Постанова ВС-КАС про протиправність позбавлення адвоката свідоцтва за несплату щорічних внесків на утримання адвокатского самоврядування


Чи вважаєте Ви рішення законним і справедливим?  

1 member has voted

 1. 1. Чи вважаєте Ви рішення законним?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0
 2. 2. Чи вважаєте Ви рішення справедливим?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
Іменем України

23 квітня 2020 року

Київ

справа №П/811/3546/15

адміністративне провадження №К/9901/12376/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого - Шишова О.О.,

суддів: Дашутіна І.В., Яковенка М.М.,

розглянув у порядку письмового провадження в касаційній інстанції справу

за позовом ОСОБА_1 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області про визнання протиправним та скасування рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності, провадження в якій відкрито

за касаційною скаргою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13.04.2016 прийняту у складі колегії суддів: Чумака С.Ю. (головуючий), Гімона М.М., Юрко І.В.

установив:

І. Суть спору

1. У грудні 2015 року ОСОБА_1 звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області (далі - Комісія), у якому просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Комісії у складі дисциплінарної палати № 75 від 23.11.2015 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням із реєстру адвокатів України «за грубе, систематичне порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України».

2. Обґрунтовуючи вимоги позивач зазначив, що рішенням КДКА в області у складі дисциплінарної палати №75 від 23.11.2015, його як адвоката на підставі свідоцтва №261, виданого КДК адвокатури області 17.11.2003 притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. Підставою для такого рішення є несплата ним внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014-2015 та розцінене як грубе, систематичне порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури.

2.1. Уважає вказане рішення незаконним. Так, частиною другою статті 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить перелік підстав для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, зокрема пункт 4 передбачає систематичне або одноразове грубе порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України. Ця норма закону є бланкетною і носить, на його думку оціночний характер. В ухваленому КДКА рішенні №75 відсутні дані про те, які конкретно правила адвокатської етики він порушив, у чому полягає «грубе, систематичне порушення цих правил». Він отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю 17.11.2003 під час дії Закону «Про адвокатуру» і до теперішнього часу добровільно в жодну асоціацію чи адвокатське об`єднання не входив. Правову допомогу надавав як приватний адвокат і фізична особа-підприємець. Протягом останніх 3 років працює у машинобудівному технікумі за трудовим договором. Він має зобов`язання перед клієнтами у кримінальних справах, які розглядаються тривалий час, а тому приймає участь у деяких кримінальних справах як адвокат.

ІІ. Установлені судами фактичні обставини справи

3. Судами попередніх інстанцій установлено, що Позивач є адвокатом, що підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 261 видане на підставі рішення Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 19 від 17.11.2003 року. ( а.с. 9).

4. 04.09.2015 року голова Ради адвокатів Кіровоградської області листом № 41 направив до відповідача подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, зокрема, ОСОБА_1 за несплату щорічних внесків адвоката. (а.с.35-36)

17.09.2015 року відповідачем на адресу позивача направлено лист № 73 із зазначенням необхідності надати у строк до 01.10.2015 року пояснень або документів, що підтверджують сплату щорічного внеску адвоката на забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування, або документів про неможливість сплати вказаного внеску. (а.с. 38-39)

5. У додаток до раніше направлених документів голові дисциплінарної палати КДКА в області повідомлялось, що адвокат ОСОБА_1 не сплатив щорічний внесок адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування і за 2013-2015 роки. (а.с.40).

6. Витягами з протоколів засідання дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області підтверджується, що питання несплати щорічних внесків адвокатом ОСОБА_1 були предметом неодноразового розгляду ( а.с. 42-50).

7. 26.10.2015 року відповідачем прийнято рішенням № 61 від 26.10.2015 р. про порушення дисциплінарної справи за поданням Ради адвокатів Кіровоградської області на дії адвоката ОСОБА_1 за несплату ним щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Підставою для притягнення до відповідальності дисциплінарного провадження відносно позивача стала несплата ОСОБА_1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014, 2015 роки. ( а.с. 51-53).

8. 23.11.2015 року відповідачем прийнято рішення № 75 від 23.11.2015 «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», яким позивача притягнуто до дисциплінарної відповідальності за несплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014-2015 роки та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. КДКА розцінила дії ОСОБА_1 , як грубе, систематичне порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України. (а.с.7-8)

9. Не погодившись з таким рішенням позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

ІІІ. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій і мотиви їх ухвалення

10. Постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 18.02.2016 у задоволенні позову відмовлено.

