Возможен ли запрет выезда за границу


Recommended Posts

наверное глупый вопрос, знакомый узнал, что он в черном списке на запрет выезда за границу, никаких судов не было.

Link to comment
Share on other sites

Президент Ющенко ввел такую байду,есть кредит не плаченый в одном из проблемных банков .значит никакого выезда

НБУ роз’яснив, як заборонити боржникам виїзд за кордон

ЛИСТ

від 03.11.2009 р. N 49-012/2687-20491

Управління юридичного забезпечення банківського нагляду

Банкам України

Щодо обмеження виїзду за межі України боржників банкі в

Національний банк України у зв'язку із зверненням Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо виконання пункту 2 Указу Президента України від 08.10.2009 N 813/2009 «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі» у частині тимчасової відмови у виїзді за кордон громадянам України, які мають невиконані кредитні зобов'язання, зазначає таке.

Правові підстави для тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за кордон визначені статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», якими, зокрема, є дія неврегульованих аліментних, договірних чи інших невиконаних зобов'язань; порушення проти громадянина України кримінальної справи; подання щодо громадянина України цивільного позову до суду.

При цьому органам Державної прикордонної служби України на підставі пункту 4 статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» надано право не пропускати через державний кордон України осіб, яким тимчасово обмежено право виїзду з України за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів.

Таким чином, тимчасове обмеження громадян України у праві виїзду за кордон у разі невиконання ними кредитних зобов'язань здійснюється за рішенням суду або постановою прокурора, прийнятою на підставі статті 981 Кримінально-процесуального кодексу України.

При цьому звертаємо увагу, що згідно зі статтею 2 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень в Україні, зокрема судових рішень, покладається на Державну виконавчу службу України.

Листом Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 N 25-32/463, N 25-5347 і листом Міністерства юстиції України від 06.06.2008 N 25-32/507 визначено порядок взаємодії органів Державної виконавчої служби України та Державної прикордонної служби України щодо виконання судових рішень про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України, а також надано роз'яснення з даного питання.

Так, державний виконавець не пізніше наступного дня після надходження ухвали суду про тимчасове обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею своїх зобов'язань направляє засвідчену судом копію цієї ухвали для виконання до Адміністрації Державної прикордонної служби України, яка не пізніше наступного дня після надходження зазначеної ухвали суду приймає її до виконання, про що повідомляє листом відповідний орган державної виконавчої служби.

У разі виконання боржником відповідних зобов'язань та у зв'язку із закінченням виконавчого провадження на підставі пункту 8 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець виносить відповідну постанову про закінчення виконавчого провадження, копія якої підлягає обов'язковому направленню до Адміністрації Державної прикордонної служби України для своєчасного зняття особи (боржника) з контролю.

Також слід враховувати, що згідно зі статтею 151 Цивільного процесуального кодексу України суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів забезпечення позову, зокрема, шляхом постановлення ухвали про заборону вчиняти певні дії (тимчасово обмежити особу (боржника) у праві виїзду за межі України).

Таким чином, у разі звернення банків до суду із позовами про стягнення кредитної заборгованості з клієнтів - фізичних осіб рекомендуємо скористатися правом забезпечення таких позовів шляхом подання до суду відповідних заяв.

Відповідно до статті 153 Цивільного процесуального кодексу України ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

З огляду на зазначене, у разі прийняття судами України рішень про тимчасове обмеження осіб (боржників) у праві виїзду за межі України, у тому числі за ініціативою банків, забезпечення виконання таких судових рішень покладається на органи державної виконавчої служби України у вищезазначеному порядку.

У разі порушення кримінальної справи щодо особи, яка має невиконані кредитні зобов'язання перед банком, та винесення прокурором постанови про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення досудового розслідування, органи Державної прикордонної служби України на підставі статті 25 Кримінально-процесуального кодексу України зобов'язані забезпечити виконання такої постанови.

Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду В. В. Пасічник

нифига подобного, только по решению суда, а точнее определения об обеспечении иска и то на время судебного рассмотрения...

ГОЛОВАМ

міських, міськрайонних та районних судів

Дніпропетровської області

Останнім часом до місцевих судів у зв'язку з виконанням судових рішень звертається з поданням державна виконавча служба про вилучення у боржника (громадянина України) закордонного паспорту та тимчасового обмеження його права на виїзд за кордон.

На запит апеляційного суду Дніпропетровської області Верховний Суд України у своєму листі від 11.12.2009 роз'яснив порядок розгляду цього клопотання, зазначаючи слідуюче.

Відповідно до ст.ЗЗ Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року (далі - Закон) регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв'язання спорів у цій сфері.

Відповідно до п. п. 2, 5, 8 ч. 1 ст. 6 Закону, п. п. 24-26 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 380) (далі - Правила) громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, зокрема у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань; щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі.

