Recommended Posts

Справа № 2 - а - 338

2010 рік

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2010р. Енергодарський міський суд Запорізької області в складі судді Дзямко О.П. при секретарі Клячевій О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Енергодар справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного Фонду України в м. Енергодар Запорізької області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору : Відкрите акціонерне товариство " Енергодарбуд" про визнання дій неправомірними та зобов’язання призначити пенсію за віком на пільгових умовах , -

У С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з зазначеним адміністративним позовом , в якому просить визнати дії відповідача щодо відмови в призначенні йому пенсії за віком на пільгових умовах неправомірними та зобов’язати відповідача зарахувати йому час роботи монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій ДП "Південенергомонтаж" ВАТ «Енергодарбуд» за період з 15.11.1977р по 30.09.1997р включно та час роботи монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій ДП «Управління будівництва» ВАТ «Енергодарбуд» за період з 01.10.1997р по 25.10.2001р. включно.

Зобов’язати УПФ України в Запорізькій області призначити йому пенсію за віком на пільгових умовах з часу звернення за призначенням пенсії.

Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що він досяг 55-річного віку та маю право на пенсію за віком на пільгових умовах. Він звернувся до УПФУ в м. Енергодар із заявою про призначення пільгової пенсії відповідно до п. "б"' ст. 13 Закону Україні "Про пенсійне забезпечення» Але відповідач відмовив у призначенні пенсії, мотивувавши свою відмову тим, що надані ним документи з підтвердження стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах не дають змоги зарахувати до пільгового стаж роботи в ДП «Південенергомонтаж» ВАТ «Енергодарбуд» з 15.11.1977 р. по 30.09.1997 р. (19 років 10 місяців 16 днів) та стаж роботи в ДП «Управління будівництва» ВАТ «Енергодарбуд» ( з 01.10.1997 р. по 25.10.2001 р. (04 роки 25 днів).

Вважає дії відповідача щодо відмови йому у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах протиправними з наступних підстав.

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 09.07.2003 р. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідно особам, які набули право на пенсію після 1 січня 2004 року, пенсія обчислюється за нормами вказаного Закону.

Згідно п.2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, які мали право на пенсію за віком на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії призначаються за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за умови досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України від 05.11.1991 р. «Про пенсійне забезпечення».

У п. б) ч.1 ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» встановлено, що на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

На підставі ч.3 ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається статтею 100 даного Закону.

За умовами ст.100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством;

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

Відповідно наданих ним відповідачеві документів з 15.11.1977 р. по 30.09.1997 р. він працював монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій ДП «Південенергомонтаж» ВАТ «Енергодарбуд», тобто, на день введення в дію Закону України «Про пенсійне забезпечення», який було введено в дію з 01.01.1992 р. Постановою Верховної Ради України № 1931-XІІ від 06.12.1991 р , він мав повний стаж роботи, який складав 14 років 01 місяць 15 днів, що давав право на пенсію на пільгових умовах, тому вважає , що пенсія йому має призначатися за правилами п. а) ч.1 ст.100 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

У статті 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зазначено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом третім Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України за № 383 від 18.11.2005 р., передбачено, що при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992 р.

Згідно з п.4.4 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо атестація була вперше проведена після 21.08.1997 р. у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах, до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.1992 р., 5-річний період роботи на даному

- 2-

підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних 5 років з урахуванням п.4.2 цього Порядку.

З урахуванням вказаних норм чинного законодавства в даному випадку має застосовуватися Список №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений Постановою КМУ № 162 від 11.03.1994 р., в якому посада монтажника по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій була передбачена вперше і розміщена в розділі XVII «Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та ремонт будівель, споруд та інших об’єктів» за кодом 2290000а-14612.

Результати атестації, яка вперше була проведена на підприємстві, викладені у наказі ДП «УБ» ВАТ «Енергодарбуд», яке є правонаступником ДП «Південенергомонтаж» ВАТ «Енергодарбуд», за № 176/а від 12.05.1998 р. Цим наказом затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, робітникам яких підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2, та посада монтажника по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій віднесена до посад, які дають право на пенсію на пільгових умовах за Списком № 2.

Щодо різних написань його посади у трудовій книжці зазначає, що посада монтажника конструкцій була записана невірно, оскільки Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників народного господарства СРСР, затвердженим постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням і Секретаріату Всесоюзної Ради Професійних Спілок № 31/3-30 від 31.01.1985 р., Випуск 3, Розділ: Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи, така посада взагалі не передбачена, натомість передбачена посада монтажника по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій, що відповідає дійсності та характеру виконуваної ним роботи на підприємстві.

Як зазначено в ст.62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та у п.1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою КМУ № 637 від 12.08.1993 р. (далі – Порядок), основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Відповідно до п.3 Порядку за відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Згідно з п.20 Порядку у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Розпорядженням Енергодарського міського голови № 359-р від 31.12.1997 р., з урахуванням змін, внесених розпорядженням Енергодарського міського голови № 308-р від 16.11.2007 р., скасовано державну реєстрацію ДП «Південенергомонтаж» ВАТ «Енергодарбуд» та визнано правонаступником зазначеного підприємства - ДП «УБ» ВАТ «Енергодарбуд». В свою чергу ДП «УБ» ВАТ «Енергодарбуд» ліквідоване за рішенням суду 07.09.2004 р.

Ліквідатором ДП «УБ» ВАТ «Енергодарбуд» Потаповим О.О. була видана йому уточнююча довідка за № 362 від 12.11.2003 р., яка підтверджує стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах, а саме стаж роботи монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій в ДП «Південенергомонтаж» ВАТ «Енергодарбуд» за період з 15.11.1977 р. по 30.09.1997 р. (19 років 10 місяців 16 днів) та стаж роботи монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій в ДП «УБ» ВАТ «Енергодарбуд») за період з 01.10.1997 р. по 25.10.2001 р. (04 роки 25 днів).

Зазначена довідка була надана відповідачу при зверненні за призначенням відповідної пенсії. Але ця довідка безпідставно не була врахована відповідачем при вирішенні питання про призначення пенсії, хоча вона є чинною, ніким не оспорювалася та не визнавалася недійсною.

