контрдоводы для суда против аргументов банков, что им можно кредитовать в валюте и брать % в ней


Recommended Posts

 • 2 weeks later...
 • Replies 88
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Представляю на ваш суд выдержки из форума и собственных рассуждений на тему можно ли кредитовать в валюте и получать проценты за это тоже в валюте, рассмотрена позиция банков (и НБУ) и возможные конра

Люди, а чё все забыли ст. 193 ГК? Зря... Автор - молодец. Но, фишка в том, что индвидуалку НЕ дают для расчётов, т.к. они запрещены. Я что имею ввиду: для того, чтобы банк выдал кредит в баксах,

100% поддерживаю!за державу обидно...

 • 1 month later...

Дайте совет, на что можно опираться в судебном рассмотрении, так как судья в принципе не обращает внимания на наши доводы? Кроме этого в кредитном договоре не указана сумма кредитных обязательств в гривне, а только в долларах. Мы написали такое возражения, что можно еще?

Судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Савін О.І.

вул. Дружби Народів, буд. 5, м. Южноукраїнськ,

Миколаївської області, 55000

ПОЗИВАЧ: Публічне акціонерне товариство

«Райффайзен Банк Аваль» в особі

Миколаївської обласної дирекції

Адреса: вул. Артилерійська, буд. 19-А, м. Миколаїв

54030, тел. 0512 58-29-51

ВІДПОВІДАЧ 1: Особа 1

Адреса:

ВІДПОВІДАЧ 2: Особа 2

Адреса:

ВІДПОВІДАЧ 3: Особа 3

Адреса:

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти позову від 18.08.2011 року про стягнення кредитної заборгованості

10 серпня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» в особі Миколаївської обласної дирекції (далі - Позивач) та Особою 1 (далі Відповідач-1) було укладено кредитний договір № ..., де я, Особа 2 (далі – Відповідач 2), виступаю як поручитель згідно договору поруки № ...П1 від 10 серпня 2007 року.

Згідно кредитного договору № ... від 10 серпня 2007 року Позивач надає Відповідачу-1 кредит в сумі 32 500,00 (тридцять дві тисячі п’ятсот доларів США 00 центів) для придбання автомобілю MAZDA 6, кузов (шасі) № J....

18.08.2011 року Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» в особі Миколаївської обласної дирекції,що знаходиться за адресою: вул. Артилерійська, буд. 19-А, м. Миколаїв, 54030, подало позовну заяву про стягнення кредитної заборгованості у сумі 567 906,42 гривень в солідарному порядку з Відповідача-1, Відповідача-2, Відповідача-3.

Я вважаю, що дана позовна заява не підлягає задоволенню з наступних підстав:

У п. 1.1. кредитного договору вказана сума договору в доларах США, але згідно ст. 524 Цивільного кодексу України «1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. 2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.». Отже на момент отримання кредиту Позивач зловживаючи нормами законодавства України не визначив у договорі грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Так на сьогоднішній час досі не можливо визначати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті відносно грошовій одиниці України – гривні, так як за цій час неодноразово змінювалося співвідношення долара США до грошовій одиниці України – гривні. Враховуючі, що Відповідачем-1 з моменту отримання кредиту та до теперішнього часу сплачена значна сума боргу (близько 15 000 (п’ятнадцяти тисяч доларів США)) у різний період часу, точніше суму вказати не можливо, а банк не надав суду розрахунок сплати Відповідачем-1 заборгованості за кредитним договором та вимагає сплатити повну суму кредиту з процентами та штрафами. Така поведінка Позивача наштовхує на думку, що позивач використовує Южноукраїнський міський суд для стягнення грошових коштів шахрайським методом. Про що також говорить раніше подані позивачем позовні заяви та ухвали суду до цих позивних заяв, так згідно ухвали по справі № 2-152/2010 від 13 травня 2010 року позовну заяву залишено без розгляду де позивач просив стягнути в солідарному порядку з Відповідача-1, Відповідача-2, Відповідача-3 заборгованість за даним кредитним договором у сумі 242 754 гривні 96 копійок та згідно ухвали по справі № 2-71/11 від 01 березня 2011 року позовну заяву залишено без розгляду де позивач просив стягнути в солідарному порядку з Відповідача-1, Відповідача-2, Відповідача-3 заборгованість за даним кредитним договором у сумі 525 960 гривні 70 копійок. Отже Позивач просить стягнути суму грошових зобов’язань яка йому потрібна, а не яка дійсно складає заборгованість по кредиту. Так різниця між ухвалою по першої позовної заяві та подання другої позовної заяви в часі складає понад п’ять місяців (з 13 травня 2010 року по 05 жовтня 2010 року), а різниця заборгованості за цій період складає 283 205 гривен 74 копійки, так як різниця між ухвалою по другої позовної заяві та подання третьої позовної заяви складає також понад п’ять місяців (з 01 березня 2011 року по 18 серпня 2011 року), але різниця заборгованості за цій період складає 41 945 гривен 72 копійки. Що також підтверджує, що Позивач вимагає стягнути не суму заборгованості за кредитом, а грошові кошти які йому, на його думку вистачить.

