Recommended Posts

если кредит погашен, то чем предусмотренно снятие ипотеки?

или же нужно признать договор ипотеки припиненим???

помню норму, что это обязан делать залогодержатель, но чем это предусмотренно?

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2004 р. N 410

Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек

.....

Виключення запису з Реєстру

25. Після виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, іпотекодержатель зобов'язаний протягом десяти днів надіслати реєстратору письмове повідомлення про виключення запису з Реєстру з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.

Запис про обтяження майна іпотекою може бути виключений на підставі рішення суду з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.

и тут же нашел

и переходим дальше, спорный момент

на человеке остались висеть штрафы, но кредит выполнен, справку банк не дает ссылаясь на эти штрафы...

что делать в данном случае?

Link to comment
Share on other sites

1. Послать банк.

2. Выплатить штрафы.

Сун не снимет ипотеку, т.к. она обеспечивает выполнение всех обязательств, и штрафов. Если только обязательств - тада:

3. В суд.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка застосовується судом апеляційної інстанції у відповідності до ст. 8 ЦПК України, грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з валютного регулювання і валютного контролю, які не потребують індивідуальної ліцензії.

Можно попробовать послать штрафы.

Link to comment
Share on other sites

1. Послать банк.

2. Выплатить штрафы.

Сун не снимет ипотеку, т.к. она обеспечивает выполнение всех обязательств, и штрафов. Если только обязательств - тада:

3. В суд.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка застосовується судом апеляційної інстанції у відповідності до ст. 8 ЦПК України, грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з валютного регулювання і валютного контролю, які не потребують індивідуальної ліцензії.

Можно попробовать послать штрафы.

штарфы это не денежные обязательства???

но пойдет ли суд на это?

и признает ли договор ипотеки припиненим?

Link to comment
Share on other sites

штарфы это не денежные обязательства???

но пойдет ли суд на это?

и признает ли договор ипотеки припиненим?

только в том случае если он проходит через процедуру банкротства--штрафы не считают

а как потом поступит банк--загадка

а вы пересчитывали штрафы, их размер соизмерим с основным обязательством?

суд же может их уменьшить за досрочное исполнение обяз-ва

а банк будет стоять на своем пока все не отдадите

Link to comment
Share on other sites

только в том случае если он проходит через процедуру банкротства--штрафы не считают

а как потом поступит банк--загадка

а вы пересчитывали штрафы, их размер соизмерим с основным обязательством?

суд же может их уменьшить за досрочное исполнение обяз-ва

а банк будет стоять на своем пока все не отдадите

штрафы просто висят, кредит погашен

из-за этих штрафов не снимают ипотеку

Link to comment
Share on other sites

как обычно, ипотекой обеспечиваются все обязательства ипотекодателя, и штрафы тоже

надо изучить ипотечный договор

а про то, что суд может уменьшить штрафы:

из Узагальнення

Хоча зазначене положення закону є правом, а не обов’язком суду, однак, якщо наявні такі обставини, то вони мають ураховуватися судом у разі, якщо на це посилається боржник і просить зменшити розмір неустойки. При цьому на виконання вимог ст. 215 ЦПК України суд повинен в обов’язковому порядку мотивувати свій висновок.

Істотними обставинами в розумінні ст. 551 ЦК України можна вважати ступінь виконання зобов’язання боржником, наприклад, дострокове погашення кредиту та відсотків, доведений матеріалами справи тяжкий майновий стан боржника, інші інтереси сторін (а не лише боржника), які заслуговують на увагу.

Установлено, що Венедиктовою С.Г. 25 жовтня 2007 року отримано кредит в сумі 5 тис. доларів США на строк користування 18 місяців. З боку позичальниці було прострочення платежів по кредиту та відсотках, що дало право банку відповідно до положення п. 4.1. кредитного договору вимагати дострокового стягнення заборгованості за договором. Станом на 2 вересня 2008 р. із загальної суми заборгованості в розмірі 70 115,64 грн. заборгованість за кредитом складала у гривневому еквіваленті за курсом НБУ – 17 766 грн. 68 коп. та 52 118 грн. штрафних санкцій за прострочення, оскільки умовами кредитного договору передбачена сплата штрафу в розмірі 253 грн. за кожен день прострочення. 23 грудня 2008 року (до ухвалення судом рішення) позичальницею повністю погашено кредит та відсотки за користування ним і станом на 14 січня 2009 р. заборгованість Венедиктової С.Г. складалась лише із штрафних санкцій за прострочення зобов’язань з погашення кредиту.

З огляду на зазначені обставини та той факт, що заявлена до стягнення сума штрафу значно перевищує суму самого кредиту та відсотків, апеляційним судом було застосоване правило ч. 3 ст. 551 ЦК України про співмірність вимог із розміром заподіяних збитків із врахуванням таких істотних обставин справи як дострокове погашення позичальником кредиту та відсотків (до спливу строку договору), майновий стан позичальника, який будучи суб’єктом господарювання у 2007-2008 роках не мав доходу, достатнього для погашення кредиту в силу об’єктивних причин (зменшення товарообігу), наявність на утриманні малолітніх дітей та того факту, що непомірні для сім’ї грошові зобов’язання негативно відобразяться на утриманцях та викличуть загрозу позбавлення житла, на яке накладено арешт в порядку забезпечення позову.

