Recommended Posts

Всем известны проблемы с признанием кредитных договоров недействительными по валюте, защите прав потребителей и т.п. В связи с этим у меня возникла такая мысль: а имел ли право заемщик на момент закючения договора ипотеки отдавать покупаемую квартиру в ипотеку, ведь на тот момент к нему еще не перешло право собственности на эту квартиру, которое приобретается с момента его госрегистрации в бти? и можно ли в связи с этим признать договор ипотеки недействительным?

Link to comment
Share on other sites

Всем известны проблемы с признанием кредитных договоров недействительными по валюте, защите прав потребителей и т.п. В связи с этим у меня возникла такая мысль: а имел ли право заемщик на момент закючения договора ипотеки отдавать покупаемую квартиру в ипотеку, ведь на тот момент к нему еще не перешло право собственности на эту квартиру, которое приобретается с момента его госрегистрации в бти? и можно ли в связи с этим признать договор ипотеки недействительным?

на лиге встречал обсуждение по моменту возникновения прав собственности, там черт ногу сломает, но в ипотечных договорах разве в предмете не указанно, что право собственности зарегистрированно БТИ от тако-то числа?
Link to comment
Share on other sites

В том-то всё и дело, что если квартира покупалась в кредит, то договор ипотеки офомлялся одновременно с купле-продажей, а значит - покупатель (он же заемщик) еще не обладал правами на эту квартиру, а договор о покупке квартиры еще не вступил в силу...

Link to comment
Share on other sites

В том-то всё и дело, что если квартира покупалась в кредит, то договор ипотеки офомлялся одновременно с купле-продажей, а значит - покупатель (он же заемщик) еще не обладал правами на эту квартиру, а договор о покупке квартиры еще не вступил в силу...

нужно посмотреть договор ипотеки.

в договоре ипотеки уже указаны зарегистрированные БТИ

нужно конкретный договор ипотеки смотреть.

Link to comment
Share on other sites

Да, там указано, что "майно належить ...... (указан новый влделец) на підставі ........... " и упоминается "Витяг про реєстрацію" с указанием того номера, который был на прежнем хозяине (п.7 в Приватовских договорах).

Link to comment
Share on other sites

поднимала уже этот вопрос на форуме...тоже готовлю иск по этому поводу... у меня лично договор ипотеки 8 июля а регистрация в бти 13 июля, про що ы свыдчить відмітка-штамп на договорі купівлі-продажу, а нотаріус обязан принимать у меня док-ті только при наявности єтой отметки-штампа

Link to comment
Share on other sites

поднимала уже этот вопрос на форуме...тоже готовлю иск по этому поводу... у меня лично договор ипотеки 8 июля а регистрация в бти 13 июля, про що ы свыдчить відмітка-штамп на договорі купівлі-продажу, а нотаріус обязан принимать у меня док-ті только при наявности єтой отметки-штампа

это какая-то инструкция регламентирует?

интересная зацепка....

Link to comment
Share on other sites

лист мінюста президену національної іпотечної орг. 15.08.2007 № 31-50-2547

Частиною першою статті 182 Цивільного Кодексу України передбачено, що право власності , та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстраціі.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 331 зазначеного Кодексу, якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстраціі, право власності виникає з моменту державної реєстраціі.

Порядок реєстраціі прав власності на нерухоме майно в Україні визначено Тимчасовим положенням про порядок реєстраціі прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиціі України від 7 лютого 2002 року №7/5 (у редакціі наказу Міністерства юстиціі України від 28 січня 2003 року №6/5)

Пунктом 3.8 Тимчасового положення №7/5 встановлено, що після прийняття рішення реєстратором та внесення запису до Реєстру прав на правовстановлювальних документах робиться відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав, видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, який є невід'ємною частиною правовстановлювалього документа.

Таким чином, правовстановлювальними документами на нерухоме майно є документ, на підставі якого здійснився перехід права власності (відчудження) об'єкта нерухомого майна, та Витяг про реєстрацію права власності на це нерухоме майно.

