phistyr3107

Аваль-Укрфинанс-Частный исполнитель- блокировка зарплатной карточки

Recommended Posts

3 минуты назад, phistyr3107 сказал:

У меня год тому  назад у знакомого была подобная ситуация, была только блокировка и никакого списания. И тогда ИП было у него в пользу пенсионного фонда.

В общем поздравляю Вашего знакомого, верьте что у Вас будет также... Вы насколько глубоко в курсе, что там было в ИП у знакомого, какие действия...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, phistyr3107 сказал:

ВСТАНОВИВ:

Это Вы к чему...? Это Ваша ухвала...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, phistyr3107 сказал:

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до суду зі скаргою на дії державного виконавця __________________районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у ___________ області ОСОБА_2 та зобовязання вчинити дії. В обґрунтування якої зазначила, що ___________ 2015 року державним виконавцем ______________ районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у ____________ області ОСОБА_3, на виконання рішення ____________районного суду _____________--області за виконавчим листом № _____________- року було відкрито виконавче провадження № ____________про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "____________ заборгованість за кредитним договором в розмірі _____________ грн.          __червня 2018 року державним виконавцем ____________ районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у _________-області ОСОБА_2 було винесено постанову про арешт коштів боржника, згідно якої накладено арешт на грошові кошти на всіх рахунках боржника. На виконання даної постанови про арешт коштів боржника, ПАТ «_____________» було заблоковано її зарплатний рахунок ЗП START КАРТКОВИЙ № 2_____________-. Пояснила, що зазначений рахунок є зарплатним, на який зараховується заробітна плата та є єдиним джерелом доходу для неї та її дітей. _____________2018 року позивач звернулася до державного виконавця з заявою про зняття арешту з зарплатного рахунку, в якій було зазначено, що рахунок, який було заблоковано ПАТ «___________», є зарплатним рахунком, на який зараховується заробітна плата , та на підтвердження надано виписку за картковим рахунком. Однак жодної відповіді на заяву від державного виконавця не отримала та арешт знятий не був. У звязку із чим звернулася до суду та просила визнати бездіяльність державного виконавця _________________районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у __________-області ОСОБА_2 незаконною; зобов’язати державного виконавця виключити рахунок ЗП START КАРТКОВИЙ № ______________, відкритий в ПАТ «_______________», з рахунків боржника, на кошти на яких був накладений арешт згідно постанови про арешт коштів боржника від ____________.2018 року; зобовязати державного виконавця зняти арешт з грошових коштів, що містяться на рахунку ЗП START КАРТКОВИЙ № ___________________, відкритому в ПАТ «_____________».

Скаржник в судове засідання не зявилася, подала до суду клопотання, у якому просила розгляд скарги проводити за її відсутності та задовольнити вимоги викладені у скарзі.

Державний виконавець ____________ районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у _________________ ОСОБА_2 в судове засідання не зявилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Представник ПАТ «___________» в судове засідання також не зявився, про місце, день та час розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Відповідності до приписів статті 450 ЦПК України неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.

Дослідивши письмові матеріали скарги, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду скарги і вирішення спору по суті, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 447 ЦПК України, сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про державну виконавчу службу» передбачено, що завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

Згідно до ч.1 ст.17 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.

Судом встановлено, що _____________ року державним виконавцем _____________ районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у ____________ ОСОБА_3, на виконання рішення _______________ районного суду ___________області за виконавчим листом № _______________ року було відкрито виконавче провадження № ____________ про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "______________заборгованість за кредитним договором в розмірі _________ грн.

___________ 2018 року державним виконавцем __________ районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у ОСОБА_2 було винесено постанову про арешт коштів боржника, згідно якої накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), на всі рахунки боржника та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом та належать боржнику (а.с. 5).

_________- 2018 року ОСОБА_1 звернулася до державного виконавця ________________________ з заявою, в якій зазначила, що рахунок ЗП START КАРТКОВИЙ № _______________-, який було заблоковано ПАТ «__________», є зарплатним рахунком, на який зараховується заробітна плата, що належним чином підтверджується ПАТ «__________» у вигляді виписок за картковим рахунком. В заяві просила виключити рахунок № _____________ відкритий в ПАТ «_______________» з рахунків, на які був накладений арешт згідно постанови про арешт коштів боржників від __________2018 року, оскільки в постанові було вказано "всі рахунки боржника"; зняти арешт з грошових коштів на рахунку № ________, відкритому в ПАТ «___________-» (а.с. 7).

Згідно виписок за картковими рахунками клієнта від _травня 2018 року, картковий рахунок № 2__________ відкритий у ПАТ «___________--» для отримання заробітної плати. Картковий рахунок заблоковано з _____________.2018 року, до отримання позитивної відповіді ДПІ про взяття рахунку на облік (а.с. 8-12).

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право: накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей (п. 7 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»).

Частиною 2, 3 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості: у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоровя або смертю особи, у звязку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків; за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він собі вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Частиною 1 статті 115, ч.5 ст.97 Кодексу законів про працю, ст.22, ч.ч.1, 6 ст.24, ч.3 ст.15 Закону України "Про оплату праці"визначено, що своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості, оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Відповідно до ч.1 ст., ч. 2 ст.10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 року № 95, заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сімї.

Частиною 1статті 6 Закону України "Про виконавче провадження"встановлено, що державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2, 3 ст. 451 ЦПК України у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника). Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.

Зважаючи на те, що накладений на рахунок в банку арешт унеможливлює отримання будь-яких коштів заробітної плати ОСОБА_1 скарга підлягає задоволенню в частині відновлення порушених оскаржуваною цією постановою прав заявниці.

Відтак, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, про часткове задоволення скарги, а саме, слід визнати бездіяльність державного виконавця______________районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у ______________ ОСОБА_2 при винесенні постанови про арешт коштів боржника по виконавчому провадженню № ________ з виконання виконавчого листа №_____________- виданого _________ районним судом, в частині накладення арешту на розрахунковий зарплатний (картковий) рахунок боржника незаконною; скасувати постанову від ____________- року про арешт коштів боржника по виконавчому провадженню № ____________- з виконання виконавчого листа № _______________--виданого ____________- районним судом _області ______________ в частині арешту зарплатного банківського рахунку ЗП START КАРТКОВИЙ № _________-, відкритий в ПАТ «__________-» на ім'я ОСОБА_1

Решта вимог скарги задоволенню не підлягають, оскільки шляхом задоволення вказаних вимог судом належним чином захищено порушені права заявниці, а інші вимоги не входять до повноважень суду під час розгляду скарги на дії державного виконавця у відповідності до вимог ст..451 ЦПК України та у звязку з скасуванням постанови про накладення арешту є автоматичною підставою для його зняття.

На підставі викладеного та керуючись Конвенцією про захист заробітної плати від 01.07.1949 року № 95, ст.97 Кодексу законів про працю, ст.260,261,263, ст. 447- 451,ЦПКЗУ «Про виконавче провадження»ЗУ «Про державну виконавчу службу»ЗУ «Про оплату праці», суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Визнати бездіяльність державного виконавця ________ районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у _____________ області ОСОБА_2 при винесенні постанови про арешт коштів боржника по виконавчому провадженню № __________ з виконання виконавчого листа № ___________ виданого ____________ районним судом _______- ________-року, в частині накладення арешту на розрахунковий зарплатний (картковий) рахунок боржника незаконною.

Скасувати постанову від ____________ року про арешт коштів боржника по виконавчому провадженню № ____________ з виконання виконавчого листа № 2-______- виданого _________- районним судом ________ року  в частині арешту зарплатного банківського рахунку ЗП START КАРТКОВИЙ № ______________-, відкритий в ПАТ «____________» на ім'я ОСОБА_1

У задоволенні решти вимог відмовити.

Это Вы что хотите этим сказать...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, phistyr3107 сказал:

 

Ну я знаю эту тему, если заметили я там тоже писал... Просто к чему это...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, phistyr3107 сказал:

Или это фейк?

Я не понимаю какой фейк... я Вам с самого начала написал, что надо обжаловать действия исполнителя... Я не понимаю к чему Вы мне это показываете исходя из нашего разговора...

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Bolt сказал:

Я не понимаю какой фейк... я Вам с самого начала написал, что надо обжаловать действия исполнителя... Я не понимаю к чему Вы мне это показываете исходя из нашего разговора...

Сможете помочь? Я понимаю, что это уже работа начинается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.07.2019 в 00:07, Bolt сказал:

Я не понимаю какой фейк... я Вам с самого начала написал, что надо обжаловать действия исполнителя... Я не понимаю к чему Вы мне это показываете исходя из нашего разговора...

Как быстро нужно обжаловать действия исполнителя? На руки я никаких писем не получал и уведомлений тоже

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, phistyr3107 сказал:

Как быстро нужно обжаловать действия исполнителя? На руки я никаких писем не получал и уведомлений тоже

В течении 10 дней с тех пор как получите или ознакомитесь официально...

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, phistyr3107 сказал:

Абсолютно противоположеное решение по аресту зарплатной карточки

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79745077

Почему Вы так решили...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...