Recommended Posts

Черговий огляд рішень Європейського суду з прав людини містить, окрім іншого, опис двох справ проти України за заявами одного і того заявника – недержавної організації «Центр демократії та верховенства права».

У першій справі CENTRE FOR DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW v. UKRAINE заявнику було відмовлено у доступі до публічної інформації, а саме до автобіографій політичних лідерів, що містились у їхніх резюме, поданих до виборчої комісії для участі у парламентських виборах.

ЄСПЛ констатував порушення ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на свободу вираження поглядів) з огляду на неспроможність національних органів влади дотриматися балансу між потенційною шкодою, що могла би бути завдана приватності політичних лідерів через розголошення їхніх даних з одного боку, і неефективністю забезпечення реалізації організацією-заявником свого права на свободу вираження поглядів з іншого.

Ще одна заява недержавної організації «Центр демократії та верховенства права» (на час подій мала назву «Інститут Медіа Права») до ЄСПЛ (CENTRE FOR DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW against Ukraine) також стосувалася дотримання Україною положень ст. 10 Конвенції.

Так, заявник скаржився, що Конституційний Суд України відмовив йому у наданні публічної інформації, а саме висновків провідних правничих шкіл держави, які отримав у зв’язку з розглядом ним справи щодо конституційності внесених Парламентом змін до свого Регламенту. На відміну від заяви у попередній справі, цю заяву ЄСПЛ визнав неприйнятною, обґрунтувавши своє рішення тим, що заявник не спромігся належним чином аргументувати підстави, з яких він міг би вважатися прямою чи непрямою жертвою порушення державою-учасницею Конвенції своїх зобов’язань за ст. 10 Конвенції.

Огляд також містить опис ще 23 рішень ЄСПЛ у справах проти інших держав.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_ESPL_12.pdf

Огляд рішень ЄСПЛ період з 23.03.2020 по 27.03.2020.pdf

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show