Юра Адвокат

11.10.2010 - Верховний Суд України узагальнив судову практику розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин

Ставим ставки  

93 members have voted

 1. 1. Как Вы думаете, каким будет "узагальнення"?

  • Должникам п....ц (не поздоровиться)
   58
  • Ни нашим ни Вашим.
   24
  • Должники получат новые варианти и защиту ВСУ
   11


Recommended Posts

При все уважении - это не логично. То есть, на 20000,01 - уже не потребительский? кредит на Автомобиль за 200000,00 не потребительский?

А чего же тогда простая (не в кредит) покупка автомобиля - регулируется ЗУ "О защите прав потребителей?" если в автомобили какие-то дефекты?

Давайте уважать Букву Закона.

Или хотя-бы верить в НЕЕ!

Хочу Вас огорчить - наши суды к букве закона имеют очень косвенное отношение! Сейсас я Вам процитирую отрывок из судебного решения , где , объясняется именно этот пункт:

" Согласно ст.1 ЗУ " О защите прав потребителя" потребительский кредит - деньги , которые выдаются кредитодавцем потребителю на приобретение продукции. Продукция - какой-либо товар( работа или услуга, который изготавливается или выполняется для удовлктворения потребностей. . Пунктом 2 Пленума ВСУ " О практитке рассмотрения гражданских дел по искам о защите прав потребителя" предусмотрено, что поскольку закон не определяет определенных границ своего действия , судам следует иметь ввиду, что к отношенияи , которые им регулируются относятся , также и те , что возникают из договоров о предоставлении финансово - кредитных услуг для удовлетворения собственных потребностей граждан.

На основании изложенного, суд считает, чтот несмотря на то, что спорный договор кредита по встречному кредиту наывается "потребительским", выдача денег согласно договора для приобретения автомобиля не относиться к бытовым потребностям, а значит не является "потребительским кредитом" и " продукцией" на приобретение которой выдавался кредит, а стороны договора не являются ( исполнителем" и "потребителем" в понимании ст.1 ЗУ "О защите прав потребителей". таким образом , положения вышеуказанного Закона не относятся к спорным правоотношениям"! Вот так вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые друзья,

Поиски увенчались успехом: логика рассуждений сократилась до нескольких шагов

1.Имеются письма НБУ (они идут чередой, надо выбрать нужное на дату заключения договора) «Додаток до

Листа Національного банку України

від 08.08.2006 № 41-211/1436-8293

СПИСОК БАНКІВ

ТА ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, НА ЗДІЙСНЕННЯ ЯКИХ БАНКИ ОТРИМАЛИ БАНКІВСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ ТА ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

станом на ________

Берите их с сайта Рады,

2. В них перечислен ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ список банковских услуг относительно каждого банка.

3.из всего списка под кредитование физ.лиц можно подогнать только первый «неторговельны операции с валютными ценностями».

Найти определение этого термина в законе оказалось весьма трудной задачей. Но мы нашли:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

10.08.2005 N 281

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2005 р.

за N 950/11230

11. Поточними неторговельними операціями в іноземній валюті

є такі:

перекази з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів,

державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів,

благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій,

уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам

унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого

ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових

обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських

переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за

страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів

за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і

прибутків за ними;

виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов

судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

оплата витрат, пов'язаних із смертю громадян (транспортні

витрати і витрати на поховання);

оплата витрат іноземним судовим, слідчим, арбітражним,

нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата

податків, зборів та інших обов'язкових платежів), витрат іноземних

адвокатів;

оплата зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на

об'єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг,

які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг

патентних повірених за кордоном;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на лікування в

медичних закладах іншої держави, а також оплата витрат на

транспортування хворих;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на навчання і

стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на

проведення тестів, іспитів тощо;

оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах,

семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках,

культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних

зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн; { Абзац

дев'ятий пункту 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 352 ( z1149-07 ) від 28.09.2007 }

оплата витрат фізичних осіб на придбання літератури та

передплатних видань, що видаються за кордоном;

оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;

платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

перерахування на утримання дипломатичних представництв,

консульських установ України за кордоном та іноземних держав в

Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій,

представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб,

які не займаються підприємницькою діяльністю;

перекази з оплати авторських гонорарів, премій, призів та

інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної

власності фізичних осіб;

оплата фізичними особами послуг за договорами (страховими

полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя,

укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії

Національного банку;

оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав

інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за

кордоном для власного споживання;

перерахування фізичними особами в разі виїзду за кордон на

постійне місце проживання;

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними

особами-нерезидентами стосовно відшкодувань витрат, здійснених

ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово

перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат,

пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

на оплату вступних, членських внесків до міжнародних

організацій.

{ Пункт 11 розділу I в редакції Постанови Національного банку

N 311 ( z1075-07 ) від 31.08.2007 }

Как мы видим кредитов в валюте физлицам здесь нет.

Что и требовалось доказать.

Прикрепляю еще и постановление Запорожского суда, на основании пост .№ 281 и уточняю, что список ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ (в нем нет обычных «и другие операции не запрещенные законом…»)

Кстати в ЗУ О лицензировании указано, что список лицензионных условий должен быть ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ:

«ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;»

Думаю эти выводы будут хороши для оспаривания Обобщений ВССУ

Они объясняют это другим пунктом: банкам дано право на привлечение и размещение иностранной валюты на валютном рынке Украины , т.е на выдачу кредитов в валюте!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу Вас огорчить - наши суды к букве закона имеют очень косвенное отношение! Сейсас я Вам процитирую отрывок из судебного решения , где , объясняется именно этот пункт:

" Согласно ст.1 ЗУ " О защите прав потребителя" потребительский кредит - деньги , которые выдаются кредитодавцем потребителю на приобретение продукции. Продукция - какой-либо товар( работа или услуга, который изготавливается или выполняется для удовлктворения потребностей. . Пунктом 2 Пленума ВСУ " О практитке рассмотрения гражданских дел по искам о защите прав потребителя" предусмотрено, что поскольку закон не определяет определенных границ своего действия , судам следует иметь ввиду, что к отношенияи , которые им регулируются относятся , также и те , что возникают из договоров о предоставлении финансово - кредитных услуг для удовлетворения собственных потребностей граждан.

На основании изложенного, суд считает, чтот несмотря на то, что спорный договор кредита по встречному кредиту наывается "потребительским", выдача денег согласно договора для приобретения автомобиля не относиться к бытовым потребностям, а значит не является "потребительским кредитом" и " продукцией" на приобретение которой выдавался кредит, а стороны договора не являются ( исполнителем" и "потребителем" в понимании ст.1 ЗУ "О защите прав потребителей". таким образом , положения вышеуказанного Закона не относятся к спорным правоотношениям"! Вот так вот!

Ну, слово бытовые они сами вставили, собственные потребности могут быть разными, и не только бытовыми, от этого они не перестают быть собственными. Главное, что эта продукция не используется для занятий предпринимательской деятельностью. Кстати, в заявках на выдачу готивки банки прописывали "Ця операція не повязана з підприємницькою чи інвестиційною діяльністю". Хотя, я так понимаю, если это кредит на авто, то деньги могли напрямую в автосалон перечисляться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, слово бытовые они сами вставили, собственные потребности могут быть разными, и не только бытовыми, от этого они не перестают быть собственными. Главное, что эта продукция не используется для занятий предпринимательской деятельностью. Кстати, в заявках на выдачу готивки банки прописывали "Ця операція не повязана з підприємницькою чи інвестиційною діяльністю". Хотя, я так понимаю, если это кредит на авто, то деньги могли напрямую в автосалон перечисляться.