Згідно з п. п. 25, 26 Правил органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, охорони державного кордону, військових комісаріатів, дипломатичних представництв чи консульських установ України, у зазначених вище випадках вправі приймати рішення про тимчасове затримання та вилучення паспорта/проїзного документа.

Зазначеним Законом не передбачено тимчасового обмеження виїзду за кордон боржника у виконавчому провадженні до виконання рішення) суду в цивільній справі за ухвалою суду, а визначений інший порядок такого обмеження.

Тому, з точки зору положень Закону прийняття судами до проваджень відповідних подань державних виконавців є помилковим.

Оскільки подання державного виконавця щодо тимчасового обмеження виїзду за межі України боржника у виконавчому провадженні до виконання рішення суду в порядку цивільного судочинства не підлягає розгляду, суд відмовляє у відкритті провадження у справі, а у випадку коли воно було відкрите - відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України ухвалою закриває провадження у справі.

Що стосується випадків оскарження до судів рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта/проїзного документа, його тимчасове затримання та вилучення, що прийняті іншими державними органами (прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, охорони державного кордону, військових комісаріатів, дипломатичних представництв , чи консульських установ України), відповідні позовні заяви підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства в порядку, передбаченому КАС України. Позивачами можуть бути не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, яким на підставі ч.4 ст.26 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» може бути відкладено виїзд з України до виконання ними майнових зобов'язань перед фізичними та юридичними особами в Україні.

При цьому направляю на Вашу адресу копію ухвали Верховного Суду України від 22 липня 2009 року у справі щодо обмеження громадянина у праві виїзду за межі України для врахування у судовій практиці при розгляді аналогічних справ.

Голова судової палати з цивільних справ

апеляційного суду /підпис/

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2009 року м. Київ

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у складі:

розглянувши в судовому засіданні справу за поданням начальника відділу державної виконавчої служби Мостиського районного управління юстиції Львівської області про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України Підцерковного Івана Івановича за касаційними скаргами Підцерковної Оксани Юріївни та Підцерковного Івана Івановича на ухвалу Мостиського районного суду від 19 листопада 2009 року та ухвалу апеляційного суду Львівської області від 6 квітня 2009 року,

встановила:

У серпні 2008 року начальник відділу державної виконавчої служби Мостиського районного управління юстиції звернувся до суду з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України Підцерковного І.І. Заявник зазначав, що у відділі державної виконавчої служби знаходиться на виконанні виконавчий лист, виданий 26 серпня 2005 року Франківським районним судом м. Львова про стягнення з Підцерковного І.І, на користь Підцерковної О.Ю. аліментів на утримання сина Олега, 15 квітня 2003 р.н., та дочки Діани, 13 серпня 2004 р.н., в розмірі 1/3 частки із усіх видів заробітку, починаючи з 26 серпня 2005 року і до досягнення ними повноліття. Також зазначав, що станом на 5 серпня 2008 року заборгованість Підцерковного І.І. за даним виконавчим листом складає 9 612 грн. Посилаючись на те, що незважаючи на вжиті до боржника заходи він і надалі ухиляється від сплати аліментів, державний виконавець просив обмежити його право на виїзд за межі України до погашення зобов'язань, покладених на нього рішенням суду.

Ухвалою Мостиського районного суду від 19 листопада 2009 року, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Львівської області від 6 квітня 2009 року, подання задоволено. Встановлено тимчасове обмеження права виїзду за межі України Підцерковного І.І., до врегулювання покладених на нього рішенням суду аліментних зобов'язань.

У касаційних скаргах Підцерковна О.Ю. та Підцерковний І.І., посилаючись на порушення судами норм процесуального права, просять скасувати зазначені ухвали і передати справу на новий розгляд.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені в скарзі доводи, колегія судців дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 17 КАС України встановлено, що на спори за зверненням суб'єкта, владних повноважень у випадках, встановлених законом, поширюється компетенція адміністративних судів.

Судом установлено, що позивач як орган державної влади звернувся до суду з метою реалізації повноважень, наданих йому ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження", якою до функцій органів державної виконавчої служби віднесено здійснення контролю за додержанням своєчасного і повного виконання рішення суду.

Таким чином, у справі виник спір за зверненням суб'єкта владних повноважень із приводу реалізації наданих йому законом функцій та у випадку, який установлено законом, розгляд якого проводиться за правилами адміністративного судочинства, тому зазначена справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що ухвалені судові рішення підлягають скасуванню із закриттям провадження у справі з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 340 ЦПК України.

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 205, п. 4 ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 340, п. З ч. 1 ст. 344 ЦПК України, колегія судців Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України

ухвалила:

Касаційні скарги Підцерковної Оксани Юріївни та Підцерковного Івана Івановича задовольнити частково.

ухвалу скасувати і провадження по справі закрити.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

наверное глупый вопрос, знакомый узнал, что он в черном списке на запрет выезда за границу, никаких судов не было.

Без решения суда запрет выезда невозможен.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи