Recommended Posts

У кого есть, или сталкивался....

Срочно нужна составить жалобу на адвоката!!!!!!!!

Чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. Подумайте.

Link to comment
Share on other sites

Шановні юристи, зробив чернетку своєї позовоної заяви, прошу Вас надати свої зауваження, та ще цікавить таке питання, що таке ІТЗ і скільки його платити по такому позову?

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання додаткової угоди недійсної

01.04.2008 р. між мною ______________ та АКБ «Укрсоцбанк» в особі в.о.начальника _________ був укладений договір № 425/031-КФ1 (Додаток 1 до позовної заяви) на купівлю автотранспортного засобу, що за своєю суттю є кредитним договором.

02.02.2009 р. у зв’язку з повним виконанням зобов’язань за даним договором з моєї сторони, втратив силу, але підписання даного договору про надання кредиту стало наслідком чисельних порушень норм чинного законодавства та моїх прав, як споживача кредитної послуги, з боку АКБ «Укрсоцбанк», а саме:

1. Згідно п.2.6.1. вищевказаного договору, Кредитор надіслав мені листа в якому запрошував мене до установи банку, для укладання додаткової угоди про підвищення відсоткової ставки на 7%, яка зі мною в наступному не була узгоджена, з причин того, що дії Кредитора суперечили діючим нормативно-правовим документам, а саме:

- згідно п. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», перед укладенням договору про надання кредиту, кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Ця інформація не була надана мені як споживачу кредитної послуги.

2. Згідно ст. 627 ЦК України яка встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Враховуючи той факт, що Національним Банком України була на той час піднята облікова ставка лише на 1%, а саме на підставі неї рефінансуються комерційні банки, та саме цей факт був підставами для підняття моєї кредитної відсоткової ставки, то дії АКБ «Укрсоцбанк» який ініціював підняття моєї кредитної ставки на 7 %, не можливо назвати розумними та справедливими.

Згідно п. 3 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Несправедливими є, зокрема, умови договору про: встановлення жорстких обов'язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця.

3. Згідно ч. 2 п. 2 ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

4. Згідно п. 1. ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.

5. Згідно ч.3 ст. 203 ЦК України де встановлено, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

6. Згідно п.3.3.3. вищезазначеного договору я був зобов’язаний узгодити з Кредитором страхову компанію, з якої мав намір співпрацювати, ці вимоги Кредитора суперечать ст. 42 Конституції України, де зазначено, що не допускається неправомірного обмеження конкуренції, а також:

- згідно ч. 2 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: споживач зобов'язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем. Але Кредитор незважаючи на ці норми закону, в тексті договору вимагає укладення ще інших договорів з кредитодавцем.

У зв’язку з вищезазначеними діями АКБ «Укрсоцбанк» , з причин неправомірного підняття відсоткової ставки на 7%, зазначеним банком, я зазнав матеріальних збитків а саме: не отримав страхове відшкодування по програмі КАСКО, яка надійшла від НАСК «Оранта» саме до Кредитора, як вигодонабувача, згідно платіжного доручення №310 від 26.01.2009 р. у сумі 964,38 грн.(Додаток 2 до позовної заяви), а також згідно квитанцій про оплату кредиту та відсотків (Додаток 3 до позовної заяви) мною було переплачено відсотків на суму 79 грн. за користування даним кредитом.

7. Згідно аб. 2 п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

8. Згідно ст. 27 ЦК України, правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним. Згідно Ст. 21 Конституції України: права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

9.Згідно п. 6 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»: у разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

- договір може бути визнаним недійсним у цілому.

10.Згідно п. 1 ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина. А відповідно п. 2 цієї ж статті, правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Прошу суд визнати вищезазначені дії АКБ «Укрсоцбанк» неправомірними, у зв’язку з порушенням ним Конституційних норм та норм діючого законодавства, задовольнити мої цивільні вимоги, щодо відшкодування мені збитків завданих АКБ «Укрсоцбанк», з урахуванням коефіцієнта інфляції, а також подвійної облікової ставки НБУ, що визначалися державними органами за період появи даного боргу. У відповідності із статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачі» звільнити мене від сплати Судового збору.

