Продажный ВСУ и Что же делать


nameless

Recommended Posts

СУДОВА ПАЛАТА У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

21.01.2003

(Витяг)

Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" встановлена заборона на проведення розрахунків між резидентами України в іноземній валюті.

Что изменилось? Что кодекс 2004 года сказал - А.....была не была - всем по баксу?

Хрен...!

У статті 1054 ЦК за кредитним договором, кредитом названі грошові кошти які передаються кредитодавцем позичальнику на засадах строкової оплатної позики. Виходячи із редакції ч. 1 ст. 1046, ст. 1054 Цивільного кодексу України грошові кошти передаються кредитодавцем позичальнику у власність, однак останній зобов'язується повернути таку ж кількість коштів та сплатити винагороду за надання фінансової послуги - проценти.

Відповідно до ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно - правовими актами Національного банку України та договором між клієнтом та банком.

Угоди між банком та клієнтом також регулюються Цивільним та Господарським кодексами України.

Відповідно до ст.ст. 6, 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ст. 13 Цивільного кодексу України, цивільні права за договором здійснюються особою у межах, наданих актами цивільного законодавства.

Згідно ч.3 ст. 5 Господарського кодексу України, суб’єкт господарювання - банківська установа, повинна здійснювати діяльність в межах встановленого правового порядку, з обов’язковим додержанням вимог законодавства.

Також повинні дотримуватись вимоги обмежень та ліцензування, відповідно п.2, 3 ст. 14 Господарського Кодексу України, зокрема принципи закладі у ст.6 цього Кодексу, одним з яких є заборона на вчинення дій, що шкодять економічним інтересам громадян.

Стаття 2 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” визначає, що фінансові установи в Україні діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності. Стаття 3 Закону вказує, що відносини, що виникають у зв'язку з наданням фінансових послуг споживачам, додатково регулюються Конституцією України, іншими законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами, зокрема Законом „Про захист прав споживачів”.

Згідно законодавства ціна або сума договору є фінансовим зобов’язанням сторін договору.

Визначення грошової суми є фінансовим зобов’язанням відповідно норм ст. 173 Господарського кодексу України та ст. 509 Цивільного кодексу України. Ст. 180 Господарського кодексу України вимагає погодити предмет, ціну, строк дії договору.

Ст. 189 Господарського кодексу України встановлює, що ціна зазначається у договорі у гривнях.

Ст. 198 Господарського кодексу України встановлює, що зобов’язання виражається та виконується у гривнях. Зобов’язання може бути виконане у іноземній валюті, якщо сторони договору мають право виражати та виконувати зобов’язання у іноземній валюті відповідно закону, що надає таке право.

Ст. 524 Цивільного кодексу України імперативно вимагає визначення договірного зобов’язання у гривні.

Ст. 533 Цивільного кодексу України встановлює, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Стаття 162. Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює, що використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Статтею 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України встановлюються засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України.

Відповідно ст. 193 Цивільного кодексу України, правочини з валютними цінностями встановлюються законом.

Відповідно до ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня.

Відповідно до ст. 35 Закону України „Про Національний банк України” гривня, як національна валюта, є єдиним законним платіжним засобом на території України.

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про Національний банк України" встановлює, що обіг і використання, як засобу платежу, на території України інших грошових одиниць, окрім національної, забороняються.

Відповідно до ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 1993р., валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань.

Відповідно до ст. 3 Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Відповідно ст. 192 Цивільного кодексу – Гроші, Грошові кошти – це національна валюта, що є платіжним засобом та є єдиним законним засобом платежу, з урахуванням інших норм законодавства. Іноземна валюта ж може використовуватись виключно у випадках, встановлених виключно законом.

Отже, вираження та виконання зобов’язання за договорами в Україні здійснюється у національній валюті країни – гривні. Зобов’язання може бути виражено іноземною валютою та виконане нею виключно у випадку, коли закон прямо дозволяє такі дії.

Можливість виразити зобов’язання іноземною валютою надає Господарський кодекс, у випадку зовнішньоекономічного контракту або міжнародного договору, Указ Президента від 27.06.99 та Постанова НБУ №270 при наданні кредиту нерезиденту, які теж не стосується договору споживчого кредиту.

Іноземна валюта класифікується Національним банком України на три групи за класифікатором іноземних валют, затверджених Постановою Правління Національного банку України 04.02.98 N 34. Долар США відноситься до 1 групи Вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями.

