Образец обращение в Приватбанк о получении информации по кредитному договору


Recommended Posts

От посетителя форума поступил образец заявления о получении копии договора с Приватбанком:

Зіткнувся з такою проблемою: як бути з позовом в суд по кредитних картках Приватбанка? Адже кредитного договору не має взагалі, а лише заявка на кредит де написано що клієнт онайомився з умовами кредитування і більш нічого, а наслідок нараховані відсотки, пеня і інші невідомі платежі. З якою позовною заявою звертатися в суд, про недійсність чи про нікчемність, але ж не має договору, що тут можна зробити. Я думаю, що це питання буде актуальним для всіх, адже кредитних карток в Україні мільйони. Для початку я зробив таким чином, додаю зразки заяв до банку та мінюсту:

Міністерство юстиції України

01001, м.Київ, вул.Городецького, 13

******************

32300,****************** обл.,

м. ******************

вул. ******************

Кореспонденцію

прошу надсилати за адресою:

32300,****************** обл.,

м. ******************

«1» вересня 2010 року

Відповідно до Закону України „Про звернення громадян” №393/96-ВР від 02.10.1996 р. та Указу Президента «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. №109/2008 року, прошу надати мені письмове роз’яснення з наступних питань:

Відповідно до статті 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Статтею 203 ЦК України передбачено, що правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

Відповідно до статті 205 ЦК України, правочини можуть вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 207 ЦК України встановлено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

Згідно статті 208 ЦК України у письмовій формі належить вчиняти: правочини між фізичною та юридичною особою.

Згідно ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Стаття 218 ЦК України встановлює, що недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 509 ЦК України встановлює, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно статті 1054 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Стаття 345 ГК України визначає, що Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Відповідно до ст. 347 ГК України, у сфері господарювання можуть використовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту.

Виходячи з вищевикладеного прошу дати мені письмове роз’яснення:

1. Чи має право комерційний банк надати кредит позичальнику без укладення кредитного договору у письмовій формі, керуючись лише внутрішніми банківськими умовами про надання кредиту позичальнику та внутрішнім наказом банку «Про спрощену систему кредитування», без укладення письмового договору, як того вимагає законодавство?

2. Чи передбачено законодавством спрощену систему кредитування?

3. Чи має право комерційний банк нараховувати відсотки, пеню, штрафні санкції без укладення кредитного договору у письмовій формі, керуючись лише внутрішніми банківськими умовами про надання кредиту позичальнику?

4. Чи має право комерційний банк вимагати в мене, як Позичальника виконувати зобов’язання по сплаті кредиту, якщо між мною та банком не укладався кредитний договір в письмовій формі та ніяких зобов’язань я на себе не брав та в цивільно-правові відносини я з банком не вступав?

5. В чому полягає недійсність та нікчемність правочину?

6. Чим повинен керуватися суд при прийнятті рішення, якщо кредитний договір не було укладено в письмовій формі: чинним законодавством чи внутрішніми наказами банків?

7. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо кредитний договір не укладався в письмовій формі?

Заздалегідь вдячний за змістовну відповідь.

З повагою, ___________________ ******************

Керуючому

Кам’янець-Подільським відділенням

Хмельницької філії Приватбанку

Тимченко В.І.

32300,****************** обл.,

м. ******************,

вул. Соборна, 4

******************

32300,****************** обл.,

м. ******************

вул. ******************

"1" вересня 2010 року.

Згідно Закону України «Про банки в банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

- на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

В зв’язку з тим, що я є власником інформації, прошу Вас на підставі Конституції України, Закону України "Про інформацію", Закону України «Про звернення громадян», надати мені письмову інформацію, котра мені необхідна для реалізації моїх прав та інтересів як громадянина України та учасника правозахисного руху, а саме:

1. Надати виписки по рахунках:

- № ******************* від 30.06.2006 року;

- № ******************* від 10.08.2008 року;

2. Надати копію кредитного договору по рахунку № ******************* від 30.06.2006 року;

3. Надати копію кредитного договору по рахунку № ******************* від 10.08.2008 року;

Прошу Вас взяти до уваги, що цього запита надіслано також і у рамках здійснюваного правозахисниками моніторингу стану дотримання права громадян на інформацію і що цю інформацію буде використано для підготовки звіту про дотримання прав людини в Україні, котрий буде оприлюднено в Україні і за кордоном.

Сподіваюся, що отримання, відповідно до законодавства, Вашої належної відповіді позбавить мене необхідності звернення до суду і оприлюднення факту недодержання Конституції України та Закону України "Про звернення громадян" через ЗМІ та серед правозахисних організацій в Україні і за кордоном.

