yafet

Банкрутство фізичних осіб з 21.10.2019р. Проблемні моменти.

Recommended Posts

On 12/7/2019 at 6:33 AM, yafet said:

Запоріжжя.

"Судом установлено, що заявником до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи (вх. № 3581/08-07/19 від 28.11.2019.) не додано відповідної довідки про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини згідно приписів Кодексу України з процедур банкрутства." http://reyestr.court.gov.ua/Review/86074164

Насправді КУПБ не визначає строгої форми інформації про несудимість. Думаю, що цілком законним є вказання в самій заяві про наявність(відсутність) такої судимості. Хоча претензія суду не сильно важка для виконання.

Які на .... судимості ,ту мова іде про шо?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, wing67 said:

Які на .... судимості ,ту мова іде про шо?

ст.116 КУПБ каже, що

3. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

...13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, wing67 сказал:

Які на .... судимості ,ту мова іде про шо?

Про то, что нельзя банкротиться экономическим преступникам... Нет для них такой возможности, про то что они ограничены в таком праве, а вернее утратили его, так как совершили экономическое преступление и таким образом нажились за чужой счёт... По моему всё логично и правильно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Короче потрібно мати більше ніж 20 тис.грн і довести шо ти не мав судимості,я так зрозумів?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, wing67 сказал:

Короче потрібно мати більше ніж 20 тис.грн і довести шо ти не мав судимості,я так зрозумів?

Я бы сказал, больше чем 50 тыс. грн... 

Это Вы чего то недосчитались... Аванс и сс...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, wing67 сказал:

Короче потрібно мати більше ніж 20 тис.грн і довести шо ти не мав судимості,я так зрозумів?

Не просто судимости, а именно судимости за экономические преступления... А вообще с судимостью можно банкротиться... Например если судимость за убийство, то это не является препятствием для банкротства...

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/10/2019 at 7:32 AM, yafet said:

ст.116 КУПБ каже, що

3. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

...13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;...

Черкаси.

Підігнали обгрунтування, чому саме довідку поліції про несудимість потрібно додавати

Відповідно до ч.1 ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року за №1256 було затверджено:

1) порядок доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України;

2) форму бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

3) технічний опис бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Наказ було прийнято з метою вдосконалення порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та організації надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Згідно затвердженого порядку фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе.

Відомості з персонально-довідкового обліку надаються заявнику у формі довідки з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян та захист персональних даних на підставі запиту на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, що подається за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку.

Довідка - документ, який містить відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та який залежно від обсягу запитуваної особою інформації може містити відомості про:

відсутність (наявність) судимості;

притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Надання інформації з персонально-довідкового обліку здійснюється на запити державних органів або за запитами фізичних осіб, що оформлені з дотриманням вимог законодавства, у письмовій або електронній формі.

Всупереч наведеному боржником до заяви не було надано документів встановленої форми, що містять інформацію про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86175771

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Львів.

Подібно, що не вимагає інформацію про несудимість саме за поліцейською формою. 

«Заява про відсутність судимості за економічні злочини» не містять дати їх складання,  а відтак це унеможливлює встановити чи є зазначена в цих додатках інформація щодо боржника (щодо дебіторів,кредиторів, рахунків, майна боржника, відсутності судимості за економічні злочини) такою що має місце саме на дату подання заяви до суду.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86175696 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спостерігається подальше "розмивання" критеріїв прийнятності заяви.

Полтава

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86209486

Заявник копію ухвали отримав 28.11. 2019 р.

04.12.2019 р. на адресу суду надійшла заява ОСОБА_1 про усунення недоліків.

Розглянувши вказану заяву, суд встановив, що заявником не усунуті недоліки в частині виконання ухвали суду від 18.11.2019 р., а саме не надано:

-  документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця. Заявником в заяві йде посилання на Витяг із Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак фактично вказаний Витяг не надано. До заяви додано незавірену роздруківку, де міститься запис про припинення  підприємницької діяльності фізичною особою, але не зазначено, звідки взята відповідна інформація та на яку дату.

- виконавчий листи №554/1787/17 від 22.10.2018 р., на підставі якого відкрите відповідне виконавче провадження та докази того, що виконавче провадження №554/10852/16-ц, №554/1787/17  на час звернення із заявою не закриті; докази того, що заборгованість згідно заочного  рішення по справі №554/6797/18 не виконано солідарним боржником ОСОБА_2 , докази того, що вказане рішення набрало законної сили та передано на виконання.

- перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором.  Заявник зазначає, що перелік майна, що перебуває в заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб вказаний у відповідному листі (додається). Однак фактично, жодного "листа" до матеріалів заяви про відкриття провадження про неплатоспроможність та до заяви про усунення недоліків заявником не подавалося. Крім того, суд звертає увагу заявника на те, що до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність заявник надає договір застави рухомого майна від 15.07.2016 р., однак в деклараціях про майновий стан боржника відомості про заставне майно відсутні.

Таким чином, вимоги ухвали суду від 18.11.2019 р. боржником в повному обсязі не виконано, недоліки заяви не усунуто.

Згідно ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява вважається неподаною та повертається особі, яка звернулася до суду.

Враховуючи вищевикладене, заява ОСОБА_1  про відкриття провадження про неплатоспроможність вважається неподаною та повертається особі, яка звернулася до суду.

При цьому, суд роз`яснює, що повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Крім того, суд зазначає, що при написанні ухвали суду від 18.11.2019 р. судом була допущена описка в частині зазначення суми винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень, яка повинна бути авансована заявником на депозитний рахунок суду. Так, замість 30105,00 грн. (2007Х5)Х3 зазначено: 28815,00 грн. (1921Х5)Х3.

Суд виправляє вказану описку на підставі ст. 243 ГПК України, та зазначає, що недоплата заявником 1290,00 грн. суми винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень, яка повинна бути авансована заявником на депозитний рахунок суду, в даному випадку не є підставою для повернення заяви, оскільки вказана сума 28815,00 грн. була визначена судом. Однак, при повторному зверненні з даною заявою, заявнику необхідно буде врахувати положення ухвали про виправлення описки та доплатити 2715,00 грн. авансування винагороди (з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб у грудні 2019р. - 2102,00 грн.).

Керуючись ст. 174, 234, 243 ГПК України, суд,-

 

УХВАЛИВ:    

 

1. Заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність вважати неподаною та повернути боржнику.

2. Виправити описку в п. 12 резолютивної частини ухвали суду від 18.11.2019 р. зазначивши замість суми 28815,00 грн. (1921Х5)Х3 правильну: 30105,00 грн. (2007Х5)Х3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПОлтава.

3. Усунути недоліки шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у розмірі 19210,00 грн. за подачу заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, або докази звільнення від його сплати.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86209506

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, yafet сказал:

Спостерігається подальше "розмивання" критеріїв прийнятності заяви.

Я ж говорю, сейчас практика пойдёт в разнобой, в зависимости как умеет кто из судей читать... Поэтому и считаю, что надо стоять на своём и не вестись на всё это и не исполнять, а обжаловать сразу эти ухвалы в апелляции... Надо сразу строить практику... Надо отстаивать свою позицию, тем более, что ничего ведь не теряют позывачи от этого... Но разве наши люди это понимают...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bolt said:

Я ж говорю, сейчас практика пойдёт в разнобой, в зависимости как умеет кто из судей читать... Поэтому и считаю, что надо стоять на своём и не вестись на всё это и не исполнять, а обжаловать сразу эти ухвалы в апелляции... Надо сразу строить практику... Надо отстаивать свою позицию, тем более, что ничего ведь не теряют позывачи от этого... Но разве наши люди это понимают...

1.Якщо піднімають прожитковий мінімум вдвічі (вчора телевізор розказував), то скоро процедура буде мати зміст явно не для реальних банкротів. То лірика.

2. Сама ухвала про недоліки (залишення без руху) не оскаржується. Можливо на це й розраховують.  Напевно потрібно оскаржувати ухвалу про відмову у відкритті провадження. Але для цього всі "реальні" претензії ухвали про залишення без руху потрібно вчасно виправити. 

 

 Між іншим по Тернополю. Бачив по ЄДРСР, що там є відмови у відкритті. Тобто колега повідомив мене не зовсім точно. Сорі.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/5/2019 at 8:26 AM, yafet said:

А оце вже насторожує. Тому дам повний текст.

Харків.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________________

 

УХВАЛА

 

"02" грудня 2019 р.                                                           Справа № 922/3911/19

вх. № 3911/19

 

 

Суддя Яризько В.О.      

 

Без участі представників сторін.

розглянувши матеріали заяви  : фізичної особи ОСОБА_1 , м. Південне Харківської області,  

до  фізичної особи ОСОБА_1 , м. Південне Харківської області,

про визнання банкрутом

 

ВСТАНОВИВ:

 

Фізична особа ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Розглянувши подану заяву, суд встановив, що до заяви не додано докази сплати судового збору.

Суд зазначає, що в статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства в переліку документів, що додаються до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, відсутній доказ сплати судового збору.

Суд також зазначає, що згідно положень Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судовий збір" не будь-яка заява підлягає оплаті судовим збором.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судовий збір" платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється, зокрема, за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

В частині 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" наведений перелік заяв, за подання яких не справляється судовий збір, в якому відсутнє посилання на заяву фізичної особи про визнання її банкрутом.

Таким чином, з врахуванням положень Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства  та Закону України "Про судовий збір" суд дійшов висновку, що заява, на підставі якої суд розглядає справу (заяву), тобто первісна заява, а саме позовна заява, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство, заява про видачу судового наказу,  підлягає оплаті судовим збором.

Відповідно до п.п. 9 п. 2 ч.2 ст. 4 за подання до господарського суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство справляється судовий збір у сумі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,  тобто в 2019 цей розмір становить 19 210,00 грн.

Суд враховує, що ч. 3 ст. 37 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Таким чином, оскільки до заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність не додано доказів сплати судового збору, суд вважає за необхідне залишити таку заяву без руху, повідомити заявника про виявлені судом недоліки та надати час для усунення виявлених судом недоліків.

Керуючись ст. ст. 2, 37, 116 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 1, 3, 4 Закону України "Про судовий збір", ст. ст. 174, 233-235 ГПК України, суд

 

УХВАЛИВ:

 

Залишити заяву фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність без руху.

Повідомити  фізичну особу ОСОБА_1 про виявлені судом недоліки при подачі заяви про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність, а саме відсутність доказів сплати судового збору в сумі 19 210,00 грн.

Надати ОСОБА_1 строк для усунення виявлених судом недоліків, допущених при подачі заяви про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність, а саме недоліки мають бути усунені протягом 7 днів з дня отримання ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили 02.12.2019, оскарженню не підлягає.

 

Суддя                                                                   Яризько В.О.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86033934

УХВАЛА

про прийняття заяви про відкриття провадження у

справі про неплатоспроможність

"10" грудня 2019 р.                                                          Справа № 922/3911/19

...05.12.2019 ОСОБА_1 надані докази сплати судового збору в сумі 19 210,00 грн.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86245045    і :) Ухвала набирає законної сили 10.12.21019, оскарженню не підлягає.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, yafet сказал:

1.Якщо піднімають прожитковий мінімум вдвічі (вчора телевізор розказував), то скоро процедура буде мати зміст явно не для реальних банкротів. То лірика.

А, сейчас можно подумать для реальных...)) По крайней мере в том виде в котором её увидели... Хотя я считаю, что законодатель думал какраз по другому...

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, yafet сказал:

2. Сама ухвала про недоліки (залишення без руху) не оскаржується. Можливо на це й розраховують.  Напевно потрібно оскаржувати ухвалу про відмову у відкритті провадження. Але для цього всі "реальні" претензії ухвали про залишення без руху потрібно вчасно виправити. 

Ухвала не обжалуется, но всё относительно, сумма СС обжалуется и за это даже СС не платится...

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, yafet сказал:

Між іншим по Тернополю. Бачив по ЄДРСР, що там є відмови у відкритті. Тобто колега повідомив мене не зовсім точно. Сорі.

На основании чего...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, yafet сказал:

УХВАЛА

про прийняття заяви про відкриття провадження у

справі про неплатоспроможність

"10" грудня 2019 р.                                                          Справа № 922/3911/19

...05.12.2019 ОСОБА_1 надані докази сплати судового збору в сумі 19 210,00 грн.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86245045    і :) Ухвала набирає законної сили 10.12.21019, оскарженню не підлягає.

Зря...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, idp сказал:

Як кажуть: "Перший пішов"! :D:D:D

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85936407

P.S. В реєстрі ще нема.

Не совсем понял, куда пошёл... Чего нет в реестре... Что Вы хотите этим сказать...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bolt said:

На основании чего...

Написано, що недолік (реальний) виявився  в підготовчому засіданні.  "

Як  слідує  із  матеріалів  заяви,   боржник   ОСОБА_1  звернувся   до  суду  із  заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність   -  23  жовтня   2019  року,  що  підтверджується відтиском  штемпеля  Господарського  суду  Тернопільської  області,   на  зазначеній  заяві  за  вх. № 824.

Отже,  три роки, що передують  поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність   ОСОБА_1  є  2016, 2017, 2018  роки.

Однак,  в порушення наведених норм заявником до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 долучено декларації про майновий стан боржника за 2017 - 2018   повні  роки  та 9  місяців  2019  року.

Таким  чином,  боржнику  слід   подати  декларацію про майновий стан боржника   за  2016 рік,  а  не   за  2019  рік."    http://reyestr.court.gov.ua/Review/86033789

 

Також суд в ухвалі про відмову у відкритті відмітив це: "При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що відмова у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність за наявності підстав, встановлених  Кодексом  України  з  питань  банкрутства.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору врегульовано Законом України "Про судовий збір".

Відповідно до положень статті 7 Закону України "Про судовий збір" відмова у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність є підставою для повернення сплаченої суми судового збору за  клопотанням   особи, яка   його   сплатила   за  ухвалою  суду.

Отже, для повернення сплаченого судового збору заявнику необхідно звернутись до суду із відповідним клопотанням."

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bolt said:

А, сейчас можно подумать для реальных...)) По крайней мере в том виде в котором её увидели... Хотя я считаю, что законодатель думал какраз по другому...

Сумнівно. Було багато всіляких обговорень і якось з тим авансуванням зїхали, що по мінімальній зарплаті за місяць роботи арб.керуючого, та й по всьому. В матчасть уважніше якось ніхто з тої сторони не вліз. Одним словом, як завжди :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bolt said:

Ухвала не обжалуется, но всё относительно, сумма СС обжалуется и за это даже СС не платится...

Залишилось знайти впертого буйного :)  Підводка по харківській ухвалі так виглядала, що спеціально під оскарження - один недолік, якраз по судзбору. І на тобі - доплатили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, yafet сказал:

Залишилось знайти впертого буйного :)

Рано или поздно найдёт коса на камень... или...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, yafet сказал:

Підводка по харківській ухвалі так виглядала, що спеціально під оскарження - один недолік, якраз по судзбору. І на тобі - доплатили.

Значит не такой уж и банкрот оказался...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Пользователи

  No members to show