Крім того зобов’язання Відповідача-1 перед Позивачем забезпечене заставою у вигляді автомобіля MAZDA 6, кузов (шасі) № J... про що вказане у п. 1.1. кредитного договору та згідно договору застави від 10 серпня 2007 року посвідченого Горбуновим К.Є., Нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області та зареєстрованого в реєстрі за № . Згідно ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» «Банк зобов'язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.», згідно ст. 572 Цивільного кодексу України «1. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).», згідно ст. 577 Цивільного кодексу України «3. Застава рухомого майна може бути зареєстрована на підставі заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. 4. Моментом реєстрації застави є дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.», згідно ст. 585 Цивільного кодексу України «1. Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту його нотаріального посвідчення.», згідно ст. 590 Цивільного кодексу України «1. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. 2. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.». Отже позивач повинен був спочатку звернути стягнення на предмет застави (згідно п. 2.9. договору застави) ї лише у разі якщо недостатньо коштів від реалізації заставленого майна недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя він має право отримати яка не достає для повного погашення заборгованості за рахунок звернення стягнення на інше майно заставодавця в порядку, передбаченому чинним законодавством. Однак позивачем навіть не було здійснено ніяких дій для звернення стягнення на заставлене майно, що також говорить про зацікавленість позивача отримати будь яким методом готівкові кошти, навіть поза законом.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України «1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.». Так Відповідач-1, сумлінно та в повному обсязі певний час виконував умови договору, але Позивач не виконав умов договору, а саме п. 6.7., що надало змогу Позивачеві в подальшому вимагати від Відповідача-1, Відповідача-2, Відповідача-3, сплати грошових зобов’язань, хоча й Відповідач-1 не користується майном придбаним в кредит, так як це майно вкрадене.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 524, 526, 572, 577, 585 Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 4, 5, 10, 128, 208 Цивільно-процесуального кодексу України,-

ПРОШУ:

1. Постановити ухвалу про закриття провадження у справі № 2-820/2011 за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 18.08.2011 року про стягнення заборгованості за кредитним договором № ... від 10.08.2007 року, а позов залишити без задоволення.

2. Залишити без задоволення вимогу позивача про стягнення в солідарному порядку витрати по сплаті державного мита за подачу позовної заяви в розмирі 1700,00 гривен та витрат по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 120,00 гривен.

«___» __________ 2011 р. _______________ Особа 2

Link to post
Share on other sites

Обратите внимание суда на расчет задолженности, указаны ли там Ваши платежи и каким образом они зачислялись.

Link to post
Share on other sites

счет физлица, поточний, або, при наявності договору на вклад (депозит) - депозитний.

Визначити валюту не можу. Раніш було можливо, але з введенням Плану рах. і видозмін в нумерації визначити не ма змоги. може внутрішньобанківські інструкції якось їх відрізняють, та то треба знати банк і його правила. Рахунки стали мультивалютними, проте загалом - відкривають рахунок окремо по різним валютам, в договорі рахунку вказують в якій валюті відкритий рахунрк.

сам счет не может быть мультивалютный.

Это отображение операций по счету может быть в разных валютах!!!

Link to post
Share on other sites

Дайте совет, на что можно опираться в судебном рассмотрении, так как судья в принципе не обращает внимания на наши доводы? Кроме этого в кредитном договоре не указана сумма кредитных обязательств в гривне, а только в долларах. Мы написали такое возражения, что можно еще?

Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі

1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;

2) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

3) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;

4) сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;

5) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або повернув справу на новий розгляд до третейського суду, який ухвалив рішення, але розгляд справи у тому самому третейському суді виявився неможливим;

6) померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;

7) ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі.

Какие основания у суда закрывать производство???

Вы должны просить отказать банку во взыскании задолженности

Приложил ли банк к иску досудебное требование и первичные документы, которые подтверждают факт выдачи валюты?

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

_____________________________________________.pdf

Что говорят банки и суды по этому поводу?

И еще одно доказательство:

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?s=&...ost&p=45866

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

может банк открыть вам карточный счет -2625ХХХХХХХХХХХ и к нему должен быть еще договор о выпуске банком платежной карты и операциям с ней.

Так положено по закону (я имею ввиду процедуру открытия счета)

счет 2620 может быть депозитным, при этом должен быть составлен договор вклада.

Извините за долгонепонимание, т.е. при выдаче кредита в ин. вал. Банк со счета 2233 законно может перевести деньги сразу на картсчет 2625? В договоре прописаны условия выдачи с позичкового 221311 на 2625, Может это быть зацепкой к невыполнению условий договора.

Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...

ни перечесляя всего того, что ты говоришь, я отвечу так.

ВСЕМ НАМ ДАВАЛСЯ КРЕДИТ В ГРИВНЕ. С ВЫРАЖЕНИЕМ ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ. ДОЛЛАР НИКОМУ НЕ ДАВАЛИ.

Это истина!

Это заблуждение, кредит давался именно в долларах, даже без указания гривневого эквивалента.

Link to post
Share on other sites

Подскажите,а если кредит выдается в долларах,обязательно определять гривневый эквивалент?и чем это предусмотрено?

Это сложная история.

Но не актуальная, нужно изучать форум в сообщениях за конец 2010-середину 2011 года.

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

08.11.2012

Банкирам упростили изъятие имущества должников

УКРАИНА, 8 ноя. - SV Development. Верховный суд фактически подтвердил право финучреждений на взыскание имущества "ипотечных" должников при наличии соответствующей оговорки в договоре.

Как пишет издание "Коммерсантъ-Украина", свое законное право отбирать имущество у должника во внесудебном порядке на основании ипотечной оговорки подтвердил ВТБ Банк. Этого решения он добился 23 октября в Верховном суде Украины.

Суть спора заключалась в том, что в 2008 году ООО "Предприятие с иностранными инвестициями "Черноморская инвестиционная группа" привлекло у ВТБ Банка кредитную линию на $9,5 млн. В ипотеку было передано два нежилых помещения в Одессе. При этом кредитный договор включал оговорку об удовлетворении требований банка путем передачи ему права собственности на предмет ипотеки.

Когда заемщик перестал обслуживать кредит, ВТБ Банк перерегистрировал в БТИ на себя права собственности на залоговые помещения. Несмотря на попытки компании оспорить данные действия банка, разбирательство прошло несколько инстанций вплоть до Верховного суда, где и было вынесено постановление, не подлежащее обжалованию.

По словам юристов, решение суда является беспрецедентным. Ведь раньше для взыскания имущества банкам требовалось обращаться в суд или получать исполнительную надпись нотариуса. Взыскание на основании оговорки хотя и было прописано законодательно, однако не использовалось. Дело в том, что банкиры фактически не имеют возможности реализовать имущество, полученное на свой баланс таким путем.

Консалтинговая компания "SV Development"

кто что думает об этом?

Link to post
Share on other sites

08.11.2012

Банкирам упростили изъятие имущества должников

УКРАИНА, 8 ноя. - SV Development. Верховный суд фактически подтвердил право финучреждений на взыскание имущества "ипотечных" должников при наличии соответствующей оговорки в договоре.

Как пишет издание "Коммерсантъ-Украина", свое законное право отбирать имущество у должника во внесудебном порядке на основании ипотечной оговорки подтвердил ВТБ Банк. Этого решения он добился 23 октября в Верховном суде Украины.

Суть спора заключалась в том, что в 2008 году ООО "Предприятие с иностранными инвестициями "Черноморская инвестиционная группа" привлекло у ВТБ Банка кредитную линию на $9,5 млн. В ипотеку было передано два нежилых помещения в Одессе. При этом кредитный договор включал оговорку об удовлетворении требований банка путем передачи ему права собственности на предмет ипотеки.

Когда заемщик перестал обслуживать кредит, ВТБ Банк перерегистрировал в БТИ на себя права собственности на залоговые помещения. Несмотря на попытки компании оспорить данные действия банка, разбирательство прошло несколько инстанций вплоть до Верховного суда, где и было вынесено постановление, не подлежащее обжалованию.

По словам юристов, решение суда является беспрецедентным. Ведь раньше для взыскания имущества банкам требовалось обращаться в суд или получать исполнительную надпись нотариуса. Взыскание на основании оговорки хотя и было прописано законодательно, однако не использовалось. Дело в том, что банкиры фактически не имеют возможности реализовать имущество, полученное на свой баланс таким путем.

Консалтинговая компания "SV Development"

кто что думает об этом?

это относится к договрам заклченным после 2009 года

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show