Крім того, пунктом 38 Інструкціі про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженної наказом Міністерства юстиціі України від 3 березня 2004 року №20/5, передбачено, що договори про відчудження та заставу (іпотеку) майна, що підлягає реєстраціі, посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності майно, що відчуджується або заставляється, та в передбачених законодавством випадках, державну реєстрацію прав на це майно. Такі документи нотаріус приймає лише за наявності печатки (штампу) про реєстрацію відповідних прав та витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, що є невід'ємною частиною правовстановлювального документа.

Слід також зазначити, що відповідно до частини шостої статті 4 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" , реєстрація права власності на нерухоме майно повинна передувати реєстраціі інших речових прав на таке майно та їх обмежень і проводитися в разі вчинення правочину щодо такої нерухомості, встановлення обмежень речових прав на таку нерухомість.

Враховуючи вищезазначене, у разі якщо іпотекою забезпечується повернення позики, кредиту на придбання нерухомого майна, яке передається в іпотеку, одночасно посвідчити договір купівлі-продажу цього майна та договір іпотеки цього майна не вбачається можливим.

тоесть витяг д.б. с вашей фамилией, а на момент закл-я ипотеки в едином держреєстрі прав власності---еще Продавец

другой вопрос---у меня в договоре купли-продажи есть такой пункт---2.2. з метою придбання цієї кввартири та остаточного розрахунку з продавцем, ______ одночасно з цим договором укладає кредитний договір з _____, з передачею цієї квартири в іпотеку банку, в зв"язку з чим продавець дає свою згоду на укладення договор іпотеки.

естественно об єтом пункте вслух никто ничего не сказал, и никто его не читал... а представителя банка у нотариуса вообще не было....все дк-ты возила девочка из агенства недвижимости, у них Трио такое: нач.отделения банка, агент по недвижимости и нотариус.. :(

Link to comment
Share on other sites

лист мінюста президену національної іпотечної орг. 15.08.2007 № 31-50-2547

Частиною першою статті 182 Цивільного Кодексу України передбачено, що право власності , та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстраціі.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 331 зазначеного Кодексу, якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстраціі, право власності виникає з моменту державної реєстраціі.

Порядок реєстраціі прав власності на нерухоме майно в Україні визначено Тимчасовим положенням про порядок реєстраціі прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиціі України від 7 лютого 2002 року №7/5 (у редакціі наказу Міністерства юстиціі України від 28 січня 2003 року №6/5)

Пунктом 3.8 Тимчасового положення №7/5 встановлено, що після прийняття рішення реєстратором та внесення запису до Реєстру прав на правовстановлювальних документах робиться відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав, видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, який є невід'ємною частиною правовстановлювалього документа.

Таким чином, правовстановлювальними документами на нерухоме майно є документ, на підставі якого здійснився перехід права власності (відчудження) об'єкта нерухомого майна, та Витяг про реєстрацію права власності на це нерухоме майно.

Крім того, пунктом 38 Інструкціі про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженної наказом Міністерства юстиціі України від 3 березня 2004 року №20/5, передбачено, що договори про відчудження та заставу (іпотеку) майна, що підлягає реєстраціі, посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності майно, що відчуджується або заставляється, та в передбачених законодавством випадках, державну реєстрацію прав на це майно. Такі документи нотаріус приймає лише за наявності печатки (штампу) про реєстрацію відповідних прав та витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, що є невід'ємною частиною правовстановлювального документа.

Слід також зазначити, що відповідно до частини шостої статті 4 ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" , реєстрація права власності на нерухоме майно повинна передувати реєстраціі інших речових прав на таке майно та їх обмежень і проводитися в разі вчинення правочину щодо такої нерухомості, встановлення обмежень речових прав на таку нерухомість.

Враховуючи вищезазначене, у разі якщо іпотекою забезпечується повернення позики, кредиту на придбання нерухомого майна, яке передається в іпотеку, одночасно посвідчити договір купівлі-продажу цього майна та договір іпотеки цього майна не вбачається можливим.

