beautiful30

Закрытие кредитного договора, факторинг

Recommended Posts

On 3/23/2019 at 9:40 AM, Лев said:

Фактором не может быть физлицо (родственник). Это незаконная сделка и может быть впоследствии признана недействительной.

Добрый день, меня тоже интересует данный момент. На сегодняшний день факторинговая компания имеет право выкупить у банка долг физлица. А вот последующее его переоформление на физлицо (родственника) на каких основания проходит? 
И если это всё-таки незаконная сделка, то кому её будет интересно признать недействительной? Факторинговой компании? и потом требовать долг с заёмщика?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Basechka said:

Добрый день, меня тоже интересует данный момент. На сегодняшний день факторинговая компания имеет право выкупить у банка долг физлица. А вот последующее его переоформление на физлицо (родственника) на каких основания проходит? 
И если это всё-таки незаконная сделка, то кому её будет интересно признать недействительной? Факторинговой компании? и потом требовать долг с заёмщика?

Именно так

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

       Можно использовать  вот такие пункты и законы??  ( делаю заяву сама, так как у нас в городе один адвокат который хоть что то  понимает в этом, за документ запросила заоблачную цену, и представлять в суде  не планирует)

 

 Таким чином, НОВЫЙ КРЕДИТОР набула  право вимоги до ДОЛЖНИКа за договором укладеним між АКІБ  «Укрсиббанк» та ПОРУЧИТЕЛя. Відповідно до ч.1ст.512 ЦК України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених ст.515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст.514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

        Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

        За змістом ст.512 ЦК Українист.442 ЦПК України та ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.

        Виходячи із цих норм, зокрема, п.п.1,2 ч.1 ст.512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

        Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

         У зв'язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв'язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов'язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов'язки в зобов'язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

         Звернення  Демченко Катерини Іванівни узгоджується з Правовою позицію ВСУ від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122 цс 13.

       За приписами ч.1 ст.442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює її  правонаступником.

        Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

        Згідно з ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

         Пунктом 12 Інструкції з організації примусового виконання рішень передбачено, що у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження (припинення юридичної особи, а також в інших випадках заміни сторони у виконавчому провадженні), якщо правовідносини допускають правонаступництво, виконавець за заявою сторони виконавчого провадження, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником. На підставі постановленої судом ухвали виконавець своєю постановою замінює сторону виконавчого провадження. Ухвала суду та постанова виконавця долучаються до виконавчого документа при його передачі до іншого органу державної виконавчої служби або приватного виконавця або поверненні його стягувачу чи до суду.

            Пунктом 13 Інструкції з організації примусового виконання рішень передбачено, що правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження - з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Після заміни вибулої сторони виконавчого провадження її правонаступником виконавець продовжує виконання виконавчого провадження в порядку, встановленому Законом.

 

На підставі викладеного, керуючись ст. 442 ЦПК України,

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, beautiful30 сказал:

Можно использовать  вот такие пункты и законы??  ( делаю заяву сама, так как у нас в городе один адвокат который хоть что то  понимает в этом, за документ запросила заоблачную цену, и представлять в суде  не планирует)

Здравствуйте! В принципе - нормально, но есть замечания:

1) Начните Заяву с

Название Заяви -  "Заява про заміну сторони виконавчого провадження, в порядку виконання судового рішення  по справі №__" 

Затем пишем  - "__"_____ р ___районним судом було розглянуто спір про стягнення боргу за Кредитним договором №__ від "__"__р, укладеним між "___банк" і ФИО, а також Договором поруки №__ від "__"__р, укладеним між "___банк" і ФИО  та винесено судове рішення, яким задоволено позовні вимоги "___банк" до боржника ____, постановлено стягнути із боржника ___ на користь кредитора "___банк" _____ грн. боргу, та ____ грн. судового сбору (т.е. перепишите все, что постановив суд в резолютивной части решения). Постановою ... апеляційного суду від "___"_____р по справі №__ було змінено рішення ____районного суду від "__"_____р., постановлено стягнути із ________ на користь кредитора "___банк" _____ грн. боргу, та ____ грн. судового сбору (т.е. перепишите все, что постановив апел. суд в резолютивной части решения). На виконання Постанови ... апеляційного суду від "___"_____р по справі №__   ____районним судом було видано Стягувачу "___банк" виконавчі листи від "___"_____р..... (все перечислите). На підставі виконавчих листів, виданих судом по справі №___ , із метою примусового виконання судового рішення Постановою від "___"_____ державного виконавця ВДВС _____ районну  (напишите как они правильно называются) було відкрито виконавче Провадження №____, яке до цього часу не закінчено, а судове рішення не виконане. 

