beautiful30

Закрытие кредитного договора, факторинг

Recommended Posts

On 3/23/2019 at 9:40 AM, Лев said:

Фактором не может быть физлицо (родственник). Это незаконная сделка и может быть впоследствии признана недействительной.

Добрый день, меня тоже интересует данный момент. На сегодняшний день факторинговая компания имеет право выкупить у банка долг физлица. А вот последующее его переоформление на физлицо (родственника) на каких основания проходит? 
И если это всё-таки незаконная сделка, то кому её будет интересно признать недействительной? Факторинговой компании? и потом требовать долг с заёмщика?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Basechka said:

Добрый день, меня тоже интересует данный момент. На сегодняшний день факторинговая компания имеет право выкупить у банка долг физлица. А вот последующее его переоформление на физлицо (родственника) на каких основания проходит? 
И если это всё-таки незаконная сделка, то кому её будет интересно признать недействительной? Факторинговой компании? и потом требовать долг с заёмщика?

Именно так

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

       Можно использовать  вот такие пункты и законы??  ( делаю заяву сама, так как у нас в городе один адвокат который хоть что то  понимает в этом, за документ запросила заоблачную цену, и представлять в суде  не планирует)

 

 Таким чином, НОВЫЙ КРЕДИТОР набула  право вимоги до ДОЛЖНИКа за договором укладеним між АКІБ  «Укрсиббанк» та ПОРУЧИТЕЛя. Відповідно до ч.1ст.512 ЦК України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених ст.515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст.514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

        Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

        За змістом ст.512 ЦК Українист.442 ЦПК України та ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.

        Виходячи із цих норм, зокрема, п.п.1,2 ч.1 ст.512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

        Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

         У зв'язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв'язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов'язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов'язки в зобов'язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

         Звернення  Демченко Катерини Іванівни узгоджується з Правовою позицію ВСУ від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122 цс 13.

       За приписами ч.1 ст.442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює її  правонаступником.

        Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

        Згідно з ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

         Пунктом 12 Інструкції з організації примусового виконання рішень передбачено, що у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження (припинення юридичної особи, а також в інших випадках заміни сторони у виконавчому провадженні), якщо правовідносини допускають правонаступництво, виконавець за заявою сторони виконавчого провадження, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником. На підставі постановленої судом ухвали виконавець своєю постановою замінює сторону виконавчого провадження. Ухвала суду та постанова виконавця долучаються до виконавчого документа при його передачі до іншого органу державної виконавчої служби або приватного виконавця або поверненні його стягувачу чи до суду.

            Пунктом 13 Інструкції з організації примусового виконання рішень передбачено, що правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження - з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Після заміни вибулої сторони виконавчого провадження її правонаступником виконавець продовжує виконання виконавчого провадження в порядку, встановленому Законом.

 

На підставі викладеного, керуючись ст. 442 ЦПК України,

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, beautiful30 сказал:

Можно использовать  вот такие пункты и законы??  ( делаю заяву сама, так как у нас в городе один адвокат который хоть что то  понимает в этом, за документ запросила заоблачную цену, и представлять в суде  не планирует)

Здравствуйте! В принципе - нормально, но есть замечания:

1) Начните Заяву с

Название Заяви -  "Заява про заміну сторони виконавчого провадження, в порядку виконання судового рішення  по справі №__" 

Затем пишем  - "__"_____ р ___районним судом було розглянуто спір про стягнення боргу за Кредитним договором №__ від "__"__р, укладеним між "___банк" і ФИО, а також Договором поруки №__ від "__"__р, укладеним між "___банк" і ФИО  та винесено судове рішення, яким задоволено позовні вимоги "___банк" до боржника ____, постановлено стягнути із боржника ___ на користь кредитора "___банк" _____ грн. боргу, та ____ грн. судового сбору (т.е. перепишите все, что постановив суд в резолютивной части решения). Постановою ... апеляційного суду від "___"_____р по справі №__ було змінено рішення ____районного суду від "__"_____р., постановлено стягнути із ________ на користь кредитора "___банк" _____ грн. боргу, та ____ грн. судового сбору (т.е. перепишите все, что постановив апел. суд в резолютивной части решения). На виконання Постанови ... апеляційного суду від "___"_____р по справі №__   ____районним судом було видано Стягувачу "___банк" виконавчі листи від "___"_____р..... (все перечислите). На підставі виконавчих листів, виданих судом по справі №___ , із метою примусового виконання судового рішення Постановою від "___"_____ державного виконавця ВДВС _____ районну  (напишите как они правильно называются) було відкрито виконавче Провадження №____, яке до цього часу не закінчено, а судове рішення не виконане. 

2) "___"______р між Первісним кредитором "___банк" та Новим кредитором ФИО було укладено Договір про відступлення прав вимоги №, за яким Новому кредитору було відступлено всі права Первісного кредитора за Кредитним договором №___ від "__"___р та договорами, які забезпечували виконання основного зобовязання : ..... Таким чином, "___"____р.  Новий кредитор набув прав вимоги за Кредитним договором та ..... договорами до боржників ФИО + ФИО в повному обсязі.

3) Дальше пишите то что вы уже написали, но :

 я бы не писала, в Вашем случае "Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги" - во-первых по смыслу не корректно, а во-вторых к Вам отношения не имеет, только путает

 проверьте, что Вы всех и все правильно назвали (на украинском языке), указали правильные даты и реквизиты документов

4) Просите суд : "Змінити сторону виконавчого провадження "___банк",   Стягувача за виконавчим листом від "__"___р, виданим ____ районним судом на виконання судового рішення - Постанови ___ апеляційного суду від "___"___р. по справі №___  у виконавчому провадженні   №__ від "__"_____р  на сторону виконавчого провадження ФИО, як законного правонаступника всіх вимог до Боржника ФИО за виконавчим листом від "__"___р, по справі №___ "  + следующий пункт требования к суду - все то же самое, по каждому Виконавчому листу, по каждому Виконавчому провадженню  и Должнику (меняем, в случае отличия, даты Постанов, номера виконавчих проваджень, названия ДВС  и ФИО Боржника (у вас там в Боржниках есть Поручитель)) - сколько Виконавчих листів, столько пунктов требований к суду указываете в Заяве после "Прошу суд".

5) Приложите к Заяве заверенные заявителем "Згідно оригіналу, оригінал знаходиться у Заявника + завірено "___"______р. ФИО + підпис" копии всех документов, подтверждающие требования Заяви.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.01.2019 в 15:09, beautiful30 сказал:

ПОЧЕМУ?  Значит что то в этой сделке не законное?

Только не говорите потом, что Вас не предупреждали и не плачьте... Здесь все Вас предупреждают об этом, но Вам виднее кажется...

Постановление БП-ВС о невозможности переуступить долг по кредиту физлицу и обязательности нотариального заверения договора по уступке права по ипотеке

https://forum.antiraid.com.ua/topic/11398-postanovlenie-bp-vs-o-nevozmozhnosti-pereustupit-dolg-po-kreditu-fizlicu-i-obyazatelnosti-notarialnogo-zavereniya-dogovora-po-ustupke-prava-po-ipoteke/

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Bolt сказал:

Только не говорите потом, что Вас не предупреждали и не плачьте... Здесь все Вас предупреждают об этом, но Вам виднее кажется...

Здравствуйте! Вы правы - вопрос уступки права требования физлицу очень спорный, и всегда есть вероятность, что кто-то таки захочет его оспорить (вот, помню, в 2000 гг. факторинг "бомбила" именно налоговая, считая себя "потерпевшей" стороной). Но я, прекрасно понимаю заемщиков, которые идут на этот риск - желая избавится (к ч-й матери) от бесконечных претензий/ наездов/ рейдерских захватов/ третирования окружения и прочей, отнимающей жизненные силы, мерзости банков и коллекторов. Заемщики хотят : избавиться от страха потерять жилье и заплатить за это ту цену, которую они еще в состоянии себе позволить (наскрести по сусекам). ЗУ, всячески поддерживая банковское и прочее кредитное лобби, практически обесценили интересы и человеческие права заемщиков. Новый ЗУ О банкротстве, в части банкротства физлиц, исключительно дискриминационный к человеческому достоинству и правам гражданина вообще и к праву на достойное существование заемщика, в частности. Потому, когда уставший и отчаявшийся заемщик, чтобы выйти наконец из жизненной депрессии (ведь они далеко не все жулики и социопаты), выбирает между двух сортов какашек  (выходов из ситуации) тот, который меньше воняет и сам на тебя не прыгает - мне это понятно.

Кроме того : непропорционально развитый рынок финансовых услуг в стране, алчность и аморальность субъектов финансовой деятельности - существенно усложняет возможность для заемщика успешно и выгодно (для заемщика) с ним взаимодействовать.

Нам, как юристам, следовало бы помочь малообеспеченному заемщику найти оптимальный выход из его ситуации (помочь и системно и индивидуально), и я понимаю неоценимый вклад (и юридический и моральный), который делает, в том числе, этот сайт в эффективность защиты жизненно важных интересов "простых" заемщиков. ИМХО

PS: Если бы наша ... (не нахожу цензурных слов для точного определения) Верховная Рада на законодательном уровне ограничила прибыльность факторинговой деятельности финкомпаний при работе с должниками физлицами, например, хотя-бы 5-10% от цены покупки долга (что сравнимо с исполнительным сбором), снизила ставку налога на "дополнительное благо" для таких должников, прописала приемлемый и доступный механизм рассрочки погашения возникающих у него обязательств - то ситуация с долгами физлиц, по древним банковским кредитам, существенно бы оптимизировалась: перешла в правовую и цивилизованную плоскость.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

" Если бы наша ... "... А Вы уверены, что "она наша" ? Она ИХ ! А имеет (в виду :rolleyes:) Она нас ! Потому-то банковское лобби с легкостью пропихивает такие одиозные, антигражданские законы, как Про ипотеку,  о процедуре банкротства, внесение изменений в ЦК (ст. 1057-1) про відновлення кредитування и т.п. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, west11 сказал:

" Если бы наша ... "... А Вы уверены, что "она наша" ? Она ИХ ! А имеет (в виду :rolleyes:) Она нас ! Потому-то банковское лобби с легкостью пропихивает такие одиозные, антигражданские законы, как Про ипотеку,  о процедуре банкротства, внесение изменений в ЦК (ст. 1057-1) про відновлення кредитування и т.п. 

Вот именно и это т.п. касается всех сфер...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...