10.1. Ухвалюючи таке рішення суд першої інстанції дійшов висновку про наявність у діях ОСОБА_1 дисциплінарного проступку через несплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2013-2015 роки, що були визначені органами адвокатського самоврядування, що є грубим, систематичним порушенням правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

11. Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13.04.2016 рішення суду першої інстанції скасовно, позовні вимоги задоволено повністю.

11.1. Задовольняючи позовні вимоги суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що застосування до адвоката України дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю не може бути застосовано разі притягнення адвоката до відповідальності за вчинення такого виду дисциплінарного проступку як невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, оскільки невиконання рішень органів адвокатського самоврядування та порушення правил адвокатської етики є різними видами дисциплінарних проступків.

IV. Касаційне оскарження

12. У касаційні скарзі відповідач, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить його скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

13. У доводах касаційної скарги зазначається, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається систематичним невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком, за який може бути накладено дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

14. У відзиві на касаційну скаргу ОСОБА_1 вказує на правомірність прийняття рішення судом апеляційної інстанції та просить відмовити у задоволенні касаційної скарги, а рішення суду апеляційної інстанції залишити без змін.

V. Релевантні джерела права й акти їх застосування

15. Частиною другою статті 19 Конституції України обумовлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

16. За приписами частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства (далі - КАСУ) завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

17. Приписами частини першої статті 341 КАС України визначено, що суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

18. Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI (далі - Закон №5076-VI).

19. У відповідності до частини першої статті 2 Закону №5076-VI, Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

20. Згідно з частиною першою статті 20 Закону №5076-VI убачається, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб); 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об`єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; 3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку; 5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов`язковий спосіб посвідчення копій документів; 10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

21. Частиною першою статті 21 Закону №5076-VI встановлено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов`язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

22. Приписами частини другої статті 31 Закону №5076-VI зазначено, що накладання на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватись виключно у разі: 1) повторно протягом року вчинення дисциплінарного проступку; 2) порушення адвокатом правил щодо несумісності; 3) систематичного або одноразового грубого порушення правил адвокатської етики.

23. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 32 Закону № 5076-VI право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

24. Приписами пукту 4 частини другої статті 32 Закону № 5076-VI зазанчено, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

25. Згідно частиною першою статті 34 Закону №5076-VI, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

26. Відповідно до статті 35 Закону №5076-VI за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

27. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

28. Пунктом 6 частини четвертої статті 55 Закону № 5076-VI зазначено , що Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з`їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання).

29. Згідно з частиною першою статті 57 Закону №5076-VI рішення з`їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов`язковими до виконання всіма адвокатами.

30. Порядок та строки сплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування регламентуються Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від « 4-5» липня 2014 р. (далі - Положення).

31. Згідно з пунктом 2.1 Положення сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування відповідно до рішень з`їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов`язком кожного адвоката.

32. Адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до пункту 2.13. цього Положення, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України. (п. 2.2).

33. Пунктом 2.5 Положення передбачено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

32. Відповідно до пункту 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків адвокатів вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

33. Згідно пункту 2.18 Положення, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

VI. Позиція Верховного Суду

34. Відповідно до обставин справи між стронами виник спір щодо правомірності рішення КДКА Кіровоградської області від 23 листопада 2015, № 75, щодо притягнення ОСОБА_1 до відповідальності у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

35. Суд касаційної інстанції зазначає, що судами першої та апеляційної інстанції встановлено факт несплати адвокатом ОСОБА_1 внесків на забезпечення діяльності адвокатського самоврядування протягом 2014-2015 років.

36. Суд апеляційної інстанції вирішуючи справу дійшов висновку що підстав для притягнення до відповідальності у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, відповідно до вимог Закону № 5076, не було.

37. Зі змісту рішення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Кіровоградської області від 23 листопада 2018, № 75 убачається, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку за грубе, систематичне порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, яке виразилось у несплаті внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014-2015 роки. (а.с.8)

38. Тобто, рішенням КДКА Кіровоградської області встановлено, що, позивач здійснив дисциплінарний проступок який полягає у грубому, систематичному порушенні правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

39. Факт несплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014, 2015 роки позивачем не заперечується.

40. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у пункті четвертому другої частини статті 32 установлює, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

41. Частина перша статті 34 Закону № 5076, передбачає, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

42. Пункт третій частини другої цієї статті визначає, що дисциплінарним проступком адвоката є порушення правил адвокатської етики.

