Recommended Posts

ППЦ

возможно в позове этот вопрос небыл раскрыт что дало возможность суду отписатся либо просто не читали.

но исходя из этого такой поворот надо учитывать в будующем.

вот заметил маленькую оплошность

никто не поднимал вопрос о пункте

483 пост 1.6. Національний банк видає ліцензію виключно за умови

достатньої обґрунтованості потреби використання іноземної валюти

як засобу платежу.

а в свою очередь это документальное подтверждение необходимости использования только валюты.

2. Порядок видачі ліцензії

2.1. Для отримання ліцензії заявник має подати Національному

банку такі документи:

оригінали або копії документів, на підставі яких виникли

зобов'язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки,

клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади

України або відповідного державного органу іноземної держави

тощо). Якщо такі документи відсутні, то резиденти - юридичні особи

та фізичні особи-підприємці подають копію бізнес-плану, під час

реалізації якого виникнуть зазначені зобов'язання; висновок територіального управління Національного банку за

місцезнаходженням (місцем проживання) заявника про дотримання

заявником вимог ліцензій та цього Положення (якщо заявник має

6.2. Уповноважений банк, який не виконав функцій агента

валютного контролю під час здійснення розрахункового

обслуговування валютної операції, несе відповідальність згідно із

статтею 16 Декрету ( 15-93 ).

В.о. директора Департаменту

валютного регулювання М.О.Мельничук

Додаток 1

до Положення про порядок

видачі Національним банком

України індивідуальних

ліцензій на використання

іноземної валюти на

території України як

засобу платежу

Національний банк України

ЗАЯВА

про видачу індивідуальної ліцензії

на використання іноземної валюти

на території України як засобу платежу

На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету

Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного

регулювання і валютного контролю" ________________________________

__________________________________________________________________

[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер

за ДРФО), за наявності; місцезнаходження або місце проживання

(за наявності) заявника]

звертається до Національного банку України з проханням

дозволити йому використати іноземну валюту на території України як

засіб платежу в розрахунках (платежах) з _________________________

[повна назва або

__________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО),

за наявності; місцезнаходження або місце проживання

(за наявності) іншої сторони операції]

у зв'язку із _____________________________________________________

(підстави для використання іноземної валюти як засобу

платежу)

на суму __________________.

Потреба використання іноземної валюти на території України як

засобу платежу викликана _________________________________________

(докладне обґрунтування потреби використання

іноземної валюти на території України

як засобу платежу)

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого

переказується іноземна валюта: ___________________________________

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, на який

переказується іноземна валюта ____________________________________

Протягом поточного та попереднього років не

отримував/отримував індивідуальні ліцензії на використання

(зайве не зазначати)

іноземної валюти на території України як засобу платежу __________

__________________________________________________________________

(наводиться перелік номерів і дат видачі ліцензій,

якщо ліцензії були отримані протягом зазначеного періоду)

З Положенням про порядок видачі Національним банком України

індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на

території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь

дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.

До заяви додаються: _________________________________________

(перелік документів, кількість сторінок додатків)

________ ________________________________

(дата) (підпис заявника або уповноваженої

ним особи)

М.П. (якщо є)

Додаток 2

до Положення про порядок

видачі Національним банком

України індивідуальних

ліцензій на використання

іноземної валюти на

території України

як засобу платежу

___________________________

(власник ліцензії)

Копія: ___________________________

(управління, на яке покладений

контроль)

___________________________

(податковий орган)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N _____

на використання іноземної валюти на території

України як засобу платежу

Національний банк України відповідно до підпункту "г" пункту

4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від

19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного

контролю" дозволяє _______________________________________________

__________________________________________________________________

[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО),

за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності)

власника ліцензії]

використати безготівкову іноземну валюту__________________________

(назва іноземної валюти)

в сумі ______________________для здійснення розрахунків (платежів)

(цифрами та словами)

з ________________________________________________________________

[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО),

за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності)

іншої сторони операції]

на підставі ______________________________________________________

(підстави для використання іноземної валюти як засобу

платежу)

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого

переказується іноземна валюта ____________________________________

Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, на який

переказується іноземна валюта ____________________________________

Строк дії ліцензії: з __.__.__ до __.__.__/з дати видачі

(дд/мм/рррр) (зайве не зазначати)

ліцензії до _._.__ .

