Огляд судової практики ВС-КЦС за червень 2021 року


Recommended Posts

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, зауважено, що перехід права на прийняття спадщини за спадковою трансмісією в розумінні статті 1276 ЦК України є можливим у межах строків для прийняття спадщини та не передбачає перехід права на подання позову про визначення додаткового строку для прийняття спадщини;

у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, вказано, що правовідносини, в яких позивач просить припинити своє право на частку в майні з отриманням компенсації на свою користь, а не право власності відповідача у спільному майні з виплатою компенсації, є відмінними за своєю природою від статті 365 ЦПК України;

у спорах, що виникають із виконання судових рішень, констатовано, що розмір усіх відрахувань з виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати. Однак у разі стягнення аліментів таке обмеження розміру не поширюється на відрахування із заробітної плати на неповнолітніх дітей та не може перевищувати 70 відсотків;

у спорах, що виникають із відшкодування моральної шкоди, зазначено, що вирішення питання про наявність правових підстав для компенсації моральної шкоди в разі смерті фізичної особи має здійснюватися на підставі статті 1167 ЦК України. Винні дії загиблого не можуть бути підставою для відмови в задоволенні позову його матері про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю особи від нещасного випадку, що стався на виробництві, оскільки такі дії загиблого підлягають врахуванню при визначенні розміру моральної шкоди;                                                                        

у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що розгляд заяви щодо забезпечення позову в разі одночасного її подання з позовною заявою не залежить від вирішення питання про відкриття провадження у справі, а в разі повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі передбачений процесуальний механізм скасування заходів забезпечення позову.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_June_2021.pdf

Огляд судової практики ВС-КЦС за червень 2021 року.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...