Договор Залога


Recommended Posts

скажите, что дает заемщику, если в кредитный договор были внесены изменения о повышении процентной ставки, а в договор залога нет?

что с этого можно выкрутить?

для поручительства все просто супер, договор поручительства считается прекращенным.

Link to comment
Share on other sites

Если застава-ипотечный договор, то згидно Закону про ипотеку:

Стаття 19. Внесення змін і доповнень до іпотечного договору

Зміни і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку. Після видачі заставної зміни і доповнення до іпотечного договору і договору, яким обумовлене основне зобов'язання, можуть вноситися лише після анулювання заставної і видачі нової заставної в порядку, встановленому частиною четвертою статті 20 цього Закону.

Будь-яке збільшення основного зобов'язання або процентів за основним зобов'язанням, крім випадків, коли таке збільшення прямо передбачене іпотечним договором, може бути здійснене після державної реєстрації відповідних відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою. Таке збільшення підпорядковується пріоритету вимоги за будь-яким іншим зобов'язанням, забезпеченим предметом іпотеки, яка була зареєстрована до реєстрації відповідної зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою. У разі коригування графіка виконання основного зобов'язання у зв'язку з його частковим достроковим погашенням анулювання заставної і видача нової заставної не є обов'язковими.

Link to comment
Share on other sites

Если застава-ипотечный договор, то згидно Закону про ипотеку:

Стаття 19. Внесення змін і доповнень до іпотечного договору

Зміни і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку. Після видачі заставної зміни і доповнення до іпотечного договору і договору, яким обумовлене основне зобов'язання, можуть вноситися лише після анулювання заставної і видачі нової заставної в порядку, встановленому частиною четвертою статті 20 цього Закону.

Будь-яке збільшення основного зобов'язання або процентів за основним зобов'язанням, крім випадків, коли таке збільшення прямо передбачене іпотечним договором, може бути здійснене після державної реєстрації відповідних відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою. Таке збільшення підпорядковується пріоритету вимоги за будь-яким іншим зобов'язанням, забезпеченим предметом іпотеки, яка була зареєстрована до реєстрації відповідної зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою. У разі коригування графіка виконання основного зобов'язання у зв'язку з його частковим достроковим погашенням анулювання заставної і видача нової заставної не є обов'язковими.

Спасибо, но я спрашивал именно о залоге движимого имущества.

так что жду комменты!

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, но я спрашивал именно о залоге движимого имущества.

так что жду комменты!

Таа ми вже десь обговорювати подібне питання. Є дивні рішення на сайті, пошукайте. Ніби можна, але тяжче ніж з порукою. Тисніть що відбулася новація основного зобов"язння.
Link to comment
Share on other sites

Таа ми вже десь обговорювати подібне питання. Є дивні рішення на сайті, пошукайте. Ніби можна, але тяжче ніж з порукою. Тисніть що відбулася новація основного зобов"язння.

скинув на сайт рішення по Харкову. По аналогії.
Link to comment
Share on other sites

скажите, что дает заемщику, если в кредитный договор были внесены изменения о повышении процентной ставки, а в договор залога нет?

что с этого можно выкрутить?

для поручительства все просто супер, договор поручительства считается прекращенным.

ДЛЯ y.voronizhskiy

скажите, что дает заемщику, если в кредитный договор были внесены изменения о повышении процентной ставки, а в договор залога нет?

что с этого можно выкрутить

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо заборони фінансовим установам в односторонньому

порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів,

передбачених кредитним договором

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.106 )

Враховуючи скрутне фінансове становище громадян України в

період економічної кризи, з метою забезпечення дотримання прав

громадян у відносинах із фінансовими установами та з метою

недопущення зловживань з боку фінансових установ Верховна Рада

України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 1056-1 Цивільного кодексу України ( 435-15 )

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

частину другу після слова "банком" доповнити словами "іншою

фінансовою установою";

частину третю після слова "банку" доповнити словами "іншої

фінансової установи".

2. Статтю 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) (Відомості

Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) після частини першої

доповнити двома новими частинами такого змісту:

"2. Фінансовим установам забороняється в односторонньому

порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів,

передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за

винятком випадків, встановлених законом.

3. Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового

погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в

односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди

позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити

процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним

договором або графіком погашення боргу".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Положення цього Закону застосовуються до усіх кредитних

договорів, які були укладені або продовжують діяти після набрання

чинності цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 січня 2010 року

N 1822-VI

Згідно з Зконом України від 12.12.2008 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» зміст Цивільного Кодексу України був доповнений " ст. 10561, частина 2 і 3 якої має такий зміст: Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.