Заздалегідь дякую Вам за увагу до цього запиту і не сумніваюся, що Ваша компетентна співпраця відповідатиме проголошеному керівництвом держави курсу на реалізацію принципу верховенства права та забезпечення прозорості Вашої діяльності та діяльності Вашого керівництва.

Відповідь на зварнення прошу надати в строк, передбачений ст.20 Закону України "Про звернення громадян", на наступну адресу:

32300,****************** обл.,

м. ******************,

проспект Грушевського 31/2 к. 2.

З повагою, ____________ ******************

Link to comment
Share on other sites

От посетителя форума поступил образец заявления о получении копии договора с Приватбанком:

Зіткнувся з такою проблемою: як бути з позовом в суд по кредитних картках Приватбанка? Адже кредитного договору не має взагалі, а лише заявка на кредит де написано що клієнт онайомився з умовами кредитування і більш нічого, а наслідок нараховані відсотки, пеня і інші невідомі платежі. З якою позовною заявою звертатися в суд, про недійсність чи про нікчемність, але ж не має договору, що тут можна зробити. Я думаю, що це питання буде актуальним для всіх, адже кредитних карток в Україні мільйони. Для початку я зробив таким чином, додаю зразки заяв до банку та мінюсту:

Відповідь на зварнення прошу надати в строк, передбачений ст.20 Закону України "Про звернення громадян", на наступну адресу:

32300,****************** обл.,

м. ******************,

проспект Грушевського 31/2 к. 2.

З повагою, ____________ ******************

А вы получали ответ с Минюста?

на что он указал обязательна ли письменная форма для кредитных договоров?

или достаточно правил?

интересна именно позицию минюста.

Link to comment
Share on other sites

Вот такой иск придумал для суда по заяве позичальника.

До ___________районного суду

м. Харкова

Позивач:

Відповідач: Закрите акціонерне товариство

«ПриватБанк»

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги,32

тел./факс 056-7161000

в особі:

філії Харківське головне

регіональне управління

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

61010, м. Харків,

вул. Малом’ясницька 2-А

тел.057-784-9584

Код ЄДРПОУ 22609983

Від сплати держмита звільнено на підставі п.10 ст.4 Декрету КМУ «Про державне мито»

Зустрічна позовна заява

Про захист прав споживачів, визнання виконаних зобов’язань по заяві позичальника та відмові у позові ПАТ КБ «Приватбанк»

14 лютого 2007 року я, ________________ підписав заяву позичальника № _______________ з Відповідачем, згідно якого я отримав кошти, на придбання товару в сумі 1594,80 грн (одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири гривні 80 коп.) строком на 12 місяців з кінцевим терміном погашення 13.02.2008 року та сплатою за користування кредитом 12 % річних та щомісячним платежем 163, 35 грн.

01 лютого 2008 року та 02 лютого 2008 року мною було заплачено 2000(дві) тисячі гривень 00 коп. на рахунок Відповідача, про що свідчать квитанції №_______та №___________ (копії додаються), після чого претензій з боку Відповідача до мене не було, до тих пір поки я не получив судову повістку на початку 2010 року. В позовній заяві сказано, що у мене існує заборгованість за кредитним договором перед Відповідачем у сумі 6039 гривень 76 коп. Крім того, до позовної заяви додано розрахунок заборгованості, в виді таблиці, де загальна заборгованість за кредитом має суму 5275 гривень 96 коп.

З даної таблиці незрозуміло, чи сплачував я 2000 гривень, на які маю підтвердження і яким чином обраховувалась сума, ніби то моєї заборгованості за заявою позичальника.

Також в позовній заяві, як і в заяві позичальника № ____________, Відповідач постійно посилається на те ,що ніби то між нами будо укладено кредитний договір, проти чого я категорично заперечую, адже підписував тільки заяву позичальника. В даній заяві відсутні пояснення умов п.п.2.3;2.4;2,5;3.3;5.3 та інші, на які посилається Відповідач в заяві позичальника та в позовній заяві, чим порушено мої права, як споживача.

Після моєї сплати за заявою позичальника, наші відносини з Відповідачем, закінчилися з закінченням строку відносин, а саме 13 лютого 2008 року.

Згідно п.2 ст.258 ЦК – «позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені)», що означає про безпідставні посилання Відповідача, навіть за строком позовної давності, хоча заборгованості за заявою позичальника я не маю, про що свідчать квитанції про оплату.

