Припинення іпотеки


Recommended Posts

В іпотеку переданий об"єкт нерухомості, на який зареєстроване право власності та який перебував в процесі реконструкції. На момент укладення іпотечного договору, цей об"єкт, який згідно свідоцтва про право власності називався магазином пл. 100 кв.м. фактично вже був реконструйований в торговий центр пл. 1500 кв.м.

В іпотечному договорі предмет іпотеки описаний наступним чином: "магазин пл. 100 кв. м., що посвідчується свідоцтвом..., витягом...Пердмет іпотеки перебуває в процесі реконструкції згідно дозволу..."

Внаслідок невиконання основного зобов"язання, нотаріус вчинив виконавчий напис на іпотечному договорі. Виконавча чслужба повернула цей виконавчий напис стягувачу в зв"язку з немоливістю звенення стягнення на предмет іпотеки - відсутній об"єкт нерухомості на який необхідно звернути стягнення( на місці магазину пл. 100 кв.м. знаходиться капітальна 3-хповерхова будівля заг. пл. 1500 кв.м.).

Подати позов про визнання недійсним іпотечного договору ми не можемо, бо пропущений строк позовної давності.

Підстави: ст.205 ГК передбачає, що господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі виникнення обставин, за які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом.

От я і думаю про можливість використання цієї норми.

Також, згідно ст.17 Іпотека припиняється у разі знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її.

В договорі передбачено, що у разі втрати іпотекодержатель має право вимагати заміни рівноцінним майном.

По реконструкції передбачено, що після її завершення та реєстрації права власності іпотекодавець зобов"язаний в 10-денний строк подати документ про право власності на об"єкт для внесення змін до іпотечного договору ))

Цікавить можливість припинення іпотеки внаслідок неможливості виконання зобов"язання через суд!

Крім того, розглядаю можливість подання позову про визнання договору іпотеки недійсним з тим, щоб суд встановив, що договір неукладений, оскільки сторони не погодили усіх його істотних умов, а саме таку як предмет іпотеки.

Адже згідно ст.5 ЗУ "Про іпотеку" предметом іпотеки може бути тільки те майно, яке може відчужуватись і на яке може бути звернене стягнення.

В даному випадку об"єкт нерухомості "магазин пл. 100 кв.м." на момент укладення договору не існував, оскільки він в процесі реконструкції перетворений в нову річ, і по суті є незавершеним будівництвом.

Право власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації, тільки після цього нерухомість можна відчужувати.

В даному випадку в іпотеку передали не об"єкт нерухомості магазин, а об"єкт незавершеного будівництва, право власності на яке не зареєстроване, тому не могло передаватись в іпотеку.

Ст. 18 закону передбачено, що істотною умовою договору іпотеки є опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані.

Оскільки опис предмета не достатній для його ідентифікації - договір неукладений.

Link to comment
Share on other sites

Читаем ЗУ Про ипотеку

Стаття 5. Предмет іпотеки

Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об'єктів

нерухомого майна за таких умов:

нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або

на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або

комунальне підприємство, установа чи організація;

нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього

відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;

нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку

як окремий виділений у натурі об'єкт права власності, якщо інше не

встановлено цим Законом.

Предметом іпотеки також може бути об'єкт незавершеного

будівництва, майнові права на нього, інше нерухоме майно, яке

стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору,

за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на

набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому.

Обтяження такого нерухомого майна іпотекою підлягає державній

реєстрації у встановленому законом порядку незалежно від того, хто

є власником такого майна на час укладення іпотечного договору.

{ Частина друга статті 5 в редакції Закону N 800-VI ( 800-17 ) від

25.12.2008 }

Частина об'єкта нерухомого майна може бути предметом іпотеки

лише після її виділення в натурі і реєстрації права власності на

неї як на окремий об'єкт нерухомості, якщо інше не встановлено цим

Законом. Іпотека поширюється на частину об'єкта нерухомого майна,

яка не може бути виділеною в натурі і була приєднана до предмета

іпотеки після укладення іпотечного договору без реєстрації права

власності на неї як на окремий об'єкт нерухомості.

Нерухоме майно передається в іпотеку разом з усіма його

приналежностями, якщо інше не встановлено іпотечним договором.

Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або

псування предмета іпотеки несе іпотекодавець, якщо інше не

встановлено іпотечним договором.

Вартість предмета іпотеки визначається за згодою між

іпотекодавцем і іпотекодержателем або шляхом проведення оцінки

предмета іпотеки відповідним суб'єктом оціночної діяльності у

випадках, встановлених законом або договором.