Крім того зазначає, що механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника визначає Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України № 18-1 від 10.11.2006 р.

Відповідно до п.11 цього Порядку для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи;

2) довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні);

3) трудову книжку;

4) документи, видані архівними установами, зокрема:

а) довідку про заробітну плату;

б) копії документів про проведення атестації робочих місць;

в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Пунктом 12 згаданого Порядку встановлено, що УПФУ в районах, містах і районах у містах та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів для підтвердження стажу роботи.

Відповідно до п.п.3 п.2.1 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах одним із основних завдань управління є призначення (перерахунок) пенсій.

На підставі п.п.2 п.2.3 згаданого Положення управління має право проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок.

Незважаючи на зазначені обов’язки та повноваження відповідач не надав йому ніякої допомоги у зборі необхідних документів для підтвердження стажу роботи, не прийняв жодних мір до з’ясування чи дослідження розбіжностей у зазначенні моєї посади відповідно

-3-

до записів у моїй трудовій книжці та діючи протиправно відмовив у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах.

Вважає, що до трудового стажу, який дає йому право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, має бути зарахований час роботи монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій в ДП «Південенергомонтаж» ВАТ «Енергодарбуд» за період з 15.11.1977 р. по 30.09.1997 р. включно, який складає 19 років 10 місяців 16 днів, та час роботи монтажником по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій в ДП «УБ» ВАТ «Енергодарбуд») за період з 01.10.1997 р. по 25.10.2001 р. включно, який складає 04 роки 25 днів. Загальний трудовий стаж, який дає йому право на пенсію за віком на пільгових умовах, складає 23 роки 11 місяців 11 днів.

За таких обставин вважає дії УПФУ в м. Енергодар щодо відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах є протиправними і просить позов задовольнити.

У судовому засіданні позивач та його представник адвокат ОСОБА_4 позов підтримують у повному обсязі.

Представник відповідача за довіреністю Синичич В.З. позов не визнає , надавши письмові заперечення та суду пояснив, що відповідно до наданих позивачем документів (трудової книжки та архівних довідок) вбачається, що трудова діяльність позивача поділяється на періоди роботи на різних підприємствах.

Згідно записів в трудовій книжці ОСОБА_1 з 01.11.1977 року по 03.05.1978 року працював монтажником конструкцій 3-го розряду в монтажному управлінні «Південенергомонтаж» м. Київ, бульвар Шевченко 68, на підставі наказу № 381 -к від 01.11.1977 року.

Вказана спеціальність не передбачена Списком № 2 виробництв, цехів, професій та посад з важкими умовами праці, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та в пільговому розмірі, затвердженого постановою Центральної Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 р. №1173 (далі – Постанова №1173), тому період роботи з 01.11.1977 р. по 03.05.1978 р. не може бути зарахованим . як пільговий.

В наступних записах трудової книжки та наданих документах встановлені розбіжності:

Відповідно до записів в трудовій книжці під №9, №10 ,позивач 05.04.1978 року був зарахований монтажником сталевих та залізобетонних конструкцій 3-го розряду до Енергодарської монтажної дільниці "Південенергомонтаж"( наказ №68-к/а від 04.05.1978р.), в подальшому йому було присвоєно 4-й розряд монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій.

Але у наказі №68-к/а від 04.05.1978 року зазначено "зарахувати до штату ОСОБА_1 монтажником конструкцій 3-го розряду» та наказом від 01.09.1978 року зазначено присвоїти монтажнику конструкцій 3-го розряду тов. ОСОБА_1 4-й розряд монтажника- конструкцій . Такі посади підтверджується і архівною довідкою від 17.03.2009р. №383.

Із наведеного необхідно зазначити, що період роботи зазначений в трудовій книжці під №9, №10 також не може бути зарахованим до пільгового стажу, так як назва професії згідно наказу не відповідає професіям визначеним у Постанова №1173.

Наступні записи в трудовій книжці свідчать, що:

1. 03.06.1981 р. Енергодарська монтажна дільниця тресту "Південенргомонтаж" перейменована на Енергодарське монтажне управління тресту "Південенргомонтаж" (наказ 165-к від 03.06.1981 р.);

- 23.06.1986 р. Енергодарське монтажне управління тресту "Південенргомонтаж" перейменовано в Енергодарське будівельно-монтажне управління тресту "Південенргомонтаж" (наказ № 101 від 23.06.1986 р.)

2. 03.01.1992 р. до трудової книжки внесено запис про перейменування Енергодарського будівельно-монтажного управління тресту "Південенргомонтаж" в будівельно-монтажне управління "Енергодарбудмонтаж" (наказ по УС За АЕС № 12 від 24.01.1992 р.);

3. з 17.09.1992 року позивача переведено до будівельно-монтажного управління "Енергодарбудмонтаж " орендного управління будівництва "Енергодарбуд " монтажником сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду (наказ №129- к від 01.12.1992 р.)

Але архівна довідка від 17.03.2009р. № 383 і наказ від 01.12.1992 року № 129-к свідчать, що до будівельно-монтажного управління "Енергодарбудмонтаж " орендного управління будівництва "Енергодарбуд " був переведений монтажник конструкцій 4 розряду ОСОБА_1, тобто запис в трудовій книжці не відповідає наказу №129- к від 01.12.1992 р. , а тому не може бути зарахованим до пільгового стажу, так як назва професії згідно наказу не відповідає професіям визначеним у Постанова №1173.

Зазначають , що трудова книжка ОСОБА_1 заповнювалася з порушенням інструкції "Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях" яка затверджена наказом Міністерства праці України, міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. №58 ( до 1993 року діяла інструкція "Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях", яка затверджена постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1974 р.№ 162) де ст.2 п. 2.4 передбачено "Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення , а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше від тижневого строку, а в разі звільнення - в день звільнення. Вони мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження)".

Виходячи з викладеного період роботи ОСОБА_1 з 04.05.1978 року по 30.09.1997 року в Енергодарській монтажній дільниці тресту "Південенргомонтаж", Енергодарському монтажному управлінні тресту "Південенргомонтаж", Енергодарському будівельно-монтажному управлінні тресту "Південенргомонтаж", будівельно-монтажному управлінні "Енергодарбудмонтаж" орендного управління будівництва "Енергодарбуд" не може бути зарахованим до пільгового стажу, так як професія монтажника конструкцій згідно наказів, за якими було призначено ОСОБА_1 не відповідає професіям ,що передбачена Списком № 2 виробництв, цехів, професій та посад з важкими умовами праці, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та в пільговому розмірі, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 р. №1173 .

