Recommended Posts

Здравствуйте.Нужен совет.Банк повторно подал иск о стягненни долга по кредитному договору.Суд назначен на 4 января 2011.Но 11 января назначен суд о признании недействительными кредитного договора договора ипотеки и т.д.Скажите с чего начинать?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.Нужен совет.Банк повторно подал иск о стягненни долга по кредитному договору.Суд назначен на 4 января 2011.Но 11 января назначен суд о признании недействительными кредитного договора договора ипотеки и т.д.Скажите с чего начинать?

С ходатайства об остановке производства в связи с тем, что в суде рассматривается иное дело, результаты которого повлияют на данный иск.
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.Нужен совет.Банк повторно подал иск о стягненни долга по кредитному договору.Суд назначен на 4 января 2011.Но 11 января назначен суд о признании недействительными кредитного договора договора ипотеки и т.д.Скажите с чего начинать?

Ну тут нет ничего сложного. Вы быстро остановите дело по иску банка. Раз назначен суд про недействительность договора, то обязательно должна быть у вас на руках Ухвала про провадження у цивільній справі . щодо визнання цих угод недійсними. Если нет возьмите в суде. Скопируйте ее и приложите к Заявлению (пример заяви ниже, переделайте под себя) и принисите в тот суд где иск про стягненни долга по кредитному договору. Обязательно зарегестрируйте у старшего секретаря суда или через канцелярию . Можете до заседания о взысканию, можете прямо на первом заседани о взыскинии подать сие зарегистрированое ходатайство прямо судье.

До Жовтневого районного суду міста Луганська

(поштовий індекс: 91005 Луганська область, місто Луганськ, вул. Херсонская, б.46)

судді: Осіпенко Л.М., справа за позовом ПАТ «Ерсте Банк»

Відповідач 1: Иванов

Позивач: "Гулькин Банк"

Юридична адреса: Індекс 01034,

м. Київ, -----------

ЗАЯВА

про зупинення провадження у справі

В провадженні Жовтневого районного суду м. Луганська, суддя: Осіпенко Л.М, знаходиться цивільна

справа за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Иванова - Відповідач 1 та Ивановой – Відповідач 2, про дострокове солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р.

Але існують обставини які унеможливлюють розгляд цих вимог.

Справа в тому що між Ивановым та ПАТ «Ерсте Банк» були укладені Кредитний Договір № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р., Договір Застави транспортного засобу від 04.03.2008р. До того ж між Ивановой та ПАТ «Ерсте Банк» був укладений Договір Поруки №014/2404/5/1112/2 від 04.03.2008р.

Вищезазначені угоди є спірними. Назначено судове слухання за позовом Иванова щодо визнання цих угод недійсними ( такими що суперечать Конституції України та цілої низки Законів України і законодавчих актів у сфері валютного законодавства), справа розглядається у Жовтневому районному суді м. Луганська,

суддя: I. Є. Чаркіна (копія ухвали про провадження надається), відповідачем за позовом є ПАТ «Ерсте Банк».

Таким чином, Иванов оспорює законність існування Кредитного договору № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р., який був підписаний між ним та ПАТ «Ерсте Банк». То що він спірний, підтвердженням є ухвала Жовтневого районного суду м. Луганська від 20.11.2009р. суддя: I. Є. Чаркіна, про відкриття провадження в справі щодо оспорювання його дійсності, як правочину.

Виходячи з послідовності дій, які вчиняли сторони цих правовідносин, а саме: Підписання Кредитного договору - було першою дією, яку вчинили сторони, а тому факт Оспорювання Кредитного договору № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р. має більш вагоме значення в вирішенні спірних правовідносин, ніж Стягнення заборгованості.

Згідно ст. 216 ЦК України - «недійсний правочин не створює юридичних наслідків окрім тих, які пов’язані з його недійсністю». Якщо судом буде визнана недійсність вищезазначених угод – вимоги Позивача ПАТ «Ерсте Банк» щодо стягнення заборгованості стають безпідставними.

Виходячи с того, що в випадку визнання Кредитного договору № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р.та Договору Поруки №014/2404/5/1112/2 від 04.03.2008р. недійсними, ПАТ «Ерсте Банк» втратить можливість щодо позовних вимог відносно дострокового солідарного стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р. Що в свою чергу унеможливлює розгляд справи Жовтневого районного суду м. Луганська,

суддя: Осіпенко Л.М. від 03.09.2010р. за позовом ПАТ «Ерсте Банк», оскільки до вирішення питання дійсності чи недійсності Кредитного договору, неможливо встановити правомірність нарахування суми заборгованості по Кредитному договору.

п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК України передбачає обов’язок суду зупинити провадження у справі у разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

Враховуючи положення Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 12.06.2009 р. «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції». А саме п. 33 зазначеної постанови, Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках, передбачених статтею 201 ЦПК України, тобто коли в справі, яка знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Луганська від 20.11.2009р. суддя: I. Є. Чаркіна можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі яка знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Луганська від 03.09.2010р. суддя: Осіпенко Л.М. вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду, про що зазначено вище.

У зв’язку з вищенаведеним та керуючись:

ст. 201 ЦПК України, п. 33. Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 12.06.2009 р. «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»

ПРОШУ

1. Розглянути Заяву про зупинення провадження в справі.

2. Залучити до справи Заяву про зупинення провадження в справі.

3. Зупинити провадження по справі Жовтневого районного суду м. Луганська від 03.09.2010р. суддя: Осіпенко Л.М. за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Иванова - Відповідач 1 та Ивановой – Відповідач 2, про дострокове солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р.

4. Ухвалити зупинення провадження у справі Жовтневого районного суду м. Луганська від 03.09.2010р.

суддя: Осіпенко Л.М. за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Иванова - Відповідач 1 та Ивановой – Відповідач 2, про дострокове солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р., в зв’язку з неможливістю її розгляду.

Додатки:

1) Заява від Иванова про зупинення провадження в справі. – 2 екз.

2) Копія ухвали про провадження у цивільній справі Жовтневого районного суду м. Луганська від 20.11.2009р. суддя: I. Є. Чаркіна. - 2 екз.

Link to comment
Share on other sites

Ну тут нет ничего сложного. Вы быстро остановите дело по иску банка. Раз назначен суд про недействительность договора, то обязательно должна быть у вас на руках Ухвала про провадження у цивільній справі . щодо визнання цих угод недійсними. Если нет возьмите в суде. Скопируйте ее и приложите к Заявлению (пример заяви ниже, переделайте под себя) и принисите в тот суд где иск про стягненни долга по кредитному договору. Обязательно зарегестрируйте у старшего секретаря суда или через канцелярию . Можете до заседания о взысканию, можете прямо на первом заседани о взыскинии подать сие зарегистрированое ходатайство прямо судье.

До Жовтневого районного суду міста Луганська

(поштовий індекс: 91005 Луганська область, місто Луганськ, вул. Херсонская, б.46)

судді: Осіпенко Л.М., справа за позовом ПАТ «Ерсте Банк»

Відповідач 1: Иванов

Позивач: "Гулькин Банк"

Юридична адреса: Індекс 01034,

м. Київ, -----------

ЗАЯВА

про зупинення провадження у справі

В провадженні Жовтневого районного суду м. Луганська, суддя: Осіпенко Л.М, знаходиться цивільна

справа за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Иванова - Відповідач 1 та Ивановой – Відповідач 2, про дострокове солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р.

Але існують обставини які унеможливлюють розгляд цих вимог.

Справа в тому що між Ивановым та ПАТ «Ерсте Банк» були укладені Кредитний Договір № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р., Договір Застави транспортного засобу від 04.03.2008р. До того ж між Ивановой та ПАТ «Ерсте Банк» був укладений Договір Поруки №014/2404/5/1112/2 від 04.03.2008р.

Вищезазначені угоди є спірними. Назначено судове слухання за позовом Иванова щодо визнання цих угод недійсними ( такими що суперечать Конституції України та цілої низки Законів України і законодавчих актів у сфері валютного законодавства), справа розглядається у Жовтневому районному суді м. Луганська,

суддя: I. Є. Чаркіна (копія ухвали про провадження надається), відповідачем за позовом є ПАТ «Ерсте Банк».

Таким чином, Иванов оспорює законність існування Кредитного договору № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р., який був підписаний між ним та ПАТ «Ерсте Банк». То що він спірний, підтвердженням є ухвала Жовтневого районного суду м. Луганська від 20.11.2009р. суддя: I. Є. Чаркіна, про відкриття провадження в справі щодо оспорювання його дійсності, як правочину.

Виходячи з послідовності дій, які вчиняли сторони цих правовідносин, а саме: Підписання Кредитного договору - було першою дією, яку вчинили сторони, а тому факт Оспорювання Кредитного договору № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р. має більш вагоме значення в вирішенні спірних правовідносин, ніж Стягнення заборгованості.

Згідно ст. 216 ЦК України - «недійсний правочин не створює юридичних наслідків окрім тих, які пов’язані з його недійсністю». Якщо судом буде визнана недійсність вищезазначених угод – вимоги Позивача ПАТ «Ерсте Банк» щодо стягнення заборгованості стають безпідставними.

Виходячи с того, що в випадку визнання Кредитного договору № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р.та Договору Поруки №014/2404/5/1112/2 від 04.03.2008р. недійсними, ПАТ «Ерсте Банк» втратить можливість щодо позовних вимог відносно дострокового солідарного стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р. Що в свою чергу унеможливлює розгляд справи Жовтневого районного суду м. Луганська,

суддя: Осіпенко Л.М. від 03.09.2010р. за позовом ПАТ «Ерсте Банк», оскільки до вирішення питання дійсності чи недійсності Кредитного договору, неможливо встановити правомірність нарахування суми заборгованості по Кредитному договору.

п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК України передбачає обов’язок суду зупинити провадження у справі у разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

Враховуючи положення Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 12.06.2009 р. «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції». А саме п. 33 зазначеної постанови, Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках, передбачених статтею 201 ЦПК України, тобто коли в справі, яка знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Луганська від 20.11.2009р. суддя: I. Є. Чаркіна можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі яка знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Луганська від 03.09.2010р. суддя: Осіпенко Л.М. вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду, про що зазначено вище.

У зв’язку з вищенаведеним та керуючись:

ст. 201 ЦПК України, п. 33. Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 12.06.2009 р. «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»

ПРОШУ

1. Розглянути Заяву про зупинення провадження в справі.

2. Залучити до справи Заяву про зупинення провадження в справі.

3. Зупинити провадження по справі Жовтневого районного суду м. Луганська від 03.09.2010р. суддя: Осіпенко Л.М. за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Иванова - Відповідач 1 та Ивановой – Відповідач 2, про дострокове солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р.

4. Ухвалити зупинення провадження у справі Жовтневого районного суду м. Луганська від 03.09.2010р.

суддя: Осіпенко Л.М. за позовом ПАТ «Ерсте Банк» до Иванова - Відповідач 1 та Ивановой – Відповідач 2, про дострокове солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором № 014/2404/5/11124 від 04.03.2008р., в зв’язку з неможливістю її розгляду.

Додатки:

1) Заява від Иванова про зупинення провадження в справі. – 2 екз.

2) Копія ухвали про провадження у цивільній справі Жовтневого районного суду м. Луганська від 20.11.2009р. суддя: I. Є. Чаркіна. - 2 екз.

скажите пожалуйста Ухвалу брать у секретаря судьи?
Link to comment
Share on other sites

скажите пожалуйста Ухвалу брать у секретаря судьи?

У меня оба суда в одном суде. Никакой ухвалы я не прикреплял.

У этих судей двери напротив друг друга.

Просто указал номер открытого провадження по недействительности и фамилию судьи (по недействительности) и статью ЦПК.

Выстерелило.

Link to comment
Share on other sites

У меня оба суда в одном суде. Никакой ухвалы я не прикреплял.

У этих судей двери напротив друг друга.

Просто указал номер открытого провадження по недействительности и фамилию судьи (по недействительности) и статью ЦПК.

Выстерелило.

обязательно возьмитнмит определение об открытии производства по недействительности , поставьте печать гербовую.

еще возьмите иск отметкой суда о получении

А можно подробней? Что значит "повторно"?

сначала было взыскание по написи, а теперь по решению суда.
Link to comment
Share on other sites

обязательно возьмитнмит определение об открытии производства по недействительности , поставьте печать гербовую.

еще возьмите иск отметкой суда о получении

сначала было взыскание по написи, а теперь по решению суда.

Банк год назад одновременно сделал и надпись нотариуса и иск на деньги.Затем банк два раза пропустил заседание по иску на деньги т.к. заказала звукозапись и судья вынесла ухвалу об оставлении без рассмотрения иск банка.Теперь они подали второй раз на деньги.
Link to comment
Share on other sites

обязательно возьмитнмит определение об открытии производства по недействительности , поставьте печать гербовую.

еще возьмите иск отметкой суда о получении

согласна, у меня тоже копию иска с отметкой о получении просили

А подавать об остановке производства лучше через канцелярию, заранее,

тогда ухвалу об остановке дадут сразу же на предварительном (не нужно будет ждать когда судья подготовит ее)

Link to comment
Share on other sites

согласна, у меня тоже копию иска с отметкой о получении просили

А подавать об остановке производства лучше через канцелярию, заранее,

тогда ухвалу об остановке дадут сразу же на предварительном (не нужно будет ждать когда судья подготовит ее)

Я думаю что после подачи ходатайства на предварительное нет смысла идти пусть переносят.Как раз банк с судьей договорятся о сумме бонуса как они это делают уже год.В иске банка на последней странице указан перечень предоставляемых документов для суда.Скажите должно ли там быть указано КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА или они предоставляют ее на суде?За год что с ними борюсь-ни разу не видела.Банк называется ОТП
Link to comment
Share on other sites

А можно подробней? Что значит "повторно"?

Год назад банк одновременно сделал надпись нотариуса и иск на деньги.После длительных рассмотрений банк два раза не явился по иску на деньги и судья вынесла ухвалу об оставлении без рассмотрения.Теперь банк подал опять суд 4 января.А 11 января у меня суд по никчемности правочину по валюте.Судья его переносит уже 5 раз.А еще мне очень интересно почему поручителям по валютным кредитам запретили вносить платежи в банк сказали дайте доверенность от заемщика.Они же по всем углам орут что на все имеют право.
Link to comment
Share on other sites

Год назад банк одновременно сделал надпись нотариуса и иск на деньги.После длительных рассмотрений банк два раза не явился по иску на деньги и судья вынесла ухвалу об оставлении без рассмотрения.Теперь банк подал опять суд 4 января.А 11 января у меня суд по никчемности правочину по валюте.Судья его переносит уже 5 раз.А еще мне очень интересно почему поручителям по валютным кредитам запретили вносить платежи в банк сказали дайте доверенность от заемщика.Они же по всем углам орут что на все имеют право.

не знаю

по поводу банковской лицензии, если потребуете, то дадут, с ней у них проблемы нет

и с разрешением к ней, другой вопрос насколько такое разрешение соответствует закону?.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте.Нужен совет.Банк повторно подал иск о стягненни долга по кредитному договору.Суд назначен на 4 января 2011.Но 11 января назначен суд о признании недействительными кредитного договора договора ипотеки и т.д.Скажите с чего начинать?

Скажите есть ли на форуме юристы из Николаева?
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...