На мою адресу 20.03.2010 року, від Відповідача, надійшов рекомендований лист з погрозами та підробленим рішенням суду (копії додаються) про стягнення з мене заборгованості, що ще раз свідчить про нечесну підприємницьку діяльність Відповідача.

Відповідно до ст. 3 Цивільного кодексу України (далі ЦК) загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність. Вимоги справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства практично виражаються у встановленні його нормами рівних умов для участі всіх осіб у цивільних відносинах, закріпленні можливості адекватного захисту порушених цивільних прав або інтересів. Поєднання створених норм, спрямованих на забезпечення реалізації цивільних прав, з шануванням прав та інтересів інших осіб, моралі суспільства тощо. При цьому справедливість можна трактувати, як визначення нормою права обсягу, межі здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи, адекватного її становлення до вимог правових норм. Добросовісність означає прагнення сумління захисту цивільних прав та забезпечення виконання цивільних обов’язків. Розумність – це зважене вирішення питання регулювання цивільних відносин з урахуванням усіх учасників, а також інтересів громадян (публічного інтересу).

Згідно п.2 ст. 11 Закону України «Про Захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року (з усіма змінами і доповненнями) (далі Закон України «Про Захист прав споживачів»), перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про наступне:

1) особу та місцезнаходження кредитодавця;

2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача;

г) тип відсоткової ставки;

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

У разі ненадання зазначеної інформації суб'єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.

Згідно п.11 ст.11 Закону України «Про Захист прав споживачів» - якщо кредитодавець у позасудовому порядку або до судового провадження звертається з вимогою про повернення споживчого кредиту або погашення іншого боргового зобов'язання споживача, кредитодавець не може у будь-який спосіб вимагати будь-якої плати або винагороди від споживача за таке звернення.

При цьому кредитодавцю забороняється:

1) надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту;

4) вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про надання споживчого кредиту;

5) звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі споживачем

родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті споживача;

6) вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою;

7) вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності

якого минув.

Згідно ч.1,2 п.3-5,10,11,14 ч.3 ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.

Несправедливими є, зокрема, умови договору про:

• встановлення жорстких обов'язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;

• встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;

• установлення обов'язкових для споживача умов, з якими він не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору;

• надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;

• надання продавцю (виконавцю, виробнику) права визначати відповідність продукції умовам договору або надання йому виключного права щодо тлумачення договору;

Згідно ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів» підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Згідно п.6 ст.19 Закону України «Про захист прав споживачів» : правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

На підставі вищевказаного, Позивач вважає, що відповідачем допущені ряд порушень ст. 3, 258 Цивільного Кодексу України,ст.ст. 4, 5, 11, 18, 19 Закону України «Про захист прав споживачів»

Керуючись ст.ст. 3, 258 ЦК України, ст.ст. 4, 5, 11,15, 18,19 21, 22,25 Закону України «Про захист прав споживачів»,ст. ст. 3, 110, 118, 119, 120,123,124 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Визнати зобов’язання по заяві позичальника № ______________ виконаними.

3. Відмовити ПАТ КБ «Приватбанк» у позові про стягнення заборгованості.

ДОДАТКИ:

1. Копія позовної заяви для відповідача.

2. Квитанція про оплату судових витрат на ІТЗ судового процесу.

3. Копія заяви позичальника № ____________.

4. Копії квитанцій про оплату по заяві позичальника № ____________.

5. Копій листа з погрозами від ПАТ КБ «Приватбанк»

6. Копії підробленого рішення від ПАТ КБ «Приватбанк».

В випадку необхідності, додаткові документи і докази будуть надані за вимогою суду.

«__» ________ 2010 року ________________________

Link to comment
Share on other sites

Вот такой иск придумал для суда по заяве позичальника.

До ___________районного суду

м. Харкова

Позивач:

Відповідач: Закрите акціонерне товариство

«ПриватБанк»

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги,32

тел./факс 056-7161000

в особі:

філії Харківське головне

регіональне управління

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

61010, м. Харків,

вул. Малом’ясницька 2-А

тел.057-784-9584

Код ЄДРПОУ 22609983

Від сплати держмита звільнено на підставі п.10 ст.4 Декрету КМУ «Про державне мито»

Зустрічна позовна заява

Про захист прав споживачів, визнання виконаних зобов’язань по заяві позичальника та відмові у позові ПАТ КБ «Приватбанк»

«__» ________ 2010 року ________________________

Теска я бы добавил форма додатку до договору ** на сайте была скинута статья про обязательность подписи под додатками вроде ст 612 просмотрел неправильно, надо найти Это чтоб не сьезжали что в договоре был пункт что якобы ознакомлен !!!! да ещо мы оставили без внимания вот эту статеечку онато напрямую меня касается

Стаття 640. Момент укладення договору

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або

державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального

посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і

нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту

державної реєстрації.

