Помогите пожалуйста. Альфа-Банк.


Recommended Posts

Брали доларовый кредит в Альфа-Банке - 3000$ на три года. Выплачивали добросовестно, без прострочек почти два года. Потом начался кризис. Жена ушла в декрет. Зарплату мне сократили. Когда брал кредит долар был по 5, а потом по 7-8, а зарплата в гривне. Соответственно зарплаты моей не хватало. Но еще несколько месяцев после начала кризиса как-то платили. Весной этого года два или три месяца не платили, начали нащитывать просрочку. В мае жена вышла на работу и мы начали платить, причем платили больше суммы обязательного платежа. Но просрочку перекрыть не можем, поскольку насчитывают очень много. Сначала насчитывали 5% в месяц от суммы кредита, потом 10%, 15%, сейчас 20%. Тоесть, что б мы не делали, наш долг увеличивается и увеличивается.

Кроме того постоянно звонят и угрожают, что прийдут на работу, заберут часть квартиры в которой я прописан, хотя я там не жыву, и квартира не моя. В прошлом месяце 20 числа заплатили 300$ (ежемесячный платеж 128$), через три дня звонят и требуют заплатить еще столько же. Мы отказались платить и нам прислали смс что документы будут переданы в суд. Мы писали им чтоб они перестали нащитывать нам пеню, а мы обязуемся до конца кредитного срока выплатить все - но нам отказали, мотивируя это тем, что это не форс мажорное обстоятельство.

Сейчас у нас тело кредита - 700$, пеня и просрочки - 1200$, и эта сумма постоянно растет. До конца кредита еще пол года.

Кредит беззалоговый.

Мы хотим подавать встречный иск, но мы не знаем за что зацепится.

Помогите пожалуйста.

P.S. Если документы передаются в суд, перестают ли мне насчитывать пеню за просрочку?

Link to comment
Share on other sites

Брали доларовый кредит в Альфа-Банке - 3000$ на три года. Выплачивали добросовестно, без прострочек почти два года. Потом начался кризис. Жена ушла в декрет. Зарплату мне сократили. Когда брал кредит долар был по 5, а потом по 7-8, а зарплата в гривне. Соответственно зарплаты моей не хватало. Но еще несколько месяцев после начала кризиса как-то платили. Весной этого года два или три месяца не платили, начали нащитывать просрочку. В мае жена вышла на работу и мы начали платить, причем платили больше суммы обязательного платежа. Но просрочку перекрыть не можем, поскольку насчитывают очень много. Сначала насчитывали 5% в месяц от суммы кредита, потом 10%, 15%, сейчас 20%. Тоесть, что б мы не делали, наш долг увеличивается и увеличивается.

Кроме того постоянно звонят и угрожают, что прийдут на работу, заберут часть квартиры в которой я прописан, хотя я там не жыву, и квартира не моя. В прошлом месяце 20 числа заплатили 300$ (ежемесячный платеж 128$), через три дня звонят и требуют заплатить еще столько же. Мы отказались платить и нам прислали смс что документы будут переданы в суд. Мы писали им чтоб они перестали нащитывать нам пеню, а мы обязуемся до конца кредитного срока выплатить все - но нам отказали, мотивируя это тем, что это не форс мажорное обстоятельство.

Сейчас у нас тело кредита - 700$, пеня и просрочки - 1200$, и эта сумма постоянно растет. До конца кредита еще пол года.

Кредит беззалоговый.

Мы хотим подавать встречный иск, но мы не знаем за что зацепится.

Помогите пожалуйста.

P.S. Если документы передаются в суд, перестают ли мне насчитывать пеню за просрочку?

встрречный иск -это когда они уже на вас подадут... но скорее всего они так быстро не подадут,---еще пеню немного понасчитывают.. когда идет суд, пеню тоже насчитывают...Вопрос в другом,--у вас эта пеня в договоре как прописана, по какой ставке??? можно подать иск, что вам подняли %ставку без вашего согласия (( но это можете подать вы:

До того ж згідно ст. 1056-1 Цивільного кодексу України, встановлений у договорі розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку (п. 2, статті), умова договору відносно права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною (п. 3 статті).

Крім того, згідно зі ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.