Не зважаючи на те, що дані зміни були внесені після підвищення процентної ставки Кредитором, згідно п.2 ст. 5 ЦК України даний акт цивільного законодавства має зворотню дію в часі, так як пом’якшує становище учасника цивільних правовідносин. А також, у відповідності до п. 4 прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Link to comment
Share on other sites

здравствуйте, не буду плодить темы, попробую спросить здесь:

есть валютный кредит и кредитный договор №692 от 13.11.07 (ссылается на договор №350) и есть договор залога №350 в предмете которого написано что он вытекает из требований договора №672 от 02.11.07 и дополнительных к нему соглашениям. рассуждая в теории, договор №692 от 13.11.07 не может быть дополнительным соглашением, потому что во первых это самостоятельный договор и во вторых в нем нет ссылок на "первоночальный в теории" договор №672 от 02.11.07. в итоге напрашивается вывод при такой колизии в договорах или банальной опечаткой, кредитный договор №692 получается необеспеченным. и банк уговоривший клиента здать злоговое авто на реализацию, заметая следы этой необеспеченности ввел его в заблуждение. что можно зделать в таком случае?

Link to comment
Share on other sites

здравствуйте, не буду плодить темы, попробую спросить здесь:

есть валютный кредит и кредитный договор №692 от 13.11.07 (ссылается на договор №350) и есть договор залога №350 в предмете которого написано что он вытекает из требований договора №672 от 02.11.07 и дополнительных к нему соглашениям. рассуждая в теории, договор №692 от 13.11.07 не может быть дополнительным соглашением, потому что во первых это самостоятельный договор и во вторых в нем нет ссылок на "первоночальный в теории" договор №672 от 02.11.07. в итоге напрашивается вывод при такой колизии в договорах или банальной опечаткой, кредитный договор №692 получается необеспеченным. и банк уговоривший клиента здать злоговое авто на реализацию, заметая следы этой необеспеченности ввел его в заблуждение. что можно зделать в таком случае?

Саша! Є варіанти. Якщо в договорі застави, - викладені основні умови кредитного договору, які співпадають, і опечатка, - одне, якщо обман. - інше. Докладніше, плз.
Link to comment
Share on other sites

здравствуйте, не буду плодить темы, попробую спросить здесь:

есть валютный кредит и кредитный договор №692 от 13.11.07 (ссылается на договор №350) и есть договор залога №350 в предмете которого написано что он вытекает из требований договора №672 от 02.11.07 и дополнительных к нему соглашениям. рассуждая в теории, договор №692 от 13.11.07 не может быть дополнительным соглашением, потому что во первых это самостоятельный договор и во вторых в нем нет ссылок на "первоночальный в теории" договор №672 от 02.11.07. в итоге напрашивается вывод при такой колизии в договорах или банальной опечаткой, кредитный договор №692 получается необеспеченным. и банк уговоривший клиента здать злоговое авто на реализацию, заметая следы этой необеспеченности ввел его в заблуждение. что можно зделать в таком случае?

каким образом сдал возможно только добровольно при этом добровольно должно быть письменно подтверждено и должно оформлено как заявление ,ответ на предложение и это кажись должно в конечном через нотариуса .последний этап это акт прием передача с описью.

без переписки добровольно не катит да и к томуже договор залога это бумага без выписки из держ реест ОБТЯЖЕННЯ рухомого майна нет, то и договора нет (вступает в силу только после нотариальной реестрации с занесением в реестр !!!) наказ минюста 2004 отариальни дии пупкт 35 обязательная нотариальная реестрация дог залога авто транспорта!!!! если авто не продали то в любой момент може онулируется ген доверенность и ты единственный владелец и кредит к авто юридически не имеет никакого отношения , все через нотариуса.

если у тебя дог залога без нот реестрации и ты можеш поднять вопрос о недействительности договор составляется в 2 экз. и каждый заверяется причом твое присутствие обязательно ,нотариус обязан jm,zcybnm последствия убедится что ты в своем уме и по своему согласию . в случае если даже авто продали то трудно но реально вернуть все вспять мотивируя аферой .нотариус несет ответственность лицензия, админ, и уголов за не соблюдение обяз нотариальных действий ,действия нотариуса прописаны зак о нотар. до запятых.

читай ветки о привате . что касаеио дог кредита то дог кредита опирается на заставу .

тоесть по науке сперва дог заставы ,ВЫПИСКА РЕЕСТРОВЫМ НОМЕРОМ (это то что догзастави вступил в силу).