На сьогодні усі винятки з цього правила встановлені Національним банком України у статті 6 „Правил використання готівкової іноземної валюти на території України”, затверджених Постановою Правління Національного банку України 30.05.2007 N 200, яка встановлює порядок використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу у виключних випадках, на територіях митниць, морських суден, тощо.

Отже, якщо діючим в Україні законодавством не дозволені розрахунки на території України за зобов’язаннями між резидентами України у іноземній валюті, то такі розрахунки є заборонені.

Судом має бути зроблений висновок, що Закон України "Про банки і банківську діяльність" не містить таких випадків, порядку та умов використання іноземної валюти на території України за зобов’язаннями, за яких сторони оспорюваного договору могли б допустити до виконання договору.

Розрахунки у іноземній валюті за товари та послуги на території України між резидентами також недозволені Законом „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, що є одним з єдиних законів, який регулює розрахунки в іноземній валюті. Тобто немає підстав вважати розрахунки передбачені споживчим кредитним договором законними.

Так не.... Мы теперь слепые стали, мы читать не умеем...

зато с ПОЛНЫМИ крманами, Да?

Зварычи фиговы...

А наши органы сечас - от напишите письмецо им с тупым вопросом - КАКОГО творится такой бардак с валютой и народом?

Ответ от всех: Незнаем, идите в НБУ, мы э-э-э-... не уполномочены.

А раньше?

листом Державної інспекції по контролю за цінами від 06.08.2009 р. N 200/7-10/3269, листом Державного комітету України з питань регуляторної політики 21.12.2007 № 9563/0/2, листом Міністерства Економіки України від 01.06.2009 г. N 3802-25/202, Листом Міністерства Юстиції від 12.03.2007 № 20-5-132. - всё наоборот, верно писали, нельзя в баксах.... нельзя....

Жопашники...

В всязи этим некоторые даже умудрились:

Постанова Верховної Ради України від 26.12.2008р. «Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи», п. 2: «Визнати роботу Національного банку України в період фінансової кризи такою, що не забезпечила основної функції Національного банку України - стабільності грошової одиниці України, що створило загрозу національній економічній безпеці та суверенітету України»,

п. 3: «Визнати процедури рефінансування, які здійснювалися Національним банком України протягом жовтня - грудня 2008 року та організацію ним валютного ринку такими, що за попереднім висновком Тимчасової слідчої комісії є непрозорими, упередженими на користь окремих фінансових структур, мають ознаки корупції і призвели до масштабної і різкої девальвації національної валюти та інфляції».

Постанова Верховної Ради України від 26.01.2009р. «Про діяльність національного банку в період фінансової кризи та стан виконання рішень верховної ради України з цих питань», якою встановлено: п. 2: «Визнати роботу Національного банку України в період фінансової кризи незадовільною», п. 3: «визнати обсяги і процедури рефінансування, які здійснювалися Національним банком України протягом жовтня - грудня 2008 року та організацію ним валютного ринку такими, що за попереднім висновком Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи є непрозорими, упередженими на користь окремих фінансових структур, сприяли різкій девальвації національної валюти та поглибленню інфляції».

Постанова Верховної Ради України 26.11.2009 року „Про відповідальність Президента України Ющенка В.А. за ситуацію, що склалася у фінансово-кредитній сфері України”, п.1:

Визнати, що Президент України Ющенко Віктор Андрійович своєю бездіяльністю в ситуації, яка склалася у фінансово-кредитній сфері України, взяв на себе особисту відповідальність за різке знецінення грошової одиниці України, численні спекуляції на

валютному та іпотечному ринках, невиконання комерційними банками своїх зобов'язань перед вкладниками, істотні зловживання в процесі рефінансування комерційних банків, повну відсутність контролю Національного банку України за діяльністю комерційних банків, що призвело до значного погіршення добробуту громадян України.

- И чё?

Болта петровского....

ВСУ даже на расторжение боится руку поднять на БАНК.

Банк наш, що еси на небесах, да славится имя твоё, да прийдёт царствие твоё в валюте иностранной, во веки вечные - Так мы теперь поём?

В связи с этим, я предлагаю подумать над ещё одним письмом Президенту, после "отфутболивания" которого собрать подписи на импичмент или перевыборы, и коллективный иск в ЕВРОсуд с требованием возместить всем подписавшимся по 100 000 евро.

МНЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, РЕКРОМЕНДАЦИИ?

Link to comment
Share on other sites

СУДОВА ПАЛАТА У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

МНЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, РЕКРОМЕНДАЦИИ?

Вас и в Президенты всея Руси

а вообще я только за...