Предметом іпотеки може бути право оренди чи користування

нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право

будувати, володіти та відчужувати об'єкт нерухомого майна. Таке

право оренди чи користування нерухомим майном для цілей цього

Закону вважається нерухомим майном. ( Статтю 5 доповнено частиною

сьомою згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Я так понимаю, на момент открытия и закрытия)))) исполнительного производства помещение не введено в эксплуатацию после реконструкции, т.е. фактически еще не узаконено?

Ну, думаю, через ГИС банку проблематично будет реализовать....только в суд...

Не юрист, но сталкивалась с такой волокитой....так вот я думаю, это не вариант признать неукладеным, тем более недийсным

Хотя вопрос....в каком виде помещение отдавалось в ипотеку...оговаривалось где-то реконструкция и ее последствия?

Link to comment
Share on other sites

Подати позов про визнання недійсним іпотечного договору ми не можемо, бо пропущений строк позовної давності.

Поясните это высказывание.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 5. Предмет іпотеки

Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об'єктів

нерухомого майна за таких умов:

нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або

на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або

комунальне підприємство, установа чи організація;

нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього

відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;

нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку

як окремий виділений у натурі об'єкт права власності, якщо інше не

встановлено цим Законом.

Частина об'єкта нерухомого майна може бути предметом іпотеки

лише після її виділення в натурі і реєстрації права власності на

неї як на окремий об'єкт нерухомості, якщо інше не встановлено цим

Законом. Іпотека поширюється на частину об'єкта нерухомого майна,

яка не може бути виділеною в натурі і була приєднана до предмета

іпотеки після укладення іпотечного договору без реєстрації права

власності на неї як на окремий об'єкт нерухомості.

Я так понимаю, на момент открытия и закрытия)))) исполнительного производства помещение не введено в эксплуатацию после реконструкции, т.е. фактически еще не узаконено?

Ну, думаю, через ГИС банку проблематично будет реализовать....только в суд...

Не юрист, но сталкивалась с такой волокитой....так вот я думаю, это не вариант признать неукладеным, тем более недийсным

Хотя вопрос....в каком виде помещение отдавалось в ипотеку...оговаривалось где-то реконструкция и ее последствия?

Вы понимаете правильно, но помещение не введено в эксплуатацию после реконструкции на момент подписания ипотечного договора с банком!

В іпотечному договорі предмет іпотеки описаний наступним чином: "магазин пл. 100 кв. м., що посвідчується свідоцтвом..., витягом...Предмет іпотеки перебуває в процесі реконструкції згідно дозволу..."

Что касается выделенной Вами нормы из ст. 5 Закона, то, как я уже писал, никакого присоединения к предмету ипотеки после подписания договора не было. Таким образом мы имеем дефектность в описании предмета ипотеки - оно не соответствует действительности. Более того в ипотеку передан объект, который на момент подписания договора не существовал, что подтверждается техническим паспортом, составленным еще за год до заключения договора!

По реконструкции предусмотрено, что после ее завершения и регистрации права собственности, ипотекодатель обязуется в 10-дневный срок предоставить банку документ о праве собственности на объект для внесения изменений в ипотечный договор ))

Link to comment
Share on other sites

Подати позов про визнання недійсним іпотечного договору ми не можемо, бо пропущений строк позовної давності.

Поясните это высказывание.

Ипотечный договор подписан в июле 2007 года. Срок исковой давности истек!( Подать иск мы, конечно можем, но он будет безперспективным. Наивно полагать, что юристы банка не подадут заявление о применении исковой давности.

Но, если исходить из возможности признания судом этого договора незаключенным, с последующим прекращением производства, (основание -стороны не пришли к согласию по такому существенному условию как предмет ипотеки), то такой вариант нас полностью устроит.

Link to comment
Share on other sites

І, взагалі, цікавить, які шанси в банку звернути стягнення на предмет іпотеки?

За виконавчим написом в них нічого не вийшло.

Спонукати до виконання умов щодо внесення змін до іпотечного договору вони також не можуть.

Єдиний шанс звернути стягнення на цей об"єкт в процесі стягнення заборгованості за кредитним договором. І то,сумнівний!

Link to comment
Share on other sites

Ипотечный договор подписан в июле 2007 года. Срок исковой давности истек!( Подать иск мы, конечно можем, но он будет безперспективным. Наивно полагать, что юристы банка не подадут заявление о применении исковой давности.

Но, если исходить из возможности признания судом этого договора незаключенным, с последующим прекращением производства, (основание -стороны не пришли к согласию по такому существенному условию как предмет ипотеки), то такой вариант нас полностью устроит.

От ипотеки все равно нужно очистить.

Иск о недействительности минуя давность может подать третье лицо. Основания можно "подыскать".

Link to comment
Share on other sites

Ипотечный договор подписан в июле 2007 года. Срок исковой давности истек!( Подать иск мы, конечно можем, но он будет безперспективным. Наивно полагать, что юристы банка не подадут заявление о применении исковой давности.

Но, если исходить из возможности признания судом этого договора незаключенным, с последующим прекращением производства, (основание -стороны не пришли к согласию по такому существенному условию как предмет ипотеки), то такой вариант нас полностью устроит.

Стаття 258. Спеціальна позовна давність

1. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації.

У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;

3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності (стаття 362 цього Кодексу);

4) у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього Кодексу);

5) про розірвання договору дарування (стаття 728 цього Кодексу);

6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 цього Кодексу);

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 цього Кодексу).

3. Позовна давність у п'ять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману.

подумайте подать по 230 ЦК Украъни

Link to comment
Share on other sites

От ипотеки все равно нужно очистить.

Иск о недействительности минуя давность может подать третье лицо. Основания можно "подыскать".

Это понятно. Только надо "подыскать" и третье лицо, и основания. Пока подходящих вариантов не вижу (не придумал)

Link to comment
Share on other sites

подумайте подать по 230 ЦК Украъни

по 230-й нет оснований. По 229 да, а обманом здесь не пахнет.

Меня больше интересует оценка моей правовой позиции. И более предпочтительным вижу вариант с подачей иска (например о признании исп. надписи такой, что не подлежит исполнению) и установлением в ходе рассмотрения прекращение ипотеки.

Link to comment
Share on other sites

Вы понимаете правильно, но помещение не введено в эксплуатацию после реконструкции на момент подписания ипотечного договора с банком!

В іпотечному договорі предмет іпотеки описаний наступним чином: "магазин пл. 100 кв. м., що посвідчується свідоцтвом..., витягом...Предмет іпотеки перебуває в процесі реконструкції згідно дозволу..."

Что касается выделенной Вами нормы из ст. 5 Закона, то, как я уже писал, никакого присоединения к предмету ипотеки после подписания договора не было. Таким образом мы имеем дефектность в описании предмета ипотеки - оно не соответствует действительности. Более того в ипотеку передан объект, который на момент подписания договора не существовал, что подтверждается техническим паспортом, составленным еще за год до заключения договора!

По реконструкции предусмотрено, что после ее завершения и регистрации права собственности, ипотекодатель обязуется в 10-дневный срок предоставить банку документ о праве собственности на объект для внесения изменений в ипотечный договор ))

Как это вобще возможно???? Ипотека заключается на основании Вытяга а Вытяг на основании техпаспорта...как бы Вас еще в итоге и не обвинили в мошенничестве...
Link to comment
Share on other sites

Ипотечный договор подписан в июле 2007 года. Срок исковой давности истек!( Подать иск мы, конечно можем, но он будет безперспективным. Наивно полагать, что юристы банка не подадут заявление о применении исковой давности.

Вибачте шановні, але наскільки мені відомо, строки позовної давності починають свій відлік з моменту припинення договору, а не з моменту підписання! До якого терміну діє Ваш договір іпотеки?

Link to comment
Share on other sites

Как это вобще возможно???? Ипотека заключается на основании Вытяга а Вытяг на основании техпаспорта...как бы Вас еще в итоге и не обвинили в мошенничестве...

в начале кризиса было очень много инфы о том, что после перепланировки практически невозможно взыскать недвижимость...

мы покупали квартиру без окон без дверей, под ремонт, в банке 10000 раз предупредили чтоб не делали перепланировку и ничего не сносили...

(лджии и ванные не считаются) главное к-во комнат до и после...

Link to comment
Share on other sites

Исковая давность не прошла. Читал даже ВСУ как-то - договор когда кончился? От "с тогда" и давность.

Основание недействительности - Передавалось несуществующее имущество - то что вы передавали уже отличалось от того, на что имели право собственности.

во вторых - вы что забыли? Вы уничтожили 100 метровый магазин.. в него вьехал пьяный вася на бульдозере. Потом он возмести ущерб, и вы, воспользовавшись кризисом наняли за 20 гривен 300 спартанцев, и построили на все свои сбережения, чесно нажитые, 3-этажное здание!