Link to comment
Share on other sites

Дякую Вам за цей сайт і за те, що Ви тут робите... :wub:

Напишите в иске более точный расчет, сколько же Вы просите возмещения в абсолютной величине. Судья не поймет.

Уточните дату поднятия процентной ставки.

Какую сумму Вы брали.

На какую сумму произошло удорожание кредита

Все эти детали должны быть в Вашем позове.

Вот Вы пишите : "надіслав мені листа в якому запрошував мене до установи банку, для укладання додаткової угоди про підвищення відсоткової ставки на 7%, яка зі мною в наступному не була узгоджена"

Так Вы подписали додаткову угоду или нет? Письмо от какого числа..???

Больше фактов.

Пока у Вас иск в форме изложения (сочинения) в свободной форме.

Т.е. кроме ссылок на нормы закона, укажите детали нарушений и, понятное дело, все эти письма, угоди и пр. должны быть в додатках.

Вот Вы пишите :"щодо відшкодування мені збитків завданих АКБ «Укрсоцбанк», з урахуванням коефіцієнта інфляції, а також подвійної облікової ставки НБУ, що визначалися державними органами за період появи даного боргу"

Кто будет считать коэффициент инфляции, двойную учетную ставку и т.д.??? Где конечная сумма к стягненню? Где расчеты??? Думаете, судья будет считать???

Вывод:

В иске не хватает цифр (расчетов, дат, сумм )

А по итз это оплата информационно технического обеспечения. Думаю, 120 грн для Вас будет. Если выиграете, то возместят, просите также и об этом возмещении ..

И еще... Вы даете ссылки на недействительность /никчемность.

А в исковый требованиях только : "Прошу суд визнати вищезазначені дії АКБ «Укрсоцбанк» неправомірними"

Может оставить в покое недействительность, Вы ведь уже закрыли кредит. А давить на возмещение чрезмерно оплаченных средств по уже закрытому кредиту -ИМХО.

Удачи :)

Link to comment
Share on other sites

Напишите в иске более точный расчет, сколько же Вы просите возмещения в абсолютной величине. Судья не поймет.

Уточните дату поднятия процентной ставки.

Какую сумму Вы брали.

На какую сумму произошло удорожание кредита

Все эти детали должны быть в Вашем позове.

Вот Вы пишите : "надіслав мені листа в якому запрошував мене до установи банку, для укладання додаткової угоди про підвищення відсоткової ставки на 7%, яка зі мною в наступному не була узгоджена"

Так Вы подписали додаткову угоду или нет? Письмо от какого числа..???

Больше фактов.

Пока у Вас иск в форме изложения (сочинения) в свободной форме.

Т.е. кроме ссылок на нормы закона, укажите детали нарушений и, понятное дело, все эти письма, угоди и пр. должны быть в додатках.

Вот Вы пишите :"щодо відшкодування мені збитків завданих АКБ «Укрсоцбанк», з урахуванням коефіцієнта інфляції, а також подвійної облікової ставки НБУ, що визначалися державними органами за період появи даного боргу"

Кто будет считать коэффициент инфляции, двойную учетную ставку и т.д.??? Где конечная сумма к стягненню? Где расчеты??? Думаете, судья будет считать???

Вывод:

В иске не хватает цифр (расчетов, дат, сумм )

А по итз это оплата информационно технического обеспечения. Думаю, 120 грн для Вас будет. Если выиграете, то возместят, просите также и об этом возмещении ..

И еще... Вы даете ссылки на недействительность /никчемность.

А в исковый требованиях только : "Прошу суд визнати вищезазначені дії АКБ «Укрсоцбанк» неправомірними"

Может оставить в покое недействительность, Вы ведь уже закрыли кредит. А давить на возмещение чрезмерно оплаченных средств по уже закрытому кредиту -ИМХО.

Удачи :)

А что же делать если письмо это не могу найти, додаткову угоду не подписывал и в глаза не видел, денег чрезмерно неоплачивал, они просто забрали страховую выплату которая пришла на банк от страховиков :huh:
Link to comment
Share on other sites

А что же делать если письмо это не могу найти, додаткову угоду не подписывал и в глаза не видел, денег чрезмерно неоплачивал, они просто забрали страховую выплату которая пришла на банк от страховиков :huh:

По страховой банк вигодонабувач у яких випадках?

