Заочное решение


Recommended Posts

Здравствуйте! Заявление об отмене заочного решения подано в суд 09.09.2010г. Дата рассмотрения заявления назначена на 20.09.2010г. В случае, если суд откажет в рассмотрении заочного решения, каков срок подачи апелляции? Прошу Вас помочь мне разобраться с этим вопросом с ссылками на статьи ГПК. Спасибо всем, кто откликнется.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Заявление об отмене заочного решения подано в суд 09.09.2010г. Дата рассмотрения заявления назначена на 20.09.2010г. В случае, если суд откажет в рассмотрении заочного решения, каков срок подачи апелляции? Прошу Вас помочь мне разобраться с этим вопросом с ссылками на статьи ГПК. Спасибо всем, кто откликнется.

5 дней... можно сначала оспорить определение об отказе в пересмотре заочного решения

если его проиграете в апелляции, то тогда заочное решение в общем порядке с момента вынесения опредления апеляционным судом, на это у Вас есть 10 дней.

Link to comment
Share on other sites

Ухвала про відмову у перегляді заочного рішення апеляційному оскарженню не підлягає. У випадку її винесення Ви можете подати апеляцію на РІШЕННЯ суду протягом 10-ти днів з дня винесення УХВАЛИ про відмову у перегляді заочного рішення. Не переплутайте.

Link to comment
Share on other sites

Ухвала про відмову у перегляді заочного рішення апеляційному оскарженню не підлягає. У випадку її винесення Ви можете подати апеляцію на РІШЕННЯ суду протягом 10-ти днів з дня винесення УХВАЛИ про відмову у перегляді заочного рішення. Не переплутайте.

витяг з ухвали

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви особа 1 про перегляд заочного рішення Солом'янеького районного суду м. Києва від по справі № 2-3511-1/09 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва через районний суд протягом п'яти днів з дня ії проголошення.

Заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК з моменту постановления ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

или данная ситуация возникла в свзяи с внесением изменений в ЦПК?:

4. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

что вы скажете на это?

есть практика, когда апеляционные суды принимают такое определение к апеляционному пересмотру.

Link to comment
Share on other sites

ЦПК України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/mai...mp;nreg=1618-15

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо

від рішення суду

1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в

апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:

1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або

скасуванні судового наказу;

2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення

позову;

{ Офіційне тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 293

див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2010 ( v012p710-10 )

від 28.04.2010 }

3) повернення заяви позивачеві (заявникові);

4) відмови у відкритті провадження у справі;

5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил

підсудності;

6) передачі справи на розгляд іншому суду;

7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний

строк;

8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;

9) визначення розміру судових витрат;

10) внесення виправлень у рішення;

11) відмови ухвалити додаткове рішення;

12) роз'яснення рішення;

{ Офіційне тлумачення положення пункту 12 частини першої статті

293 див. в Рішенні Конституційного Суду N 18-рп/2010

( v018p710-10 ) від 08.07.2010 }

13) зупинення провадження у справі;

14) закриття провадження у справі;

15) залишення заяви без розгляду;

16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без

розгляду;

17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку

з нововиявленими обставинами;

18) видачі дубліката виконавчого листа;

{ Офіційне тлумачення положення пункту 18 частини першої статті

293 див. в Рішенні Конституційного Суду N 3-рп/2010

( v003p710-10 ) від 27.01.2010 }

19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення

виконавчого документа до виконання;

20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і

порядку виконання рішення;

21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або

лікувального закладу;

22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

23) примусового проникнення до житла;

24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на

рахунках;

25) заміни сторони виконавчого провадження;

26) визначення частки майна боржника у майні, яким він

володіє спільно з іншими особами;

27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи

іншої посадової особи державної виконавчої служби;

28) повороту виконання рішення суду;

28-1) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання

виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню; { Частину першу

статті 293 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом N 3538-IV

( 3538-15 ) від 15.03.2006 }

29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;

30) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника.