Link to comment
Share on other sites

А что делать,если банк никак не реагирует на подобные запросы. У меня их уже три , на разные темы, и все без ответа.

главное чтоб ваши все екземплярі біли с входящим номером и печатью банка, или почтовіе квитанции+извещения о доставке для суда єто нужно
Link to comment
Share on other sites

Теска я бы добавил форма додатку до договору ** на сайте была скинута статья про обязательность подписи под додатками вроде ст 612 просмотрел неправильно, надо найти Это чтоб не сьезжали что в договоре был пункт что якобы ознакомлен !!!! да ещо мы оставили без внимания вот эту статеечку онато напрямую меня касается

Стаття 640. Момент укладення договору

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або

державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального

посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і

нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту

державної реєстрації.

Згідно ч. 1 ст. 654 ЦК України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 654 ЦК України форма додатків до договору має відповідати формі основного договору, тобто на документах має бути зазначена дата і підпис особи, яка уклала такий договір.

вот про обязательность подписи, но это скользко

хотя Юра адвокат смог этим прекрасно воспользолваться...

У меня такой вариант был, но судья тупо морозится и второй раз пытается вынести заочное решение.

судья не хочет выносить в Вашу пользу решение?

а приват является или нет?

Link to comment
Share on other sites

Теска я бы добавил форма додатку до договору ** на сайте была скинута статья про обязательность подписи под додатками вроде ст 612 просмотрел неправильно, надо найти Это чтоб не сьезжали что в договоре был пункт что якобы ознакомлен !!!! да ещо мы оставили без внимания вот эту статеечку онато напрямую меня касается

Стаття 640. Момент укладення договору

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або

державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального

посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і

нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту

державної реєстрації.

пожалуйста напишите точно какая статья про обязательность подписи под додатком.! у меня в подписанном додатке никакие штрафные санкции не указаны, а в неподписанных прравилах,но на которые есть ссылка в основном договоре

(КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР с правилами) эти санкции указаны..чем узаконить свои аргументы?

Link to comment
Share on other sites

пожалуйста напишите точно какая статья про обязательность подписи под додатком.! у меня в подписанном додатке никакие штрафные санкции не указаны, а в неподписанных прравилах,но на которые есть ссылка в основном договоре

(КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР с правилами) эти санкции указаны..чем узаконить свои аргументы?

выше указал и иск wertera почитайте
Link to comment
Share on other sites

Судья веселая - её мама рулит в донецкой апелляции, а прихват - я там работал, и им в кайф лишний раз меня "победить" - перекупить решение.

Link to comment
Share on other sites

А вы получали ответ с Минюста?

на что он указал обязательна ли письменная форма для кредитных договоров?

или достаточно правил?

интересна именно позицию минюста.

С Минюста пока не получил но с Примата уже есть.

ответ_примата.txt

Link to comment
Share on other sites

С Минюста пока не получил но с Примата уже есть.

ответ_примата.txt

А вот еще письмо на Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої только по Надрам

Лист_на_міністерство_спживчої_політики.txt

Link to comment
Share on other sites

А что делать,если банк никак не реагирует на подобные запросы. У меня их уже три , на разные темы, и все без ответа.

Звернутися з заявою в прокуратуру про порушення права на інформацію. Читайте ЗУ Про інформацію B)
Link to comment
Share on other sites

Звернутися з заявою в прокуратуру про порушення права на інформацію. Читайте ЗУ Про інформацію B)

А в какую прокуратуру - по месту регистрации банка в Днепре ?
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Поделюсь своими соображениями по этому поводу: У моего клиента подобная ситуация и нам банк вообще отказал в выдаче копии кредитного договора. Поэтому мы обратились в суд с иском об истребовании договора и в первом же заседании банк предоставил договор, который, обращаю внимание, состоит из двух документов - заява позичальника и условия выдачи потребительского кредита. А согласно ГК договор может быть как в одном документе, так и в нескольких, что и есть в нашем случае. Поэтому ваш иск на мой взгляд сслыкой только на заяву - безперспективен. Я больше думаю о признании договора недействительным на основании закона о защите прав потребителя: обман, непропорцональная компенсация, требование после срока давности. Да еще не забудьте, прямо указать ссылку на ГК на перечень способов защиты, а то наши судьи, к сожалению находясь в одной лодке с банком, указывают на отсутствие такого способа защиты, к примеру по искам, связанных с договором поручительства. Удачи.