43. Станом на час прийняття спірного рішення КДКА Кіровоградської області діяли Правила адвокатської етики, затверджені установчим З`їздом адвокатів України 17 листопада 2012.

44. Зміст цих Правил не містить положень того, що несплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є порушенням правил адвокатської етики.

45. Рішення КДКА Кіровоградської області № 75 не містить обгрунтування, того, що в цьому випадку ОСОБА_1 порушив Правила адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

46. За таких обставин колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про безпідставність рішення КДКА Кіровоградської області від 23 листопада 2015, № 75.

47. Крім того, колегія суддів зазначає, що пункт другий частини першої статті 35 Закону № 5076 передбачає, що за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

48. Пункт 2.1. «Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування», затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 установлює, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з`їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов`язком кожного адвоката.

49. Пункт 2.16 «Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування», передбачає, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

50. У пункті 2.18 цього Положення, встановлено що у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

51. Зазначені норми затверджені Рішенням Ради адвокатів, які повинен дотримуватися у тому числі відповідач при прийнятті рішень.

52. Тобто, у цій справі КДКА Кіровоградської області, всупереч вимог Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування», затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 застосувала відповідальність у вигляді припинення права на адвокатську діяльність.

53. За таких обставин, колегія суддів зазначає, що суд апеляційної інстанції правильно дійшов висновку про протиправність рішення КДКА Кіровоградської області від 23 листопада 2015, № 75 щодо застосування до ОСОБА_1 відповідальності у вигляді припинення права на адвокатську діяльність.

54. Колегія суддів також зазначає, що суд апеляційної інстанції вирішуючи справу констатував, що рішення КДКА Кіровоградської області від 23 листопада 2018, № обгрунтовано, тим, що ОСОБА_1 був притягнутий до відповідальності за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

55. Проте, зі змісту рішення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Кіровоградської області від 23 листопада 2018, № 75 убачається, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку за грубе, систематичне порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, яке виразилось у несплаті внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014-2015 роки. (а.с.8)

56. З огляду на частину другу статті 350 КАС України, яка визначає, що, не може бути скасовано правильне по суті і законне судове рішення з мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи, суд касаційної інстанції вважає, що підстав для скасування рішення суду апеляційної інстанції не має.

57. Щодо посилань ОСОБА_1 на безпідставність притягнення його до відповідальності, оскільки він не є членом Національної асоціації адвокатів України, то колегія суддів вважає їх помилковими, оскільки відповідно до частини шостої статті 45 Закону № 5076 з моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

58. Зазначена норма Закону неконституційною не визнана та є чинною.

59. Ураховуючи приписи пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 460-IX, а також те, що касаційні скарги на судові рішення в цій справі були подані до набрання чинності цим Законом і розгляд їх не закінчено до набрання чинності цим Законом, Верховний Суд розглядає їх у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом. Отже, застосуванню підлягають положення КАС України (у редакції, чинній до 08 лютого 2020 року).

60. Відповідно до частин першої, другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

61. Відповідно до статті 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

62. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

63. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

64. Частиною першою статті 350 КАС України встановлено, що суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо рішення, переглянуте в передбачених статтею 341 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

65. На підставі викладеного касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вважає, що підстав для скасвання рішення суду апеляційної інстанції не має.

VII. Судові витрати

66. З огляду на результат касаційного розгляду судові витрати розподілу не підлягають.

67. Керуючись статтями 3, 341, 345, 349, 351, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд-

п о с т а н о в и в :

1. Касаційну скаргу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області залишити без задоволення.

2. Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13.04.2016 у справі № П/811/3546/15 - залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і не може бути оскаржена.

Головуючий О.О. Шишов

Судді І.В. Дашутін

М.М. Яковенко

Джерело: ЄДРСР 88886300

Link to comment
Share on other sites

На жаль адвокатура перетворилась на бізнес та утримання адвокатського самоврядування за несплату внесків на користь останнього можуть позбавити адвокатського свідоцтва.

Наведене рішення демонструє побудову тоталітарності на знищення незалежності адвокатури, на мій погляд. Ніколи раніше навіть уявити було неможливо, що за майновим принципом будуть існувати та працювати навіть адвокати - найбільш вільна та незалежна професія.

Суд прийшов до висновку, що за правилами адвокатської етики, затвердженими установчим З`їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року відсутні підстави для позбавлення адвокатів свідоцтв у разі несплати адвокатських внесків. Однак надалі ця прогалина для примушування адвокатів сплачувати внески була прибрана.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show