тоесть витяг д.б. с вашей фамилией, а на момент закл-я ипотеки в едином держреєстрі прав власності---еще Продавец

другой вопрос---у меня в договоре купли-продажи есть такой пункт---2.2. з метою придбання цієї кввартири та остаточного розрахунку з продавцем, ______ одночасно з цим договором укладає кредитний договір з _____, з передачею цієї квартири в іпотеку банку, в зв"язку з чим продавець дає свою згоду на укладення договор іпотеки.

естественно об єтом пункте вслух никто ничего не сказал, и никто его не читал... а представителя банка у нотариуса вообще не было....все дк-ты возила девочка из агенства недвижимости, у них Трио такое: нач.отделения банка, агент по недвижимости и нотариус.. :(

вообще получается какая-то хитрая схема, получается, что квартиру в ипотеку передал вообще продавец квартиры, нужно объяснение того, кто сталиквался

и как же сейчас получается, так что именно уже ваша квартира в ипотеке, а не продавца?

бред...

Link to comment
Share on other sites

вообще получается какая-то хитрая схема, получается, что квартиру в ипотеку передал вообще продавец квартиры, нужно объяснение того, кто сталиквался

и как же сейчас получается, так что именно уже ваша квартира в ипотеке, а не продавца?

бред...

это нотариус себя так подстраховала, потому что не было в тот момент на меня никаких правоустанавливающих док-в., а тем более вытягу из реестра и отметки-штампа тоже.... она одна и лучших в городе и понимала что делает.... ;) а с другой стороны согласие продавца на ипотеку в догооре купли-продажи---ЭТО ЕЩЕ НЕ ИПОТЕКА!!! реальный договор ипотеки с нами!!! а мы на тот момент для этой квартиры----НИКТО!
Link to comment
Share on other sites

это нотариус себя так подстраховала, потому что не было в тот момент на меня никаких правоустанавливающих док-в., а тем более вытягу из реестра и отметки-штампа тоже.... она одна и лучших в городе и понимала что делает.... ;) а с другой стороны согласие продавца на ипотеку в догооре купли-продажи---ЭТО ЕЩЕ НЕ ИПОТЕКА!!! реальный договор ипотеки с нами!!! а мы на тот момент для этой квартиры----НИКТО!

я думаю, тогда нужно иск от имени продавца лучше подавать...

и при чем по исковой давности смотрите.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість (Гражданский кодекс Украины)

2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо

нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який

зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані

права в порядку, встановленому законом.

Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного

майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого

нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Таким образом у нас существует две государственных регистрации. Одна государственная регистрация договора, которую осуществляет нотариус в едином реестре сделок (выписка о регистрации обычно подшивается к договору), с момента государственной регистрации договора у вас возникает право собственности на недвижимое имущество. После этого вы идете в БТИ и регистрируете возникшее у вас право собственности. (Короче дайте справку на эту справку ;))

Link to comment
Share on other sites

Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість (Гражданский кодекс Украины)

2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо

нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який

зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані

права в порядку, встановленому законом.

Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного

майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого

нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає

нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Таким образом у нас существует две государственных регистрации. Одна государственная регистрация договора, которую осуществляет нотариус в едином реестре сделок (выписка о регистрации обычно подшивается к договору), с момента государственной регистрации договора у вас возникает право собственности на недвижимое имущество. После этого вы идете в БТИ и регистрируете возникшее у вас право собственности. (Короче дайте справку на эту справку ;))

по идее -да, НО...если в момент подписания договора ипотеки заказать вытяг из реестра прав собственности на недвиж. им-во, тоо там эта недвижимость числится еще за продавцом... а нотариус как раз должен убедиться в обратном,- что на мне. вопрос спорный и как и многие законы не ссовсем однозначный, выше в моем сообщении написан перечень док-в который должен принять нотариус для заключения ипотеки и вытяг из реестра(не сделок) в том числе
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...