так достали в судах:

вы читали послденюю практику ВСУ?

какой вопрос поставить перед Президентом?

Link to comment
Share on other sites

Какой впорос - ну нужно нвое обращение, более "злое" и что-бы не увиливали ответами типа "мы не знаем, это всё НБУ".

Я думаю поставить вопрос нужно в русле следующего:

1. Почему в ситуации сложившейся с заёмщиками государство не только не принимает участия, но и способствует бездействию НБУ и МИНЮСТА.

(Приложить ответы "идите в задницу" )

2. Почему судьи потакают нарушителям, нарушают присягу и Конституцию за наши же налоги, а ВСУ (за наши же налоги) способствует усугублению положения граждан?

Ну и расписать как для детсадика почему несправедливо и незаконно творить такое.

Только опять нужна массовость... 100 писем ничего не дадут.

Link to comment
Share on other sites

Ну тогда давайте накидаем текст и опять запустим. Я думаю сейчас время пришло.

Первая рассылка дала результат. Видите уже банковские ассоциации хотя бы не предлагают изменения в законодательство о валютных кредитах и правах заемщиков и кредиторов.

Link to comment
Share on other sites

Ну тогда давайте накидаем текст и опять запустим. Я думаю сейчас время пришло.

Первая рассылка дала результат. Видите уже банковские ассоциации хотя бы не предлагают изменения в законодательство о валютных кредитах и правах заемщиков и кредиторов.

В связи с этим, я предлагаю подумать над ещё одним письмом Президенту, после "отфутболивания" которого собрать подписи на импичмент или перевыборы, и коллективный иск в ЕВРОсуд с требованием возместить всем подписавшимся по 100 000 евро.

За двумя руками, только давайте доведём это до КОНЦА, а то были уже темы Звернення громадян и т.д кто знает процедуру что бы дойти до ЕВРОСУДА ??? Я думаю что народ поддержит!!!

Link to comment
Share on other sites

Я думаю, что для начала необходимо написать письмо пану Стельмаху, популярно объяснить ситуацию, посмотреть на его реакцию. В зависимости от ответа обращаться к Президенту. Текст письма у меня уже практически составлен даже с экономическим обоснованием. Кроме того, в процессе подготовки исков я обнаружила, что Декрет КМУ "О валютном регулировании..." носит силу закона. У меня есть полное юридическое обоснование этому утверждению.

Link to comment
Share on other sites

Э..... уже год как всем понятно, декрет имеет силу закона.

Но - причём тут декрет? От причём?

Ниодин суд и НБУ не оспаривает декрет, все на него просто БОЛТ забивают, понимаете?

Индивидуалка не нужна, т.к. она не требуется при вообще оевых расчётах по вообще левой постанове, но опять - на это болт заили, что она - ЛЕВАЯ.

Наши суды и иски - это не есть спор о праве или состязание умов, это борьба с глухими и слепыми.

Видели выкладку по нормам выше, что я вписал? Так вот, на неё мне ответили: "Мы что это читать будем? В иске отказать"... Всё..... Вы о чём?

Link to comment
Share on other sites

Процедура евросуда - пишешь им исьмо, а они тебе говорят - приймут или нет твой иск.

Основываться можно только на декларации о правах человека и протоколах к ней. Они не читают нац. законодательство.

Понимаешь, единственное, что к нам подходит - это ик на то, что нас лишили справедливого и независимого суда... Больше я ничего не нашёл подходящего.

Я - За текст.

ДУмаю сначала нада отправить его НБУ с просьбой ответа от ГЛАВЫ а не от клерка строчущего тупые ответы.

А потом с этим - президенту.

Link to comment
Share on other sites

Процедура евросуда - пишешь им исьмо, а они тебе говорят - приймут или нет твой иск.

Основываться можно только на декларации о правах человека и протоколах к ней. Они не читают нац. законодательство.

Понимаешь, единственное, что к нам подходит - это ик на то, что нас лишили справедливого и независимого суда... Больше я ничего не нашёл подходящего.

Я - За текст.

ДУмаю сначала нада отправить его НБУ с просьбой ответа от ГЛАВЫ а не от клерка строчущего тупые ответы.

А потом с этим - президенту.

может не в тему, но мне кажется , что стоит приложить к письму статистику нбу с его же сайта где указвается средний курс валюты иностранный за годы ...и прочие коэфициенты которые показывают и страну Украина "как очень инвестиционно привлекательную"...

http://www.bank.gov.ua/kurs/last_kurs1.htm офіційні курси гривні до іноземних валют c 1996 г.

http://www.bank.gov.ua/Statist/index_FSI.htm Індикатори фінансової стійкості

Link to comment
Share on other sites

А в это время:

Принудительное исполнение решений суда: правовые проблемы

Верховная Рада усовершенствовала процедуру принудительного исполнения судебных решений, внеся изменения Законы об исполнительной службе и исполнительном производстве, а также в несколько Кодексов Украины. И ряд этих изменений уже противоречат Основному Закону Украины - Конституции.

Для UBR.UA комментируют:

Игорь Калитвенцев, управляющий партнер юридической фирмы

http://ubr.ua/laws-and-business/expert-adv...-problemy-68515

Link to comment
Share on other sites

Я думаю, что для начала необходимо написать письмо пану Стельмаху, популярно объяснить ситуацию, посмотреть на его реакцию. В зависимости от ответа обращаться к Президенту. Текст письма у меня уже практически составлен даже с экономическим обоснованием. Кроме того, в процессе подготовки исков я обнаружила, что Декрет КМУ "О валютном регулировании..." носит силу закона. У меня есть полное юридическое обоснование этому утверждению.

А что Вы хотите услышать от Стельмаха или НБУ ??? " Извините, был неправ погарячился, вертаем всё взад"

Я за предложение nameless "Процедура евросуда - пишешь им исьмо, а они тебе говорят - приймут или нет твой иск.

Основываться можно только на декларации о правах человека и протоколах к ней. Они не читают нац. законодательство.

Понимаешь, единственное, что к нам подходит - это иск на то, что нас лишили справедливого и независимого суда...

Link to comment
Share on other sites

Э..... уже год как всем понятно, декрет имеет силу закона.

Но - причём тут декрет? От причём?

Ниодин суд и НБУ не оспаривает декрет, все на него просто БОЛТ забивают, понимаете?

Индивидуалка не нужна, т.к. она не требуется при вообще оевых расчётах по вообще левой постанове, но опять - на это болт заили, что она - ЛЕВАЯ.

Наши суды и иски - это не есть спор о праве или состязание умов, это борьба с глухими и слепыми.

Видели выкладку по нормам выше, что я вписал? Так вот, на неё мне ответили: "Мы что это читать будем? В иске отказать"... Всё..... Вы о чём?

ПИШУ ДЛЯ ВСЕХ!!! СРОЧНО ВОЗЬМИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ...

В апелсуде Симферополя, уже пять месяцев ни один судья не хочет брать в производство и рассматривать решение первичного суда (обьясняют боязнью и проблем со стороны ВККС при минюсте), а именно в этом решении обоснованием было никчемность пунктов идет "тихий" скандал. "ИМПЕРАТОР суда" срочно выехал по области и напряг судей -"первичек", принимать решения только в пользу банков...всем не согласным судьям (слава богу, есть еще такие которые судят по закону) указует на дверь.. о - как...

Link to comment
Share on other sites

ПИШУ ДЛЯ ВСЕХ!!! СРОЧНО ВОЗЬМИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ...

В апелсуде Симферополя, уже три месяца ни один судья не хочет брать в производство и рассматривать решение первичного суда (обьсняют боязнью и проблем со стороны ВККС при минюсте), а именно в этом решении обоснованием было никчемность пунктов идет "тихий" скандал. "ИМПЕРАТОР суда" срочно выехал по области и напряг судей -"первичек", принимать решения только в пользу банков...всем не согласным судьям (слава богу, есть еще такие которые судят по закону) указует на дверь.. о - как...

Легион немного не понятно, что за ничтожность пунктов?

о каком решении вы говорите?

Link to comment
Share on other sites

Легион немного не понятно, что за ничтожность пунктов?

о каком решении вы говорите?

Речь идет по кредитным договорам в судах, где пишут и судятся к сожалению обо всем и сразу...(в силу своих возможностей).
Link to comment
Share on other sites

А можно решение увидеть?

Я так поимаю - там уснаовленна истина:

по 203+215 договор НИКЧЁМНЫЙ, и всё...

подождите 203+ 215 это оспорюваний правочин, это точно

Легион давайте конкретику

а то что-то вы всех в туман вогнали :blink:

Link to comment
Share on other sites

подождите 203+ 215 это оспорюваний правочин, это точно

Легион давайте конкретику

а то что-то вы всех в туман вогнали :blink:

215 ч2 - никчемный (если не читать второй абзац ;) )

А по 203 все пункты однозначно не подойдут

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show