Період роботи з 01.10.1997 року по 26.04.2002 року, який складає 04 років 16 днів, - до стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, відповідає Постанові №1173, але цього не достатньо для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.1994 р. №162 "Про затвердження списків виробництв, цехів, професій , посад зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" .

Відповідно до п. б ст. 13 Закону України № 1788-ХХІІ від 05.11.09 року "Про пенсійне забезпечення" (далі по тексту Закон 1788) на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи: працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Просять задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовити в повному обсязі.

Представник третьої особи, ВАТ " Енергодарбуд", що діє на підставі довіреності Шкіндер Н.В. пояснила, що ВАТ «Енергодарбуд» не є правонаступником «Південенергомонтаж» і надати ОСОБА_1 довідку , яка б підтверджувала його стаж, який дає право на пільгову пенсію за списком №2 вони не можуть, так як він ніколи не перебував у трудових відносинах з підприємством, але оскільки є трудова книжка у ОСОБА_1 з записом трудового стажу, що дає право на отримання пільгової пенсіїї, то відмова УПФУ у м. Енергодар в призначенні йому пенсії на пільгових умовах є незаконною.

Вислухавши пояснення сторін, дослідив матеріали справи , суд приходить до наступного.

У судовому засіданні встановлено, що 21.12.2009р. ОСОБА_1 звернувся з заявою до УПФУ в м. Енергодар на призначення йому пенсії на пільгових умовах. Листом від 25.12.2009р. за №Д-516/7-20 – йому було відмовлено і рекомедовано звернутися до суду.

Як вбачається з запису в трудовій книжці під №9, №10 ,позивач 05.04.1978 року був зарахований монтажником сталевих та залізобетонних конструкцій 3-го розряду до Енергодарської монтажної дільниці "Південенергомонтаж"( наказ №68-к/а від 04.05.1978р.), в подальшому йому було присвоєно 4-й розряд монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій( нак. 146-к від 01.09.1978)

Після декількох переіменовань підприємства та зміни підпорядкування (записи11 -15 а/с6), позивач був звільнений з підприємства як монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій – 30.09.1997р .

Відмовляючи позивачеві в зарахуванні цих років в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію по списку №2, відповідач посилається на розбіжності в запису трудової книжки і наказів , на підставі яких були зроблені ці записи, а саме: в наказі №68-к/а від 04.05.1978 року зазначено "зарахувати до штату ОСОБА_1 монтажником конструкцій 3-го розряду» та наказом від 01.09.1978 року зазначено присвоїти монтажнику конструкцій 3-го розряду тов. ОСОБА_1 4-й розряд монтажника - конструкцій. Такі посади підтверджується і архівною довідкою від 17.03.2009р. №383.(а/с 9).

Тобто період роботи, зазначений в трудовій книжці під №9, №10 не був зарахований до пільгового стажу, так як назва професії зазначена в наказі не відповідає професіям , що передбачені Списком № 2 виробництв, цехів, професій та посад з важкими умовами праці, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та в пільговому розмірі, затвердженого постановою Центральної Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 р. №1173 .

Але суд не може погодитися з таким висновком.

Відповідно до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, робота на яких дає право на пенсію на пільгових умовах, затвердженого постановою Державного комітету СРСР з Праці і соціальних питань N 283/П-9 від 10.09.80р., право на призначення пенсії на пільгових умовах мали монтажники по монтажу сталевих та з/б конструкцій, які працювали на будівництві, і виконували ремонтно - будівельні роботи.

Відповідно до п.б ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи: б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

У ч.5 ст. 13 цього Закону зазначено: Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається статтею 100 даного Закону.

За умовами ст.100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством;

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

Тобто ст. 100 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" передбачено, що особам, які працювали до введення в дію цього Закону - до 01.01.1992 року - на роботах із шкідливими i важкими умовами праці, пенсії у розмірах, передбачених цим законом призначаються у вiдповiдностi з вимогами за віком i стажем, що встановлені раніше діючим законодавством.

Ст. 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлено, що основним документом для підтвердження стажу роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записів у ній встановлюється Кабінетом Мiнiстрiв України.

Відповідно до п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записів у ній затвердженому постановою Кабінету Мiнiстрiв України № 637 від 12.08.1993 р. у тих випадках, коли в трудовій книжці вiдсутнi вiдомостi, що визначають право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працiвникiв, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, органiзацiй або їх правонаступників.

Цей порядок було видано на виконання саме статті 62 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" (1788-12)від 05.11.1991 року. Як видно із наданих позивачем документів розбіжностей у прізвищі по паспорту і запису прізвища в трудовій книжці немає. Трудова книжка виписана на прізвище позивача, що відповідає даним його паспорту та трудовому стажу. А тому, виходячи з вищесказаного суд не вбачає правових підстав, за якими необхідно відмовити ОСОБА_1 в зарахуванні трудового стажу за період з 04.05.1978р. по 30.09.1997 г.

В той же час , позивач просить зобов ?язати відповідача зарахувати йому до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за період праці в «Південенергомонтаж» з 15.11.1977р. по 30.09.1997р., але такого запису , а саме «15.11.1977р» у трудовій книжці відсутній, а тому суд вважає за необхідне зазначити, що період , який підлягає зарахуванню в стаж, що дає право на нарахування пенсії на пільгових умовах є п.9 – п16 запису в трудовій книжці – « з 04.05.1978р по 30.09.1997 р».

Приходячи до такого висновку суд приймає до уваги запис під №8 в трудовій книжці ОСОБА_1, (а/с5) де зазначено, що 03.05. 1978р він відряджений на Енергодарський монтажний участок «Ю Е М» «монтажником конструкций 3-го разряда по монтажу металлоизделий и сб. железобетону» із МУ «Південенергомонтаж». Крім того, відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників народного господарства СРСР, затвердженого постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням і Секретаріату Всесоюзної Ради Професійних Спілок № 31/3-30 від 31.01.1985 р., Випуск 3, Розділ: Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи, посада монтажник конструкцій взагалі не передбачена, натомість передбачена посада монтажника по монтажу стальних і залізобетонних конструкцій, що відповідає дійсності та характеру виконуваної позивачем роботи на підприємстві , що підтвердили свідки ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Відносно вимоги позивача про зарахування йому до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах період праці в ДП «Управління будівництва» ВАТ «Енергодарбуд» з 01.10.1997р по 25.10.2001 р. , то суд приходить до наступного.