Исковое не понятное.

Что вы хотите неизвестно.

Или недействительность, или неправомерность.

Я бы подал на недействительность одностороннего поднятия процентной ставки банком.

+ то что написал Антибанк.

Link to comment
Share on other sites

По страховой банк вигодонабувач у яких випадках?

Исковое не понятное.

Что вы хотите неизвестно.

Или недействительность, или неправомерность.

Я бы подал на недействительность одностороннего поднятия процентной ставки банком.

+ то что написал Антибанк.

А що стосується п.6.2. мого кредитного договору "...У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони, керуючись ст.5 Закону "Про третейські суди", домовились про те, що спір розглядається одноособово третейським суддею...далі перелік прізвищ судей", треба в позові якось апеліровать цей пункт :huh:
Link to comment
Share on other sites

А що стосується п.6.2. мого кредитного договору "...У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони, керуючись ст.5 Закону "Про третейські суди", домовились про те, що спір розглядається одноособово третейським суддею...далі перелік прізвищ судей", треба в позові якось апеліровать цей пункт :huh:

???
Link to comment
Share on other sites

Подскажите,пожалуйста! Нужен грамотный в кредитных делах юрист(адвокат) в г.Хмельницкий. Адвокат имеется,но с банками дела не имел. Судимся уже два года,но кроме увеличения суммы долга ничего пока не получили. Кредит в Привате.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите,пожалуйста! Нужен грамотный в кредитных делах юрист(адвокат) в г.Хмельницкий. Адвокат имеется,но с банками дела не имел. Судимся уже два года,но кроме увеличения суммы долга ничего пока не получили. Кредит в Привате.

http://www.help.ucoz.hu/ - полезная информация для "попавших" заемщиков
Link to comment
Share on other sites

А що стосується п.6.2. мого кредитного договору "...У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони, керуючись ст.5 Закону "Про третейські суди", домовились про те, що спір розглядається одноособово третейським суддею...далі перелік прізвищ судей", треба в позові якось апеліровать цей пункт :huh:

...я так понимаю ссылаясь на эти два пункта, я могу подавать свой иск в районый суд??? :huh:

9. Договорная подсудность (на данный момент она отменена, заемщик может обращаться в соответствии с ч. 2 ст. 109 и ч. 5 ст.110 ГПК Украина в суд по месту своего жительства или по месту нахождения ответчика или по месту причинение вреда, либо по месту исполнения договора.)

10. Существование ничтожной третейской оговорки.

Link to comment
Share on other sites

http://www.help.ucoz.hu/ - полезная информация для "попавших" заемщиков

Спасибо! Но это все я знаю,описывала свою проблему на форуме Захиста еще год назад. Консультировалась по тел. с модераторами. Но наш адвокат только затягивает процесс и все! Прихват подал новый иск с новой суммой долга,а она превышает взятое,при том,что выплаченная банку сумма составляла 2/3. Хочу сделать аудит,но пока не знаю к кому обратиться.И нужен юрист,который имел дело с кредитными проблемами. Поэтому спрашиваю-может хмельничане помогут советом.

Link to comment
Share on other sites

...я так понимаю ссылаясь на эти два пункта, я могу подавать свой иск в районый суд??? :huh:

9. Договорная подсудность (на данный момент она отменена, заемщик может обращаться в соответствии с ч. 2 ст. 109 и ч. 5 ст.110 ГПК Украина в суд по месту своего жительства или по месту нахождения ответчика или по месту причинение вреда, либо по месту исполнения договора.)

10. Существование ничтожной третейской оговорки.

да, только грамотно распишите: 1)почему вы являетесь потребителем финансовой услуги.

2) Почему третейская оговорка ничтожна

странички 1,5-2 это занимает у меня.

Спасибо! Но это все я знаю,описывала свою проблему на форуме Захиста еще год назад. Консультировалась по тел. с модераторами. Но наш адвокат только затягивает процесс и все! Прихват подал новый иск с новой суммой долга,а она превышает взятое,при том,что выплаченная банку сумма составляла 2/3. Хочу сделать аудит,но пока не знаю к кому обратиться.И нужен юрист,который имел дело с кредитными проблемами. Поэтому спрашиваю-может хмельничане помогут советом.