А вообще, продайте его и не мучайтесь :) Оно ж не в залоге...

Link to comment
Share on other sites

в начале кризиса было очень много инфы о том, что после перепланировки практически невозможно взыскать недвижимость...

мы покупали квартиру без окон без дверей, под ремонт, в банке 10000 раз предупредили чтоб не делали перепланировку и ничего не сносили...

(лджии и ванные не считаются) главное к-во комнат до и после...

у меня в доме одна жилая комната переделана в санузел, получается количество не изменилось, а и только изменилось назначение...

но исполнитель даже ни разу не приходил в дом, акт описи и ареста делался на основании копии техпаспорта, также и с оценкой...

на какой стадии исполнительного производства может обнаружиться это проблема и проблема ли это вообще?

Также вопрос земельный участок не приватизирован (специально затянула этот процесс)...но банк говорит и без меня может оформить и сделать бумагу из земельного кадастра....даже обмерщики без меня приходили делали замеры....но я ничего не подписывала и согласия не давала....насколько это реально????

Link to comment
Share on other sites

СПОСОБ 2: ПЕРЕПЛАНИРУЙТЕ КВАРТИРУ. Даже если в договоре с банком нет пункта, позволяющего перепланировать жилье, можете это сделать. Тогда, если банк захочет его отобрать, окажется, что... такой недвижимости уже нет в природе! Достаточно сделать из раздельной ванной и туалета совмещенный санузел или снести перегородку между комнатой и балконом, чтобы потребовалось получение нового техпаспорта на жилье от бюро технической инвентаризации. Между тем техническую характеристику на обновленную квартиру вы сами можете годами не получать. А без нового техпаспорта банк не сможет продать вашу квартиру. Потребуется приведение жилья в первоначальный вид, и тут вы можете, сославшись на безденежье, годами отказываться от этого ренессанса своей обители.

насколько реально---не знаю...

Link to comment
Share on other sites

у меня в доме одна жилая комната переделана в санузел, получается количество не изменилось, а и только изменилось назначение...

но исполнитель даже ни разу не приходил в дом, акт описи и ареста делался на основании копии техпаспорта, также и с оценкой...

на какой стадии исполнительного производства может обнаружиться это проблема и проблема ли это вообще?

Также вопрос земельный участок не приватизирован (специально затянула этот процесс)...но банк говорит и без меня может оформить и сделать бумагу из земельного кадастра....даже обмерщики без меня приходили делали замеры....но я ничего не подписывала и согласия не давала....насколько это реально????

насчет земли --почитайте что-то новое есть в новой редакции "про виконавче провадження

ст 63 новой пока непринятой редакции

5. У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. У разі якщо стягувач у двадцятиденний строк з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою документів, що характеризують об’єкт нерухомості, арешт з нього знімається.

Link to comment
Share on other sites

насчет земли --почитайте что-то новое есть в новой редакции "про виконавче провадження

ст 63 новой пока непринятой редакции

5. У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. У разі якщо стягувач у двадцятиденний строк з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою документів, що характеризують об’єкт нерухомості, арешт з нього знімається.

А у меня такой вопрос.

Если приобретался дом одноэтажный, 92 м.кв. с двумя комнатами, и естественно он был оформлен в ипотеку, но сейчас он уже двухэтажный, с 5-ю комнатами, вся перестройка узаконена через суд и заново зарегистрирована в БТИ.

То есть, сейчас дом кардинально отличается от того, который сдавался в ипотеку.

На этом как то можно сыграть?

Link to comment
Share on other sites

А у меня такой вопрос.

Если приобретался дом одноэтажный, 92 м.кв. с двумя комнатами, и естественно он был оформлен в ипотеку, но сейчас он уже двухэтажный, с 5-ю комнатами, вся перестройка узаконена через суд и заново зарегистрирована в БТИ.

То есть, сейчас дом кардинально отличается от того, который сдавался в ипотеку.

На этом как то можно сыграть?

получается, что у Вас уже нет той недвижимости которая охарактеризована в договоре ипотеки... и подготовить ее к продаже огис по имеющимся у них док-м не может... НО, я чуть выше привела норму,(новую)что если банк (стягувач) в теч. 20 дней не подготовит за свой счет новые док-ты,- запрет с этого им-ва снимается...

но НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО БАНК МОЖЕТ И НЕ ПОДАВАТЬ НА ВЗЫСКАНИЕ ИПОТЕКИ, А ПОДАТЬ НА ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА, И ПО РЕШЕНИЮ СУДА (ЕСЛИ ОНО В ПОЛЬЗУ БАНКА) ОГИС НАЛОЖИТ ЗАПРЕ НА ВСЕ ВАШЕ ИМ-ВО, В ТООМ ЧИСЛЕ И ЭТОТ ДОМ, КОТОРЫЙ УЖЕ НЕ ТАКОЙ КАК В ИПОТЕКЕ,

И ТУТ ДЛЯ НИХ НЕ ВАЖНО КАКОЙ ОН БЫЛ И КАКОЙ СТАЛ, ГЛАВНОЕ --ОН ВАШ..

как ваиант, если у Вас на руках все новые док-ты----продайте его, (пусть в бти дадут вытяг из реестра заборон, есть ли на новый двухэтажный дом запрет??? ;)

Link to comment
Share on other sites

Исковая давность не прошла. Читал даже ВСУ как-то - договор когда кончился? От "с тогда" и давность.

Основание недействительности - Передавалось несуществующее имущество - то что вы передавали уже отличалось от того, на что имели право собственности.

во вторых - вы что забыли? Вы уничтожили 100 метровый магазин.. в него вьехал пьяный вася на бульдозере. Потом он возмести ущерб, и вы, воспользовавшись кризисом наняли за 20 гривен 300 спартанцев, и построили на все свои сбережения, чесно нажитые, 3-этажное здание!

А вообще, продайте его и не мучайтесь :) Оно ж не в залоге...

1. Початок перебігу по. давності не пов"язаний з моментами початку чи припинення дії договору, а з моментом коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення свого права або про

особу, яка його порушила. В нашому випадку порушення полягає у переданні в іпотеку майна, якого не існувало. про нього ми дізнались в момент укладення договору.

2. Так не вийде, оскільки по документам видно, що на момент укладення договору існував той самий об"єкт, що і зараз.

3.Продати не вийде, бо банк потім скасує такий продаж через суд. Та й нотар не посвідчить договір к-п. Пошук в реєстрі іпотек і заборон (під час посвідчення договору) здійснюється за різними критеріями, в т.ч. за адресою, назвою об"єкта, назвою/П.І.Б. продавця та покупця.

Link to comment
Share on other sites

1. Вы что изачально липу писали? Мошенничество? Зачем в ипотеку давать несуществующее? Ничё вы тогда не знали, боже упаси.

2. был магазин, но он сломался, и стал большим магазином с оформленным правом собственности. Вы ж оформили?

3. Вы продаёте не магазин на 100 метров, а совершенно ИНОЕ имущество с другим ИПН. На это ваше имущество не наложен арест. Пробейте по нотариусу.

Оно покажет, что по этому адресу есть 2 обекта: 1 магазин 100 метров, 2 - магазин 1000 метров. Это разные вещи.

Link to comment
Share on other sites

1. Вы что изачально липу писали? Мошенничество? Зачем в ипотеку давать несуществующее? Ничё вы тогда не знали, боже упаси.

2. был магазин, но он сломался, и стал большим магазином с оформленным правом собственности. Вы ж оформили?

3. Вы продаёте не магазин на 100 метров, а совершенно ИНОЕ имущество с другим ИПН. На это ваше имущество не наложен арест. Пробейте по нотариусу.

Оно покажет, что по этому адресу есть 2 обекта: 1 магазин 100 метров, 2 - магазин 1000 метров. Это разные вещи.

1.Какая липа? Какое мошенничество? Нужны были деньги. Был объект. Были следующие документы: Свыдетельство о праве собственности и Вытяг на магазин 100 кв.м. и тех паспорт на ТЦ - 1000 кв.м., а также разрешительные документы на реконструкцию. Все эти документы были предоставлены как в банк так и нотариусу. Банк составлял проэкт договора. Нотариус коректировал и удостоверял. Просто: а) неправильно описали в договоре объект; B) этот объект вообще не может быть предметом ипотеки до ввода в эксплуатацию и регистрацию или регистрацию как объект незаверш строительства.

2. как он мог сломаться? где подтверждаюшие документы? почему не известили банк? Кроме того, время от времени с банком подписывались акты, в которых описано состояние имущества. Право собственности на новый объект не оформили, что бы не было никакого мошенничества.

3. Нету другого ИПН. И, если бы мы это сделали, то было б и головное приследование и иск о признании договора недействительным.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show