(дд/мм/рррр)

Купівля іноземної валюти за гривні з метою здійснення

розрахунків (платежів) забороняється. Власник ліцензії зобов'язаний повідомляти про валютні

операції, що проводяться на підставі цієї ліцензії, у порядку,

установленому пунктом 5.4 Положення про порядок видачі

Національним банком України індивідуальних ліцензій на

використання іноземної валюти на території України як засобу

платежу.

Без права передавання третім особам.

Голова

(уповноважена ним особа) ____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 3

до Положення про порядок

видачі Національним банком

України індивідуальних

ліцензій на використання

іноземної валюти на

території України

як засобу платежу

Національний банк України

ЗАЯВА

про внесення змін до індивідуальної

ліцензії від __.__.____ N _____

на використання іноземної валюти

на території України як засобу платежу

На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету

Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного

регулювання і валютного контролю"_________________________________

__________________________________________________________________

[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО),

за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності)

власника ліцензії]

звертається до Національного банку України з проханням унести

до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на використання

іноземної валюти на території України як засобу платежу такі

зміни:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(зміни, що потрібно внести, з обґрунтуванням потреби їх

унесення та посиланням на підтвердні документи)

З Положенням про порядок видачі Національним банком України

індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на

території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь

дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.

До заяви додаються: _________________________________________

(перелік документів, кількість сторінок додатків)

________ _____________________________

(дата) (підпис власника ліцензії

або уповноваженої ним особи)

М.П. (якщо є)

Додаток 4

до Положення про порядок

видачі Національним банком

України індивідуальних

ліцензій на використання

іноземної валюти на

території України

як засобу платежу

__________________________

(власник ліцензії)

Копія: __________________________

(управління, на яке покладений

контроль)

__________________________

(податковий орган)

ЗМІНИ

до індивідуальної ліцензії

від __.__.____ N _____ на використання

іноземної валюти на території України

як засобу платежу

Національний банк України відповідно до підпункту "г" пункту

4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від

19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного

контролю" уносить зміни до індивідуальної ліцензії від __.__.____

N _________ , виданої ____________________________________________

__________________________________________________________________

[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО),

за наявності; місцезнаходження або місце проживання (за наявності)

власника ліцензії]

До індивідуальної ліцензії вносяться такі зміни:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(зміни, що вносяться)

Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною

частиною індивідуальної ліцензії N __________________

(вих. N__________________________ від ___.____._______).

(реєстраційний номер на номерному (дата видачі ліцензії)

гербовому бланку Національного

банку України)

Голова

(уповноважена ним особа) _____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 5

до Положення про порядок

видачі Національним банком

України індивідуальних

ліцензій на використання

іноземної валюти на

території України

як засобу платежу

позже собью чтоб место не занимало а пока обратите внимание на заметки и само содержание индивидуалки

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я выигрывал в апеллячке Днепропетровской по своей жалобе на открытие производства по иску привата о взыскании долга с заемщика. поручителем был ВЕРУС, производство открывалось по месту его же регистрации в Жовтневом суде Днепропетровска, кроме того выносилось определение о наложении ареста на все имущество должника, включая счета, авто и т.п.

я подавал две апеллячки: на открытие производства и обеспечении иска, апеллячка удовлетворила обе жалобы, обеспечение иска (арест на все имущество) и открытие производства отменили, иск о взыскании направили в ЗП по месту жительства ответчика, тут мы его приостановили до рассмотрения дела о признании КД недействительным. правда недействительность идет на основании обмана заемщика, там запутанная ситуация, было два договора, незаконная ипотека и т.п.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я выигрывал в апеллячке Днепропетровской по своей жалобе на открытие производства по иску привата о взыскании долга с заемщика. поручителем был ВЕРУС, производство открывалось по месту его же регистрации в Жовтневом суде Днепропетровска, кроме того выносилось определение о наложении ареста на все имущество должника, включая счета, авто и т.п.

я подавал две апеллячки: на открытие производства и обеспечении иска, апеллячка удовлетворила обе жалобы, обеспечение иска (арест на все имущество) и открытие производства отменили, иск о взыскании направили в ЗП по месту жительства ответчика, тут мы его приостановили до рассмотрения дела о признании КД недействительным. правда недействительность идет на основании обмана заемщика, там запутанная ситуация, было два договора, незаконная ипотека и т.п.

здесь есть что посмотреть пересортировать возможно некоторых решений нет в базе сайта

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...8eb&keyno=0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ограничения есть только на ниличные доллары, на пластиковой карте Вы можете ввозить и вывозить сколько угодно, хоть миллион. Думаю - это ничего нам не даст. Но это лично моё мнение.

:blink: но по условиям договора мы в банк несём наличную национальную валюту (гривну),ГДЕ ЧЕРЕЗ обменную операцию в ""обменнике"" покупаем БАНКНОТЫ,т.е. законные платёжные средства иностранного государства-доллары или ещё какие...и этими БАНКНОТАМИ совершаем платёж на территории Украины,производим расчёты в иностранной валюте между резидентами Украины и по внутри украинскому договору.

А "недоцитированность" нормативных актов,законов и создаёт иллюзию "правоты"! Именно фантом правоты ,её туман и лежит в основе "РЕЙДЕРСТВА",-прощё УЗАКОННЕНОГО ГРАБЕЖА коммерческими банками своих клиентов.

Покажите один иск к ГОСУДАРСТВЕННОМУ банку физлица-потребителя?

Не выдавали? Потому что знали 100% ЗАКОННЫХ оснований - НЕТ!

А если бы такая ситуация возникла бы с госбанками-ответчиком было бы ГОСУДАРСТВО!

А так-Беня дал,Беня ВАС,судей,купил,а кого нет докупим с потрошком, но раком поставим всю украину, вместе с президентом,

Почемуто при цитировании,вставке в решениях суда идут купюры законов,а то что касаемо ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,КОНТРАКТОВ,ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ,БЕЗНАЛИЧНЫХ ФОРМ РАСЧЁТА остаётся за пределами цитирования!

Если я взял у бени 2доллара,"прокрутил" и не поделился-беня прав,отдай усё,гад,хохляцкий!

Но если я взял у бени 10 долларов на "пропой" и беня хоче з мене еще "наваритись"-то звичайно може, у двух видах:рідкому та твердому й ще теплому! Бо я їх пропив!

Но если я взял у бени 10000 долларов,спасибо беня,и купил "хатинку" плачу бени проценты,и как положено...

Но бени мало...

Бени кризис подавай...Я без работы..и т. д.

Беня и с топором и с долларами, а я голый?

Не, беня,так мы не договаривались!

Где ГЕНпрокурор? Как ты, беня, навтянул всех -"выдавая" безналом многотысячные "кредиты" физическим лицам,гражданам Украины?

Поэтому ТАМОЖНЮ РАЗОГНАТЬ!!!!

А как же закон ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПРОВОДИТЬ ВВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЗА СЧЁТ КУПЛЕННОЙ НА МЕЖБАНКЕ ВАЛЮТЫ?

Беня "купил" на межбанке доллары,т.е. "привлёк"! инвалюту и за счёт ЭТОЙ инвалюты совершил операцию по "размещению" на кредитные договора?

С одной стороны в договорных отношениях ЮРЛИЦО, с другой ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ. который законами правоограничен!

Физ лицу многое нельзя по ЗАКОНУ!