Відповідно до трудової книжки ОСОБА_1 під № 17 і 18 стоїть запис УБ ВАТ «Енергодарбуд» про те, що він прийнятий по переводу на участок «Проммонтаж» монтажником стальних і ЖБ конструкцій 4р.; 25.10.2001р звільнений по п.5 ст.36 КЗпП України. Цей запис підтверджується архівною довідкою архівного відділу Енергодарської міської ради №382 від17.03.2009р. (а/с10) тобто працював за професією монтажник сталевих та з/б конструкцій, що передбачено Списком №2 розд. ХХІ відповідно до ст.100 Закону України "Про пенсійне забезпечення "/Пост.Ради Мін.СРСР № 1173 від 22.08.56р./

-5-

На а/с23 є довідка ліквідатора ДП УБ ВАТ «Енергодарбуд» №362 від 12.11.2003р про те, що УБ ВАТ «Енергодарбуд» на підставі рішення виконкому Енергодарської міської ради №184-р від 10.06. 1998р переіменовано в ДП «Управління будівництва» ВАТ «Енергодарбуд».

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням статистики у Запорізькій області №24-7/2844 від 19.10.2004р - ДП «Управління будівництва» ВАТ «Енергодарбуд»

вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за рішенням суду (а/с24).

Механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника визначає Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України № 18-1 від 10.11.2006 р.

Відповідно до п.11 цього Порядку для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи;

2) довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні);

3) трудову книжку;

4) документи, видані архівними установами, зокрема:

а) довідку про заробітну плату;

б) копії документів про проведення атестації робочих місць;

в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Довідкою ліквідатора ДП УБ ВАТ «Енергодарбуд» №362 від 12.11.2003р (а/с23) уточнено особливий характер роботи і умови праці, необхідних для нарахування державної пенсії на пільгових умовах ОСОБА_1

Тому суд приходить до висновку , що в цій частині вимоги позивача обгрунтовані і підлягають задоволенню.

Відносно ствердження відповідача, що ОСОБА_1 повинен взяти довідку в ВАТ «Енергодарбуд» для підтвердження свого стажу, який дає йому право на нарахування пенсії на пільгових умовах , то відповідно до розпорядження міського голови м. Енергодар від 16.11.2007р №308-р було скасовано державну реєстрацію ДП "Південенергомонтаж" ВАТ "Енергодарбуд" і визнано правонаступником ДП «Управління будівництва» ВАТ "Енергодарбуд"(а/с25 ) , а відповідно до інформації, наданої Головним управлінням статистики у Запорізькій області №24-7/2844 від 19.10.2004р - ДП «Управління будівництва» ВАТ «Енергодарбуд» вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за рішенням суду (а/с24). Тому твердження відповідача не грунтується на законних підставах.

Виходячи з наведеного, суд вважає дії відповідача в відмові нарахування ОСОБА_1 пенсіїї на пільгових умовах неправомірними.

Керуючись ст.ст. 13, 62, 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991р; Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р; Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, робота на яких дає право на пенсію на пільгових умовах, затвердженого постановою Державного комітету СРСР з Праці і соціальних питань N 283/П-9 від 10.09.80р.; Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України за № 383 від 18.11.2005 р; Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (Постанова Правління ПФУ від 10.11.2006 N 18-1 ; п. 20 "Про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затвердженому постановою КМУ № 637 від 12.08.1993 р., ст. ст. 159,160-163,186 КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Визнати дії Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодарі Запорізької області щодо відмови ОСОБА_1 у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах по Списку №2 неправомірними.

Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодарі Запорізької області призначити ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсію за віком на пільгових умовах по Списку №2 з 21 грудня 2009 року з урахуванням періоду роботи з 04.05.1978р. по 30.09.1997г і з 01.10.1997р. по 25.10.2001р.

Заява про апеляційне оскарження постанови подається протягом десяти днів з дня її складання в повному обсязі - з 07.07. 2010 року .

Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя :

http://reyestr.court.gov.ua/Review/10416617

Link to comment
Share on other sites

Вы ищите работу в таком направлении ? Вроде этот форум совсем не по пенсиям )) ?!

Да я не жалуюсь , работа есть ,а это место на форуме именно для пенсионных дел Вы наверное не прочитали внимательно куда зашли.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Да я не жалуюсь , работа есть ,а это место на форуме именно для пенсионных дел Вы наверное не прочитали внимательно куда зашли.

Есть участник войны, она получает добавку к пенсии 75 грн.

есть ли что-то похожее как у Детей войны, что сумма должна быть значительно больше нежели так, которую выплачивают по Госбюджету?

Нашел только это в ЗУ про статус ветеранов войны...

Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років;

ей было меньше 18 лет на момент окончания второй мировой.

Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни

Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" дане підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним із законів.

Розділ IV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Особам, які мають право на пільги відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільги надаються за їх вибором згідно з одним із зазначених законів.

Я так понял либо то, либо то.

Где размер надбавки для участников войны установлен??

Link to comment
Share on other sites

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту

Стаття 14. Пільги для учасників війни

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:

.....

Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього

Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в

тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне

довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що

виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим

учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб,

які втратили працездатність. ( Частина статті 14 в редакції

Законів N 458/95-ВР від 23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95; із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2212-IV ( 2212-15 ) від

18.11.2004; в редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від

05.10.2005)

Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і

медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну

військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим

учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах,

які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних

призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

{ Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV

( 367-14 ) від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо дії частини п'ятої статті 14 додатково див. Закони

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від

19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007

( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } ...

Link to comment
Share on other sites

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту

Стаття 14. Пільги для учасників війни

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:

.....

Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього

Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в

тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне

довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що

виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим

учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб,

які втратили працездатність. ( Частина статті 14 в редакції

Законів N 458/95-ВР від 23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95; із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2212-IV ( 2212-15 ) від

18.11.2004; в редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від

05.10.2005)

Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і

медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну

військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим

учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах,

які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних

призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

{ Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV

( 367-14 ) від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Щодо дії частини п'ятої статті 14 додатково див. Закони

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від

19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007

( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } ...

сейчас прожиточный минимум для не работоспособных 750 грн.

тогда все нормально.

Так а в чем подвох у детей войны?

им не выплачивали эти 75 грн. в месяц?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Прошу помочь в таком вопросе. Мама - пенсионерка. С недавних пор - вдова ветерана вооруженных сил. Она имеет право получать только одну из пенсий (ее собственная и 30% от ветеранской пенсии)? Или 30% ветеранской пенсии может быть добавлена к ее собственной? И еще один вопрос: предусмотрено ли повышение пенсий вдовам ветеранов вооруженных при повышении пенсий ветеранам?

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Мне 50 лет,общий стаж 27,5 лет. Из них 10лет и 3мес вредности(работала отделочницей в лаконаливе на мебельной фабрике с 03.03 1981 года по 13.03 1991год .В сентябре 2011 подала документы на льготную пенсию,документы приняли,но в конце ноября пришел отказ.Мотивируя тем, что закон ,который принят 26.01.1991 г постановления КМУ 10 список 2 раздел 21 пункт6,код 22306020-16314, вступил в силу в 1992 году. Права на получения льготной пенсии я не имею, так как работа отделочницы не предусмотрена списком 2.раздел 21 утвержденным Постановлением РМ СССР от 22.08.1956 года №1173.Обьясните пожалуйста правильно ли этот отказ,неужели никаких поправок не принималось за эти годы.И эти годы работы в лаконаливе ничего не значат?

Link to comment
Share on other sites

Мне 50 лет,общий стаж 27,5 лет. Из них 10лет и 3мес вредности(работала отделочницей в лаконаливе на мебельной фабрике с 03.03 1981 года по 13.03 1991год .В сентябре 2011 подала документы на льготную пенсию,документы приняли,но в конце ноября пришел отказ.Мотивируя тем, что закон ,который принят 26.01.1991 г постановления КМУ 10 список 2 раздел 21 пункт6,код 22306020-16314, вступил в силу в 1992 году. Права на получения льготной пенсии я не имею, так как работа отделочницы не предусмотрена списком 2.раздел 21 утвержденным Постановлением РМ СССР от 22.08.1956 года №1173.Обьясните пожалуйста правильно ли этот отказ,неужели никаких поправок не принималось за эти годы.И эти годы работы в лаконаливе ничего не значат?

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 1956 г. N 1173

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Об утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах 

Дополнительно см. разъяснение,

утвержденное постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР

 по вопросам труда и зароботной платы

 от 9 августа 1960 года N 1012

Тоесть оно действительно действует

Раздел 21

XXI. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Производство искусственного и синтетического волокна

XXI. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Производство искусственного и синтетического волокна

Рабочие и инженерно-технические работники, занятые обслуживанием и текущим ремонтом аммиачно-холодильно-компрессорных установок, в производстве жидкого стекла.

Слесари, бригадиры, ремонтировщики, помощники ремонтировщиков, электрики, мастера и старшие мастера, занятые полный рабочий день на ремонте, профилактике и обслуживании технологического оборудования, электрооборудования, вентиляции, контрольно-измерительных приборов, производственной канализации, тоннелей и коммуникаций в цехах и производствах: сероуглерода, ронгалита, сульфата, гексаметафосфата, цинковых белил, сернистого натрия и аммония, бисульфата и сульфинированных жировых продуктов; в цехах химических, прядильных, отделочных, размотки кислого шелка и крашения, производств вискозного, медно-аммиачного, триацетатного, хлоринового, ацетатного, синтетических волокон, щетины, лески, целлофана, пенки и губки; в кислотной станции и станции отделочных растворов; в цехах регенерации (сероуглерода, серы из газов сероуглеродных производств, летучих и органических растворителей, меди, аммиака, капролактама), рабочие, занятые на мойке и обработке возвратной тары из-под токсических химических продуктов, нейтрализации и очистке промышленных сточных вод.

Прачки на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами.

Рабочие стеклодувных мастерских

2. Отбельное и красильно-отделочное производства (текстильное и трикотажное)

Рабочие

Варильщики, варщики (отварщики) и их помощники

Заготовщики химических материалов, красителей, плюсов, красок и морданов

Запарщики (заправщики) запарных камер и котлов

Красильщики (машинисты) волокна, пряжи, ткани, полотна, ниток, чулочно-носочных изделий на машинах, барках, аппаратах и вручную и их помощники

Машинисты каустификаторов

Машинисты запарных аппаратов

Машинисты зрельных аппаратов

Машинисты на пропиточных машинах

Машинисты нашатырных аппаратов

Машинисты гардинно-тюлевых и кружевных машин

Мойщики ушатов, щеток, ящиков и посуды в красковарках

Отбельщики, машинисты мойных и материальных машин, аппаратов и агрегатов непрерывного беления и их помощники

Плюсовщики и машинисты плюсовок (при работе на черно-анилиновых красителях)

Помощники мастеров цехов зрельно-запарного, красильного и красковарки

Помощники мастеров в отделочном производстве технических сукон

Приготовители химических растворов и хлора

Разделывальщики красок, плюсов, морданов

Рабочие на приготовлении красок

Рабочие гальванических цехов, работающие на хромировке и омеднении валов

Рабочие на пропиточно-проходных и красильно-проходных аппаратах

Рабочие, занятые в отделочном производстве технических сукон (промывальщики, сукновалы, сушильщики, ворсовальщики)

Спиртовщики-кисловщики тканей, полотна, пряжи и изделий

Сукновалы

Сушильщики (заправщики) товара на сушилках печатных машин

Травильщики

Укладчики и выбиральщики мокрого товара и пряжи вручную в котлы и ямы

Цедильщики (ситовальщики) красок, загусток

3. Прядильное производство

Хлопчатобумажная и ватная промышленность

Рабочие

Выгребальщики пуха и угаров из-под чесальных машин на ватных фабриках

Рабочие на пыльных волчках, вертикальных разрыхлителях и регенераторах при переработке угаров

