Лист – роз’яснення щодо неправомірності застосування роботодавцем до працівника заходів примусу та / або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від коронавірусної хвороби


Recommended Posts

Відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров’я України визначено, що для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта.

Частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Крім того, у пункті 3 своєї Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає та рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію.

Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема від стану здоров’я, не допускається.

Слід зауважити, що статтею 43 Конституції України також гарантоване право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

З ініціативи власника або уповноваженого ним органу трудовий договір може бути розірвано, зокрема у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи (пункт 2 частини першої статті 40 КЗпП). Водночас таке звільнення може бути проведено лише на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я (пункт 21 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 року № 9).

Зауважимо, що звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення.

Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення.

Разом з тим, пунктом 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984р. № 213 (які зберегли свою чинність в частині, що не суперечить законодавству України), визначено, що порушення трудової дисципліни – це невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Отже, відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни.

Крім цього, Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 09.02.2021 № 213), встановлено, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби.

Мінекономіки

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Наконец-то и Минэкономики дало разъяснение, что работодатели не имеют права принуждать к вакцинации и соответственно увольнять граждан.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Надо быть особо одаренным, чтобы добровольно соглашаться на абсолютно ненужную (по мнению некоторых иммунологов, которых в последнее время Гугл стал меньше банить) "вакцинацию", которая может привести к смерти от тромбоза или миокардита...

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Учителям не сделавшим вакцинацию, предлагают на период нахождения в красной и оранжевой зонах, только дистанционное обучение детей или еженедельную сдачу анализов. Смотрела на ТСН сюжет, там кто то от министерства давал интервью и убеждал, что учителя могут не делать вакцинацию, но если не дистанционное обучение, то каждую неделю свежий тест. Вот нужно попытаться убедить министерство образования оплачивать эти тесты. 

Я понимаю, что не все что показывают по телевизору соответствует истине, и не каждый дающий интервью в курсе "политики партии." Мне просто интересно как в реальной жизни,  учитель может еженедельно сдавать тест и на какие средства. 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Ксенія... сказал:

Учителям не сделавшим вакцинацию, предлагают на период нахождения в красной и оранжевой зонах, только дистанционное обучение детей или еженедельную сдачу анализов. Смотрела на ТСН сюжет, там кто то от министерства давал интервью и убеждал, что учителя могут не делать вакцинацию, но если не дистанционное обучение, то каждую неделю свежий тест. Вот нужно попытаться убедить министерство образования оплачивать эти тесты. 

Я понимаю, что не все что показывают по телевизору соответствует истине, и не каждый дающий интервью в курсе "политики партии." Мне просто интересно как в реальной жизни,  учитель может еженедельно сдавать тест и на какие средства. 

 

 

1. Отправить бы этих авторов "зонной теории" да на зону, да на много-много лет. Вред от них по всему миру ичсисляется уже триллионами долларов...

2. Убедить выполнять закон?

3. А что показанное по телевизору соответствует истине? На ничего! Если действительно возникла вспышка инфекционной болезни, то крик пойдет снизу: "Спасайте!!!" А в данном случае идет тотальное централизованное запугивание населения смертями виртуальных рядовых граждан плюс 100% смертностью от коронавирусного гриппа всех без исключения известных лиц.

4. Тест на что на самом деле? На кишечную палочку, стрептококк, пневмококк, легионеллу пневмофилу или бледную спирохету?..

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Лев сказал:

1. Отправить бы этих авторов "зонной теории" да на зону, да на много-много лет. Вред от них по всему миру ичсисляется уже триллионами долларов...

2. Убедить выполнять закон?

3. А что показанное по телевизору соответствует истине? На ничего! Если действительно возникла вспышка инфекционной болезни, то крик пойдет снизу: "Спасайте!!!" А в данном случае идет тотальное централизованное запугивание населения смертями виртуальных рядовых граждан плюс 100% смертностью от коронавирусного гриппа всех без исключения известных лиц.

4. Тест на что на самом деле? На кишечную палочку, стрептококк, пневмококк, легионеллу пневмофилу или бледную спирохету?..

1. Полностью поддерживаю.

2. Как? Проще узнать кто первый появился яйцо или курица, или с какой стороны правильно разбивать яйцо в всмятку с тупой или острой...

3. Так по тому же телевизору слышала, что нужно обратно собирать ковидный фонд, поскольку в старом уже нет денег. Как Вы думаете соберут?

4.  Тс..! Об этом нельзя в слух, а то ещё нужно будет еженедельно сдавать на "На кишечную палочку, стрептококк, пневмококк, легионеллу пневмофилу или бледную спирохету" Будьте хорошим человеком, не подсказывайте.B)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Ксенія... сказал:

1. Полностью поддерживаю.

2. Как? Проще узнать кто первый появился яйцо или курица, или с какой стороны правильно разбивать яйцо в всмятку с тупой или острой...

3. Так по тому же телевизору слышала, что нужно обратно собирать ковидный фонд, поскольку в старом уже нет денег. Как Вы думаете соберут?

4.  Тс..! Об этом нельзя в слух, а то ещё нужно будет еженедельно сдавать на "На кишечную палочку, стрептококк, пневмококк, легионеллу пневмофилу или бледную спирохету" Будьте хорошим человеком, не подсказывайте.B)

1. ОК.

2. Как понимаю я и не только. Первым появилось желание придушить китайскую экспансию, выгнать "беженцев" из Европы и вернуть отвернувшихся к МВФ. Назначили ответственным слабый гриппозный коронавирус семейства SARS (MERS назначить побоялись). Думали запустить эту пандекомедию в 2021 году. Но тут, откуда ни возьмись, в путина осенне-зимнее обострение и он сдуру поругался с ОПЕК, цены на нефть упали. И решили комедию запустить досрочно, чтобы России больше досталось. И пошла-поехала неотработанная, несинхронная ложь.

3. ПФУ вытрясут и соберут. Хотя могут и не успеть. В последнее время слышатся робкие голоса, что пора назначать отбой.

4. А зачем усложнять? Одним "тестерам-разработчикам" только известно, на что на самом деле реагируют их тесты, почему яблоки и груши заражены. Не гриппом же заражены!..

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Сначала под угрозой увольнения заставляют вакцинироваться, но перед прививкой дают подписать бумагу, что ты вакцинируешься добровольно. Украина быстрыми темпами набирает признаки бесправного государства

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Андрей Губин сказал:

Сначала под угрозой увольнения заставляют вакцинироваться, но перед прививкой дают подписать бумагу, что ты вакцинируешься добровольно. Украина быстрыми темпами набирает признаки бесправного государства

Не стоит так паниковать. Тут даже медиков не могут заставить...

 • Like 2
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

27 минут назад, Лев сказал:

Не стоит так паниковать. Тут даже медиков не могут заставить...

Если Вы про меня, то я уже сделала вакцинацию.

У меня все пока все хорошо, никаких последствий не было, ни температуры, ни рука не болела, ни даже следа от укола. Мой организм никак не прореагировал. Но я никому советовать не буду, потому что с нашей группы вакцинированных, только у меня не было реакции на вакцину. И я не уверена, что это нормально.

 

 • Haha 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Коллега неделю пролежала с температурой 39, температурили все,  рука болела у всех. Какая то реакция была у всех вакцинированных, почему у меня не было, не знаю. Хотя коллеги говорят, что я стала агрессивнее. Не знаю от вакцины или от веселой жизни.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, Ксенія... сказал:

Если Вы про меня, то я уже сделала вакцинацию.

У меня все пока все хорошо, никаких последствий не было, ни температуры, ни рука не болела, ни даже следа от укола. Мой организм никак не прореагировал. Но я никому советовать не буду, потому что с нашей группы вакцинированных, только у меня не было реакции на вакцину. И я не уверена, что это нормально.

 

А что за "вакцина" была в шприце? Случайно не "альтернативка" на основе 0,85% NaCl? На нее, насколько я знаю, очень большой спрос...