И если можно иметь хоть миллион в иностранных купюрах(МОЖНО)-сначала оформи как требует ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС! А потом имей! Хоть 100 миллионов!

Но давать в заём физлицу,Васе, ты можешь только если у Васи будет оформлено соответствующее разрешение Нацбанка ВЛАДЕТЬ,РАСПОРЯЖАТЬСЯ купюрами!

А на карточке...Вывезти можещь и 200 миллионов, но как будет совершена транзакция ,банкоматами "обналичивать?

Поэтому и говорю: Именно Таможенным кодексом ЗАКРЫТ предельно доступ, платёжных средств в ввиде банкнот иностранного государства!

БАНК-КОНТРАБАНДИСТ! Подорвавший государство!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А деньги человек вернул или нет? ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://secure.avaaz.org/ru/petition/NACIONALNYY_BANK_UKRAINY_TREBOVANIE_OTNESTI_PRIVATBANK_K_KATEGORII_PROBLEMNYH/share/?new

Уважаемые  друзья,
Появилось очередное решение суда, блокирующее исполнительное производство в отношении ПриватБанка

Пока мы все находились в ожидании отмены
третьего решения судьи Мороза о запрете взыскивать с ПриватБанка финсредства, которое должно было состояться 11 октября 2016 г. но его перенесли на 15 ноября, Приват не стоял на месте.   26 сентября 2016 г. судья Октябрьского районного суда Днепропетровска Ольга Наумова вынесла решение, практически до запятой повторяющее скандальные решения судьи Мороза.

Исполнительной службе опять запретили дышать в сторону банка. Заметим, что решение было принято в дату, когда Апелляционным судом Днепропетровской области должно было быть отменено третье решение Мороза, но заседание было перенесено из‐за
отставки судьи.  Ознакомиться с решением можно по ссылке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61570308
В ближайшее время адвокаты Совета обжалуют данное
решение, и мы уверены, что оно будет отменено. Однако приходится признать, что накануне отмены решения судьи Наумовой от 26 сентября, скорее всего появится
очередное идентичное решение. Данная схема может действовать годами, и самое  парадоксальное, что формально она находится в правовом поле.

Для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, мы
(«крымские» клиенты Привата, их адвокаты и правозащитники) должны выработать план совместных действий, который наравне с обязательным обжалованием судебных решений о запрете ГИС осуществлять любые действия по взысканию с банка
финсредств, позволит разрешить патовую ситуацию при которой судебная система Украины фактически лишает граждан их права не только на свободное распоряжения
своими финсредствами, но и на справедливый суд. Каждому вкладчику, который хочет приблизить возврат своих денег,  надо обратиться в НБУ с заявлением, в котором потребовать от регулятора
отнести Приватбанк к категории проблемных в связи с невыполнением последним своих  прямых обязательств - а именно выдачи  депозитов по первому требованию - которое они не исполняют даже после решения аппелляционного суда - перед вкладчиками.

В случае вам в этом отказа ‐  Скан‐копии переписки с НБУ
и информацию о поданном в суд иске прошу предоставить Совету для привлечения СМИ и придания этой активности информационной огласки.

К сожалению, ни для кого не секрет, что выиграть суд с ПриватБанком  о взыскании депозитов не просто. Особенно непросто взыскать финсредства уже на стадии исполнительного производства.  Мы просим Вас обязательно обратиться в НБУ с данным заявлением (проект заявления можно запросить по нижеприведённому имайлу).  Скан‐копии Ваших заявлений и ответов НБУ на них просим направить на  :duginovlawyers @ gmail. com  | duginovlawyers.com
С уважением  Дмитрий Дугинов  Адвокат , Глава Совета по защите прав потребителей финансовых услуг
 +380 (66) 924‐67‐68

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

КристинаЯлта, а зачем Вы это делаете...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, КристинаЯлта сказал:

ну не дарить же  депозит

Я имею ввиду, зачем Вы шесть раз пишите одно и то же в разных темах...

  • Like 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти