. 1 Закону України «Про Національний банк України»

банківське регулювання - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської

діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства.

банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких

Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів

вкладників та кредиторів банку.

Згідно ст. 7 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк виконує такі функції:

8) здійснює банківське регулювання та нагляд.

14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний

контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.

Тобто виходячи з вищеназваних положень саме до Національного банку України я повинен скаржитися про порушення які здійснюють комерційні банки. Також я вважаю за потрібне щоб Національний банк України перевірив законність діяльності ПАТ «Ерсте Банк» на основі мого звернення.

В моєму кредитному договорі з ПАТ «Ерсте Банк» № 11111 від 01.03.2008р містяться пункти які напряму порушують цілу низку законів чинного законодавства України.

Мені надан кредит на споживчі цілі і до нього застосовується Закон України «Про захист прав споживачів»

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів»

Стаття 11.

1. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції

---- А як відомо продукція в Україні продається лише за національну грошову одиницю-гривню. Тобто самим визначенням закону зумовлено що споживчі кредити повинні видаватися лише у гривні.

Згідно Статті 99 Констітуції Україні - Грошовою одиницею України є гривня.

Стаття 192. Цивільного кодексу України - Гроші (грошові кошти)

1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

Відповідно до ст. 524 Цивільного кодексу України, зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні; сторони можуть визначати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті

---- Грошове зобов'язання як кредитора, так і позичальника у моєму договорі не виражене у грошовій одиниці України, і у договорі не визначений грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Так як кредитний договір це господарське зобов'язання.

ст. 524 Цивільного кодексу України дублюється також і Господарським кодексом України, а саме:

Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях

2. Ціна є істотною умовою господарського договору. Ціна зазначається в договорі у гривнях. Ціни у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) можуть визначатися в іноземній валюті за згодою сторін.

---- Виходячи з цього у договорах з фізичними і юридичними особами які не займаються зовнішньоекономічною діяльністю не надано право зазначати ціну в іноземній валюті.

Стаття 533. Цивільного кодексу України - Валюта виконання грошового зобов'язання

1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

3. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

---- 1.Мене ж незаконно примушують виконувати зобов'язання в іноземній валюті.

2. Навіть якщо припустити що банк має право видавати споживчи кредити фізичним особам в іноземній валюті, та має право приймати платежі від населення в іноземній валюті, а я маю право розраховуватися в іноземній валюті. То коли я сплачую кредит, то в суперечь закону вимушений купувати долари США не по офіційному курсу НБУ, а по комерційному курсу який разюче відрізняється від офіційного.

3. Немає таких законів які мені дозволяють, а тим більше ставлять в обов'язок платити доларами США.

Мало того, в Українському банківському і валютному законодавстві існують прямі заборони і обмеження на вільне використання іноземної валюти.

ст. 32 Закону України "Про Національний банк України" Грошова одиниця

Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються.

ст. 35 Закону України „Про Національний банк України”

Гривня, як національна валюта, є єдиним законним платіжним засобом на території України.

ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

Валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язнь.

ст. 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів

Дані норми встановлюють, що єдиний законний засіб платежу в Україні - це гривна. Все інше - не є законним засобом платежу, а вільний зворот і вільне використання валюти в Україні заборонено. У результаті виходить, що за загальним правилом використовувати іноземну валюту в звороті і як засіб платежу - Заборонено, оскільки єдиний законний платіжнй засіб - це гривна.

Крім того банку при валютному кредитуванні мене як фізичної особи і прийому від мене платежів необхідна індивідуальна ліцензія на здійснення валютних операцій якої в банку немає і ніколи не було.

Стаття 5. Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

Ліцензії Національного банку України

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

І не дивлячись на вищеперелічені закони банк не взяв їх до уваги, тим самим серйозно порушив чинне законодавство України, у тому числі і валютне законодавство, за порушення якого передбачена відповідальність згідно ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Прошу Національний банк України на підставі мого звернення провести перевірку порушення данних законів ПАТ «Ерсте Банк» і притягнути до відповідальності ПАТ «Ерсте Банк» згідно законів України.

Тепер щодо Постанови Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 483 на яку постійно посилається Національний банк та комерційні банки, виправдовуючи законність платежів по кредитах в іноземній валюті.

А посилання на дану Постанову при кредитуванні фізичних осіб в іноземній валюті, та прийому від них платежів в іноземній валюті які платяться згідно цих кредитних договорів - взагалі є "шедевром" юридичної непоінформованості.

По перше: Ця Постанова прийнята з порушенням чинного законодавства України та виходу НБУ за межі своїх повноважень.

Згідно Статті 99 Констітуції Україні - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,

їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

1. Національний банк України у сфері валютного регулювання:

видає у межах, передбачених цим Декретом, обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України.

А Національний банк України Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 № 483 звузив дії положень Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

У Статті 5. про Ліцензії Національного банку України

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави

Тут ідется мова про обов'язковість індивідуальної ліцензії при використання іноземної валюти як засобу платежу. І взагалі не ідется мова про розділення готівкових і безготівкових платежів, а ідется мова про усі платежі .

Тобто виходить що підзаконним правовим актом, а саме Постановою № 483, який повинен бути у межах, передбачених цим Декретом, Національний банк України звузив положення закону яким є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», та відминив обов'язковість індивідуальної ліцензії при використання іноземної валюти як засобу платежу .

Це є правовий нонсенс, коли за допомогою підзаконного правового акту спростовуються положення закону.

Пропоную Національному банку України просунутися ще далі за межі своїх повноважень і наступною Постановою відмінити на вибір деякі положення Конституції України.

По друге: Якщо уважно приглянутися до Постанови № 483, то можна виявити наступне:

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання Безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу.

Тобто дана Постанова яка регламентує використання безготівкової іноземної валюти не має жодного відношення до кредитування в іноземній валюті фізичних осіб, оскільки в даному випадку платежі згідно кредитних договорів проводяться за допомогою внесення готівкової іноземної валюти в касу кредитора. Перерахування в подальшому банками цих коштів на будь-які транзитні рахунки не стосується позичальника, так як його обов’язок зі сплати кредиту є виконаним з моменту внесення готівки в касу банку, як це передбачено договором кредиту, та підтверджується призначенням платежу у вказаних квитанціях.

По третє: Відповідно до п. 1.5. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. N 483, згідно якого використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється: - якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями); - у випадках, передбачених законами України.

Я самостійно та на власний розсуд прийшов до Банку, указавши мету кредиту, попросив позику, написав заяву на отримання кредиту, знайшов поручителя, зібрав (доклавши зусилля і згаявши особистий час) та надав Банку необхідні документи для отримання кредиту: паспорт, довідку про доходи і т.і.. Згідно кредитного договору банк здійснює видачу кредиту позичальнику згідно з кредитною заявкою позичальника. Отже, єдиним ініціатором вчинення валютної операції з надання валютного кредиту є саме я.

Отримувачем за такою банківською валютною операцією- наданням кредиту в іноземній валюті також є позичальник, так як банк перераховує на його користь на вказаний в кредитній заявці рахунок суму кредиту (що підтверджено банківськіми квітанціями).

У четвертих: Згідно з того ж п. 1.5. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. N 483, згідно якого використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється: - якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями); - у випадках, передбачених законами України.

Уважно вивчивши дозвол та додаток до дозволу який має банк на здійснення валютних операцій, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями, я не побачив там в повному і вичерпному списку дозволених операцій, дозволи на торгівельні операції по кредитуванню фізичних осіб в іноземній валюті або дозволу на операції по прийняттю платежів в іноземній валюті від населення. Також не побачив я дозволу данних операцій в повному і вичерпному списку дозволених операцій і в Постанові НБУ N 275 від 17.07.2001

А посилання банку на законність при кредитуванні фізичних осіб в іноземній валюті до дозволу на розміщення залучених коштів на валютному ринку України - теж є нонсенсом.