{ Частину першу статті 293 доповнено пунктом 30 згідно із Законом

N 3551-IV ( 3551-15 ) від 16.03.2006 }

Ухвали про відмову у перегляді заочного рішення у цьому списку немає. Не встановлена можливість її оскарження й іншими нормами ЦПК України. Можна оскаржити ухвалу про залишення відповідної заяви без розгляду - це у тому випадку, якщо ця заява подана із порушенням строку, це інший випадок.

Не знаю, як у Вас у столиці, а у нас навіть сільські судді ТАКОГО в ухвалах не пишуть.

Link to comment
Share on other sites

Ухвали про відмову у перегляді заочного рішення у цьому списку немає. Не встановлена можливість її оскарження й іншими нормами ЦПК України. Можна оскаржити ухвалу про залишення відповідної заяви без розгляду - це у тому випадку, якщо ця заява подана із порушенням строку, це інший випадок.

Не знаю, як у Вас у столиці, а у нас навіть сільські судді ТАКОГО в ухвалах не пишуть.

:rolleyes:

подивимося, що прийме апеляційний суд.

мій друг так оскаржив зазначену ухвалу і його скаргу задовольнили.

направили на розгляд в першу інстанцію

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Для меня не ясен только один вопрос - Апелляционная жалоба на Ухвалу про залишення Заяви про перегляд заочного рішення может подаваться отдельно или вместе с требованием про скасування Заочного рішення. Как сформулировать требование?

Как не допустить рассмотрение дела апелляционной инстанцией по сути, а заставить отправить дело на первую инстанцию, чтобі получить право встречного иска?

Link to comment
Share on other sites

Для меня не ясен только один вопрос - Апелляционная жалоба на Ухвалу про залишення Заяви про перегляд заочного рішення может подаваться отдельно или вместе с требованием про скасування Заочного рішення. Как сформулировать требование?

Как не допустить рассмотрение дела апелляционной инстанцией по сути, а заставить отправить дело на первую инстанцию, чтобі получить право встречного иска?

Катрин, я ВИноВат сам не разобравшись запутал людей в этой ветке.

Сейчас то уже знаю, разобрался

Что конкретно написано в определение.

В чем он отказал?

Оставил заявление о пересмотре заочного решения без рассмотрения или принял определение об оставлении заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения?

Link to comment
Share on other sites

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.1851.0 ВСУ Узагальнення Про практику перегляду заочних рішень

Складним питанням у судовiй практицi є можливiсть оскарження в апеляцiйному порядку ухвали про визнання заяви про перегляд заочного рiшення неподаною i повернення її заявниковi. Частиною 7 ст. 229 ЦПК передбачено, що до неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рiшення застосовуються правила ст. 121 ЦПК, тобто про залишення заяви без руху та про визнання заяви неподаною та повернення її заявниковi. Однак у ст. 293 ЦПК серед ухвал, на якi можуть бути поданi скарги окремо вiд рiшення суду, не вказано ухвалу про визнання заяви про перегляд заочного рiшення неподаною та повернення її заявниковi, а передбачено лише можливiсть апеляцiйного оскарження ухвал про повернення заяви позивачевi (заявниковi) - п. 3 ч. 1 ст. 293 та про залишення заяви про перегляд заочного рiшення без розгляду - п. 16 ч. 1 ст. 293.

У зв'язку з цим вбачається правильною практика апеляцiйних судiв, якi розглядають апеляцiйнi скарги на ухвали про визнання заяви про перегляд заочного рiшення неподаними та повернення їх заявниковi, виходячи з аналогiї закону вiдповiдно до ч. 7 ст. 8 ЦПК.