Link to comment
Share on other sites

Чио конкретно обеспечивает ипотека? Читать нада... Если и штрафы - то тогда.....

Ну... Пусть висит :) Х.З.....

все что в договоре, и штрафы тоже

меня другое интересует, допустим есть иск банка ко мне, в нем банк перечисляет долги - тело, проценты, пеня, штрафов в иске нет!!! банк просит стягнути задолженность путем вылучення ипотеки, иск удовлетворен (заочно) - "звернути стягнення" на недвиж. по ипотеке

далее - продажа ипотеки(не всей, часть осталась), кредит с пеней погашен полностью, штрафы не погашены, но это не моё желание, сам банк этого делать не стал

а теперь злободневные для меня вопросы:

может ли банк на основании этого решения суда стягнути с меня штрафы каким либо путем не обозначенным в решении суда, то есть продать оставшуюся ипотеку, изъять через исп. службу какие-то личные вещи и т.д., имеют ли они такое право теоретически? или они должны придерживаться своих требований в иске и их удовлетворения в решении суда? как по закону?

а если наоборот банк в иске требует стягнути задолженность всю и штрафы то же, но не требует стягнути ипотеку, если решением иск удовлетворят, могут ли они на основании его инициировать продажу ипотеки? или опять таки должны придерживаться иска и решения?

Link to comment
Share on other sites

все что в договоре, и штрафы тоже

меня другое интересует, допустим есть иск банка ко мне, в нем банк перечисляет долги - тело, проценты, пеня, штрафов в иске нет!!! банк просит стягнути задолженность путем вылучення ипотеки, иск удовлетворен (заочно) - "звернути стягнення" на недвиж. по ипотеке

далее - продажа ипотеки(не всей, часть осталась), кредит с пеней погашен полностью, штрафы не погашены, но это не моё желание, сам банк этого делать не стал

а теперь злободневные для меня вопросы:

может ли банк на основании этого решения суда стягнути с меня штрафы каким либо путем не обозначенным в решении суда, то есть продать оставшуюся ипотеку, изъять через исп. службу какие-то личные вещи и т.д., имеют ли они такое право теоретически? или они должны придерживаться своих требований в иске и их удовлетворения в решении суда? как по закону?

а если наоборот банк в иске требует стягнути задолженность всю и штрафы то же, но не требует стягнути ипотеку, если решением иск удовлетворят, могут ли они на основании его инициировать продажу ипотеки? или опять таки должны придерживаться иска и решения?

они имеют право на то что написанно в решении

и соответственно в исп. листе.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Уважаемые форумчане, помогите советом в такой ситуации : банк подал в суд на взыскание кредитной задолженности по ипотеке. Однако на ипотечном договоре отсутствует печать и подпись банка. Является-ли такой договор действительным и как можно использовать это обстоятельство против банка?

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые форумчане, помогите советом в такой ситуации : банк подал в суд на взыскание кредитной задолженности по ипотеке. Однако на ипотечном договоре отсутствует печать и подпись банка. Является-ли такой договор действительным и как можно использовать это обстоятельство против банка?

договор ипотеки должен заверить нотариус.....
Link to comment
Share on other sites

Уважаемые форумчане, помогите советом в такой ситуации : банк подал в суд на взыскание кредитной задолженности по ипотеке. Однако на ипотечном договоре отсутствует печать и подпись банка. Является-ли такой договор действительным и как можно использовать это обстоятельство против банка?

это роли не сыграет , сли нотариаьно заверен..

смешно конечно, но мне не дали договор ипотеки на руки,

а представителя банка и близко не было у нотариуса, а подпись и печать стоит ;)

а еще доверенность на банк, чтоб оформил в бти док-ты

так что можно только догадаться, что мы там еще наподписывали ;)

написала письмо споживачам- раньше отвечали,

теперь- мы ваше письмо переслали голове НБУ, и голове правления Банка :lol:

теперь жду ответа, как соловей лета

Link to comment
Share on other sites

договор ипотеки должен заверить нотариус.....

Договор заверен нотариусом (откуда - бы взялся бланк?) без подписи и печати банка. Может - ли такой договор считаться недействительным или это нужно решать через суд?

Link to comment
Share on other sites

Договор заверен нотариусом (откуда - бы взялся бланк?) без подписи и печати банка. Может - ли такой договор считаться недействительным или это нужно решать через суд?

в любом случае через суд только. хотя тоже вопрос довольно спорный. подводить это под отсутствие волеизъявления банка вряд ли получится, т.к. банк просто сам в суде подтвердит наличие волеизъявления и иск сломается.

Link to comment
Share on other sites

в любом случае через суд только. хотя тоже вопрос довольно спорный. подводить это под отсутствие волеизъявления банка вряд ли получится, т.к. банк просто сам в суде подтвердит наличие волеизъявления и иск сломается.

Спасибо. В настоящее время этого банка уже нет, есть правоприемник после ребрендинга. Это может помочь?
Link to comment
Share on other sites

Спасибо. В настоящее время этого банка уже нет, есть правоприемник после ребрендинга. Это может помочь?

я бы подвел под ч. 1ст. 203 ЦК суперечить вимогам ст. 207, 208 ЦК
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show