Sign in to follow this  
Александр kazna

Взаимозачет кредит-депозит.Мнение эксперта.Стоит ли обращаться в ЕСПЧ.

Recommended Posts

Получено решение кассации http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86468250, не в нашу пользу.

Суд не захотел принимать во внимание ни однородность требований, ни то что заявление написано до введения ВА.

В настоящее время квартира продана физлицу(типа коллектору) с торгов, мать с несовершеннолетним ребенком выписана, дело находится в суде - оспаривается продажа физлицу, как таковому. 

Хотелось бы услышать мнение экспертов по решению кассации, стоит ли обращаться в ЕСПЧ?  А так же мнение по оспариванию продажи кредитного требования физлицу. 

Заранее благодарю!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Физлицу может быть продана квартира как объект, но не кредитное требование.

Кредитное требование физлицу продано незаконно (ч. 3 ст. 1079 ГКУ), договор факторинга нужно оспаривать в судебном порядке - признавать его недействительным...

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо, за ответ!

оспаривание в процессе, оппоненты ссылаются на положение ФГВФЛ, а судя по кассации, всякие спецзаконы и положения ставятся выше ГКУ.

Практики ВС по этому я пока не нарыл, если есть - буду признателен! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27.12.2019 в 14:31, Александр kazna сказал:

спасибо, за ответ!

оспаривание в процессе, оппоненты ссылаются на положение ФГВФЛ, а судя по кассации, всякие спецзаконы и положения ставятся выше ГКУ.

Практики ВС по этому я пока не нарыл, если есть - буду признателен! 

Почему, есть такая практика БП ВС:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76860058

 

И ст. 51 ЗУ "О системе гарантирования вкладов физический лиц" кое о чем говорит:

Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується

 

            1. Виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об’єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об’єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації.

            2. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.

            3. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

            4. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.

            5. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.

            6. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб:

            1) на відкритих торгах (аукціоні);

          2) шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі.

        Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цією частиною, може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).

            7. Порядок реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.

            Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:

            1) затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;

            2) об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;

            3) строки та заходи передпродажної підготовки майна;

            4) затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;

            5) обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об’єкти або пули активів;

            6) проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

            Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого продається.

            8. Для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається.

            9. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

 

            10. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом і торгівцем цінними паперами.

            11. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства".

            12. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

       13. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній чи фізичній особі здійснюється продаж:

 

            1) основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу;

 

            2) малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки.

 

            Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.

 

            14. Майно (активи) банку, що залишилося на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізується шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.

            15. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані з продажем, розподіляються між банками пропорційно до вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.

            16. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.

 

            17. Фонд зобов’язаний оприлюднювати інформацію про майно (активи), що продається, у друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.

            {Стаття 51 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015}

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за ответ!

https://forum.antiraid.com.ua/topic/11953-postanovlenie-vs-kgs-o-nedeystvitelnosti-dogovora-ustupki-prava-trebovaniya-po-kreditu-na-fizlico-kotoryy-fakticheski-yavlyaetsya-faktoringom/   я думаю это решение тоже будет в помощь!

Почему то никто из форумчан не высказал своего мнения насчет обращения в ЕСПЧ , видно практики такой нет, жаль, всех с наступающим Новым Годом!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Пользователи

    No members to show