Link to comment
Share on other sites

Как по мне прокуратура забьет на это дело, хотя пробывать надо. Я больше склонен на подачу иска в суд об истребовании документов, информации. Пошлины никакой еще можно и моральный забацать и услуги юриста. В момем случае банк на первой заседание уже принес и расчет и договор.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
В 12.09.2010 в 19:54, y.voronizhskiy сказал:

А вы получали ответ с Минюста?

на что он указал обязательна ли письменная форма для кредитных договоров?

или достаточно правил?

интересна именно позицию минюста.

Добрый день. Был заблокирован счет в привате,  Вот дали письменный ответ:

Дякуємо за Ваш запит. Ваше звернення було розглянуто відразу ж після
надходження в банк. ПриватБанк змушений відмовити в обслуговуванні Вашої картки
через одну з описаних нижче причин.
Відповідно до Умов і Правил надання банківських послуг ПриватБанк має право:
відмовити клієнту без пояснення причин у видачі або перевипуску картки в разі надання
ним в заяві неправильної інформації, нестійкого фінансового стану або наявності інших
даних, що свідчать про неможливість видачі (перевипуску) картки цій особі; призупинити
дію картки, а також відмовити в продовженні строку дії картки в разі здійснення операцій,
що суперечать інтересам клієнта або банку, з використанням картки або нанесеної на неї
інформації; призупинити здійснення розрахунків за карткою (заблокувати картку) і/або
визнати картку недійсною в разі порушень держателем або довіреною особою вимог
законодавства України, умов договору, Умов і Правил надання банківських послуг і/або в
разі виникнення овердрафту; призупинити або припинити дію картки, відмовити в
продовженні, заміні або видачі нової картки чи доручити будь-якому учаснику міжнародних
платіжних систем вилучити картку, якщо: держатель (довірена особа) зумисно
неправильно повідомив банку про себе та/або своїх відносини з іншими банками або
приховав відомості, раніше невідомі банку та не враховані під час розгляду заяви на
відкриття карткового рахунку; держатель понад один раз допустив прострочення
погашення мінімального обов’язкового платежу; держатель понад один раз звертався в
банк і блокував картку та при цьому за карткою до моменту її фактичного блокування в
системі авторизації банку та поміщення до стоп-лиска здійснювалися операції, від яких
пізніше держатель відмовився.

Как дальше действовать? 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, makenzli сказал:

Добрый день. Был заблокирован счет в привате,  Вот дали письменный ответ:

Дякуємо за Ваш запит. Ваше звернення було розглянуто відразу ж після
надходження в банк. ПриватБанк змушений відмовити в обслуговуванні Вашої картки
через одну з описаних нижче причин.
Відповідно до Умов і Правил надання банківських послуг ПриватБанк має право:
відмовити клієнту без пояснення причин у видачі або перевипуску картки в разі надання
ним в заяві неправильної інформації, нестійкого фінансового стану або наявності інших
даних, що свідчать про неможливість видачі (перевипуску) картки цій особі; призупинити
дію картки, а також відмовити в продовженні строку дії картки в разі здійснення операцій,
що суперечать інтересам клієнта або банку, з використанням картки або нанесеної на неї
інформації; призупинити здійснення розрахунків за карткою (заблокувати картку) і/або
визнати картку недійсною в разі порушень держателем або довіреною особою вимог
законодавства України, умов договору, Умов і Правил надання банківських послуг і/або в
разі виникнення овердрафту; призупинити або припинити дію картки, відмовити в
продовженні, заміні або видачі нової картки чи доручити будь-якому учаснику міжнародних
платіжних систем вилучити картку, якщо: держатель (довірена особа) зумисно
неправильно повідомив банку про себе та/або своїх відносини з іншими банками або
приховав відомості, раніше невідомі банку та не враховані під час розгляду заяви на
відкриття карткового рахунку; держатель понад один раз допустив прострочення
погашення мінімального обов’язкового платежу; держатель понад один раз звертався в
банк і блокував картку та при цьому за карткою до моменту її фактичного блокування в
системі авторизації банку та поміщення до стоп-лиска здійснювалися операції, від яких
пізніше держатель відмовився.

Как дальше действовать? 

у Вас остались деньги на ней?

есть выписка с Приват 24, подтверждающая это?

Тогда необходимо обращаться в суд.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи