Постановление БП-ВС об административной юрисдикции спора по взысканию ущерба с бывшего госслужащего причиненного его деятельностью


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Постанова
Іменем України

4 липня 2018 року

м. Київ

Справа N 310/66/14-ц

Провадження N 14-212 цс 18

ВеликаПалата Верховного Суду у складі:

судді-доповідача - Гудими Д.А.,

суддів: Антонюк Н.О., Бакуліної С.В., Британчука В.В., Данішевської В.І., Золотнікова О.С., Кібенко О.Р., Князєва В.С., Лобойка Л.М., Лященко Н.П., Прокопенка О.Б., Рогач Л.І., Саприкіної І.В., Ситнік О.М., Ткачука О.С., Уркевича В.Ю., Яновської О.Г.

розглянула справу за позовом Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (далі також - позивач) до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди

за касаційною скаргою позивача на ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 9 вересня 2015 року, постановлену колегією суддів у складі: Спас О.В., Бабак А.М., Полякова О.З.

Учасники справи:

- позивач: Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області,

- відповідачі: ОСОБА_3, ОСОБА_4

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. 10 січня 2014 року позивач звернувся до суду з вказаним позовом до ОСОБА_3 Мотивував тим, що вона під час виконання посадових обов'язків з порушенням вимог законодавства видала путівку на безоплатне санаторно-курортне лікування військовослужбовцю ОСОБА_8 (далі - військовослужбовець), чим заподіяла шкоду державі у розмірі 4 977,00 грн.

Короткий зміст рішень суду першої інстанції

2. 13 березня 2014 року Бердянський міськрайонний суд Запорізької області ухвалою залучив до участі у справі як співвідповідача ОСОБА_4, яка приймала документи від вказаного військовослужбовця та мала перевірити достовірність поданих ним відомостей.

3. 3 квітня 2014 року Бердянський міськрайонний суд Запорізької області ухвалив рішення, яким частково задовольнив позовні вимоги: стягнув з ОСОБА_3 на користь позивача відшкодування майнової шкоди у розмірі 4 977,00 грн. а в частині позовних вимог до ОСОБА_4 - відмовив.

4. Мотивував тим, що ОСОБА_3 не мала права видавати путівку на безоплатне санаторно-курортне лікування військовослужбовцю, а тому вимоги про стягнення майнової шкоди є обґрунтованими.

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції

5. 9 вересня 2015 року Апеляційний суд Запорізької області постановив ухвалу, якою скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі.

6. Мотивував тим, що підставами позову є дії ОСОБА_3, які вона вчиняла під час проходження державної служби: виконувала обов'язки на посаді начальника відділу з питань реабілітації, соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради та мала 11 ранг посадової особи органу місцевого самоврядування.

7. Отже, на думку суду апеляційної інстанції, спір між сторонами виник з приводу проходження ОСОБА_3публічної служби та не міг розглядатися за правилами цивільного судочинства.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

8. 24 вересня 2015 року позивач подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, вважаючи, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального права та порушили норми процесуального права.

9. У касаційній скарзі просить скасувати ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 9 вересня 2015 року та залишити в силі рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 3 квітня 2014 року.

Короткий зміст ухвали суду касаційної інстанції

10. 10 травня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду ухвалою передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

11. Мотивував тим, що позивач оскаржує ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 9 вересня 2015 року, зокрема, з підстав порушення правил предметної юрисдикції.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

12. Позивач вказує на те, що пред'явив позовні вимоги тільки про відшкодування майнової шкоди, а вимоги, які випливають з публічно-правового спору, заявлені не були. Тому спір має розглядатися за правилами цивільного судочинства.

Доводи відповідачів

13. У відзиві на касаційну скаргу ОСОБА_3 стверджує, що правовідносини між сторонами виникли щодо виконання нею трудових обов'язків у зв'язку з проходженням публічної служби в органах місцевого самоврядування. А тому, на її думку, спір мав розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Стверджує, що у цій справі норми цивільного законодавства про відшкодування шкоди не могли бути застосовані. Просить відмовити у задоволенні касаційної скарги.

14. ОСОБА_4 відзив на касаційну скаргу не подала.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

(1) Оцінка аргументів учасників справи та висновків суду апеляційної інстанції

15. ЦПК України у редакції, чинній на час розгляду справи у судах першої й апеляційної інстанцій, передбачав, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства (частина перша статті 15).

16. ЦПК України у редакції, чинній на час розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду, встановлює, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства (частина перша статті 19).

17. КАС України у редакції, чинній на час розгляду справи судами першої й апеляційної інстанцій, встановлював юрисдикцію адміністративних судів у вирішенні спорів, зокрема, з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби (пункт 2 частини другої статті 17). Аналогічний припис передбачає КАС України у редакції, чинній на час розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду (пункт 2 частини першої статті 19).

18. Публічна служба - це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування (пункт 15 частини першої статті 3 КАС України у редакції, чинній на час розгляду справи у судах першої й апеляційної інстанцій).

19. КАС України у редакції, чинній на час розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду, включив у зміст поняття "публічна служба" також службу у державних колегіальних органах і патронатну службу в державних органах (пункт 17 частини першої статті 4).