2) "___"______р між Первісним кредитором "___банк" та Новим кредитором ФИО було укладено Договір про відступлення прав вимоги №, за яким Новому кредитору було відступлено всі права Первісного кредитора за Кредитним договором №___ від "__"___р та договорами, які забезпечували виконання основного зобовязання : ..... Таким чином, "___"____р.  Новий кредитор набув прав вимоги за Кредитним договором та ..... договорами до боржників ФИО + ФИО в повному обсязі.

3) Дальше пишите то что вы уже написали, но :

 я бы не писала, в Вашем случае "Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги" - во-первых по смыслу не корректно, а во-вторых к Вам отношения не имеет, только путает

 проверьте, что Вы всех и все правильно назвали (на украинском языке), указали правильные даты и реквизиты документов

4) Просите суд : "Змінити сторону виконавчого провадження "___банк",   Стягувача за виконавчим листом від "__"___р, виданим ____ районним судом на виконання судового рішення - Постанови ___ апеляційного суду від "___"___р. по справі №___  у виконавчому провадженні   №__ від "__"_____р  на сторону виконавчого провадження ФИО, як законного правонаступника всіх вимог до Боржника ФИО за виконавчим листом від "__"___р, по справі №___ "  + следующий пункт требования к суду - все то же самое, по каждому Виконавчому листу, по каждому Виконавчому провадженню  и Должнику (меняем, в случае отличия, даты Постанов, номера виконавчих проваджень, названия ДВС  и ФИО Боржника (у вас там в Боржниках есть Поручитель)) - сколько Виконавчих листів, столько пунктов требований к суду указываете в Заяве после "Прошу суд".

5) Приложите к Заяве заверенные заявителем "Згідно оригіналу, оригінал знаходиться у Заявника + завірено "___"______р. ФИО + підпис" копии всех документов, подтверждающие требования Заяви.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.01.2019 в 15:09, beautiful30 сказал:

ПОЧЕМУ?  Значит что то в этой сделке не законное?

Только не говорите потом, что Вас не предупреждали и не плачьте... Здесь все Вас предупреждают об этом, но Вам виднее кажется...

Постановление БП-ВС о невозможности переуступить долг по кредиту физлицу и обязательности нотариального заверения договора по уступке права по ипотеке

https://forum.antiraid.com.ua/topic/11398-postanovlenie-bp-vs-o-nevozmozhnosti-pereustupit-dolg-po-kreditu-fizlicu-i-obyazatelnosti-notarialnogo-zavereniya-dogovora-po-ustupke-prava-po-ipoteke/

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Bolt сказал:

Только не говорите потом, что Вас не предупреждали и не плачьте... Здесь все Вас предупреждают об этом, но Вам виднее кажется...

Здравствуйте! Вы правы - вопрос уступки права требования физлицу очень спорный, и всегда есть вероятность, что кто-то таки захочет его оспорить (вот, помню, в 2000 гг. факторинг "бомбила" именно налоговая, считая себя "потерпевшей" стороной). Но я, прекрасно понимаю заемщиков, которые идут на этот риск - желая избавится (к ч-й матери) от бесконечных претензий/ наездов/ рейдерских захватов/ третирования окружения и прочей, отнимающей жизненные силы, мерзости банков и коллекторов. Заемщики хотят : избавиться от страха потерять жилье и заплатить за это ту цену, которую они еще в состоянии себе позволить (наскрести по сусекам). ЗУ, всячески поддерживая банковское и прочее кредитное лобби, практически обесценили интересы и человеческие права заемщиков. Новый ЗУ О банкротстве, в части банкротства физлиц, исключительно дискриминационный к человеческому достоинству и правам гражданина вообще и к праву на достойное существование заемщика, в частности. Потому, когда уставший и отчаявшийся заемщик, чтобы выйти наконец из жизненной депрессии (ведь они далеко не все жулики и социопаты), выбирает между двух сортов какашек  (выходов из ситуации) тот, который меньше воняет и сам на тебя не прыгает - мне это понятно.

Кроме того : непропорционально развитый рынок финансовых услуг в стране, алчность и аморальность субъектов финансовой деятельности - существенно усложняет возможность для заемщика успешно и выгодно (для заемщика) с ним взаимодействовать.

Нам, как юристам, следовало бы помочь малообеспеченному заемщику найти оптимальный выход из его ситуации (помочь и системно и индивидуально), и я понимаю неоценимый вклад (и юридический и моральный), который делает, в том числе, этот сайт в эффективность защиты жизненно важных интересов "простых" заемщиков. ИМХО

PS: Если бы наша ... (не нахожу цензурных слов для точного определения) Верховная Рада на законодательном уровне ограничила прибыльность факторинговой деятельности финкомпаний при работе с должниками физлицами, например, хотя-бы 5-10% от цены покупки долга (что сравнимо с исполнительным сбором), снизила ставку налога на "дополнительное благо" для таких должников, прописала приемлемый и доступный механизм рассрочки погашения возникающих у него обязательств - то ситуация с долгами физлиц, по древним банковским кредитам, существенно бы оптимизировалась: перешла в правовую и цивилизованную плоскость.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

" Если бы наша ... "... А Вы уверены, что "она наша" ? Она ИХ ! А имеет (в виду :rolleyes:) Она нас ! Потому-то банковское лобби с легкостью пропихивает такие одиозные, антигражданские законы, как Про ипотеку,  о процедуре банкротства, внесение изменений в ЦК (ст. 1057-1) про відновлення кредитування и т.п. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, west11 сказал:

" Если бы наша ... "... А Вы уверены, что "она наша" ? Она ИХ ! А имеет (в виду :rolleyes:) Она нас ! Потому-то банковское лобби с легкостью пропихивает такие одиозные, антигражданские законы, как Про ипотеку,  о процедуре банкротства, внесение изменений в ЦК (ст. 1057-1) про відновлення кредитування и т.п. 

Вот именно и это т.п. касается всех сфер...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/23/2019 at 11:11 AM, Marina-NET said:

Вот, начните с простого. Затем вернемся к теме признания исполнительных документов такими, что не подлежат исполнению, на основании того что должник полностью рассчитался с Новым кредитором лично.

Добрый день. Поменяли через суд сторону кредитора на нашу.  Теперь ждем  ухвалу . Хочу вернуться к теме исполнительных документов. Спасибо большое 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте! Очень рада за Вас!

1 этап. Получаете ухвалу - смотрите в ней (в конце) в какой срок может быть подана апелляционная жалоба - к этому сроку прибавляете примерно 5-7 дней и отправляете "нового кредитора" в суд с заявой "прошу видати оригінал ухвали суду від "__"______2019 р" - за пару дней суд подготовит и выдаст "новому кредитору" ухвалу "про заміну сторони виконавчого провадження" уже с круглой печатью и отметкой что ухвала "набула законної сили".

2 этап. Новый кредитор идет в исполнительную службу и от своего имени пишет заяву "Про повернення виконавчого документу стягувачу (особисто в руки)" + копия ухвали и возможно копия паспорта. Уточняет когда конкретно можно подойти и забрать виконавчий документ + копию постанови держ. виконавця "про повернення". Будут тупиые вопросы скажет: это мое личное законное право. Пусть не ругается, просто настаивает, что он уже принял свое решение.

3 этап. Визнання судом виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  по статті 432 ЦПКУ (бесплатно)

Стаття 432. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню

1. Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

2. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.

4. Про виправлення помилки в виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом.

5. Ухвала суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.

Пускай новый кредитор подает в суд заяву (в том же № судебном деле, в котором выдавался исполнительный документ) про "визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню у звязку із тим, що обовязок боржника по кредитному договору на даний час відсутній повністю  в звязку із його припиненням за спільною згодою сторін". 

Суд может, при явке обоих сторон кредитора-стягувача и боржника, просто согласиться со сторонами, а может просить предоставить письменный документ такого "припинення". 

Для таких случаев, с целью избежания ненужного налогообложения, мне нравится : додаткова угода до кредитного договору про припинення обовязку боржника за кредитним договором № за згодою сторін (коротенькая: мы такие-то "прийняли рішення про припинення обовязку боржника за цим договором у повному обсязі) + если будет необходимость:  договір про зарахування взаємних однорідних зустрічних вимог на сумму (точную сумму задолженности по кредитному договору в валюте договора) - в этом договоре пишем, например, такое: Петров должен Сидорову по кредитному договору №дата сумму (в валюте договора), а Сидоров должен Петрову по расписке от (дата) сумму (в валюте договора) и стороны пришли к согласию о зачете взаимных встречных и однородных требований и больше не имеют друг к другу никаких дополнительных требований ни по кредитному договору ни по расписке.

4 этап. Судову ухвалу, яка набула законної сили, про "Визнання судом виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню  по статті 432 ЦПКУ" (в копии дополнительной и с печатью суда) направляете в виконавчу службу, на виконанні якої був цей виконавчий документ - они (рыдая) подошьют ее к исполнительному делу и сдадут его в архив.

Вот так Вы закроете все вопросы и тылы. Успехов. Если что, спрашивайте дополнительно.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, Marina-NET сказал:

направляете в виконавчу службу, на виконанні якої був цей виконавчий документ - они (рыдая) подошьют ее к исполнительному делу и сдадут его в архив.

А чего им рыдать, они исполнительный сбор и затраты стянут по любому ) Разве нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, ais сказал:

А чего им рыдать, они исполнительный сбор и затраты стянут по любому ) Разве нет?

Здравствуйте! Нет виконавчого документу - нет виконавчого збору - для всего должно быть основание :)

А еще Стягувач имеет право забрать ВД из ДВС и сам передать в Приватну ВС и что исполнительный сбор будет взыскиваться неограниченное количество раз или будут "делить в судебном порядке"? Поубиваюся :D

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Marina-NET сказал:

Здравствуйте! Нет виконавчого документу - нет виконавчого збору - для всего должно быть основание :)

Как так? Его же подавали в ДВС? Ну, и что что забрали, ДВС по любому сейчас взыскивает и сбор, и затраты, даже не зависимо было реальное взыскание или нет. Разве не так?

ПС. могу конечно ошибаться, т.к. не до конца понял, что за "пасьянс" разыгрывается )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ais сказал:

что за "пасьянс" разыгрывается

Такую бредятину с исполнительным сбором у нас только профессор Луспеник обоснует B)

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стаття 27. Виконавчий збір

7. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Marina-NET сказал:

Стаття 27. Виконавчий збір

7. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

 

Совершенно верно...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Marina-NET сказал:

Стаття 27. Виконавчий збір

7. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, виконавчий збір не стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.

 

Не совсем понял: было "скасування рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню"?

Насколько я понял, просто забрали ИЛ из ДВС, а это не одно и тоже. Или как?

ПС. попутно проясните, пожалуйста, действие об оспаривании открытия ИП по ИЛ: подается жалоба на действия гос.исполнителя по открытию ИП, или правильней иск о признании ИЛ, не подлежащего исполнению?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, ais сказал:

Не совсем понял: было "скасування рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню"?

Насколько я понял, просто забрали ИЛ из ДВС, а это не одно и тоже. Или как?

ПС. попутно проясните, пожалуйста, действие об оспаривании открытия ИП по ИЛ: подается жалоба на действия гос.исполнителя по открытию ИП, или правильней иск о признании ИЛ, не подлежащего исполнению?

Здравствуйте! Это описывается не Ваша ситуация, а конкретно для beautiful30 (им удалось договориться с банком о выкупе своего кредита и теперь необходимо "сплести все хвосты").

Но, в любом случае, теперь важно активней пользоваться нормами статьи 432 ЦПКУ, чтобы признавать ИД таким, что не подлежит исполнения полностью или частично ; случаи могут быть разными ; вот самые распространенные такие: должник самостоятельно исполнил решение суда ,  ипотекодержатель-кредитор удовлетворил свои требования по основному обязательству, приняв предмет ипотеки в собственность/ продал предмет ипотеки самостоятельно, и т.д. и т.п. ИМХО

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, ais сказал:

ПС. попутно проясните, пожалуйста, действие об оспаривании открытия ИП по ИЛ: подается жалоба на действия гос.исполнителя по открытию ИП, или правильней иск о признании ИЛ, не подлежащего исполнению?

Уважаемый aisвсе зависит от того что конкретно Вы хотите оспорить: действие исполнителя или наличие у должника обязательства перед кредитором (в объемах которые определены ИД), или, например неправильную процедуру выдачи ИД. Извините за короткий ответ, но у Вас вопрос общий/объемный, на него отвечать пришлось бы "рефератом" и то не все  учесть :). Смотрите форум - тут много толковых юристов. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎12‎/‎3‎/‎2019 at 12:12 AM, Marina-NET said:

 Здравствуйте!

2 этап. Новый кредитор идет в исполнительную службу и от своего имени пишет заяву "Про повернення виконавчого документу стягувачу (особисто в руки)" + копия ухвали и возможно копия паспорта. Уточняет когда конкретно можно подойти и забрать виконавчий документ + копию постанови держ. виконавця "про повернення". Будут тупые вопросы скажет: это мое личное законное право. Пусть не ругается, просто настаивает, что он уже принял свое решение.

 

А если исполнитель ни в какую не примет решение о возврате исполнительного документа? что делать в таком случае.

 

On ‎12‎/‎3‎/‎2019 at 12:12 AM, Marina-NET said:

 

3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.

 

А нет, случайно какого то образца заявы, чтоб хоть с ориентироваться, что писать и чтоб это было правильно.

On ‎12‎/‎3‎/‎2019 at 12:12 AM, Marina-NET said:

 

5. Ухвала суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.

Пускай новый кредитор подает в суд заяву (в том же № судебном деле, в котором выдавался исполнительный документ) про "визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню у звязку із тим, що обовязок боржника по кредитному договору на даний час відсутній повністю  в звязку із його припиненням за спільною згодою сторін". 

Суд может, при явке обоих сторон кредитора-стягувача и боржника, просто согласиться со сторонами, а может просить предоставить письменный документ такого "припинення". 

Для таких случаев, с целью избежания ненужного налогообложения, мне нравится : додаткова угода до кредитного договору про припинення обовязку боржника за кредитним договором № за згодою сторін (коротенькая: мы такие-то "прийняли рішення про припинення обовязку боржника за цим договором у повному обсязі) + если будет необходимость:  договір про зарахування взаємних однорідних зустрічних вимог на сумму (точную сумму задолженности по кредитному договору в валюте договора) - в этом договоре пишем, например, такое: Петров должен Сидорову по кредитному договору №дата сумму (в валюте договора), а Сидоров должен Петрову по расписке от (дата) сумму (в валюте договора) и стороны пришли к согласию о зачете взаимных встречных и однородных требований и больше не имеют друг к другу никаких дополнительных требований ни по кредитному договору ни по расписке.

 

Этот договор нужно кем то заверить? и расписку тоже. Чтоб это было официально как то? Тоесть если без  этого договора, то тогда остается налогооблажение? Я немного запуталась :-)

Мы сами это сможем все сделать? Или этот этап самый тяжелый и без помощи юриста не обойтись?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, beautiful30 сказал:

Этот договор нужно кем то заверить? и расписку тоже. Чтоб это было официально как то? Тоесть если без  этого договора, то тогда остается налогооблажение? Я немного запуталась :-)

 

Мы сами это сможем все сделать? Или этот этап самый тяжелый и без помощи юриста не обойтись?

Здравствуйте! Дополнение к кредитному договору, договор зачета и расписку Вы можете сами составить в письменном виде и лично подписать; писать коротко, четко и понятно (примерные образцы подобных соглашений можете погуглить в интернете) - не нужно особо "мудрствовать" в тексте, Вы же не на литературно-юридический конкурс их готовите и оспаривать никто не будет. Нотариальное заверение не требуется, так как эти документы не вносятся ни в какие государственные реестры. Эти документы будут необходимы чтобы убедить суд, что обязательства должника по кредитному договору прекращены полностью (должник рассчитался) и исполнительный документ, выданный судом, должен быть признан таким, что не подлежит исполнению - а значит не нужно оплачивать исполнительны сбор 10% от суммы документа.

10 часов назад, beautiful30 сказал:

А если исполнитель ни в какую не примет решение о возврате исполнительного документа? что делать в таком случае.

Ну не примет, так не примет. Все равно Вы будете признавать исполнительный документ, выданный судом, таким, что не подлежит исполнению и ему будет нечего исполнять.

10 часов назад, beautiful30 сказал:

А нет, случайно какого то образца заявы, чтоб хоть с ориентироваться, что писать и чтоб это было правильно.

У меня нет, но Вы можете погуглить или просто самим написать, как обычно пишутся все заявления по делу в суд: Назва суду, № справи, стороны (указать все стороны какие были: наименование (ФИО), адрес), заявник - новий кредитор ПІБ +адреса, заява : (назва) судом у межах цивільної справи № було розглянуто позов... до ПІБ про стягнення заборгованості за кредитним договором № від та прийнято судове рішення, яким позов задоволено, стягнуто із боржника ПІБ забогованість в сумі..., для примусового виконання судового рішення судом було видано стягувачу виконавчий лист № дата,  за заявою нового кредитора ПІБ судом було прийнято ухвалу про заміну сторони виконавчого провадження № дата, на даний час боржник самостійно повністю виконав свої зобовязання по кредитному договору № дата перед новим кредитором ПІБ, тому керуючись нормами пункту 2 статті 432 Цивільного процесуального кодексу України, прошу суд визнати виконавчий лист № дата таким, що не підлягає виконанню повністю, новий кредитор ПІБ  підпис дата. Вот примерно так. Суд назначит заседание, рассмотрит и вынесет ухвалу. Суду нет необходимости отказывать новому кредитору в такой заяве - боржнык рассчитался и "слава богу".

Заявление лучше писать от нового кредитора - так надежней, к заявлению приложить только заверенную заявителем копию ухвали про заміну сторони виконавчого провадження и заверенную заявителем копию додаткової угоди до кредитного договору №дата про припинення зобовязань по договору (договор зачета однородных требований и расписку можете не прикладывать - это больше для налоговой, если что, так как зачитывается одинаковый долг одной стороны на долг другой стороны, то ни у одной из сторон не возникает дохода, дату расписки ставьте - 3 года и будет  вообще не к чему прицепиться даже самому "упоротому" инспектору налоговой), какая суду разница как стороны рассчитались и прекратили обязательства - это их личное дело.  Действуйте 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎12‎/‎10‎/‎2019 at 4:31 PM, Marina-NET said:

Здравствуйте! Дополнение к кредитному договору, договор зачета и расписку Вы можете сами составить в письменном виде и лично подписать; писать коротко, четко и понятно (примерные образцы подобных соглашений можете погуглить в интернете) - не нужно особо "мудрствовать" в тексте, Вы же не на литературно-юридический конкурс их готовите и оспаривать никто не будет. Нотариальное заверение не требуется, так как эти документы не вносятся ни в какие государственные реестры. Эти документы будут необходимы чтобы убедить суд, что обязательства должника по кредитному договору прекращены полностью (должник рассчитался) и исполнительный документ, выданный судом, должен быть признан таким, что не подлежит исполнению - а значит не нужно оплачивать исполнительны сбор 10% от суммы документа.

где только не гуглила, но ничего нормального не нашла,  чтоб  правильно оформить. это касается  именно дополнения к кредитному договору :-(

Теперь про расписку. Так будет правильно?

Расписка о получении денежных средств.

 

_________________                                                                           _________________2019г.

город

 

 

Настоящей распиской подтверждается, что:

_______________________________________ФИО заемщик_____ , передал- (а), а ___________________________________ФИО кредитор___, принял (а) денежную сумму в размере __________________________ USD в качестве оплаты кредитного договора № ___ , от __

 

 

 

 

Подписи

 

 

И какую дату писать, на данную дату или раньше.

Сумму прописывать та, что в кредитном договоре, или уже и пенёй и тд (та которая к исполнению взыскания) со всеми судебными взносами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, beautiful30 сказал:

Теперь про расписку. Так будет правильно?

Если составлять в такой форме, то следует указать в качестве полной оплаты всех обязательств по кредитному договору № ___ , от __  и кредитор более не имеет никаких иных требований к должнику по кредитному договору № ___ , от __ .    

45 минут назад, beautiful30 сказал:

И какую дату писать, на данную дату или раньше.

Сумму прописывать та, что в кредитном договоре, или уже и пенёй и тд (та которая к исполнению взыскания) со всеми судебными взносами.

В таком виде дата должна быть после вынесения судом ухвали "про заміну сторони Стягувача у виконавчому провадженні", сумма - та которая к исполнению взыскания со всеми судебными взносами, согласно решения суда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Пользователи

  No members to show