Рабочие на трепально-разрыхлительных агрегатах и на составлении смеси сырья в угарном прядении и на ватных фабриках при выработке одежной ваты

Чесальщики-барабанщики при ручном очесывании

Чистильщики-точильщики в аппаратном прядении

Льняная и пенько-джутовая промышленность

Рабочие

Выгребальщики очеса и костры из-под чесальных и льно-чесальных машин

Помощники мастеров чесальных машин

Рабочие на чесальных и грубых чесальных машинах

Рабочие, занятые в мокром прядении:

Бригадиры съемозаправочных бригад

Прядильщики

Помощники мастеров

Съемозаправщики

Уборщики-грязевозы

Шнуровщики-тесемщики

Рабочие на обработке угаров на грохотах, трясилках, смешивающих волчках, угароочищающих и щипальных машинах, прессовщики угаров

Чесали на ручных гребнях

Шерстяная промышленность

Рабочие

Карбонизаторы лоскута и тканей

Трепальщики угаров и немытой шерсти

Чистильщики-точильщики аппаратов

4. Шелковое производство

Варщики отходов кокономотания

Запарщики

Кокономотальщики

Коконорезальщики

промывщики вареного сырья в ваннах

Составители химических растворен для варки отходов

Трепальщики сырья

Чесальщики на циркулярно-чесальных машинах

5. Первичная обработка немытой и заводской шерсти

Рабочие

Замачивальщики и промывальщики овчин и голяка

Консервировщики голяка

Мездрильщики

Мойщики немытой шерсти

Намазчики и сгонщики шерсти с овчин

Сортировщики немытой шерсти

6. Кожевенное, меховое и овчинно-шубное производства

Отмочно-зольные, сырейные, дубильные, красильные и формалиновые цехи

а) Рабочие

Браковщики сырья и полуфабрикатов

Варщики дубильных экстрактов

Выстилальщики кожевенно-мехового сырья и голья

Выгрузчики кожевенно-мехового сырья из чанов, баркасов и барабанов

Дубильщики

Жировальщики

Зольщики

Заливщики рабочих растворов, соков и эмульсий

Загрузчики кожевенно-мехового сырья в чаны, баркасы и барабаны

Красильщики кож, меха и шубной овчины

Кантовщики кожевенного сырья

Квасильщики шубно-мехового сырья

Крупонорезы кож (хазорезы)

Консервировщики кожевенно-мехового сырья

Калильщики чепрака и технической кожи

Мездрильщики (разбивщики)

Намазчики шкур волососгоночной смесью

Отмочники

Обеззольщики

Обрядчики сырья

Отжимщики кож на центрифугах и прессах

Перезольщики

Промывальщики сырья и полуфабрикатов

Подносчики-относчики сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильных, жировальных и формалиновых цехах

Рабочие по приготовлению растворов, красителей, жировых эмульсий, нитролаков, формалина и химикатов

Распиловщики-двоильщики кож

Разводчики кож

Составители растворов кислот, щелочей и других химикатов

Строгали кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов

Сгонщики шерсти и щетины

Сортировщики кожевенно-мехового сырья

Слесари дежурные в отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильно-жировальных и формалиновых цехах

Уборщики отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильно-жировальных, формалиновых, салотопленых и клееваренных цехов

Чистильщики чанов, баркасов, барабанов, отстойников и канализации

Чистильщики лица голья

Чистильщики меховых шкур бензином

Эпилировщики меховых шкур

б) Инженерно-технические работники

 в кожевенном, меховом и овчинно-шубном производствах

Мастера, занятые в производственных цехах: отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильно-жировальных, формалиновых, синтановых - производства синтетических дубителей и химической продукции

7. Приготовительные и отделочные цехи

Рабочие

Грунтовальщики нитрокрасками и органическими растворителями

Колористы на приготовлении растворов нитрокрасок

Клеевары - варщики мездрового клея

Лаковары

Лакировщики

Мойщики мездры, щетины и волоса

Мяльщики сыромяти и замши вручную

Набивщики кож и овчины на рамы

Наклейщики кож вручную

Отделочники меха урзольного и анилинового крашения

Протирщики кож органическими растворителями и покрывными нитрокрасками

Рабочие на обработке меха формалином и уротропином и резины

Цепкой серной кислотой в обувном производстве

Составители аппретур, эмульсий и лаков

Смывщики лица кож вручную

Съемщики кож с рам

Сушильщики кож, меха и щетины в камерных сушилках ручной завески

Салотопы и варщики шубного лоскута

Чесальщики мехов урзольного и анилинового крашения

Шприцовщики, работающие с нитрокрасками

8. Производство синтановых дубителей

Рабочие

Выпарщики на аппаратах Кестнера

Выгрузчики из аппаратов синтетических дубителей

Загрузчики химического сырья в аппараты

Кислотчики

Конденсаторщики

Нейтрализаторщики

Плавильщики антрацена, нафталина и фенолов

Сульфировщики и сульфитировщики

Транспортировщики химического сырья в производственных цехах

Чистильщики выпарных аппаратов

9. Производство химической продукции для отраслей легкой и текстильной промышленности

Рабочие

Аппаратчики

Дозировщики

Краскотеры

Мешальщики

Обжигальщики

Сушильщики пигмента

10. Валяльно-войлочное производство

Рабочие

Валяльщики на молотковых машинах

Кисловщики

Карбонизаторы

Красильщики фетра и велюра

Протравщики пуховых шкур кислотами

Рабочие на приготовлении смесок вручную

Рабочие на катальных, многоваличных и горячих свойлачивающих машинах

Сушильщики в немеханизированных камерах и огневых сушилках

Трепальщики немытой шерсти

Чистильщики чесальных машин. 

А на что вы ссылались, когда просили начать выдавать Вам пенсиюГ?

Посмотрите весь список 21 раздела, может найдете свою профессию?

Нужно видеть отказ ПФ.

Link to comment
Share on other sites

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 1956 г. N 1173

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Об утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах 

Дополнительно см. разъяснение,

утвержденное постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР

 по вопросам труда и зароботной платы

 от 9 августа 1960 года N 1012

Тоесть оно действительно действует

Раздел 21

XXI. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Производство искусственного и синтетического волокна

XXI. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Производство искусственного и синтетического волокна

Рабочие и инженерно-технические работники, занятые обслуживанием и текущим ремонтом аммиачно-холодильно-компрессорных установок, в производстве жидкого стекла.

Слесари, бригадиры, ремонтировщики, помощники ремонтировщиков, электрики, мастера и старшие мастера, занятые полный рабочий день на ремонте, профилактике и обслуживании технологического оборудования, электрооборудования, вентиляции, контрольно-измерительных приборов, производственной канализации, тоннелей и коммуникаций в цехах и производствах: сероуглерода, ронгалита, сульфата, гексаметафосфата, цинковых белил, сернистого натрия и аммония, бисульфата и сульфинированных жировых продуктов; в цехах химических, прядильных, отделочных, размотки кислого шелка и крашения, производств вискозного, медно-аммиачного, триацетатного, хлоринового, ацетатного, синтетических волокон, щетины, лески, целлофана, пенки и губки; в кислотной станции и станции отделочных растворов; в цехах регенерации (сероуглерода, серы из газов сероуглеродных производств, летучих и органических растворителей, меди, аммиака, капролактама), рабочие, занятые на мойке и обработке возвратной тары из-под токсических химических продуктов, нейтрализации и очистке промышленных сточных вод.

Прачки на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами.

Рабочие стеклодувных мастерских

2. Отбельное и красильно-отделочное производства (текстильное и трикотажное)

Рабочие

Варильщики, варщики (отварщики) и их помощники

Заготовщики химических материалов, красителей, плюсов, красок и морданов

Запарщики (заправщики) запарных камер и котлов

Красильщики (машинисты) волокна, пряжи, ткани, полотна, ниток, чулочно-носочных изделий на машинах, барках, аппаратах и вручную и их помощники

Машинисты каустификаторов

Машинисты запарных аппаратов

Машинисты зрельных аппаратов

Машинисты на пропиточных машинах

Машинисты нашатырных аппаратов

Машинисты гардинно-тюлевых и кружевных машин

Мойщики ушатов, щеток, ящиков и посуды в красковарках

Отбельщики, машинисты мойных и материальных машин, аппаратов и агрегатов непрерывного беления и их помощники

Плюсовщики и машинисты плюсовок (при работе на черно-анилиновых красителях)

Помощники мастеров цехов зрельно-запарного, красильного и красковарки

Помощники мастеров в отделочном производстве технических сукон

Приготовители химических растворов и хлора

Разделывальщики красок, плюсов, морданов

Рабочие на приготовлении красок

Рабочие гальванических цехов, работающие на хромировке и омеднении валов

Рабочие на пропиточно-проходных и красильно-проходных аппаратах

Рабочие, занятые в отделочном производстве технических сукон (промывальщики, сукновалы, сушильщики, ворсовальщики)

Спиртовщики-кисловщики тканей, полотна, пряжи и изделий

Сукновалы

Сушильщики (заправщики) товара на сушилках печатных машин

Травильщики

Укладчики и выбиральщики мокрого товара и пряжи вручную в котлы и ямы

Цедильщики (ситовальщики) красок, загусток

3. Прядильное производство

Хлопчатобумажная и ватная промышленность

Рабочие

Выгребальщики пуха и угаров из-под чесальных машин на ватных фабриках

Рабочие на пыльных волчках, вертикальных разрыхлителях и регенераторах при переработке угаров

Рабочие на трепально-разрыхлительных агрегатах и на составлении смеси сырья в угарном прядении и на ватных фабриках при выработке одежной ваты

Чесальщики-барабанщики при ручном очесывании

Чистильщики-точильщики в аппаратном прядении

Льняная и пенько-джутовая промышленность

Рабочие

Выгребальщики очеса и костры из-под чесальных и льно-чесальных машин

Помощники мастеров чесальных машин

Рабочие на чесальных и грубых чесальных машинах

Рабочие, занятые в мокром прядении:

Бригадиры съемозаправочных бригад

Прядильщики

Помощники мастеров

Съемозаправщики

Уборщики-грязевозы

Шнуровщики-тесемщики

Рабочие на обработке угаров на грохотах, трясилках, смешивающих волчках, угароочищающих и щипальных машинах, прессовщики угаров

Чесали на ручных гребнях

Шерстяная промышленность

Рабочие

Карбонизаторы лоскута и тканей

Трепальщики угаров и немытой шерсти

Чистильщики-точильщики аппаратов

4. Шелковое производство

Варщики отходов кокономотания

Запарщики

Кокономотальщики

Коконорезальщики

промывщики вареного сырья в ваннах

Составители химических растворен для варки отходов

Трепальщики сырья

Чесальщики на циркулярно-чесальных машинах

5. Первичная обработка немытой и заводской шерсти

Рабочие

Замачивальщики и промывальщики овчин и голяка

Консервировщики голяка

Мездрильщики

Мойщики немытой шерсти

Намазчики и сгонщики шерсти с овчин

Сортировщики немытой шерсти

6. Кожевенное, меховое и овчинно-шубное производства

Отмочно-зольные, сырейные, дубильные, красильные и формалиновые цехи

а) Рабочие

Браковщики сырья и полуфабрикатов

Варщики дубильных экстрактов

Выстилальщики кожевенно-мехового сырья и голья

Выгрузчики кожевенно-мехового сырья из чанов, баркасов и барабанов

Дубильщики

Жировальщики

Зольщики

Заливщики рабочих растворов, соков и эмульсий

Загрузчики кожевенно-мехового сырья в чаны, баркасы и барабаны

Красильщики кож, меха и шубной овчины

Кантовщики кожевенного сырья

Квасильщики шубно-мехового сырья

Крупонорезы кож (хазорезы)

Консервировщики кожевенно-мехового сырья

Калильщики чепрака и технической кожи

Мездрильщики (разбивщики)

Намазчики шкур волососгоночной смесью

Отмочники

Обеззольщики

Обрядчики сырья

Отжимщики кож на центрифугах и прессах

Перезольщики

Промывальщики сырья и полуфабрикатов

Подносчики-относчики сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильных, жировальных и формалиновых цехах

Рабочие по приготовлению растворов, красителей, жировых эмульсий, нитролаков, формалина и химикатов