А уже только после этого кред заставной договор (который может быть совмещон с дог заставы ) но дог застави на первом плане . и обяз реестр. да и ещо заруби себе дог 350 это что на заборе 3 букву слово

кашдый договор имеет свой оригинальный код при записи в реестр именно этот код и есть основанием его заключения и он подтверждает наличие заставы в договоре кредита . если в дог кредита чивось не то вписали то он уже без застави а авто забрано шахрайство тебя обманули наехали и авто забрали типа добровольно.

это уже уголовный кодек но менты все это тормозят у них приказ не открывать таких дел

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...amp;#entry10801

Link to comment
Share on other sites

Саша! Є варіанти. Якщо в договорі застави, - викладені основні умови кредитного договору, які співпадають, і опечатка, - одне, якщо обман. - інше. Докладніше, плз.

там стопроцентная опечатка, в договоре поруки №350-1 указан правильный договор 692. банк по запарке перемудрил.

авто здано добровольно что-бы не залазить в долговую яму, в итоге его продали за половину стоимости, на оставшуюся сумму капают бешеные санкции, в итоге в полной ж.... оказались.

хотя банк по договору обязан анализировать финансовый стан, обеспечение и предлагать варианты дальнейших взаимодействий. по другому пункту обязан был изменить периодические платежи в меньшую стоимость. в итоге нарушение ЗУ "о защите прав потребителя" умалчивание информации. единственный предложенный ими вариант - реализация, чем не обман.

Link to comment
Share on other sites

там стопроцентная опечатка, в договоре поруки №350-1 указан правильный договор 692. банк по запарке перемудрил.

авто здано добровольно что-бы не залазить в долговую яму, в итоге его продали за половину стоимости, на оставшуюся сумму капают бешеные санкции, в итоге в полной ж.... оказались.

хотя банк по договору обязан анализировать финансовый стан, обеспечение и предлагать варианты дальнейших взаимодействий. по другому пункту обязан был изменить периодические платежи в меньшую стоимость. в итоге нарушение ЗУ "о защите прав потребителя" умалчивание информации. единственный предложенный ими вариант - реализация, чем не обман.

ДЛЯ sasha_iraq

Согласно Закону Украины " О внесении и изменении в некоторые законы Украины с Целью преодаления негативных последствий финансового кризиса" принятым ВРУ еще 23 июня 2009 года, установлено, что в случае взыскания на предмет залога залогодержателем в порядке внесудебного (это Ваш случай) урегулирования залогодержатель (банк) имеет право возместить за счет страхового резерва часть задолженности непогашенной после такого взыскания Спрашивали Вы , возративши банку залог почему он не выполняет нормы указанного закона (по-которому уверяю Вас страх. компании уже отслюнявили им разницу остаточного долга), а почему не спросили? Вы, продолжаете быть еще должником с якобы обесцениванием предмета залога - на самом деле они думают, что нашли "дойную и юридически не грамотного" ? так пойдите и спросите ...., а в случае отказа предложите им обратиться в суд, а на суде приведете эту норму Закона и попращайтесь с ними на всегда вот так!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Согласно Закону Украины " О внесении и изменении в некоторые законы Украины с Целью преодаления негативных последствий финансового кризиса" принятым ВРУ еще 23 июня 2009 года, установлено, что в случае взыскания на предмет залога залогодержателем в порядке внесудебного (это Ваш случай) урегулирования залогодержатель (банк) имеет право возместить за счет страхового резерва часть задолженности непогашенной после такого взыскания Спрашивали Вы , возративши банку залог почему он не выполняет нормы указанного закона (по-которому уверяю Вас страх. компании уже отслюнявили им разницу остаточного долга), а почему не спросили? Вы, продолжаете быть еще должником с якобы обесцениванием предмета залога - на самом деле они думают, что нашли "дойную и юридически не грамотного" ? так пойдите и спросите ...., а в случае отказа предложите им обратиться в суд, а на суде приведете эту норму Закона и попращайтесь с ними на всегда вот так!!!!!!

в добавок на сайте есть решение ,его смысл :в про цесе досудового предмет залога был отдан банку ,

а после этого банк захотел ещо и дополнительных погашений .

суд отказал щас поищу текст и решение но полистай и сам

не могу найти формулировка была такой " выкорыстана можлывисть досудового стягннення .они воспользовались ею"

Link to comment
Share on other sites

в добавок на сайте есть решение ,его смысл :в про цесе досудового предмет залога был отдан банку ,

а после этого банк захотел ещо и дополнительных погашений .