При цьому, відповідно до ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст.654 ЦК України, зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Однак між Позивачем 1 та Відповідачем не укладено будь-якого правочину щодо зміни умов кредитного договору № від 2008 року, при цьому неможливість змінити в одностороньому порядку процентну ставку прямо передбачено законодавством України.

Крім того Відповідач навіть не попередив про таку зміну нарахування поцентів і Позивач 1 здійснює платежі за забов’язанням по кредиту, навіть не знаючи що ці суми йдуть в першу чергу на оплату таких подвійних відсотків, що не зазначені в договорі, а отже є незаконними. Дії сторін щодо вчинення правочину, вказаного ст. 1054 ЦК, повинні відповідати вимогам закону, що встановлено ст. ст. 6, 13, 203 ЦК, а встановлений порядок щодо сплати та нарахування відсотків зазначається в договорі з обов’язковим дотриманням вимог законодавства, як встановлено законом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів, передбачених кредитним договором», враховуючи скрутне фінансове становище громадян України в період економічної кризи, з метою забезпечення дотримання прав громадян у відносинах із фінансовими установами та з метою недопущення зловживань з боку фінансових установ, Верховна Рада України постановила внести зміни до статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг".А саме після частини першої

доповнити двома новими частинами такого змісту:

2. Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом.

3. Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити

процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором або графіком погашення боргу.

Положення цього Закону застосовуються до усіх кредитних договорів, які були укладені або продовжують діяти після набрання чинності цим Законом.

Частина 4 статті 11 Закону України „Про захист прав споживачів” забороняє вимагати від споживача сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

З цих обставин вбачається, що Відовідач умисно, користуючись своїм положенням, сприяв погіршенню фінансового стану Позивача 1, порівняно з ним, а отже створював істотний дисбаланс договірних прав і обов’язків на шкоду Позивача 1, всупереч принципу добросовісності, визначеного в ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів». Такі дії йдуть всупереч ст. 3 Цивільного кодексу України, де визначені загальні основи цивільного законодавства – справедливість, добропорядочність та розумність, що також зазначено і у ст. 627 цього кодексу.

а образцы иска для вашей жены поищите в темах, точно есть не помню где... а авто разве не в залоге? если нет--то ничем не рискуете, кроме отчислений из з\п :P

Link to comment
Share on other sites

Брали доларовый кредит в Альфа-Банке - 3000$ на три года. Выплачивали добросовестно, без прострочек почти два года. Потом начался кризис. Жена ушла в декрет. Зарплату мне сократили. Когда брал кредит долар был по 5, а потом по 7-8, а зарплата в гривне. Соответственно зарплаты моей не хватало. Но еще несколько месяцев после начала кризиса как-то платили. Весной этого года два или три месяца не платили, начали нащитывать просрочку. В мае жена вышла на работу и мы начали платить, причем платили больше суммы обязательного платежа. Но просрочку перекрыть не можем, поскольку насчитывают очень много. Сначала насчитывали 5% в месяц от суммы кредита, потом 10%, 15%, сейчас 20%. Тоесть, что б мы не делали, наш долг увеличивается и увеличивается.

Кроме того постоянно звонят и угрожают, что прийдут на работу, заберут часть квартиры в которой я прописан, хотя я там не жыву, и квартира не моя. В прошлом месяце 20 числа заплатили 300$ (ежемесячный платеж 128$), через три дня звонят и требуют заплатить еще столько же. Мы отказались платить и нам прислали смс что документы будут переданы в суд. Мы писали им чтоб они перестали нащитывать нам пеню, а мы обязуемся до конца кредитного срока выплатить все - но нам отказали, мотивируя это тем, что это не форс мажорное обстоятельство.

Сейчас у нас тело кредита - 700$, пеня и просрочки - 1200$, и эта сумма постоянно растет. До конца кредита еще пол года.

Кредит беззалоговый.

Мы хотим подавать встречный иск, но мы не знаем за что зацепится.

Помогите пожалуйста.

P.S. Если документы передаются в суд, перестают ли мне насчитывать пеню за просрочку?

Я понимаю о чём речь.Договор на пол-страницы,к тому же без обеспечения(залога и поручителей).Также сумма кредита указана в долларах и даже эквивалента в гривне нет.Гривна указана только в абзаце о страховке.А должно быть наоборот:сумма кредита в гривне,а эквивалент в$,согласно ст.524 и 533 ГК Украины.И разовая комиссия 35% от суммы кредита за "обслуживание"(на самом деле в счёт страховки от неплатежей).И платить Вы должны уже от суммы кредита минус эти 35%.И график платежей составлен в$,нарушая всё тем же ст.524и533 ГКУ.Уже на основании этого договор можно признавать недействительным.И представляются при звонках сотрудниками досудебного отдела,которого нет в структуре"Альфа-банка"-это обычная коллекторская контора,действующая при банке,которая должна ещё доказать свои права требования в виде доказательств.Пока этого не произошло настаивайте на прекращении тел.звонков и SMS-только по почте,а разговоры записывайте на диктофон-уверяю Вас пригодится.И главное не бойтесь-они дешёвые марионетки,которые сами законов не знают,а разговаривают заученными фразами.Захотели бы подать в суд-давно бы уже подали.Впрочем информации о них на форуме уйма-не поленитесь поищите.Если я Вас немного упокоил буду весьма рад.
Link to comment
Share on other sites

Брали доларовый кредит в Альфа-Банке - 3000$ на три года. Выплачивали добросовестно, без прострочек почти два года. Потом начался кризис. Жена ушла в декрет. Зарплату мне сократили. Когда брал кредит долар был по 5, а потом по 7-8, а зарплата в гривне. Соответственно зарплаты моей не хватало. Но еще несколько месяцев после начала кризиса как-то платили. Весной этого года два или три месяца не платили, начали нащитывать просрочку. В мае жена вышла на работу и мы начали платить, причем платили больше суммы обязательного платежа. Но просрочку перекрыть не можем, поскольку насчитывают очень много. Сначала насчитывали 5% в месяц от суммы кредита, потом 10%, 15%, сейчас 20%. Тоесть, что б мы не делали, наш долг увеличивается и увеличивается.

Кроме того постоянно звонят и угрожают, что прийдут на работу, заберут часть квартиры в которой я прописан, хотя я там не жыву, и квартира не моя. В прошлом месяце 20 числа заплатили 300$ (ежемесячный платеж 128$), через три дня звонят и требуют заплатить еще столько же. Мы отказались платить и нам прислали смс что документы будут переданы в суд. Мы писали им чтоб они перестали нащитывать нам пеню, а мы обязуемся до конца кредитного срока выплатить все - но нам отказали, мотивируя это тем, что это не форс мажорное обстоятельство.

Сейчас у нас тело кредита - 700$, пеня и просрочки - 1200$, и эта сумма постоянно растет. До конца кредита еще пол года.

Кредит беззалоговый.

Мы хотим подавать встречный иск, но мы не знаем за что зацепится.

Помогите пожалуйста.

P.S. Если документы передаются в суд, перестают ли мне насчитывать пеню за просрочку?

Я понимаю о чём речь.Договор на пол-страницы,к тому же без обеспечения(залога и поручителей).Также сумма кредита указана в долларах и даже эквивалента в гривне нет.Гривна указана только в абзаце о страховке.А должно быть наоборот:сумма кредита в гривне,а эквивалент в$,согласно ст.524 и 533 ГК Украины.И разовая комиссия 35% от суммы кредита за "обслуживание"(на самом деле в счёт страховки от неплатежей).И платить Вы должны уже от суммы кредита минус эти 35%.И график платежей составлен в$,нарушая всё тем же ст.524и533 ГКУ.Уже на основании этого договор можно признавать недействительным.И представляются при звонках сотрудниками досудебного отдела,которого нет в структуре"Альфа-банка"-это обычная коллекторская контора,действующая при банке,которая должна ещё доказать свои права требования в виде доказательств.Пока этого не произошло настаивайте на прекращении тел.звонков и SMS-только по почте,а разговоры записывайте на диктофон-уверяю Вас пригодится.И главное не бойтесь-они дешёвые марионетки,которые сами законов не знают,а разговаривают заученными фразами.Захотели бы подать в суд-давно бы уже подали.Впрочем информации о них на форуме уйма-не поленитесь поищите.Если я Вас немного упокоил буду весьма рад.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show