Ухвала КАС про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України


Чи вважаєте Ви рішення законним і справедливим?  

1 member has voted

 1. 1. Чи вважаєте Ви рішення законним?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0
 2. 2. Чи вважаєте Ви рішення справедливим?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0


Recommended Posts

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року місто Київ

Справа №824/46/2020

Номер провадження 22-вк/824/73/2020

Київський апеляційний суд у складі судді судової палати з розгляду цивільних справ в складі судді Лівінського С.В.,

секретар судового засідання: Малашевський О.В.

перевіривши матеріали заяви представника ALST LLP - адвоката Василевської Карини Миколаївни про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року у складі одноособового арбітра Крупка Петра Миколайовича у справі №107/2019 за позовом ALST LLP (Великобританія) до товариства з обмеженою відповідальністю «МІТРА» (Україна) про стягнення 1 337,76 євро і 657 300,00 російських рублів, а також про відшкодування витрат на сплату арбітражного збору та оплату юридичних послуг (гонорар адвокатів) у сумі 2 964,00 євро,-

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року в арбітражному провадженні №107/2019 стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «МІРТА» на користь ALST LLP 1 000,00 євро і 626 000,00 російських рублів заборгованості з оплати товару, 337,76 євро і 31 300,00 російських рублів штрафу за порушення строків оплати товару, 1 365,60 євро на відшкодування витрат на сплату арбітражного збору та 270,00 євро на відшкодування витрат на оплату юридичних послуг (гонорар адвокатів), а всього 2 973,36 євро (дві тисячі дев`ятсот сімдесят три євро і тридцять шість центів) і 357 300,00 російських рублів (шістсот п`ятдесят сім тисяч триста російських рублів).

05 березня 2020 року до Київського апеляційного суду надійшла заява представника ALST LLP - адвоката Василевської К.М. про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року у справі №107/2019.

В судовому засіданні представник ALST LLP підтримав подану заяву та просив її задовольнити, повідомив, що підстав для відмови у задоволені заяви немає.

Товариству з обмеженою відповідальністю «МІТРА», на поштову адресу зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, неодноразово направлялася заява про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу та судова повістка, разом з тим, конверти повернулися з відміткою не розшукано тому, 08 вересня 2020 року на сайті судової влади було розміщено оголошення про виклик товариства з обмеженою відповідальністю «МІТРА».

За наведеного, товариство з обмеженою відповідальністю «МІТРА», про дату та час розгляду справи було повідомлено належним чином, попри це у судове засідання не з`явилися, що відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України не перешкоджає розглядові справи.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 22 жовтня 2018 року між ALST LLP (продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «МІРТА» (покупець) було укладено договір № 01/Б . Відповідно до умов договору продавець постачає покупцю товар на умовах визначених цим договором, опис товару продукція й умова постачань описується в специфікації й інвойсі. Ціна за товар визначається в специфікації на умовах FOB, DAP або FCA , згідно з чиними правилами Інкотермс 2010. Ціна товару містить вартість упакування. Сторони домовилися, що валютні ціни договору є Євро або Рубль РФ.

Статтею 12 договору визначено, що усі спори й розбіжності, яки можуть виникнути з цього договору або у зв`язку з ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. У разі якщо сторони не дійдуть до згоди, то спір підлягає вирішенню відповідного до чинного законодавства України. Спір розглядається в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (ІСАС). Усі судові витрати, пов`язані із судовим, розглядом, оплачує сторона, що програла.

05 серпня 2019 року ALST LLP звернулася до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом до з товариства з обмеженою відповідальністю «МІРТА» про стягнення коштів.

Рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року в арбітражному провадженні №107/2019 стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «МІРТА» на користь ALST LLP 1 000,00 євро і 626 000,00 російських рублів заборгованості з оплати товару, 337,76 євро і 31 300,00 російських рублів штрафу за порушення строків оплати товару, 1 365,60 євро на відшкодування витрат на сплату арбітражного збору та 270,00 євро на відшкодування витрат на оплату юридичних послуг (гонорар адвокатів), а всього 2 973,36 євро (дві тисячі дев`ятсот сімдесят три євро і тридцять шість центів) і 357 300,00 російських рублів (шістсот п`ятдесят сім тисяч триста російських рублів).

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається обов`язковим і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням положень цієї статті та статті 36 цього Закону.

Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу - це поширення законної сили такого рішення на територію України і застосування засобів примусового виконання в порядку, встановленому ЦПК України.

Порядок розгляду і вирішення заяви про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу визначені в Главі 3 Розділу ІХ ЦПК України "Визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражів в Україні, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів".

Відповідно до положень ст. 474 ЦПК України, рішення міжнародного комерційного арбітражу (якщо його місце знаходиться за межами України), незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається та виконується в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

У разі якщо визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Статтею 478 визначено, що суд відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо:

1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо ця сторона подасть суду доказ того, що:а) одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною; або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки, - за законом держави, де рішення було винесено; або б) сторону, проти якої винесено рішення, не було належним чином сповіщено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або в) рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою, або такого, що не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди; проте якщо постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, то та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що охоплені арбітражною угодою, може бути визнана і виконана; або г) склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали угоді між сторонами або, за відсутності такої, не відповідали закону тієї держави, де мав місце арбітраж; або ґ) рішення ще не стало обов`язковим для сторін, або було скасовано, або його виконання зупинено судом держави, в якій або згідно із законом якої воно було прийнято; або

2) якщо суд визнає, що: а) відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або б) визнання та виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТРА», не скористалося своїм правом на подання заперечень на заяву ALST LLP.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися: спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв`язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об`єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб`єктами права України.

Відтак, даний спір міг бути переданий до міжнародного комерційного арбітражу.

Визнання та виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року у вказаній справі не суперечить публічному порядку України.

Судом не встановлено підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, визначених ст. 478 ЦПК України.

Враховуючи викладене, заява ALST LLP про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року підлягає задоволенню.

За результатом розгляду заяви з товариства з обмеженою відповідальністю «МІТРА» на користь ALST LLP підлягає стягненню 1051 грн судового збору, сплаченого за подання заяви.

Керуючись ст. 474, 477 479, 482 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Заяву представника ALST LLP - адвоката Василевської Карини Миколаївни про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року задовольнити.

Визнати і надати дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року в складі одноособового арбітра Крупка Петра Миколайович у справі №107/2019 за позовом ALST LLP (Великобританія) до товариства з обмеженою відповідальністю «МІТРА» (Україна).

Видати виконавчий лист про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «МІТРА» (Україна) на користь ALST LLP (Великобританія) 1 тис. євро і 626 тис. російських рублів заборгованості з оплати товару, 337,76 євро і 31300 російських рублів штрафу за порушення строків оплати товару, 1365,6 євро на відшкодування витрат на сплату арбітражного збору та 270 євро на відшкодування витрат на оплату юридичних послуг (гонорар адвокатів), а всього 2 973, 36 євро і 657 300 російських рублів.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «МІТРА» (Україна) на користь ALST LLP (Великобританія) 1051 грн судового збору.

Дані сторін арбітражного спору:

ALST LLP - Великобританія 13 John PrinceS Street, 2-nd Floor, London, England, W1G 0JR BIN 181150015777 KBE 27, registered in OC40157.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТРА» - Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 53, ідентифікаційний номер 22922024.

Ухвала суду може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвала суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали виготовлений 24 вересня 2020 року.

Суддя С.В. Лівінський

Джерело: ЄДРСР 91769890

Link to comment
Share on other sites

Це наша справа. Окрім того, щоб отримати рішення про стягнення боргу, потрібно ще й отримати рішення компетентного суду про його виконання на території України.

Суд зазначив, що відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається обов`язковим і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням положень цієї статті та статті 36 цього Закону.

Визнання та виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року у вказаній справі не суперечить публічному порядку України. Судом не встановлено підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, визначених ст. 478 ЦПК України.

Враховуючи викладене, заява ALST LLP про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 31 січня 2020 року підлягає задоволенню.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...