В договоре черным по белому написано - "выдаются наличными через кассу банка" - естественно , на самом деле они были просто перечисленыбезналом в гривнах на счет автосалона.. В подтверждение выдачи валюты, представитель банка подсунул копию рвсходного ордера, который однако заполнен с ошибками и без номера. На требование предъявления оригинала - долго искали - потом принесли акт об уничтожении кассовых документов. Справка расчет задолженности за первые 28 мес . из 60 состоит из одних нулей и тлько по-середине возникает неизвестно откуда цифра выплаченных денег, , задолженность и остаток. То же самое и со справкой по процентам. естественно мы потребовали полный расчет за весь период - банк пожал плечами - сказал - больше ничего нет , но раз так считает компьютер - значит так и есть! и судья написала - "я ему верю - компьютер не может ошибаться! " - вот как - а то, что они свои расчеты ничем не могут подтвердить - нету ни одной бумажечки! Я почти 2 года добивалась хотя бы одной оригинальной бумажки из кредитного дела - ничегошеньки. Под конец, даже представитель банка не настаивал на том, что выдавал валюту , ни сколько выдавал - сказал просто - выдали денежные средства и хотим обратно столько-то! Судья от ветила "Верю, вам на слово!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Физлица не являются субъектами валютного рынка.

А им какая разница - Банки же приносят письмо НБУ , в котором говориться , что выдача кредита в валюте законна и на основании генеральной лицензии - и для судей это почему-то важнее , чем другие законы и декреты . Вот как буд-то именно НБУ является законодательным органом - раз так считает НБУ - значит все законно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

А им какая разница - Банки же приносят письмо НБУ , в котором говориться , что выдача кредита в валюте законна и на основании генеральной лицензии - и для судей это почему-то важнее , чем другие законы и декреты . Вот как буд-то именно НБУ является законодательным органом - раз так считает НБУ - значит все законно!

Это я к теории, практика известна всем. Лезть с оспариванием права банков на выдачу валютных кредитов - неразумно. Нужно применять другие основания, лучше всего - из материальной плоскости...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это я к теории, практика известна всем. Лезть с оспариванием права банков на выдачу валютных кредитов - неразумно. Нужно применять другие основания, лучше всего - из материальной плоскости...

так мы и не надеялись на то, что нас услышат в этом ракурсе! Мы стояли на том, что кредит был гривненвый безналичный, на том, что банк в одностороннем порядке повысил процент и на том, что за первые 28 месяцев - ни одной циферки расчета задолженностей нет ни по телу , ни по процентам. Судья написала, что она верит банку и все!

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19513417

Проте суд у порушення ст. ст. 212-214 ЦПК України належним чином не оцінив, чи достатніми є докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 отримала грошові кошти за кредитним договором, оскільки заява на видачу готівки свідчить лише про намір позичальника отримати кредит готівкою, а не про факт отримання грошових коштів за видатковим ордером. Зокрема, ОСОБА_3 зазначала, що заяву на видачу готівки № 531219_001 від 19 травня 2008 року вона не підписувала, в графі заяви «підпис отримувача» не її підпис, а згідно з ч. 4 ст. 60 ЦПК України доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19512082

В якості доказів виконання договору в цій частині суд послався на заяву про видачу готівки від 25 грудня 2007 року (т.1 а.с.249) та заяву про переказ готівки від 22 січня 2008 року (т.1 а.с. 221).

Але, визнаючи зазначені кошти кредитними, суд не з’ясував, який статус має рахунок, з якого отримані кошти, яким чином його поповнено та за рахунок яких коштів, з огляду на виконання умов передбачених п. 7 договору.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19513417

Проте суд у порушення ст. ст. 212-214 ЦПК України належним чином не оцінив, чи достатніми є докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 отримала грошові кошти за кредитним договором, оскільки заява на видачу готівки свідчить лише про намір позичальника отримати кредит готівкою, а не про факт отримання грошових коштів за видатковим ордером. Зокрема, ОСОБА_3 зазначала, що заяву на видачу готівки № 531219_001 від 19 травня 2008 року вона не підписувала, в графі заяви «підпис отримувача» не її підпис, а згідно з ч. 4 ст. 60 ЦПК України доказування не може ґрунтуватись на припущення

Жаль , что судьи не читают наш форум, а то знали бы по какому документу получают наличку из кассы банка. Удивляюсь этому Луспенику. Есть прекрасные решения, а есть такие ляпы, как этот или узагальнення.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль , что судьи не читают наш форум, а то знали бы по какому документу получают наличку из кассы банка.