 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Лев said:

А что за "вакцина" была в шприце? Случайно не "альтернативка" на основе 0,85% NaCl? На нее, насколько я знаю, очень большой спрос...

А там и эффект Плацебо )))

 

 • Like 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, Лев сказал:

А что за "вакцина" была в шприце? Случайно не "альтернативка" на основе 0,85% NaCl? На нее, насколько я знаю, очень большой спрос...

Не знаю, но реакции не было, совсем никакой. Даже припухлости на месте укола, даже следа на руке. Я после вакцинации сутки ещё на работе отработала. Думаю если что, рядом реанимация.

Не думаю что это нормально. То ли организм уже не реагирует никак, то ли что то другое. Потому что у коллег было по другому, они принимали антикоагулянты, противоаллергические препараты, готовились. Кто то на другую прививку прореагировал, у меня вторая прошла, как первая - никакой реакции. 

Но ещё раз повторю, никому советовать прививаться не буду, потому что я исключение из правила. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

43 минуты назад, Ксенія... сказал:

Не знаю, но реакции не было, совсем никакой. Даже припухлости на месте укола, даже следа на руке. Я после вакцинации сутки ещё на работе отработала. Думаю если что, рядом реанимация.

Не думаю что это нормально. То ли организм уже не реагирует никак, то ли что то другое. Потому что у коллег было по другому, они принимали антикоагулянты, противоаллергические препараты, готовились. Кто то на другую прививку прореагировал, у меня вторая прошла, как первая - никакой реакции. 

Но ещё раз повторю, никому советовать прививаться не буду, потому что я исключение из правила. 

Если соблюдена стерильность, то после укола (альтернативкой) реанимация точно не потребуется...

К чему готовились? Медики прекрасно понимают, что соваться в ДНК методом проб и ошибок - это все равно что с топором в компьютер. Никто не знает (и возможно никогда не узнает) язык стереохимического (генетического) программирования. Да и молекулярный программатор никто еще не изобрел. Потому и не верю, чтобы медики могли пойти на добровольные эксперименты над своим организмом на генетическом уровне, результаты которых, в том числе и отдаленные, не предсказуемые. Ради чего?..

 • Like 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

31 minutes ago, Лев said:

Ни один виртуальный грипп не приклеится...

Там даже о чёрной кошке в тёмной комнате более актуально. Классика !!!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, Андрей Губин сказал:

Сначала под угрозой увольнения заставляют вакцинироваться, но перед прививкой дают подписать бумагу, что ты вакцинируешься добровольно. Украина быстрыми темпами набирает признаки бесправного государства

И не просто бумагу, а бумагу о добровольном участии в эксперименте (а именно в третьей стадии испытаний) и о том, что в случае чего просят никого не винить и всю ответственность за эксперимент берут на себя и просят соответственно никаких выплат семье не платить в случае чего...

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

17 часов назад, Bolt сказал:

И не просто бумагу, а бумагу о добровольном участии в эксперименте (а именно в третьей стадии испытаний) и о том, что в случае чего просят никого не винить и всю ответственность за эксперимент берут на себя и просят соответственно никаких выплат семье не платить в случае чего...

А разве третья стадия - последняя? За основу взяли греческий алфавит, а в нем 24 буквы... Дельту проехали, теперь эпсилон пытаются повесить на уши оттопыренные...

 • Like 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Ксенія... сказал:

От ношения масок.

Действительно... Настоящие хирургические полумаски фильтрующие завязываются на затылке крест-накрест и не насилуют уши...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Лев сказал:

А разве третья стадия - последняя? 

Ну да... Третья стадия испытаний вакцины последняя и она сейчас и проходит и заключается она в испытаниях на  людях... Это вообще-то классика разработки любой вакцины... клинические испытания...

https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/how-are-vaccines-developed

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Лев сказал:

За основу взяли греческий алфавит, а в нем 24 буквы... Дельту проехали, теперь эпсилон пытаются повесить на уши оттопыренные...

То другое... То штаммы типа разные придумывают... И сейчас уже говорят вроде про Йоту... Типа вроде в Англии уже нашли... Так что следующая Йота...

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...