Это просто единственное чего можно добиться.

Тянуть время и ждать лучших времен.

а по взысканию потом заявить ходатайства о применении исковой давности по пене и штрафам, что могут взыскивать только за год.

Аудит делают аудиторские компании там и заказывать

Возможно вы сейчас вообще не делает платежи по кредиту, поэтому сумма растет...

Тело кредита не куда не денится.

Наверное у Вас есть еще двойные проценты в договоре.

Можно попробовать признать пункты договора недействительными.

Что бы уменьшить пени, штрафы и убрать двойные проценты.

Link to comment
Share on other sites

...я так понимаю ссылаясь на эти два пункта, я могу подавать свой иск в районый суд??? :huh:

9. Договорная подсудность (на данный момент она отменена, заемщик может обращаться в соответствии с ч. 2 ст. 109 и ч. 5 ст.110 ГПК Украина в суд по месту своего жительства или по месту нахождения ответчика или по месту причинение вреда, либо по месту исполнения договора.)

10. Существование ничтожной третейской оговорки.

"Верховная рада приняла в целом законопроект №6670-1, чем запретила рассматривать в третейских судах иски о защите прав потребителей, в том числе услуг банков и кредитных союзов."...а именно, на какую статью законопроекта ссылаться в своем иске или в общем на законопроект?
Link to comment
Share on other sites

Прошу совета!

Ситуация: Ощадбанк.потребительский кредит в долларах (15%) на 10 лет.В залоге квартира.

1.В договоре-сумма в ДОЛЛ.США, нет ни одной ссылки на эквивалент в гривнах.Выдали наличными доллары.

2.Пришла повестка в суд на 16.02.В иске - требование в ГРИВНАХ.

Вопрос: 1.можно ли на этом основании отклонить иск банка (кредит выдан и получен в ДОЛЛ. Платежи все принимались в ДОЛЛ.,а теперь вдруг требуют только ГРН.).

2.Можно встречный иск подать на РУСС.языке?

Link to comment
Share on other sites

Прошу совета!

Ситуация: Ощадбанк.потребительский кредит в долларах (15%) на 10 лет.В залоге квартира.

1.В договоре-сумма в ДОЛЛ.США, нет ни одной ссылки на эквивалент в гривнах.Выдали наличными доллары.

2.Пришла повестка в суд на 16.02.В иске - требование в ГРИВНАХ.

Вопрос: 1.можно ли на этом основании отклонить иск банка (кредит выдан и получен в ДОЛЛ. Платежи все принимались в ДОЛЛ.,а теперь вдруг требуют только ГРН.).

2.Можно встречный иск подать на РУСС.языке?

на русском не желательно.

Подавайте встречный на расторжение, а отдельный на недействительность.

Требования банка на том основании, что он требует гривны не отклоншь(

Посмотреть на интересные зацепки в договоре.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Спасибо! Но это все я знаю,описывала свою проблему на форуме Захиста еще год назад. Консультировалась по тел. с модераторами. Но наш адвокат только затягивает процесс и все! Прихват подал новый иск с новой суммой долга,а она превышает взятое,при том,что выплаченная банку сумма составляла 2/3. Хочу сделать аудит,но пока не знаю к кому обратиться.И нужен юрист,который имел дело с кредитными проблемами. Поэтому спрашиваю-может хмельничане помогут советом.

 

И чем у Вас все закончилось?

Чего удалось добиться?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
В 04.02.2011 в 11:19, kovalchyk сказал:

Спасибо! Но это все я знаю,описывала свою проблему на форуме Захиста еще год назад. Консультировалась по тел. с модераторами. Но наш адвокат только затягивает процесс и все! Прихват подал новый иск с новой суммой долга,а она превышает взятое,при том,что выплаченная банку сумма составляла 2/3. Хочу сделать аудит,но пока не знаю к кому обратиться.И нужен юрист,который имел дело с кредитными проблемами. Поэтому спрашиваю-может хмельничане помогут советом.

Чем у Вас все закончилось?

Вы отменили решение третейского суда?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...