Беда не в том, что они форум не читают... Беда в том, что они не читают нормативку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Беда не в том, что они форум не читают... Беда в том, что они не читают нормативку.

совершенно справедливо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Беда не в том, что они форум не читают... Беда в том, что они не читают нормативку.

Беда не в том и не в другом, а в том , что они преднамеренно выбирают сторону банка , потому,что заинтересованы !! а с нами никто не считается , мы не единая сила !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Беда не в том и не в другом, а в том , что они преднамеренно выбирают сторону банка , потому,что заинтересованы !! а с нами никто не считается , мы не единая сила !!!

Повторенье мать ученья..............Одназначно когда заемщики обеденятся и будут бить себя в грудь ,но уже не в судах (многие уже поняли как кощунственно выносятся решения,нормативку судьи не читают, у многих судей даже нет своего мнения ....плывут по течению.....) Только тогда можно добится чего то . Ведь то ,что закон на нашей стороне уже никто из форумчан не сомневается.Мы громко плачем о том как судьи выносят решения и так далее......

Предлагаю ,по мере расмотрения споров в судах настаивать на видео съемке (как минимум вести свою аудио запись и выкладывать ее на ютубе да здесь).

Конечно Степаненко сделал очень много для всех нас (в 10 году у меня 5 исков направили в Киев без учета ЗУ "потреб" ) и надо остальным насобирать и подавать в Конституционный о трактовках норм закона и вынесенными решениями.Если бы было время подавать на Европейский (у меня нет практики) .

Обратите внимание на то,что у нас объединились все (предприним,афганцы,ЧАЕС) но мы же три года верим в то,что докажем баранам правду закона (при этом нас "посылают" а мы дальше возмущаемся и обижаемся ) НАРОД ДОСТОИН СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА.

У нас в Кривом Роге при визите Яныка согнали трудяг от предпиятия ,а там микрофон не выключили и тут раздается .." А че так мало быдла собрали" ...Тот кто мне это расказал ,так обиделся на Яныка..........А в чем он не прав????????? Я его спрашиваю..."Вы туда сами пошли.." ответ " \Нет начальник сказал " ....ТАК В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ?????????????????

С человеком обращаются так до тех пор пока он позваляет с собой так относится

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19513417

Проте суд у порушення ст. ст. 212-214 ЦПК України належним чином не оцінив, чи достатніми є докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 отримала грошові кошти за кредитним договором, оскільки заява на видачу готівки свідчить лише про намір позичальника отримати кредит готівкою, а не про факт отримання грошових коштів за видатковим ордером. Зокрема, ОСОБА_3 зазначала, що заяву на видачу готівки № 531219_001 від 19 травня 2008 року вона не підписувала, в графі заяви «підпис отримувача» не її підпис, а згідно з ч. 4 ст. 60 ЦПК України доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Вы недооценили важность этого решения)))

[23:16:16] Дмитрий: да, видел. просто тупой судья

[23:16:28] Дмитрий: заява - расходный кассовый документ как ни крути

[23:16:55] Жэня: :)

[23:17:16] Дмитрий: хотя как аргумент, можно использовать

[23:17:18] Жэня: как мелки наши броблемы

[23:17:27] Дмитрий: включив дурака

[23:17:49] Жэня: [23:16] Дмитрий:

<<< да, видел. просто тупой судья

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ в складі:

головуючого Луспеника Д.Д.

[23:18:00] Жэня: Тупой судья = Луспеник

[23:18:03] Жэня: ))))

[23:18:16] Жэня: Банкиры ж так его любят...ахахаааха

[23:18:39] Дмитрий: это ВССУ?

[23:18:44] Дмитрий: м-дяяяя

[23:18:45] Жэня: да

[23:19:00] Дмитрий: ну так тогда можно смело отбивать взыскание

[23:19:10] Дмитрий: говорить что денег не получил

[23:19:15] Жэня: вооооот

:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...