суд отказал щас поищу текст и решение но полистай и сам

СПАСИБО, НО ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ, А ДЛЯ sasha_iraq , Я РАНО ВСТАЛ, И ПРОСТО ОТВЕТИЛ ЕМУ, .....ЧТО ДЕЛАТЬ?...

НО Я ДУМАЮ ДЛЯ НЕГО ДЛЯ И ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОМОЖЕТ. ПО СЕМУ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО, ВЫЛОЖИ ПУСТЬ ЛЮДИ СМОТРЯТ И ЗНАЮТ!!!!!

Link to comment
Share on other sites

СПАСИБО, НО ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ, А ДЛЯ sasha_iraq , Я РАНО ВСТАЛ, И ПРОСТО ОТВЕТИЛ ЕМУ, .....ЧТО ДЕЛАТЬ?...

НО Я ДУМАЮ ДЛЯ НЕГО ДЛЯ И ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОМОЖЕТ. ПО СЕМУ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО, ВЫЛОЖИ ПУСТЬ ЛЮДИ СМОТРЯТ И ЗНАЮТ!!!!!

помогите найти ,потерял или стер при чистке ! Решение интересное тем что если уже был сделан возврат залога в досудебнов порядке то банк потерял возможность получить бабки дополнительно
Link to comment
Share on other sites

ДЛЯ sasha_iraq

Согласно Закону Украины " О внесении и изменении в некоторые законы Украины с Целью преодаления негативных последствий финансового кризиса" принятым ВРУ еще 23 июня 2009 года, установлено, что в случае взыскания на предмет залога залогодержателем в порядке внесудебного (это Ваш случай) урегулирования залогодержатель (банк) имеет право возместить за счет страхового резерва часть задолженности непогашенной после такого взыскания Спрашивали Вы , возративши банку залог почему он не выполняет нормы указанного закона (по-которому уверяю Вас страх. компании уже отслюнявили им разницу остаточного долга), а почему не спросили? Вы, продолжаете быть еще должником с якобы обесцениванием предмета залога - на самом деле они думают, что нашли "дойную и юридически не грамотного" ? так пойдите и спросите ...., а в случае отказа предложите им обратиться в суд, а на суде приведете эту норму Закона и попращайтесь с ними на всегда вот так!!!!!!

спасибо за ценную информацию, не знал что так возможно. кроме того Укргазбанк был рекапитализирован тимошенчихой, почему в таком случае банк при чистке излишней ликвидности не перевели задолженность в безнадежную дебиторскую, ведь больше года ни копейки не поступало.
Link to comment
Share on other sites

спасибо за ценную информацию, не знал что так возможно. кроме того Укргазбанк был рекапитализирован тимошенчихой, почему в таком случае банк при чистке излишней ликвидности не перевели задолженность в безнадежную дебиторскую, ведь больше года ни копейки не поступало.

только не "пойти и спросить в банке" а написать заявление, где обо всем спросить, указать Закон отмеченній віше, обязательно добиться чтоб зарегестрировали ваше заявление и поставили на вашем єкземпляре входящий№. можно еще добавить что будете остаивать свои права в суде. и вообще все диалоги с банком надо вести в пиисьменном виде , говорить с ними не о чем
Link to comment
Share on other sites

Последняя редакция" Документ 1533-17, остання редакцiя вiд 15.05.2010 на пiдставi 2155-17"

"12.3.4. Заборгованість, забезпечена заставою (у тому числі

іпотекою), погашається у порядку, передбаченому нормами

відповідних законів.

Заставодержатель має право відшкодувати за рахунок страхового

резерву частину заборгованості, що залишилася непогашеною після

звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до

умов закону та договору. У разі якщо відповідно до законодавства

заборгованість особи вважається повністю погашеною після

проведення позасудового звернення стягнення на предмет застави

незалежно від суми коштів (вартості майна), що надійшла кредитору,

за рахунок страхового резерву відшкодовується частина

заборгованості, що перевищує суму коштів (оціночну вартість

майна), фактично отриманих кредитором";

Но можно еще требовать вот это (из того-же закона) :

Реструктуризація розповсюджується на:

1) кредити, видані комерційними банками до 1 жовтня

2008 року;

2) кредити, номінальна сума яких не перевищує 1 млн гривень,

у тому числі деноміновані в іноземній валюті за офіційним курсом

Національного банку України на 1 жовтня 2008 року.

При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають

тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним

помешканням позичальника та його сім'ї.

