Гражданский иск в уголовном процессе


Recommended Posts

Как его подать, если уголовное дело передано в суд?

Обязан ли его поддерживать прокурор.

Стаття 264. Участь прокурора в судовому засіданні

Прокурор пред'являє або підтримує пред'явлений цивільний позов, якщо цього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб або державних інтересів.

Если в нем будет требование о взыскании суммы не выплаченой заработной платы, то можно ли применить ст. 625 ЦК?

Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

и как быть с компенсацией морального вреда?

Стаття 2371. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

ПОСТАНОВА

від 31 березня 1995 року N 4 

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

13. Судам необхідно враховувати, що відповідно до ст. 2371 КЗпП (набрала чинності 13 січня 2000 р.) за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин (незаконного звільнення або переведення, невиплати належних йому грошових сум, виконання робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах тощо), яке призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків чи вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, обов'язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на власника або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності.

Умови відшкодування моральної (немайнової) шкоди, передбачені укладеним сторонами контрактом, які погіршують становище працівника порівняно з положеннями ст. 2371 КЗпП чи іншим законодавством, згідно зі ст. 9 КЗпП є недійсними.

что еще можно потребовать при невыплате заработной платы?

Link to comment
Share on other sites

Как его подать, если уголовное дело передано в суд?

Обязан ли его поддерживать прокурор.

Стаття 264. Участь прокурора в судовому засіданні

Прокурор пред'являє або підтримує пред'явлений цивільний позов, якщо цього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб або державних інтересів.

Если в нем будет требование о взыскании суммы не выплаченой заработной платы, то можно ли применить ст. 625 ЦК?

Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

и как быть с компенсацией морального вреда?

Стаття 2371. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

ПОСТАНОВА

від 31 березня 1995 року N 4 

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

13. Судам необхідно враховувати, що відповідно до ст. 2371 КЗпП (набрала чинності 13 січня 2000 р.) за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин (незаконного звільнення або переведення, невиплати належних йому грошових сум, виконання робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах тощо), яке призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків чи вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, обов'язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на власника або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності.

Умови відшкодування моральної (немайнової) шкоди, передбачені укладеним сторонами контрактом, які погіршують становище працівника порівняно з положеннями ст. 2371 КЗпП чи іншим законодавством, згідно зі ст. 9 КЗпП є недійсними.

что еще можно потребовать при невыплате заработной платы?

Его надо было подать на стадии досудебно следствия, чтоб следователь признал вас потерпевшим и вы после этого предъявили гражданский иск который вшивается в дело.

Но можно предъявить в процессе судебного следствия.В иске пишите, что обвиняемый (подсудимый) своими действиями, которые выражались в том то и том, и подтверждаются мат.дела (стр. дела) причинил мне материальный ущерб в суме 100 грн. и моральный м суме миллион грн. прошу суд при вынесеии вердикта :) стягнуты с подсудимого мат и морал ущерб.

Link to comment
Share on other sites

Его надо было подать на стадии досудебно следствия, чтоб следователь признал вас потерпевшим и вы после этого предъявили гражданский иск который вшивается в дело.

Но можно предъявить в процессе судебного следствия.В иске пишите, что обвиняемый (подсудимый) своими действиями, которые выражались в том то и том, и подтверждаются мат.дела (стр. дела) причинил мне материальный ущерб в суме 100 грн. и моральный м суме миллион грн. прошу суд при вынесеии вердикта :) стягнуты с подсудимого мат и морал ущерб.

Его подавать через канцелярию суда?

или же можно в судебное заседание?

Первое заседание перенесли, в связи с неявкой прокурора и подсудимого.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show