Іпотека+малолітня особа+реєстрація


Recommended Posts

ПРОШУ допомоги фахівців з наступних питань:

1. Пункт іпотечного договору:

Не надавати документи у відповідні держоргани з метою реєстрації будь-яких осіб у Предметііпотеки без письмової згоди на це Іпотекодержателя.

Чи може бути дійсним цей пункт договору???

Примітка: Була зареєстрована донька Іпотекодавця.

2.Іпотечний договір укладений в 2007 році, в 2009 році у Іпотекодавця народилась дитина і звісно її прописують в квартирі, яка є предметом іпотеки.

Які дії з точки зору нотаріуса повинні вчинити сторони та нотаріус????

Link to comment
Share on other sites

ПРОШУ допомоги фахівців з наступних питань:

1. Пункт іпотечного договору:

Не надавати документи у відповідні держоргани з метою реєстрації будь-яких осіб у Предметііпотеки без письмової згоди на це Іпотекодержателя.

Чи може бути дійсним цей пункт договору???

Примітка: Була зареєстрована донька Іпотекодавця.

2.Іпотечний договір укладений в 2007 році, в 2009 році у Іпотекодавця народилась дитина і звісно її прописують в квартирі, яка є предметом іпотеки.

Які дії з точки зору нотаріуса повинні вчинити сторони та нотаріус????

Отвечу по порядку:

1. Данный пункт договора является никчемным в связи с нарушением целого ряда нормативных актов и международных договоров.

2. Никаких действий с точки зрения нотариуса совершать не нужно ни нотариусу ни сторонам. Конечно Вы можете уведомить банк о том, что прописали ребенка в квартире, которая является предметом ипотеки.

Link to comment
Share on other sites

Отвечу по порядку:

1. Данный пункт договора является никчемным в связи с нарушением целого ряда нормативных актов и международных договоров.

2. Никаких действий с точки зрения нотариуса совершать не нужно ни нотариусу ни сторонам. Конечно Вы можете уведомить банк о том, что прописали ребенка в квартире, которая является предметом ипотеки.

Ви маєте на увазі наступні нормативно-правові документи:

Конституція України, Конвенція "Про права дитини", ЦКУ, ЗУ "Про охорону дитинства", Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»? Здається всі...

Але цікаво, чи несе відповідальність нотаріус за підписання такого іпотечного договору?

Link to comment
Share on other sites

Отвечу по порядку:

1. Данный пункт договора является никчемным в связи с нарушением целого ряда нормативных актов и международных договоров.

2. Никаких действий с точки зрения нотариуса совершать не нужно ни нотариусу ни сторонам. Конечно Вы можете уведомить банк о том, что прописали ребенка в квартире, которая является предметом ипотеки.

Если не сложно, можно более развернутый ответ, каких именно нормативных актов?

Link to comment
Share on other sites

Если не сложно, можно более развернутый ответ, каких именно нормативных актов?

поищите решение по признанию исполнительной написи такой, что не подлежит исполнению, которая накладывается на недвижимое имущество, где зарегистрирован ребенок.
Link to comment
Share on other sites

Ви маєте на увазі наступні нормативно-правові документи:

Конституція України, Конвенція "Про права дитини", ЦКУ, ЗУ "Про охорону дитинства", Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»? Здається всі...

Але цікаво, чи несе відповідальність нотаріус за підписання такого іпотечного договору?

Вы абсолютно правы.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

поищите решение по признанию исполнительной написи такой, что не подлежит исполнению, которая накладывается на недвижимое имущество, где зарегистрирован ребенок.

Дайте,ссылочку, пожалуйста:)

Link to comment
Share on other sites

Вы абсолютно правы.

Уточните, пожалуйста, по вопросу ответственности нотариуса. Кто является автором ипотечного договора: нотариус или банк? Если в договоре есть противоречащие законодательству положения можно-ли оспаривать его в судах без привязки к кредитным договорам? И вообще, чем определяется мера ответственности нотариуса в этих правочинах?
Link to comment
Share on other sites

Уточните, пожалуйста, по вопросу ответственности нотариуса. Кто является автором ипотечного договора: нотариус или банк? Если в договоре есть противоречащие законодательству положения можно-ли оспаривать его в судах без привязки к кредитным договорам? И вообще, чем определяется мера ответственности нотариуса в этих правочинах?