20. Отже, зміст поняття "публічна служба" охоплює поняття державної служби.

21. Суди першої й апеляційної інстанцій встановили, що ОСОБА_3 працювала на посаді начальника відділу з питань реабілітації, соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради.

22. Посада державної служби - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов'язками. Посадовими особами відповідно до Закону України "Про державну службу" в редакції, чинній на час розгляду справи у судах першої й апеляційної інстанцій, вважалися керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій (стаття 2).

23. Згідно з розділом 3 "Завдання та обов'язки" Посадової інструкції начальника відділу з питань реабілітації, соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління праці та соціального захисту населення Бердянського міськвиконкому, затвердженої 1 лютого 2008 року (далі - Посадова інструкція), начальник контролює правильність прийняття рішень стосовно роботи спеціалістів відділу щодо санаторно-курортного лікування ветеранів та інвалідів.

24. Крім того, начальник відділу несе відповідальність, зокрема, за: невідповідність чинному законодавству його рішень, а також рішень, прийнятих спеціалістами; неякісне та несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків (розділ 6 "Відповідальність" Посадової інструкції).

25. Для визначення юрисдикції адміністративних судів за пунктом 2 частини другої статті 17 КАС України у редакції, чинній до 15 грудня 2017 року (пунктом 2 частини першої статті 19 КАС України, чинного з 15 грудня 2017 року) поняття "спір з приводу проходження громадянами публічної служби" охоплює питання реалізації правового статусу державного службовця від прийняття на державну службу до її припинення, зокрема і питання відповідальності у зв'язку з його рішеннями, діями чи бездіяльністю на відповідній посаді, навіть якщо притягнення до відповідальності відбувається після звільнення з державної служби.

26. Позивач стверджував, що ОСОБА_3 заподіяла шкоду державі під час виконання нею посадових обов'язків, видавши військовослужбовцю путівку на безоплатне санаторно-курортне лікування з порушенням вимог законодавства. Отже, позовні вимоги заявлені до ОСОБА_3 з підстав вчинення дій, які мали місце під час виконання нею обов'язків на державній службі. А тому спір між сторонами виник з приводу проходження ОСОБА_3 публічної служби.

27. З огляду на це Велика Палата Верховного Суду погоджується з доводами ОСОБА_3 і висновками суду апеляційної інстанцій про те, що на спір між сторонами поширюється юрисдикція адміністративних судів, а доводи касаційної скарги про те, що спір є цивільним і має приватний характер, вважає необґрунтованими.

(2) Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

(2.1) Щодо суті касаційної скарги

28. Відповідно до частини третьої статті 406 ЦПК України касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанцій розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.

29. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 409 ЦПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

30. Відповідно до частини першої статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

31. ВеликаПалата Верховного Суду вважає, що касаційна скарга є необґрунтованою, а тому ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 9 вересня 2015 року слід залишити без змін.

(2.2) Щодо судових витрат

32. З огляду на висновок щодо суті касаційної скарги судові витрати, понесені у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, покладаються на позивача.

(3) Висновки про правильне застосування норм права

33. Для визначення юрисдикції адміністративних судів за пунктом 2 частини другої статті 17 КАС України у редакції, чинній до 15 грудня 2017 року (пунктом 2 частини першої статті 19 КАС України, чинного з 15 грудня 2017 року) поняття "спір з приводу проходження громадянами публічної служби" охоплює питання реалізації правового статусу державного службовця від прийняття на державну службу до її припинення, зокрема і питання відповідальності у зв'язку з його рішеннями, діями чи бездіяльністю на відповідній посаді, навіть якщо притягнення до відповідальності відбувається після звільнення з державної служби.

Керуючись частиною першою статті 400, частини третьої статті 406, пунктом 1 частини першої статті 409, статтями 410, 416, 418, 419 ЦПК України, Велика Палата Верховного Суду

ПОСТАНОВИЛА:

1. Касаційну скаргу Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області залишити без задоволення.

2. Ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 9 вересня 2015 року залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття.

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною й оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Д.А. Гудима Судді: Н.О. Антонюк Н.П. Лященко С.В. Бакуліна О.Б. Прокопенко В.В. Британчук Л.І. Рогач В.І. Данішевська І.В. Саприкіна О.С. Золотніков О.М. Ситнік О.Р. Кібенко О.С. Ткачук В.С. Князєв В.Ю. Уркевич Л.М. Лобойко О.Г. ЯновськаПовний текст постанови підписаний 12 липня 2018 року.

Link to comment
Share on other sites

Большая палата указала, что для определения юрисдикции административных судов по пункту 2 части второй статьи 17 КАС Украины в редакции, действующей до 15 декабря 2017 (пунктом 2 части первой статьи 19 КАС Украины, действующего с 15 декабря 2017 года) понятие "спор по поводу прохождения гражданами публичной службы "охватывает вопросы реализации правового статуса государственного служащего от принятия на государственную службу в ее прекращения, в том числе и вопрос ответственности в связи с его решениями, действиями или бездействием на соответствующей должности, даже если привлечения к ответственности происходит после увольнения с государственной службы.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...