Распиловщики-двоильщики кож

Разводчики кож

Составители растворов кислот, щелочей и других химикатов

Строгали кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов

Сгонщики шерсти и щетины

Сортировщики кожевенно-мехового сырья

Слесари дежурные в отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильно-жировальных и формалиновых цехах

Уборщики отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильно-жировальных, формалиновых, салотопленых и клееваренных цехов

Чистильщики чанов, баркасов, барабанов, отстойников и канализации

Чистильщики лица голья

Чистильщики меховых шкур бензином

Эпилировщики меховых шкур

б) Инженерно-технические работники

 в кожевенном, меховом и овчинно-шубном производствах

Мастера, занятые в производственных цехах: отмочно-зольных, сырейных, дубильно-красильно-жировальных, формалиновых, синтановых - производства синтетических дубителей и химической продукции

7. Приготовительные и отделочные цехи

Рабочие

Грунтовальщики нитрокрасками и органическими растворителями

Колористы на приготовлении растворов нитрокрасок

Клеевары - варщики мездрового клея

Лаковары

Лакировщики

Мойщики мездры, щетины и волоса

Мяльщики сыромяти и замши вручную

Набивщики кож и овчины на рамы

Наклейщики кож вручную

Отделочники меха урзольного и анилинового крашения

Протирщики кож органическими растворителями и покрывными нитрокрасками

Рабочие на обработке меха формалином и уротропином и резины

Цепкой серной кислотой в обувном производстве

Составители аппретур, эмульсий и лаков

Смывщики лица кож вручную

Съемщики кож с рам

Сушильщики кож, меха и щетины в камерных сушилках ручной завески

Салотопы и варщики шубного лоскута

Чесальщики мехов урзольного и анилинового крашения

Шприцовщики, работающие с нитрокрасками

8. Производство синтановых дубителей

Рабочие

Выпарщики на аппаратах Кестнера

Выгрузчики из аппаратов синтетических дубителей

Загрузчики химического сырья в аппараты

Кислотчики

Конденсаторщики

Нейтрализаторщики

Плавильщики антрацена, нафталина и фенолов

Сульфировщики и сульфитировщики

Транспортировщики химического сырья в производственных цехах

Чистильщики выпарных аппаратов

9. Производство химической продукции для отраслей легкой и текстильной промышленности

Рабочие

Аппаратчики

Дозировщики

Краскотеры

Мешальщики

Обжигальщики

Сушильщики пигмента

10. Валяльно-войлочное производство

Рабочие

Валяльщики на молотковых машинах

Кисловщики

Карбонизаторы

Красильщики фетра и велюра

Протравщики пуховых шкур кислотами

Рабочие на приготовлении смесок вручную

Рабочие на катальных, многоваличных и горячих свойлачивающих машинах

Сушильщики в немеханизированных камерах и огневых сушилках

Трепальщики немытой шерсти

Чистильщики чесальных машин. 

А на что вы ссылались, когда просили начать выдавать Вам пенсиюГ?

Посмотрите весь список 21 раздела, может найдете свою профессию?

Нужно видеть отказ ПФ.

Для получения льготной пенсии ,я ссылалась на Закон Украины о пенсионном обеспечении №13.Ответ ПФ(Право на пенсию на льготных условиях ... не имеет.так как должность отделочницы не предусмотрена списком №2.раздел 21 утвержденным Постановлением СМ СССР от 22.08.1956 года №1173.
Link to comment
Share on other sites

Для получения льготной пенсии ,я ссылалась на Закон Украины о пенсионном обеспечении №13.Ответ ПФ(Право на пенсию на льготных условиях ... не имеет.так как должность отделочницы не предусмотрена списком №2.раздел 21 утвержденным Постановлением СМ СССР от 22.08.1956 года №1173.

Я Вам его сбросил.

Вы действительно ним не предусмотрены?

посмотрите его внимательно

Link to comment
Share on other sites

Я Вам его сбросил.

Вы действительно ним не предусмотрены?

посмотрите его внимательно

Спасибо за информацию.я внимательно просмотрела все списки.увы ничего не нашла.Предприятие относилось к лесной и деревообрабатывающей промышленности,закон о вредности этой професии был принят 26.01.1991 года постановление КМУ №10 список 2 раздел 21.А закон вступил в силу после атестации то есть в 1992г.Значит ничего нельзя доказать...
Link to comment
Share on other sites

Спасибо за информацию.я внимательно просмотрела все списки.увы ничего не нашла.Предприятие относилось к лесной и деревообрабатывающей промышленности,закон о вредности этой професии был принят 26.01.1991 года постановление КМУ №10 список 2 раздел 21.А закон вступил в силу после атестации то есть в 1992г.Значит ничего нельзя доказать...

дайте ссылку на этот закон.

Если законом предусмотрено, что лицом занятым в Вашей профессии предусмотрен льготный выход на Пенсию, то должны применятся его нормы, а не Постановления.

Хорошо бы было видеть все документы.

Ваше обращение в ПФ и его ответ.

Link to comment
Share on other sites

дайте ссылку на этот закон.

Если законом предусмотрено, что лицом занятым в Вашей профессии предусмотрен льготный выход на Пенсию, то должны применятся его нормы, а не Постановления.

Хорошо бы было видеть все документы.

Ваше обращение в ПФ и его ответ.

Вышлите на почту.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Женщина, 52 года. Время работы на металлургическом предприятии 5 лет и 3 года на другом. Для выхода на пенсию по Списку 2 столкнулась с ситуацией, что предприятие не зачло во вредный стаж из 5-ти лет 2 года, и второе из 3-х - 1,5 года. Объясняют тем, что были якобы "горячие" и "холодные" смены  и "холодные" во вредный стаж не учтены. 

Т.е. предприятие и в ПФУ отчитывается так, что у человека для выхода на пенсию не хватает вредного стажа.

Где правду искать? На какую нормативку ссылаться? Чем вообще регламентируется учет вредного стажа? Ведь реально проверить за десяток или два лет назад горячесть и холодность смен невозможно.... и куда вообще по этому поводу обращаться?  

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Начинать нужно с самого нормативного определения "вредного стажа". То есть, профессию (или должность) женщины надо нормативно квалифицировать как "вредную", а дальше, - в общем порядке. Это специальная нормативка, на предприятии должны знать.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show