Решение Краматорского горсуда об отмене повышения процентной ставки Приватбанком


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

№ 2-5284\2010

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2010 року

місто Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: головуючого судді Клімова В.В.

при секретарі Лізенко Х.А.

за участю: представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача Филипенок К.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_3 до Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі Краматорської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» про визнання п.2.3.1 кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року недійсним, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернулася в суд з позовом до Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі Краматорської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» про визнання п.2.3.1 кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року недійсним.

В судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 пояснила, що 29.02.2008 року між позивачем та ЗАТ КБ «Приватбанк» був укладений кредитний договір № КТТ5G50000003744, за яким відповідач зобов’язався надати грошові кошти у сумі 24240,00грн. на споживчі цілі, зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 1,25 % на місяць. Позивач щомісяця повинен надавати Банку кошти (щомісячний платіж) у сумі 310,54 грн. для погашення заборгованості за кредитним договором, що складається із заборгованості по кредиту та відсотками. Пунктом 2.3.1 кредитного договору передбачено, що Банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування кредитом, при зміні курсу долара США до гривні більше ніж на 10% у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладання даного договору; зміні облікової ставки НБУ; зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (по ставці НБУ).

12.12.2008 року був прийнятий Закон України №661-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», який набрав чинності та діяв з 09.01.2009 року. Вказаним Законом внесені зміни до ЦК України, а саме: доповнено статтею 1056-1, ч.2 якої передбачає, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. Частина 3 вказаної статті передбачає, що умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною. Також вказаним Законом стаття 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» була доповнена частиною четвертою, згідно якої банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитним договорами…

Крім того, умови пункту 2.3.1 кредитного договору передбачають порядок збільшення розміру відсоткової ставки лише Банком і не містять можливості для узгодження іншого варіанту зміни відсоткової ставки, враховуючи зауваження позивачки, як сторони договору. Такі умови, порушують вимоги діючого законодавства щодо принципу рівності сторін договору при його укладанні. Умови кредитного договору не повинні передбачати дії одної сторони без згоди іншої щодо суттєвих змін умов кредитного договору.

Позивачка добросовісно виконувала взяті на себе зобов’язання за кредитним договором, не має заборгованості, тому стягнення нарахованих сум, як боргу є незаконним. З боку позивачки не існує порушень взятих на неї зобов’язань по кредитному договору. Хоча правовідносини між сторони виникли до вступу вищезазначеного закону, але у відповідності до ст. 58 Конституції України, ч.2 ст.5 ЦК України акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.

Крім того умови п.2.3.1 кредитного договору дискредитують права позивачки, як споживача, адже кредитування – це той продукт, який відповідач пропонує до споживання. Відносно до Закону про захист прав споживачів, встановлення дискримінаційних відносно споживача правил зміни процентної ставки є несправедливою умовою договору. Крім того, хоча від відповідача позивачка не отримувала повідомлення про підвищення відсоткової ставки за кредитом, але підвищення сум які позивачка сплачує як заборгованість за кредитом, дають йому підстави вважати, що Банк в односторонньому порядку підвищив відсоткову ставку у розмір який зазначається у п.2.1.3 кредитного договору. 23.03.2009 року, позивачка отримала від відповідача лист, де повідомлялось, що станом на 18.03.2009 року позивачка має прострочену заборгованість за кредитним договором у сумі 582,81 грн. і пропонувалось її негайно погасити, хоча на момент отримання вказаного листа заборгованості за кредитом позивачка не мала.

23.04.2009 року позивачка отримала аналогічний лист за № 3043604006, за яким сума заборгованості станом на 15.04.2009 року складала 464,79 грн. Таким чином, щомісячний платіж, що має позивачка вносити як заборгованість за кредитним договором збільшився з 310,54 грн. майже до 615грн., що підтверджується відповідними квитанціями. Вважає, що у такий спосіб, відповідачем було підвищено відсоткову ставку за кредитним договором, з порушенням прав позивачки як сторони за договором. Суми які були сплачені позивачкою понад сум кредитного договору – 310,54 грн. є переплатою. А тому на сьогоднішній день сума переплати заборгованості за кредитним договором складає: з 27.09.2008 року по 02.06.2010 року – 6163,70 грн.

