Банкрутство фізичних осіб з 21.10.2019р. Проблемні моменти.


Recommended Posts

Доброго вечора леді і джентльмени. Хотілось би почути точки зору товариства на питання: чи обкладається судовим збором заява БОРЖНИКА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність? Якщо дивитись ЄДРСР, то на це питання господарські суди поки що виглядають неоднозначно. Деякі взагалі посилаються на норми, які не існують, або не на ті, що треба. 

На мою думку, закон Про Судовий збір НЕ МІСТИТЬ норми, якою встановлений обовязок і ставка. 

Але практика йде своїм ходом. Наприклад, Господарський суд Полтавської області: 

"...надати....

12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень у сумі 28815,00 грн ((1921Х5)Х3 згідно ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

... 14) докази сплати судового збору у розмір 19210,00 грн. за подачу заяви про неплатоспроможність, або докази звільнення від його сплати.  " http://reyestr.court.gov.ua/Review/85746976

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, yafet said:

ЗАРАЗ Є: 

2. За подання до господарського суду:

 

1) позовної заяви майнового характеру

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2) позовної заяви немайнового характеру

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2-1) заяви про видачу судового наказу

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2-2) заяви про скасування судового наказу

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

{Підпункт 6 пункту 2 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

8) заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

!!!! 9) заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство

10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

 

Було ДО 21 10 2019

2. За подання до господарського суду:

 

1) позовної заяви майнового характеру

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2) позовної заяви немайнового характеру

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2-1) заяви про видачу судового наказу

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2-2) заяви про скасування судового наказу

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

{Підпункт 6 пункту 2 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

було !!! 9) заяви про порушення справи про банкрутство

10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осі

 

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, yafet сказал:

... 14) докази сплати судового збору у розмір 19210,00 грн. за подачу заяви про неплатоспроможність, або докази звільнення від його сплати.  " http://reyestr.court.gov.ua/Review/85746976

Заявником при подачі заяви про визнання його банкрутом було порушено вимоги частини 3 пунктів 3,4,5,6,8,11,12,13 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства та згідно ч. 3 ст. 34  вказаного Кодексу не надано доказів сплати судового збору у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

 

А где в этих статьях на которые ссылается судья написано о судебном сборе вообще...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Где про СС вообще...??

 

Стаття 116. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

3. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

1) довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

2) документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця;

3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;

5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;

6) перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, - ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

8) відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;

9) копія трудової книжки (за наявності);

10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;

11) декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;

13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

 

Стаття 34. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство

3. Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.

Заява кредитора може ґрунтуватися на об’єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов’язань перед цим кредитором.

Кредитори мають право об’єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією спільною заявою. Таку заяву підписують усі кредитори, які об’єднали свої вимоги до боржника.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, yafet сказал:

На мою думку, закон Про Судовий збір НЕ МІСТИТЬ норми, якою встановлений обовязок і ставка. 

Та и КУзПБ тоже не имеет такой нормы... Это обжаловать надо однозначно...

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Bolt said:

Та и КУзПБ тоже не имеет такой нормы... Это обжаловать надо однозначно...

Навів контакти з колєгою, який першим пробився http://reyestr.court.gov.ua/Review/85420600  Вчора в попередніх засіданнях йому відкрили провадження по трьох справах. Але він заплатив і судовий збір 10 х прож. мінімум  і авансування 5 х прож.мінімум х3 . 

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, yafet сказал:

Навів контакти з колєгою, який першим пробився http://reyestr.court.gov.ua/Review/85420600  Вчора в попередніх засіданнях йому відкрили провадження по трьох справах. Але він заплатив і судовий збір 10 х прож. мінімум  і авансування 5 х прож.мінімум х3 . 

Ну так это другое дело, мы ведь считаем, что это незаконно... Он просто смирился...

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

 

Уважаемые юристы,подскажите простому смертному на доступном языке в гривневом эквиваленте,какой судебный сбор на открытие впровадження или как оно там называется ,о банкротстве физ особы? Большое спасибо за ответ ...

Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, Bolt сказал:

Ну так это другое дело, мы ведь считаем, что это незаконно... Он просто смирился...

Здравствуйте! Прошу Вашего мнения: а может для физлица следует подаваться по этой статье: 

"8) заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство",

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 в Кодексе, как бы, процедура сначала предполагает санацию/ реструктуризацию, а если она невозможна, то переходят к процедуре банкротства ?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, wing67 сказал:

впровадження или как оно там называется

Ну не внедрение, так точно оно называется...

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, wing67 сказал:

Уважаемые юристы,подскажите простому смертному на доступном языке в гривневом эквиваленте,какой судебный сбор на открытие впровадження или как оно там называется ,о банкротстве физ особы? Большое спасибо за ответ ...

Да в том то и дело, что никто этого не знает... так как нет практики и у судей пока мнения разные... Как я вижу из закона о СС, то по моему мнению вообще ничего не надо платить, и это логично, откуда у банкрота деньги на сбор...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Marina-NET сказал:

Здравствуйте! Прошу Вашего мнения: а может для физлица следует подаваться по этой статье: 

"8) заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство",

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 в Кодексе, как бы, процедура сначала предполагает санацию/ реструктуризацию, а если она невозможна, то переходят к процедуре банкротства ?

Я думаю это не о том... Это не относится к провадженню о банкротстве...

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, wing67 сказал:

 

Уважаемые юристы,подскажите простому смертному на доступном языке в гривневом эквиваленте,какой судебный сбор на открытие впровадження или как оно там называется ,о банкротстве физ особы? Большое спасибо за ответ ...

На мою думку, десь так (така логіка, послідовність, тощо):

ч. 1 ст. 113 «Провадження у справах про неплатоспроможність боржника - ФО, ФОП здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.»

ч. 1 ст. 115 «Провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ФО або ФОП може бути відкрито лише за заявою боржника»

ч. 1 ст. 116 "Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником ..."

ч. 4 ст. 34 «До заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються: докази сплати судового збору»

ч. 1 ст. 2 КУПБ «Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.»

пп. 9 п. 2 ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про СЗбір»: «заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство 10 розмірів ПМПО» ///кредитора читати як боржника; боржника в цьому ЗУ немає теж, хоч ЮО, хоч ФО-ФОП, а в ч. 4 ст. 34 він є////

до того ж, така сама «витиеватость» була  і у попередній редакції закону.

ИТОГО, НА ДОСТУПНОМ ЯЗЫКЕ: 10 розмірів прож.мін. =

1921 * 10 – до 31.12.2019 р. – 19210 грн.;

2102 * 10 – з 01.01.2020 р. – 21020 грн.

Інакше – 174 ГПК – 164 ГПК – ч. 2 ст. 174 ГПК

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, wing67 сказал:

Большое дякую...Если случится чудо и суд признает меня банкротом,чего ожидать от кредиторов,могут они оспорить решение суда?

От кредиторов можно и нужно ожидать чего-угодно :D
Вам хочется признаться, а им - нет?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 11/25/2019 at 12:34 PM, idp said:

От кредиторов можно и нужно ожидать чего-угодно :D
Вам хочется признаться, а им - нет?

Не всьо так гладко і безпечно в процедурі. Думаю надмірно поспішати не потрібно. У разі непогодження боржником плану реструктуризації суд може закрити провадження. Що тоді з тим авансуванням і судовим збором(якщо підде така практика)?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Трохи оффтоп, але щоб ми, як то кажуть, не змішували ці дві різні процедури: заява про банкрутство ЮРособи ЗА ЇЇ ЗАЯВОЮ і заява ФІЗИЧНОЇ особи про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. 

 

 

"Справа № 909/1240/19

 

 

У Х В А Л А

про залишення заяви без руху

 

19.11.2019 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Михайлишина В. В. розглянувши матеріали

 

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю

"Станіславська теплоенергетична компанія"

(вул. Індустріальна, 34, м. Івано-Франківськ, 76016)

 

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія",

 

В С Т А Н О В И В:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія" звернулось до Господасрького суду Івано-Франківської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія".

Дослідивши матеріали заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, суд вважає, що заяву слід залишити без руху, при цьому суд врахував наступне.

Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури (стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства).

Так, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається до суду кредитором або боржником.

