Огляд практики ЄСПЛ за травень 2021 року


Recommended Posts

Пропонуємо ознайомитись із рішеннями, розміщеними в огляді, серед яких особливу увагу звертаємо на такі:

у справі XERO FLOR w POLSCE sp. z o.o. v. Poland підставою порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод став розгляд конституційної скарги підприємства-заявника суддею, якого призначили на посаду судді Конституційного суду з порушенням установленої законом процедури; 

у справі BEG S.P.A. v. Italy ЄСПЛ нагадав про важливість дотримання принципу неупередженості під час розгляду справ третейським судом і, встановивши його недотримання, констатував порушення статті 6 Конвенції;

розглянувши справу YOCHEVA AND GANEVA v. Bulgaria, ЄСПЛ констатував порушення статей 14 та 8 Конвенції у їх поєднанні, адже органи влади відмовили заявниці в наданні допомоги як матері-одиначці, оскільки вона не надала документів, які підтверджують смерть батька дітей чи вказують на те, що вони були його спадкоємцями, тоді як інші особи, що такі документи могли надати, цим правом забезпечувалися;

у справі STETSOV v. Ukraine, що стосувалася заборони заявникові виїжджати з країни, застосованої згідно з рішенням суду про стягнення частини боргу за договірним зобов’язанням, ЄСПЛ наголосив на недосконалості національного законодавства й констатував порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції, адже обґрунтованість і доцільність застосування такого заходу не могли бути переглянуті. У цьому аспекті ЄСПЛ звернув увагу й на реформу цивільного процесуального законодавства, в результаті якої наразі передбачено право боржника на звернення до суду із заявою про скасування такого обмеження.

Як і зазвичай, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_YESPL_may.pdf

Огляд практики ЄСПЛ за травень 2021 року.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...