Просила суд прийняти рішення, яким визнати п.2.3.1 кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року щодо підвищення відсоткової ставки за кредитним договором у односторонньому порядку недійсними з 09.01.2009 року; залишити п.7.1 Кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року у частині сплати відсотків за кредитом без змін, а саме «зі сплатою за користуванням кредитом відсотків у розмірі 1,25 % на місяць на суму залишку заборгованості…»; зобов’язати відповідача зарахувати суму переплати у розмірі 6163,70 грн. у рахунок майбутніх платежів по погашенню заборгованості за кредитним договором № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року; зобов’язати відповідача внести до розрахункових квитанцій з 28.09.2009 року та подальших розрахунків, де призначення платежу зазначати, як «Погашение задолженности по кредитному договору КТТ5G50000003744 от 29.02.2008»; стягнути з відповідача 37,00 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Представник відповідача позов не визнала та суду пояснила, що відповідно до ч.4 ст. 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розміри процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимоги), за винятком випадків, встановлених законом. По закону, який діяв на момент укладення договору, дозволялося в односторонньому порядку змінювати умови договору, якщо не було передбачено умовами самого договору. Відповідно до ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.

Відповідно до п.3.5 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» від 10 травня 2007 року, банки мають право змінювати процентну ставку лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» та пункту 3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.05.2005 № 168, у договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Такі випадки, а також порядок підвищення процентних ставок та їх граничні розміри, були визначені сторонами при укладенні кредитних договорів.

Так, відповідно до п.2.3.1 кредитних договорів, банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користуванням кредитом при зміні кон’юктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміні курсу долара США до гривні більше ніж на 10% у порівняні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення договору; зміні облікової ставки НБУ; зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитам банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ). При цьому банк надсилає позичальникові письмове повідомлення про зміну процентної ставки протягом 7 календарних днів з дати вступу в чинність зміненої процентної ставки. Збільшення процентної ставки банком у вищезазначеному порядку можливо в границях кількості пунктів, на які збільшилася ставка НБУ, розмір відрахувань у страховий фонд, середньозважена ставка по кредитах або пропорційно збільшенню курсу долара США.

Обставини, які відбулися за час дії кредитних договорів, належним чином підтверджені і є підставами для підвищення процентних ставок за діючими кредитними договорами, це наступні події: зміна курсу долара США до гривні більше ніж на 10 % у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення договору; зміна середньозваженої ставки по кредитам банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ); зміна облікової ставки. У випадку відсутності нормативного врегулювання щодо моменту зміни договору (у випадку реалізації права на односторонню зміну), це питання може бути врегульоване в договорі.

Пунктом 2.3.1 договору встановлено: «банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки». Відповідно до цього пункту договору, «при цьому банк надсилає позичальникові письмове повідомлення про зміну процентної ставки протягом 7 календарних днів з дати вступу в чинність зміненої процентної ставки». Тобто, договір вже змінено. Про цю зміну банк і повідомляє клієнта. Зазначена умова договору повністю узгоджується з положеннями чинного законодавства. Так ч.4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що «у договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Таким чином, законом також встановлено: спочатку відбувається одностороння зміна, потім повідомлення. Згідно з реєстром №424 від 08.01.2009 року рекомендованим листом з відміткою Укрпошти (штамп від 08.01.09р) на адресу позивача, яка вказана в кредитному договорі було відправлено повідомлення Приватбанку про зміну процентної ставки. З врахуванням вищевказаного та порядком встановлення нового розміру відсоткової ставки за Договором, а саме п.2.3.1, повідомлення клієнта состоїть не во врученні йому листа в руки, а в здійсненні юридичного діяння, яке можна трактувати як увідомлення клієнта. Прийняття рішення про підвищення ставки (зміну умов договору), і відправлення повідомлення про прийняте рішення були здійснені до 09.01.2009 року.

Тобто, до моменту набрання чинності законом від 12.12.2008 року про заборону одностороннього підвищення ставок. Виходячи із умов кредитного договору, зміна процентної ставки, - право банку і згода/незгода позичальника не має значення, так як процентна ставка вже змінена; посилання банка в листі на те, що у випадку незгоди клієнта з підвищенням процентної ставки, він має право погасити заборгованість в повному обсязі слід розуміти наступним чином: процентна ставка вже підвищена, а лист направляється з метою повідомлення та пропонування альтернативного варіанту: сплата заборгованості за користуванням кредитом в повному обсязі за старою процентною ставкою. Просила в позові відмовити в повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення сторін, вивчивши зібрані в справі докази, вважає, що позов підлягає задоволенню.

Відповідно до кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року укладеного між сторонами в справі п.2.3.1 банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користуванням кредитом, при зміні кон’юктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме курсу долара США до гривні більш ніж на 10% у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладання даного договору; зміні облікової ставки НБУ; зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (по ставці НБУ). При цьому Банк надсилає позичальникові письмове повідомлення про зміну процентної ставки протягом 7 календарних днів з дати вступу в чинність зміненої процентної ставки НБУ, розмір відрахувань у страховий фонд, середньозважена ставка по кредитах або пропорційно збільшеного курсу долара США.

З відповіді Центру поштового зв’язку № 7 вбачається, що за період з 01.01.2009 року по 01.03.2009 року на адресу АДРЕСА_1 на ім’я ОСОБА_3 поштової кореспонденції, що підлягає реєстрації (з повідомленням) не надходило.

У відповідності до ч.4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця. У договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

Суд вважає, що відповідач порушив норми законодавства, законні права позивача, тому позов підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.88 ЦПК України у зв’язку з обґрунтованістю пред’явленого позову, на користь позивачки підлягають стягненню судові витрати в розмірі 37,00грн.

Керуючись ст.ст. 3, 10, 14, 60, 88, 213 ЦПК України, ч.4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», суд,-

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_3 до Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі Краматорської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» про визнання п.2.3.1 кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року недійсним – задовольнити.

Визнати п.2.3.1 кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року щодо підвищення відсоткової ставки за кредитним договором у односторонньому порядку недійсними з 09.01.2009 року.

Залишити п.7.1 Кредитного договору № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року у частині сплати відсотків за кредитом без змін, а саме «зі сплатою за користуванням кредитом відсотків у розмірі 1,25 % на місяць на суму залишку заборгованості».

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» зарахувати суму переплати у розмірі 6163,70 грн. у рахунок майбутніх платежів по погашенню заборгованості за кредитним договором № КТТ5G50000003744 від 29.02.2008 року.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» внести до розрахункових квитанцій з 28.09.2009 року та подальших розрахунків, де призначення платежу зазначати, як «Погашение задолженности по кредитному договору КТТ5G50000003744 от 29.02.2008».

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» на користь ОСОБА_3 витрати на інформаційно-технічне забезпечення справи в розмірі 37,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення може бути подана до Апеляційного суду Донецької області через суд м. Краматорська протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Якщо апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених ст. 294 ЦПК України, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Рішення ухвалене й надруковане в нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Суддя:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12618070

Link to comment
Share on other sites

Да плевать хотел Прихват на такие решения. Я уже полгода не могу добиться выполнения аналогичного решения.Прокуратура отправляет в исполнительную службу, исполнительная в суд, суд не выдает исполнительный лист -типа есть решение пусть исполняют . Банк не исполняет - типа не согласны с решением суда. Все - замкнутый круг.

Link to comment
Share on other sites

Да плевать хотел Прихват на такие решения. Я уже полгода не могу добиться выполнения аналогичного решения.Прокуратура отправляет в исполнительную службу, исполнительная в суд, суд не выдает исполнительный лист -типа есть решение пусть исполняют . Банк не исполняет - типа не согласны с решением суда. Все - замкнутый круг.

а какая Ваша цель?

платите сколько должны были

а потом потребуете через суд закрытия кредита и выведения залога.

Если будут подавать на взыскание, вы сразу же в суд принесете свое решение.

Link to comment
Share on other sites

а какая Ваша цель?

платите сколько должны были

а потом потребуете через суд закрытия кредита и выведения залога.

Если будут подавать на взыскание, вы сразу же в суд принесете свое решение.

Именно так я и делаю. Никому ничего доказывать больше не собираюсь. Просто ради приличия соблюла формальности. Собрала отписки со всех инстанций. Выплачу , что положено по договору - и всех в сад.

Мне просто интересно - почему Прихвату позволяется плевать на законы и решения судов абсолютно безнаказанно.

Link to comment
Share on other sites

Именно так я и делаю. Никому ничего доказывать больше не собираюсь. Просто ради приличия соблюла формальности. Собрала отписки со всех инстанций. Выплачу , что положено по договору - и всех в сад.

Мне просто интересно - почему Прихвату позволяется плевать на законы и решения судов абсолютно безнаказанно.

Так как у нас страна не та...

Власть и владельцы привата -- одни и теже лица <_<

Link to comment
Share on other sites

Да плевать хотел Прихват на такие решения. Я уже полгода не могу добиться выполнения аналогичного решения.Прокуратура отправляет в исполнительную службу, исполнительная в суд, суд не выдает исполнительный лист -типа есть решение пусть исполняют . Банк не исполняет - типа не согласны с решением суда. Все - замкнутый круг.

Суд не имеет права отказать Вам в выдаче исполнительного листа по решению вступившему в силу. Напишите официальное заявление на выдачу листа. Если не выдадут, заявление пишите на председателя суда, прокуратуру и высший совет юстиции.
Link to comment
Share on other sites

Суд не имеет права отказать Вам в выдаче исполнительного листа по решению вступившему в силу. Напишите официальное заявление на выдачу листа. Если не выдадут, заявление пишите на председателя суда, прокуратуру и высший совет юстиции.

А мне никто официально не отказал. Написала два заявления на выдачу исполнительного листа и одну жалобу на имя председателя суда. Вот в высший совет юстиции еще не писала. Дайте адресочек.

Помочь - не поможет, так может хоть нервы им потреплют.

Весь фокус в том, что суд находится в Днепре , а я в Запорожье. И ездить к ним каждый день и требовать не имею возможности. А на письма они просто не реагируют. И потом, зачем он мне нужен этот исполнительный лист. Чтоб потом так же безрезультатно общаться с исполнительной службой и прокуратурой в Днепре. Они ж там все одним миром мазаны (т.е деньгами Прихвата) И как может исполнитель заставить банк произвести перерасчет по %.? Они не могут (или не хотят) исполнять решения по взысканию средств со счетов банка в пользу клиентов , хотя это сделать намного проще.

Link to comment
Share on other sites

А мне никто официально не отказал. Написала два заявления на выдачу исполнительного листа и одну жалобу на имя председателя суда. Вот в высший совет юстиции еще не писала. Дайте адресочек.

Помочь - не поможет, так может хоть нервы им потреплют.

Весь фокус в том, что суд находится в Днепре , а я в Запорожье. И ездить к ним каждый день и требовать не имею возможности. А на письма они просто не реагируют. И потом, зачем он мне нужен этот исполнительный лист. Чтоб потом так же безрезультатно общаться с исполнительной службой и прокуратурой в Днепре. Они ж там все одним миром мазаны (т.е деньгами Прихвата) И как может исполнитель заставить банк произвести перерасчет по %.? Они не могут (или не хотят) исполнять решения по взысканию средств со счетов банка в пользу клиентов , хотя это сделать намного проще.

Исполнительный лист Вам нужен чтобы ГИС открыло производство и потом возбудить уголовное дело в отношении председателя банка за неисполнение решения суда или сотрудников ГИС. Мазаны не мазаны, а Ваши письма официально регистрируются.

Вот адрес:

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

Адреса:

вул. Артема, 89

м. Київ, Україна

04050

Приймальна

Голови Вищої ради юстиції

тел./факс: /044/238-68-66

Відділ організації прийому громадян

тел.: /044/482-09-39

Прес-служба

тел./факс: /044/568-58-79

e-mail: press@vru.gov.ua

Link to comment
Share on other sites

А мне никто официально не отказал. Написала два заявления на выдачу исполнительного листа и одну жалобу на имя председателя суда. Вот в высший совет юстиции еще не писала. Дайте адресочек.

Помочь - не поможет, так может хоть нервы им потреплют.

Весь фокус в том, что суд находится в Днепре , а я в Запорожье. И ездить к ним каждый день и требовать не имею возможности. А на письма они просто не реагируют. И потом, зачем он мне нужен этот исполнительный лист. Чтоб потом так же безрезультатно общаться с исполнительной службой и прокуратурой в Днепре. Они ж там все одним миром мазаны (т.е деньгами Прихвата) И как может исполнитель заставить банк произвести перерасчет по %.? Они не могут (или не хотят) исполнять решения по взысканию средств со счетов банка в пользу клиентов , хотя это сделать намного проще.

Ростислав, плохого не посоветует.

Сделайте все как он говорит, и если все сложится как нужно, то создадите позитивную практику.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи