Огляд рішень ЄСПЛ за липень 2021 року


Recommended Posts

Усі описані рішення є важливими й актуальними для правової системи  України. Нижче коротко висвітлюємо деякі з них. 

Так, згідно з обставинами справи LOQUIFER v. Belgium Вища рада правосуддя відсторонила заявницю від здійснення нею своїх повноважень у цьому органі через порушене проти неї кримінальне провадження. Констатуючи в цій справі порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд), ЄСПЛ вказав, що ВРП не була «судовим органом» у розумінні вимог Конвенції, а заявниця не мала у своєму розпорядженні жодного засобу правового захисту, який би дав змогу оскаржити рішення про її відсторонення. Тобто заявниця була позбавлена права доступу до суду.

У справі RECZKOWICZ v. Poland ЄСПЛ також установив порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. Справу про зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю щодо заявниці-адвоката було розглянуто суддями Дисциплінарної палати Верховного суду, порядок призначення яких Президентом Польщі за рекомендаціями Національної ради правосуддя відбувся в порушення вимог чинного національного законодавства. Як наслідок, ця палата не мала ознак «суду, встановленого законом».

ЄСПЛ також констатував порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) у справі M.A. v. Denmark. Це порушення було спричинено відмовою національних органів влади Данії в забезпеченні права заявника, утікача із Сирії, на возз’єднання зі своєю дружиною на території Данії як особи, яка отримала статус, що дає право на тимчасовий захист. 

У справі Polat v. Austria ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення лікарні, підтримане національними судами, про проведення розтину тіла померлої дитини заявниці всупереч її волі та релігійним переконанням становило невиправдане втручання у її «сімейне життя» і право сповідувати свою релігію, що порушило статті 8 та 9 Конвенції (свобода думки, совісті і релігії).

Як і зазвичай, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_YESPL_July_ 2021.pdf

Огляд рішень ЄСПЛ за липень 2021 року.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show