Але ж потрібно ще серйозно довести що саме залучені кошти були використани на потреби кредитування, а не будь які інші. Адже ми знаємо, що окрім залучених коштів у банків є і багато інших коштів, таких як статутний капітал, зароблені кошти та т. і.. І у мене чому тобто велика впевненість що жоден банк не зможе надати доказів що саме залучені кошти були використани на потреби мого кредитування.

Та ще я, як фізична особа, яка не має дозволу Національного банку України на здійснення операції з валютними цінностями, та не має валютного доходу, не маю ніякого відношення до валютного ринку України.

Але згідно Постанови НБУ N 281 від 10.08.2005 я тепер знаю, що таке валютний ринок України, та хто може відноситися до суб'єктів валютного ринку і взагалі відноситись до валютного ринку України.

4. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

міжбанківський валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), а також між суб'єктами ринку і Національним банком;

-Суб'єкти ринку - уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

5. Торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати виключно Національному банку та суб'єктам ринку (або з такими суб'єктами).

Отже стверджувати що я маю відношення до валютного ринку України - рівне твердженню що бабуся яка проїхалася на трамваї має відношення до ринку важкого машинобудування.

Щодо Постанови НБУ № 328 від 03.06.2009.

Я звичайно дуже радий що Національний банк України прийняв дану Постанову. Але як з'ясовується на сьогоднішній день ця постанова не працює. І комерційні банки не прийняли до уваги рекомендації Національного банку України які позначені в даній Постанові. Ось такі реалії життя.

Сподіваюся що згідно мого звернення негайно будуть прийняті заходи і в терміни передписані законодавством я отримаю письмову відповідь.

Link to post
Share on other sites

Я думаю, они это и так знают. ДУмаю, что писать именно в НБУ - безполезно.

Нада президенту писать, Минюсту, верховной раде, и .т.д.

А про трамвай и бабушку - круто :)

Link to post
Share on other sites

В СМИ прошла информация о том,что задолженность заемщиков по ипотеке достигла рекордных 100 млд. грн. http://focus.ua/economy/120819/

А с чего ей падать люди не могут переплачивать порядка 75% за кредит.

вот и собирутся по вопросам разработки мер, направленных на преодоление большого объема проблемной задолженности банковской системы и угрозы нарушения прав вкладчиков и других кредиторов банков"

Но это можно назвать как вмешательство в правосудие, теперь на суд давить будут. В натуре беспредел- они считают НБУ что эти решения судов незаконные. Да кто он такой НБУ?? Лучше бы выполняли свои конституционные обязанности- обеспечение стабильности гривны.

Позичальників хочуть карати за світовими стандартами

Банки, утомлені від боротьби з неплатниками кредитів, розробили проект змін до низки законів, які дозволять їм відбирати заставу у позичальників і виселяти їх з квартир у випадку більш ніж двомісячної затримки виплат.

Про це пише газета "Комерсант-Україна" із посиланням на відповідний документ, підготовлений Нацбанком.

У НБУ розповіли, що проект був ініційований банками, які намагаються знизити збитки від дій позичальників, котрі ухиляються від сплати боргів різними методами.

Документ, зокрема, пропонує позбавляти позичальників права розпоряджатися предметом застави у разі неплатежів за кредитом більше двох місяців, дозволити судам за заявою банку приймати рішення про виселення людей з квартир, що знаходяться в заставі, і скасувати необхідність отримання згоди органів опіки на реалізацію застави.

Документ також забороняє популярну схему визнання банкрутом фізособи-підприємця за її особистим зобов'язаннями.

А власники і керівники компаній-боржників, а також їх родичі, не зможуть створювати нові компанії.

Боржники, серед іншого, не зможуть здійснювати розрахункові операції до сплати зобов'язань за кредитом, а банкрутство компаній не позбавить банки прав на заставне майно проблемних компаній.

НБУ планує подати законопроект до парламенту через Кабмін.

Юристи відзначають, що більшість норм, запропонованих у законопроекті, застосовуються в США і багатьох країнах Європи.

Нові правила, на їхню думку, будуть використані для тиску на позичальників.

Це дозволить банкам поліпшити платіжну дисципліну клієнтів, зменшити ризики та, як наслідок, кредитні ставки.

http://www.epravda.com.ua/news/2010/05/27/236506/

Link to post
Share on other sites

Позичальників хочуть карати за світовими стандартами

Банки, утомлені від боротьби з неплатниками кредитів, розробили проект змін до низки законів, які дозволять їм відбирати заставу у позичальників і виселяти їх з квартир у випадку більш ніж двомісячної затримки виплат.

Про це пише газета "Комерсант-Україна" із посиланням на відповідний документ, підготовлений Нацбанком.

У НБУ розповіли, що проект був ініційований банками, які намагаються знизити збитки від дій позичальників, котрі ухиляються від сплати боргів різними методами.

Документ, зокрема, пропонує позбавляти позичальників права розпоряджатися предметом застави у разі неплатежів за кредитом більше двох місяців, дозволити судам за заявою банку приймати рішення про виселення людей з квартир, що знаходяться в заставі, і скасувати необхідність отримання згоди органів опіки на реалізацію застави.

Документ також забороняє популярну схему визнання банкрутом фізособи-підприємця за її особистим зобов'язаннями.

А власники і керівники компаній-боржників, а також їх родичі, не зможуть створювати нові компанії.

Боржники, серед іншого, не зможуть здійснювати розрахункові операції до сплати зобов'язань за кредитом, а банкрутство компаній не позбавить банки прав на заставне майно проблемних компаній.

НБУ планує подати законопроект до парламенту через Кабмін.

Юристи відзначають, що більшість норм, запропонованих у законопроекті, застосовуються в США і багатьох країнах Європи.

Нові правила, на їхню думку, будуть використані для тиску на позичальників.

Це дозволить банкам поліпшити платіжну дисципліну клієнтів, зменшити ризики та, як наслідок, кредитні ставки.

http://www.epravda.com.ua/news/2010/05/27/236506/

Что можно сказать?! ПИДОРЫ!!! извините, но других слов нет....

Link to post
Share on other sites

Извините, а почему все согласились сразу с определением "недобросовестный заемщик?" В чем выражается недобросовестность,что я не хочу платить или не могу "внасідок дії непереборної сили" (т.е. МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО кризиса)? Что за опастную чушь пытаются пропихнуть, о последствиях не думают? Или может закрепить законодательно такой термин как "пожизненое рабство "?Только не нужно воя , мол думать нужно было раньше, когда брал. А я представьте себе думал, думал что за 3года погашу всё досрочно, тем более бизнес шёл на подъём.

Еще мысль есть: как на счет докризисной рекламы кредитных продуктов , может есть по этому поводу заключение или на худой конец комментарий психолога. Ведь налицо манипулирование общественным сознанием, причём , как мне кажется, с элементами гипноза и НЛП.

Link to post
Share on other sites

1. В США и Европе заемщики кредиты брали в их национальной валюте и далеко не под 12-17% годовых.

2. Банки (наши) сами нарушая валютное законодательство хотят исполнения налдежащим образом обязательств заемщика по договору кредита. Думаю в Европе и США ни один банк не удосужился выйти за рамки закона при выдаче кредита заемщику.

3. Что нашим Банкам даст такой законопроект ? Еще больше заемщиков пойдут в суды искать правду.

Link to post
Share on other sites

Извините, а почему все согласились сразу с определением "недобросовестный заемщик?" В чем выражается недобросовестность,что я не хочу платить или не могу "внасідок дії непереборної сили" (т.е. МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО кризиса)? Что за опастную чушь пытаются пропихнуть, о последствиях не думают? Или может закрепить законодательно такой термин как "пожизненое рабство "?Только не нужно воя , мол думать нужно было раньше, когда брал. А я представьте себе думал, думал что за 3года погашу всё досрочно, тем более бизнес шёл на подъём.

Еще мысль есть: как на счет докризисной рекламы кредитных продуктов , может есть по этому поводу заключение или на худой конец комментарий психолога. Ведь налицо манипулирование общественным сознанием, причём , как мне кажется, с элементами гипноза и НЛП.

Очень точно замечено. И про "пожизненное рабство" и про НЛП. Добавлю только, что банковская система - это финансовая пирамида планетарного масштаба. И любая финансовая пирамида, как всем известно разрушается.А мы свидетели и участники этого процесса. И пострадали от нее не только на Украине, но и во всем мире. Просто на Украине это в более жесткой форме происходит.
Link to post
Share on other sites

Позичальників хочуть карати за світовими стандартами

Банки, утомлені від боротьби з неплатниками кредитів, розробили проект змін до низки законів, які дозволять їм відбирати заставу у позичальників і виселяти їх з квартир у випадку більш ніж двомісячної затримки виплат.

Про це пише газета "Комерсант-Україна" із посиланням на відповідний документ, підготовлений Нацбанком.

У НБУ розповіли, що проект був ініційований банками, які намагаються знизити збитки від дій позичальників, котрі ухиляються від сплати боргів різними методами.

Документ, зокрема, пропонує позбавляти позичальників права розпоряджатися предметом застави у разі неплатежів за кредитом більше двох місяців, дозволити судам за заявою банку приймати рішення про виселення людей з квартир, що знаходяться в заставі, і скасувати необхідність отримання згоди органів опіки на реалізацію застави.

Документ також забороняє популярну схему визнання банкрутом фізособи-підприємця за її особистим зобов'язаннями.

А власники і керівники компаній-боржників, а також їх родичі, не зможуть створювати нові компанії.

Боржники, серед іншого, не зможуть здійснювати розрахункові операції до сплати зобов'язань за кредитом, а банкрутство компаній не позбавить банки прав на заставне майно проблемних компаній.

НБУ планує подати законопроект до парламенту через Кабмін.

Юристи відзначають, що більшість норм, запропонованих у законопроекті, застосовуються в США і багатьох країнах Європи.

Нові правила, на їхню думку, будуть використані для тиску на позичальників.

Це дозволить банкам поліпшити платіжну дисципліну клієнтів, зменшити ризики та, як наслідок, кредитні ставки.

http://www.epravda.com.ua/news/2010/05/27/236506/

Пи....пи.....пи...пи....пи......пи.....пи.....,куплю РПГ и нах буду просто шарахать по отделениям пока не пристрелят менты.все равно это не жизнь будет.А в залоговом домике после переезда семьи открою краник газовый в подвале на ночь,а утром щелкнет искорка-и ту-ту.Участок большой,соседей не достанет,подвальчик 100 квадрат на 2,5 высоты-итого получите пидоры залоговую недвижимость-подавитесь.Не для того я его строил пять лет чтобы отдать даром пи....пи...пи....всяким банковским.Вот так будет,банкиры гребаные,мыльте жопы,суки.И не видать вам гниды теперь спокойной жизни,таких как я будет полстраны,на всех охраны не хватит.

Link to post
Share on other sites

Позичальників хочуть карати за світовими стандартами

Банки, утомлені від боротьби з неплатниками кредитів, розробили проект змін до низки законів, які дозволять їм відбирати заставу у позичальників і виселяти їх з квартир у випадку більш ніж двомісячної затримки виплат.

Читаешь такие известия как сводки с поля боя. Наступление на нас идет по всем фронтам :(
Link to post
Share on other sites

Сейчас только по телевизору услышал что хотят сузить полномочия Верховного суда, также не исключена и его окончательная ликвидация. Чем это нам грозит? Не сможет туда обращатся как в последнюю инстанцию? Будут рубить окончательно на уровне аппеляции?