Реструктуризація здійснюється шляхом:

1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного

боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;

2) продовження терміну кредитних договорів з урахуванням

обмежень, що діють у комерційних банках, та обставин щодо

фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;

3) зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб

частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не

перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї.

Link to comment
Share on other sites

Саша! Є варіанти. Якщо в договорі застави, - викладені основні умови кредитного договору, які співпадають, і опечатка, - одне, якщо обман. - інше. Докладніше, плз.

А які варіанти є,

- Якщо в договорі застави, - викладені основні умови кредитного договору, які співпадають, та неспівпадає % ставка. В кредитному - зазначена ставка 13%, а при стразуванні у "Страх К*" - діє 8%., А в договорі застави - зазначена лише ставка 8%.?

-Договір застави містить пункт - звернення стягнення на авто на підставі виконавчого напису нотаріуса

- відбулися зміни - реструктуризація- в Додатку№1 ( Графік) до кредитного договору, а в Графік що міститься в ДЗ, та нотар. завірен, як суть та розмір основного зобовязання , зміни не вносились.

Нотаріус вчинив напис. ВДС відкрила провадження. Я - оскаржую напис в суді. Суддя волокитить та відмовляє у забезпеченні позову(вже двічі), посилаючись на те , шо я маю просити в ДВС скасувати постанову. ДВС у припиненні на час розгляду у суді - відмовляє.

А суд переноситься, щомісячно. З поведінки судді схоже позов мїй не задовольнить.

Як діяти далі?

Чи можна визнати ДЗ недійсним з вищезазначених обставин?

ПРошу вашої думки.

Link to comment
Share on other sites

А які варіанти є,

- Якщо в договорі застави, - викладені основні умови кредитного договору, які співпадають, та неспівпадає % ставка. В кредитному - зазначена ставка 13%, а при стразуванні у "Страх К*" - діє 8%., А в договорі застави - зазначена лише ставка 8%.?

-Договір застави містить пункт - звернення стягнення на авто на підставі виконавчого напису нотаріуса

- відбулися зміни - реструктуризація- в Додатку№1 ( Графік) до кредитного договору, а в Графік що міститься в ДЗ, та нотар. завірен, як суть та розмір основного зобовязання , зміни не вносились.

Нотаріус вчинив напис. ВДС відкрила провадження. Я - оскаржую напис в суді. Суддя волокитить та відмовляє у забезпеченні позову(вже двічі), посилаючись на те , шо я маю просити в ДВС скасувати постанову. ДВС у припиненні на час розгляду у суді - відмовляє.

А суд переноситься, щомісячно. З поведінки судді схоже позов мїй не задовольнить.

Як діяти далі?

Чи можна визнати ДЗ недійсним з вищезазначених обставин?

ПРошу вашої думки.

і ще : ДоговІр застави забезбечує виконання зобовязання по кредиту на 30 тис. доларів , а проте кредитор їх не надавав. це визначено в КД,а саме, що кредитні кошти надаються в гривні на гривневий рахунок.

Чи дає ця обставина можливість оспорювати ДЗ на недійсність?

Пане метр, я співчуваю Вам з приводу вчорашньої гри. Карпати боролись що Леви,... шкода. Проте, Ви обіцяли... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

і ще : ДоговІр застави забезбечує виконання зобовязання по кредиту на 30 тис. доларів , а проте кредитор їх не надавав. це визначено в КД,а саме, що кредитні кошти надаються в гривні на гривневий рахунок.

Чи дає ця обставина можливість оспорювати ДЗ на недійсність?

Пане метр, я співчуваю Вам з приводу вчорашньої гри. Карпати боролись що Леви,... шкода. Проте, Ви обіцяли... :rolleyes:

Софи, скажите, у Вас договор с Приватом?
Link to comment
Share on other sites

нет, не с приватом, а с другим чудесным укр. банком. А что с приватом есть варианты?

просто я столкнулся на этой неделе с чудным договором Привата, который заключен в долларе, а через кассу сразу выдавалась гривна.

вообще нонсенс.

Link to comment
Share on other sites

просто я столкнулся на этой неделе с чудным договором Привата, который заключен в долларе, а через кассу сразу выдавалась гривна.

вообще нонсенс.

так у меня тоже, но не через кассу, а безналом на мой счет.
Link to comment
Share on other sites

так у меня тоже, но не через кассу, а безналом на мой счет.

цену указал и в долларе, но выдали, то гривну, что за бред вообще?

этот договор даже мнимый с натяжкой, он просто заключен в гривне, но с какой-то радости график в долларах... :angry:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show