Стаття 5. Обов'язки нотаріуса

Нотаріус зобов'язаний:

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги;

кто-то говорил, что нотаріуса можуть позбавити ліцензії.

из теории гражданского права договор составляют стороны, поэтому нотариус ни при чем к этому.

Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.

Стаття 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса

Підставами припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса є:

1) подання приватним нотаріусом письмової заяви про припинення нотаріальної діяльності;

2) анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3) неусунення приватним нотаріусом без поважних причин порушень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 291 цього Закону;

4) смерть приватного нотаріуса або оголошення його померлим у порядку, встановленому законом;

5) припинення громадянства України або виїзд за межі України на постійне проживання;

6) призначення приватного нотаріуса на посаду, зайняття якої несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності;

7) невиконання приватним нотаріусом наказу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про зупинення його нотаріальної діяльності, за винятком випадків оскарження приватним нотаріусом такого наказу;

8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний нотаріус засуджений за навмисний злочин;

9) набрання законної сили рішенням суду про визнання приватного нотаріуса недієздатним, обмежено дієздатним або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;

10) набрання законної сили рішенням суду про визнання приватного нотаріуса безвісно відсутнім.

Оспаривать положения договора ипотеки отдельно от положений кредитного договора можно и нужно...

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:

1) з власної ініціативи нотаріуса;

2) за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках:

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

г) винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону;

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;

(пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "з"

згідно із Законом України від 01.10.2008 р. N 614-VI)

и) знищення нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів.

(пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "и"

згідно із Законом України від 01.10.2008 р. N 614-VI)

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня його одержання.

я так понимаю, то что выделенно жирным, если исп. напись признается не подлежащей исполнению (решение вступает в законную силу), а в мотивровочной части указывается, что нотариус действовал с нарушением закона, то его свидетельство может быть анулированно по пункту "з"?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Стаття 5. Обов'язки нотаріуса

Нотаріус зобов'язаний:

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги;

кто-то говорил, что нотаріуса можуть позбавити ліцензії.

из теории гражданского права договор составляют стороны, поэтому нотариус ни при чем к этому.

Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.

Стаття 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса

Підставами припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса є:

1) подання приватним нотаріусом письмової заяви про припинення нотаріальної діяльності;

2) анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3) неусунення приватним нотаріусом без поважних причин порушень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 291 цього Закону;

4) смерть приватного нотаріуса або оголошення його померлим у порядку, встановленому законом;

5) припинення громадянства України або виїзд за межі України на постійне проживання;

6) призначення приватного нотаріуса на посаду, зайняття якої несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності;

7) невиконання приватним нотаріусом наказу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про зупинення його нотаріальної діяльності, за винятком випадків оскарження приватним нотаріусом такого наказу;

8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний нотаріус засуджений за навмисний злочин;

9) набрання законної сили рішенням суду про визнання приватного нотаріуса недієздатним, обмежено дієздатним або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;

10) набрання законної сили рішенням суду про визнання приватного нотаріуса безвісно відсутнім.

Оспаривать положения договора ипотеки отдельно от положений кредитного договора можно и нужно...

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:

1) з власної ініціативи нотаріуса;

2) за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках:

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

г) винесення постанови про припинення кримінальної справи щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав;

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною другою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону;

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;

(пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "з"

згідно із Законом України від 01.10.2008 р. N 614-VI)

и) знищення нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів.

(пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "и"

згідно із Законом України від 01.10.2008 р. N 614-VI)

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня його одержання.

я так понимаю, то что выделенно жирным, если исп. напись признается не подлежащей исполнению (решение вступает в законную силу), а в мотивровочной части указывается, что нотариус действовал с нарушением закона, то его свидетельство может быть анулированно по пункту "з"?

Спасибо за разъяснения, непременно ими воспользуюсь.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...