Link to post
Share on other sites

Сейчас только по телевизору услышал что хотят сузить полномочия Верховного суда, также не исключена и его окончательная ликвидация. Чем это нам грозит? Не сможет туда обращатся как в последнюю инстанцию? Будут рубить окончательно на уровне аппеляции?

Да нет, просто сейчас регионы хотят урезать компетенцию Верховного под управлением Онопенко, т.к. он ближе к помаранжевым.

Хотят забрать у него фукции последней инстанции подведомственности специализированных судов. Чтобы у ВСУ осталась общая юрисдикция : гражданское и уголовное судопроизводство.

Link to post
Share on other sites

Сейчас только по телевизору услышал что хотят сузить полномочия Верховного суда, также не исключена и его окончательная ликвидация. Чем это нам грозит? Не сможет туда обращатся как в последнюю инстанцию? Будут рубить окончательно на уровне аппеляции?

но это касается только админ и хоз дел!

нас это не коснется

что бы убрать ВСУ нужно изменить КУ, а это сделать очень не просто, хотя можно блокировать его работу!

Link to post
Share on other sites

Я думаю, они это и так знают. ДУмаю, что писать именно в НБУ - безполезно.

Нада президенту писать, Минюсту, верховной раде, и .т.д.

А про трамвай и бабушку - круто :)

Nameless вы все правильно говорите, вот только проблема в том, что в администрации ПУ сидит клерк,который это читает и отправляет в НБУ(((

а от НБУ стандартный ответ(

у меня просто проблема с домам была(его разрушали), так пишешь в Высшею инстанцию, а они обратно в районную администрацию, а оттуда под копирку

и не какого результата!"!!!

Link to post
Share on other sites

Пи....пи.....пи...пи....пи......пи.....пи.....,куплю РПГ и нах буду просто шарахать по отделениям пока не пристрелят менты.все равно это не жизнь будет.А в залоговом домике после переезда семьи открою краник газовый в подвале на ночь,а утром щелкнет искорка-и ту-ту.Участок большой,соседей не достанет,подвальчик 100 квадрат на 2,5 высоты-итого получите пидоры залоговую недвижимость-подавитесь.Не для того я его строил пять лет чтобы отдать даром пи....пи...пи....всяким банковским.Вот так будет,банкиры гребаные,мыльте жопы,суки.И не видать вам гниды теперь спокойной жизни,таких как я будет полстраны,на всех охраны не хватит.

Если честно, то такая же мысль вертится в башке, только РПГ не очень эффективен: бьёт одиночным и маневрировать трудно. Если готовиться серьёзнее, то нужен АГС, но к сожалению к таким девайсам пока доступа не имею. Как вариант резиновый шар заполненный бытовым газом и в результате стёкла повылетают точно.

Ну давайте, попинайте меня, объявите террористом.

Link to post
Share on other sites

Если честно, то такая же мысль вертится в башке, только РПГ не очень эффективен: бьёт одиночным и маневрировать трудно. Если готовиться серьёзнее, то нужен АГС, но к сожалению к таким девайсам пока доступа не имею. Как вариант резиновый шар заполненный бытовым газом и в результате стёкла повылетают точно.

Ну давайте, попинайте меня, объявите террористом.

Вы не один такой на форуме, я тоже вилы готова взять :angry:

Link to post
Share on other sites

В отличие от сайта Захиста который потихоньку в обычный форум превращается, здесь действительно водятся люди которых уже достало..

Вопросик А почему Народ необьединяется на пикетирование в киев на 2-3 дня с швырянием камней или лампочек с краской.

Я уже готов морально руки поотбивать всем тем чей круг меня в пожизненного должника сделал..

Пока мы с ними лояльно они нас потихоньку поодному сьедают...

Смотрим фильмы ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН и 9 В СПИСКЕ МЕРТВЫХ.... как раз в тему будут...

Link to post
Share on other sites

Я думаю - лучше Открытый суд + ТВ как предлагал Антирейд, и массовые обращения.

А-то скажут - мало того, что недобросоветные, так ещё и террористы!

А потом ещё устроют свойственным словянам Хохлосрач - скажут депозитчикам что из-за нас им не могут выдать депозиты :)

Link to post
Share on other sites

ТВ - в нашем вопросе может сыграть хорошую роль.Но ТВ общегосударственное, не местное, которое у себя в городе пожжужит и затихнет. Но как доораться до нац. ТВ?

Кто знает как проходит админ. процесс против НБУ? Че то его не сильно афишируют, блин... А это могло бы положить хорошее начало для привлечения внимания СМИ к проблемам заемщиков. Стоит хотябы одному крупному каналу заявить о незаконности валютных кредитов-другие по-смелее станут говорить об этой проблеме.

Без прессы нас раздавит эта банковско-судейская махина.

Link to post
Share on other sites

Чтобы ТВ обратило внимание на происходящее необходимо сделать, то что раньше никто не делал и разослать пресс-релизы на все каналы ТВ.

Это должно заинтересовать всех, но самое главное на этой акции должны быть и представители юридических организаций и представители общественных организаций.

Это может быть открытая пресс конференция на ступеньках Министерства юстиции, открытый ликбез для всех желающих в парке, напротив КМ, или презентация новых видов жилья от банков, это может показательный суд на улице возле ВС Украины . много чего можно придумать, но к тому времени должны быть подготовлены все материалы, программы и т.д. Для определения сценария и согласования действий необходимо встречаться. Автопробеги и хождения под ВР, КМ, и т.д. не предлагать - уже было.

Link to post
Share on other sites

В отличие от сайта Захиста который потихоньку в обычный форум превращается, здесь действительно водятся люди которых уже достало..

Вопросик А почему Народ необьединяется на пикетирование в киев на 2-3 дня с швырянием камней или лампочек с краской.

Я уже готов морально руки поотбивать всем тем чей круг меня в пожизненного должника сделал..

Пока мы с ними лояльно они нас потихоньку поодному сьедают...

Смотрим фильмы ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН и 9 В СПИСКЕ МЕРТВЫХ.... как раз в тему будут...

А потому что таких бойких как вы,мы наблюдаем только на форумах.В предыдущую акцию проводимую ВГО Наш Захист,и это единственная на жаль организация в Украине,которая пытается достучаться до этих гадов не только негативом на сайтах,но и действиями, приехало аж 50 человек....хотя до этого было столько же эмоций и пожеланий.Делайте выводы,активисты.

Практически каждую неделю ВГО Наш Захист собирает собрания и планирует дальнейшие действия.На данный момент обговариваются совместные решения с другими организациями,занимающимися похожими проблемами.Так что у кого есть желание действительно участвовать в работе организации и защите своих прав-на Захисте есть все телефоны.

Link to post
Share on other sites

А потому что таких бойких как вы,мы наблюдаем только на форумах.В предыдущую акцию проводимую ВГО Наш Захист,и это единственная на жаль организация в Украине,которая пытается достучаться до этих гадов не только негативом на сайтах,но и действиями, приехало аж 50 человек....хотя до этого было столько же эмоций и пожеланий.Делайте выводы,активисты.

Практически каждую неделю ВГО Наш Захист собирает собрания и планирует дальнейшие действия.На данный момент обговариваются совместные решения с другими организациями,занимающимися похожими проблемами.Так что у кого есть желание действительно участвовать в работе организации и защите своих прав-на Захисте есть все телефоны.

Ну в основном акции то проводятся В Киеве. Мы бы тоже активничали если бы жили там или хотя бы в предместьях. А так у каждого работа, да далеко и накладно ехать. Нужно понимать.
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...