Так, Апеляцiйним судом Київської областi 17 листопада 2006 р. розглянуто та задоволено апеляцiйну скаргу на ухвалу Iрпiнського мiського суду Київської областi вiд 30 червня 2006 р. про визнання неподаною та повернення заяви про перегляд заочного рiшення у справi за позовом ЗАТ комерцiйного банку "ПриватБанк" в iнтересах товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Кредо" до Л. про вiдшкодування шкоди.

Окрiм того, неможливiсть оскарження вiдповiдачем у справi ухвали про визнання заяви про перегляд заочного рiшення неподаною та повернення її заявниковi призвело б до позбавлення його права на апеляцiйне оскарження заочного рiшення, оскiльки вiдповiдно до ч. 4 ст. 231 ЦПК вiдповiдач може оскаржити заочне рiшення в загальному порядку лише пiсля залишення заяви про перегляд заочного рiшення без задоволення.

Link to comment
Share on other sites

У меня в запасе есть один поручитель, который не получал ничего из судов, и готов, воспользовавшись правом на поновлення строку оскарження, направить в суд "нужную" заяву.

Вот и думаю, что делать - слушание с трудом перенесли на 2 февраля.

Подать еще одну Апелляционную жалобу (с самостоятельными требованиями) от Поручителя, есть вопросы:

- КАК подать, через первую инстанцию (не успеет дойти до 02.02.11) до апелляции и не поможет перенести срок расстрела.

- КАКУЮ подать, на Ухвалу, на Решение или на то и другое?

- Что требовать:

п.1 ст. 307 ЦПК

1) _____________;

2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог (проиграем);

3) змінити рішення (на какое?);

4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду (а какие основания?).

п.2 ст. 307 ЦПК

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу (что єто даст без отмені Заочного решения);

3) змінити ухвалу;

4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (а что делать с решением?).

Что реально, а что нет?

Чем обосновать?

Как отправить на первую инстанцию?

Ломаю голову, как устроить судье НЕВОЗМОЖНОСТЬ вынести решение на следующем заседании.

ЖДУ принятие Иска первой инстанции о признании Кредитного договора + поручительстиво + ипотека недействительными, чтобы этим попытаться "тормознуть" апелляцию.

ХОТЯ, близкий по духу друг-судья рассказал, что в апелляции дана команда "расстреливать" закрыв глаза. Главный показатель - количество закрытых дел.

Link to comment
Share on other sites

У меня в запасе есть один поручитель, который не получал ничего из судов, и готов, воспользовавшись правом на поновлення строку оскарження, направить в суд "нужную" заяву.

Вот и думаю, что делать - слушание с трудом перенесли на 2 февраля.

Подать еще одну Апелляционную жалобу (с самостоятельными требованиями) от Поручителя, есть вопросы:

- КАК подать, через первую инстанцию (не успеет дойти до 02.02.11) до апелляции и не поможет перенести срок расстрела.

- КАКУЮ подать, на Ухвалу, на Решение или на то и другое?

- Что требовать:

п.1 ст. 307 ЦПК

1) _____________;

2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог (проиграем);

3) змінити рішення (на какое?);

4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду (а какие основания?).

п.2 ст. 307 ЦПК

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу (что єто даст без отмені Заочного решения);

3) змінити ухвалу;

4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (а что делать с решением?).

Что реально, а что нет?

Чем обосновать?

Как отправить на первую инстанцию?

Ломаю голову, как устроить судье НЕВОЗМОЖНОСТЬ вынести решение на следующем заседании.

ЖДУ принятие Иска первой инстанции о признании Кредитного договора + поручительстиво + ипотека недействительными, чтобы этим попытаться "тормознуть" апелляцию.

ХОТЯ, близкий по духу друг-судья рассказал, что в апелляции дана команда "расстреливать" закрыв глаза. Главный показатель - количество закрытых дел.

Катрин, очень много вопросов...

Какие основания были для отмены заочного решения?

были ли уважительные причины неявки и несообщению суду о них?

Поручитель не получал заочное решение?

значит может его оспорить в первой инстанции написав заявление на отмену заочного решения.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show