Статтею 34 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено вимоги до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною 4 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:

- докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті;

- довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

- докази загрози неплатоспроможності;

- докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

- установчі документи боржника - юридичної особи;

- бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстави виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

- довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) про наявність або відсутність на балансі підприємства, щодо якого подано заяву про відкриття провадження у справі, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

- перелік осіб, які мають невиконані зобов`язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов`язань, строку виконання та підстав виникнення;

- відомості про всі рахунки у депозитарних установах боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;

- відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;

- протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення) про обрання представника працівників боржника для участі у справі, якщо такі збори (конференція) відбулися до подання заяви боржника до господарського суду;

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а в разі закінчення строку дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, дослідних зразків тощо);

- рішення вищого органу управління боржника, а щодо державних підприємств - власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі;

- довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

- інші документи, що підтверджують неплатоспроможність боржника.

Щодо судового збору, то суд зазначає, що судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом (стаття 1 Закону України "Про судовий збір").

Статтею 4 Закону України "Про судовий збір" унормовано розміри ставок судового збору. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах: за подання до господарського суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство -10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Щодо долучення до позовної заяви документів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону, то аналогічна норма також закріплена і в пункті 2 частини 1 статті 164 Господарського процесуального кодексу України,

Дослідженням заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судом встановлено, що в порушення вказаних вище норм права до заяви не надано:

1) докази сплати судового збору;

2) докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

3) відомості щодо переліку майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором (довідку);

4) відомостей про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;

5) протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення) про обрання представника працівників боржника для участі у справі, якщо такі збори (конференція) відбулися до подання заяви боржника до господарського суду;

6) копію спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а в разі закінчення строку дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, дослідних зразків тощо).

Господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу (частина 3 статті 37 Кодексу України з процедур банкрутства).

Згідно з частинами 1, 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Суд звертає увагу на те, що усуваючи недоліки позовної заяви, заявнику належить надати суду докази в підтвердження:

- сплати 19 210, 00 гривень судового збору за подання до господарського суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство

- авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

- переліку майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором (довідку);

- відомостей про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити (за наявності таких рахунків);

- протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення) про обрання представника працівників боржника для участі у справі, якщо такі збори (конференція) відбулися до подання заяви боржника до господарського суду;

- копію спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а в разі закінчення строку дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, дослідних зразків тощо).

Разом із цим суд зазначає, що після усунення недоліків заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу (частина 3 статті 174 Господарського процесуального кодексу України).

Водночас, якщо боржник не усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою (частина 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись статтями 2, 9, 34, 37 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 164, 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

 

П О С Т А Н О В И В:

 

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія" (вх. № 22674/19 від 15.11.2019) - залишити без руху.

 

2. Заявнику усунути недоліки позовної заяви шляхом подання до суду доказів:

- сплати 19 210, 00 гривень судового збору за подання до господарського суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство;

- авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

- переліку майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), сума грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором (довідку);

- відомостей про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;

- протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення) про обрання представника працівників боржника для участі у справі, якщо такі збори (конференція) відбулися до подання заяви боржника до господарського суду;

- копію спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а в разі закінчення строку дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, дослідних зразків тощо).

 

3. Встановити позивачу строк для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство - 5 днів з дня вручення цієї ухвали.

 

4. Повідомити заявника, що у разі невиконання цієї ухвали у встановлений судом строк, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Станіславська теплоенергетична компанія" вважається неподаною і підлягає поверненню зі всіма доданими до неї документами.

 

5. Учасники справи можуть отримувати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud5010.

 

6. Ухвала набирає законної сили - 19.11.2019 та не підлягає оскарженню.

 

 

Суддя В. В. Михайлишин "      http://reyestr.court.gov.ua/Review/85714333

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Одеса. Вже ближче до суті. Але невідомий вибрик з номером паспорта. Відомості про паспорт обовязкові тільки для осіб, які не прийняли РНОКПП. Але це відносно терпимо, тому що грошей не коштує. 

"2.Зобов`язати ОСОБА_1 надати суду у строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без руху, заяву про усунення недоліків, в якій має бути зазначено номер паспорта заявника, та до якої має бути додано: докази або відомості щодо відсутності вчинення  боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочинів щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угод на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень; копію трудової книжки." http://reyestr.court.gov.ua/Review/85839655

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Черкаси. "...направити заяву про усунення недоліків з додатками і первісну заяву учасникам справи та подати суду докази її направлення учасникам справи..."   

Хто в нас учасник до того, як будуть підтверджені вимоги? неясно. http://reyestr.court.gov.ua/Review/85933678

Link to comment
Share on other sites

On 11/24/2019 at 6:19 PM, idp said:

На мою думку, десь так (така логіка, послідовність, тощо):

ч. 1 ст. 113 «Провадження у справах про неплатоспроможність боржника - ФО, ФОП здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.»

ч. 1 ст. 115 «Провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ФО або ФОП може бути відкрито лише за заявою боржника»

ч. 1 ст. 116 "Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником ..."

ч. 4 ст. 34 «До заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються: докази сплати судового збору»

ч. 1 ст. 2 КУПБ «Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.»

пп. 9 п. 2 ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про СЗбір»: «заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство 10 розмірів ПМПО» ///кредитора читати як боржника; боржника в цьому ЗУ немає теж, хоч ЮО, хоч ФО-ФОП, а в ч. 4 ст. 34 він є////

до того ж, така сама «витиеватость» була  і у попередній редакції закону.

ИТОГО, НА ДОСТУПНОМ ЯЗЫКЕ: 10 розмірів прож.мін. =

1921 * 10 – до 31.12.2019 р. – 19210 грн.;

2102 * 10 – з 01.01.2020 р. – 21020 грн.

Інакше – 174 ГПК – 164 ГПК – ч. 2 ст. 174 ГПК

   В такому разі вже більш переконливою є точка зору 

On 11/24/2019 at 1:27 PM, Marina-NET said:

Здравствуйте! Прошу Вашего мнения: а может для физлица следует подаваться по этой статье: 

"8) заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство",

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 в Кодексе, как бы, процедура сначала предполагает санацию/ реструктуризацию, а если она невозможна, то переходят к процедуре банкротства ?

 

Дійсно ж процедура передбачає спочатку обовязкову стадію реструктуризації. 

Але по КУПБ йде окремо стаття 124. План реструктуризації боргів. І це вже розробляє керуючий реструктуризацією, а кредитори і боржник затверджують/погоджують. На стадії відкриття провадження йдеться тільки (ч.4. ст.116 КУПБ) "про пропозиції "

4. Разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів)."

 

 Тобто "заяви кредитора" для судового збору в 10прож.мінімумів у нас точно не буде.

 І заяви про затвердження плану санації, реструктуризації на стадії подання фізособою заяви про неплатоспроможність також органічно бути не може.

 

Виходить, що не існує норм про обовязок сплати судового збору заявником - фізособою на стадії подання заяви.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, yafet сказал:

Виходить, що не існує норм про обовязок сплати судового збору заявником - фізособою на стадії подання заяви.

Здравствуйте! Считаю, что и новый "Кодекс" очень некачественный и судейская жадность уже "дно пробила" - мол "за 3 копейки мы и мантию одевать не собираемся" - очень печально для страны :wacko:

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, yafet сказал:

Виходить, що не існує норм про обовязок сплати судового збору заявником - фізособою на стадії подання заяви

Вот и я об этом писал, что не предусмотрена уплата СС в таких делах никаким законом...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, yafet сказал:

Виходить, що не існує норм про обовязок сплати судового збору заявником - фізособою на стадії подання заяви.

И это логично... Как и каким образом банкрот может оплатить СС вообще, да и ещё в таких нереальных размерах... Значит он тогда не банкрот... )) А вообще, просто как я понимаю, то судьи просто не разобрались или не поняли этих норм, как это собственно говоря и бывает в большинстве случаев с различными новациями в законодательстве...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

А я только ЗА отсутствие СС - минус одна проблема, как-никак.
Но останусь при своих - как описал выше (як для юридичних осіб, тобто - "заява кредитора").
Возм., в будущем, тут будет все зависеть от практики (10 или 2 или 0), а она от чьей-то воли и/или количества желающих, в общем - как обычно(: много желающих - 10, мало желающих - 2, ноль желающих - 0.

Будете пробовать 0 - желаю успеха.
 

Link to comment
Share on other sites

 • yafet changed the title to Банкрутство фізичних осіб з 21.10.2019р. Проблемні моменти.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show